“ของขวัญให้กับพระเจ้า”

สดุดี 68:18-20  18 ​พระ​องค์​เสด็จ​ขึ้น​สู่​เบื้อง​สูง นำ​เชลย​ไป​ด้วย และ​รับ​ของขวัญ​ท่ามกลาง​มนุษย์ ข้า​แต่​พระ​เจ้า แม้​จาก​ผู้​ที่​ขัดขวาง​ที่​พระ​องค์​ประทับ​ที่​นั่น 19 สาธุการ​แด่​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ผู้​ทรง​ค้ำ​ชู​เรา​ทั้ง​หลาย​อยู่​ทุก​วัน ​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​เป็น​ความ​รอด​ของ​เรา 20 ​พระ​เจ้า​ของ​เรา เป็น​พระ​เจ้า​แห่ง​ความ​รอด ซึ่ง​ได้​พ้น​ความ​ตาย​นั้น​ก็​อยู่​ที่​พระ​เจ้า

ของขวัญ ที่หนังสือสดุดีกล่าวถึง คือตอนโมเสสขึ้นภูเขาซีนายเพื่อนำแผ่นศิลาโดยพระหัตถ์ของพระเจ้า ลงมาให้กับคนอิสราเอล นี่คือของขวัญที่พระเจ้าทรงทำด้วยพระองค์เอง บัญญัติสิบประการเป็นของขวัญเพื่อให้คนของพระองค์ประพฤติปฏิบัติ และนำมาซึ่งพระพร การอยู่อย่างสงบสันติต่อกันและกัน

บัญญัติสิบประการเป็นกฏหมายของพระเจ้า เมื่อคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเชลยและอยู่ภายใต้กฏหมายของอียิปต์ในสถานะของความเป็นทาส  แต่วันนี้ อิสราเอลมีเสรีภาพ ที่จะนมัสการพระเจ้า อยู่อย่างมีตัวตน อัตตลักษณ์ของตนเอง เป็นของขวัญที่มีความหมาย ผู้เขียนสดุดีจึงเรียกสิ่งที่คนอิสราเอลได้รับว่า ของขวัญ

ความหมายของคำว่า ของขวัญ คือสิ่งที่ได้รับโดยไม่ต้องซื้อหรือต้องเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนในพระคัมภีร์เอเฟซัสได้นำพระคัมภีร์เดิมตอนนี้มาย้ำอีกครั้ง

เอเฟซัส 4:7-8  7 แต่​ว่า​พระ​คุณ​นั้น​ทรง​โปรด​ประทาน​แก่​เรา​ทุกๆ คน ตาม​ขนาด​ที่​พระ​คริสต์​ประทาน​ให้​8 เหตุ​ฉะนั้น​จึง​มี​พระ​วจนะ​ว่า ครั้น​พระ​องค์​เสด็จ​ขึ้น​ไปสู่​ที่​สูง ​พระ​องค์​ก็​ทรง​นำ​พวก​เชลย​ไป และ​ประทาน​ของ​ประทาน​แก่​มนุษย์

ผู้เขียนหนังสือเอเฟซัส ใช้ภาษากรีกแปลความจากภาษาฮีบรูยังรักษาความหมายเดิม แต่แปลว่า ของประทานที่พระเจ้าให้ และให้อย่างไม่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่ต้องสมควร จึงจะให้ ดังนั้น ในข้อ 7 ของเอเฟซัสตอนนี้ จึงใช้คำว่า พระคุณ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า influential favor, either good or bad  แปลว่า  ใช้ความโปรดปรานเป็นอิทธิพล ที่มีแก่คนดีและคนชั่วเท่ากัน

พระเยซูทรงใช้คำนี้ในบริบทรักศัตรู …เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ให้​ดวง​อาทิตย์​ของ​พระ​องค์ ขึ้น​ส่อง​สว่าง​แก่​คน​ดี​และ​คน​ชั่ว​เสมอ​กัน และ​ให้​ฝน​ตก แก่​คน​ชอบธรรม​และ​คน​อธรรม​ (มัทธิว5:45)

ของขวัญ สำหรับพระเจ้า คือการให้โดยไม่เลือกว่าคือใคร โดยเฉพาะความรอด ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความรอดนี้  เมื่อข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนใหม่ ข้าพเจ้ามักจะขอของขวัญ(สิ่งที่ตนเองอยากได้) จากพระเจ้าในวันคริสตมาส และได้รับทุกครั้ง แต่เมื่อข้าพเจ้าเติบโตขึ้น ข้าพเจ้าเปลี่ยนจากการขอมาเป็นถวายของขวัญที่พระเจ้าอยากจะได้ นั่นคือ การนำคนให้ได้รับความรอด นำคนให้ได้รับของขวัญจากพระเจ้า

Leave a Comment