“ล้มยักษ์ที่เกินกำลังของตนเอง”

ซูโม่ เป็นกีฬามวยปล้ำประจำชาติญี่ปุ่น  การแข่งขันซูโม่ จะไม่มีการแบ่งรุ่นตามน้ำหนัก นักซูโม่ที่ตัวเล็กสุดอาจต้องต่อสู้กับนักซูโม่ที่ตัวใหญ่สุดอย่างช่วยไม่ได้ เป้าหมายของนักซูโม่คือการล้มคู่ต่อสู้ให้ลงไปนอนบนพื้นสังเวียน หรือให้ก้าวเท้าออกไปนอกวงให้ได้ (เรียกว่า”โยริกิริ”) การแข่งขันยกนึงจะใช้เวลาประมาณ6วินาที  ด้วยความจำกัดของเวลาในแต่ละยก   จึงต้องมุ่งล้มคู่ต่อสู้อย่างรวดเร็ว แต่ก็อาจจะพลาดท่าเสียทีเองก็ได้  อาจจะมีบางกรณีที่ล้มลงหรือสัมผัสกับพื้นดินเเทบจะพร้อมกัน จะถือว่านักซูโม่คนเเรกที่ลงถึงพื้นก่อนเป็นผู้ชนะ ซึ่งจะเรียกกรณีเเบบนี้ว่า ศพ  เป็นเทคนิค ที่ทำให้คู่ต่อสู้ล้ม ด้วยเอาตัวเองล้ม กรรมการก็จะตัดสินการล้มพร้อมกันให้คนที่ล้มก่อนชนะ

กติกาซูโม่เรื่องการล้มทั้งคู่  ใครล้มก่อน คนนั้นชนะ  สอดคล้องกับคำสอนของพระเยซูคริสต์เรื่อง เมล็ดข้าวที่ต้องตกลงบนดิน

ยอห์น 12:24-25 24 เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​พวก​ท่าน​ว่า ถ้า​เมล็ด​ข้าว​ไม่​ได้​ตก​ลง​ดิน​และ​ตาย​ไป ก็​จะ​คง​อยู่​เมล็ด​เดียว แต่​ถ้า​ตาย​ไป​แล้ว​ก็​จะ​งอก​ขึ้น​เกิด​ผล​มาก25 คน​ที่​รัก​ชีวิต​ตัว​เอง​ต้อง​เสีย​ชีวิต และ​คน​ที่​เกลียด​ชัง​ชีวิต​ตัว​เอง​ใน​โลก​นี้​จะ​รัก​ษา​ชีวิต​นั้น​ไว้​นิรันดร์

พระเยซูทรงชี้ให้เห็นยักษ์ในชีวิตของมนุษย์ทุกคน คือ ความตาย   เพราะทุกคนรักและหวงชีวิตตนเอง แต่ไม่สามาถรับมือกับการธำรงชีวิตไว้ถึงนิรันดร์ได้  ในการพยายามรักษาชีวิตให้ดำเนินต่อไปบนโลกนี้  ยิ่งรักชีวิตมากเท่าไหร่  การมีชีวิตก็ยิ่งเหมือนอยู่ในสนามต่อสู้อย่างซูโม่

ในยุคนี้ เราได้เห็นความพยายามดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตรอดของคนมากมาย ในรูปแบบต่างๆกันไป  ยักษ์ ตัวใหญ่ของแต่ละคนที่ต้องปล้ำสู้ กับแรงต้านของชีวิต   บางคนเทียบปัญหาของตนเองเหมือนกับยักษ์ที่ใหญ่กว่า  ตัวเองเล็กมากในสนามแห่งการต่อสู้นี้   เกินกำลังตัวเองที่จะล้มยักษ์

เราคงได้ยินคำพูดที่ว่า ปัญหาที่กำลังเผชิญนั้น มันใหญ่เกินตัว แต่เรามักลืมมองปัญหาใหญ่กว่า นั้นคือตัวเราเอง

มัทธิว 16:24-25   24 ขณะนั้น​พระ​เยซู​จึง​ตรัส​กับ​เหล่า​สาวก​ของ​พระ​องค์​ว่า “ถ้า​ผู้ใด​ใคร่​ตาม​เรา​มา​ให้​ผู้​นั้น​เอาชนะ​ตัวเอง และ​รับ​กางเขน​ของ​ตน​แบก​และ​ตาม​เรา​มา25 เพราะ​ว่า​ผู้ใด​ใคร่​จะ​เอา​ชีวิต​รอด ผู้​นั้น​จะ​เสียชีวิต แต่​ผู้ใด​จะ​เสียชีวิต​เพราะ​เห็น​แก่​เรา ผู้​นั้น​จะ​ได้​ชีวิต​รอด

ถ้าเราจะ  ล้มยักษ์ ต้องล้มแบบล้มพร้อมกัน  และแตะพื้นก่อนยักษ์ฝ่ายตรงกันข้าม  ตายต่อตัวเองก่อน  เป็นศพก่อน แล้วจะฟื้นกลับคืนมา การตายต่อตัวเอง ทำให้ปัญหาต่างๆ ไม่สามารถส่งอิทธิพลต่ออารมณ์ความคิดของเราได้

โรม 8:36-37 36 ตาม​ที่​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัมภีร์​ว่า เพราะ​เห็น​แก่​พระ​องค์ ข้า​พระ​องค์​จึง​ถูก​ประหาร​วัน​ยัง​ค่ำ และ​นับว่า​เป็น​แกะ​สำหรับ​จะ​เอา​ไป​ฆ่า37 แต่​ว่า​ใน​เหตุการณ์​ทั้ง​ปวง​เหล่า​นี้ เรา​มี​ชัย​เหลือล้น​โดย​พระ​องค์​ผู้​ได้​ทรง​รัก​เรา​ทั้ง​หลาย

การที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน  ดูเหมือนพระเยซูแพ้ แต่พระองค์กลับชนะ  พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า การตายบนไม้กางเขนของพระเยซู คือชัยชนะ

ฮีบรู 12:1-2 1 เหตุ​ฉะนั้น​เมื่อ​เรา​มี​พยาน​พรั่ง​พร้อม​อยู่​รอบ​ข้าง​เช่นนี้​แล้ว ​ก็​ขอ​ให้​เรา​ละ​ทิ้ง​ทุก​อย่าง​ที่​ถ่วง​อยู่ และ​บาป​ที่​เกาะ​แน่น ขอ​ให้​เรา​วิ่ง​แข่ง​ด้วย​ความ​เพียร​พยายาม ตาม​ที่​ได้​กำหนด​ไว้​สำหรับ​เรา​2 หมาย​เอา​พระ​เยซู​เป็น​ผู้​บุกเบิก​ความ​เชื่อ และ​ผู้​ทรง​ทำ​ให้​ความ​เชื่อ​ของ​เรา​สมบูรณ์ ​พระ​องค์​ได้​ทรง​อดทน​ต่อ​กางเขน เพื่อ​ความ​รื่น​เริง​ยินดี​ที่​ได้​เตรียม​ไว้​สำหรับ​พระ​องค์ ทรง​ถือ​ว่า​ความ​ละอาย​นั้น​ไม่​เป็น​สิ่ง​สำคัญ​และ​พระ​องค์​ได้​ประทับ ณ เบื้อง​ขวา​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เจ้า

พระเยซูมาเพื่อบุกเบิกความเชื่อว่า  มียักษ์ในชีวิตของมนุษย์ทุกคน  เราต้องการพระเยซู เป็นผู้บุกเบิกความเชื่อให้เราทุกคนสามารถทำได้  ในการล้มยักษ์ภายในตัวเราเอง  อดทนต่อกางเขนของพระเยซู คือโมเดล  การล้มยักษ์  เราทุกคนมีกางเขนของตนเอง ที่จะต้องแบกไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง  ในขณะที่โลกนี้ พยายามจะให้เราทิ้งกางเขนของตนเอง และเดินตามโลกนี้ พ่ายแพ้ต่อตัณหาความปรารถนาของตนเอง  กระแสของสังคม ของโลกนี้ มุ่งให้ใจคนเป็นใหญ่ ใจคนเป็นยักษ์ตัวจริง

2เปโตร 2:19  19 …..เพราะ​ว่า​มนุษย์​พ่าย​แพ้​แก่​สิ่ง​ใด เขา​ก็​เป็น​ทาส​ของ​สิ่ง​นั้น​

คำไทย มีคำว่า แพ้ใจตนเอง   และเรามักจะโทษปัจจัยภายนอกว่าทำให้ตนเองพ่ายแพ้ แต่ความจริง คือจิตใจภายในต่างหากที่ควบคุมเราเหมือนยักษ์ ที่มีแรงมาก

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า  ปัญหาอยู่กับเราไม่นาน แล้วมันก็ไป แต่เรามักจะชอบอยู่กับปัญหานานๆ  การอยู่กับปัญหานานๆ หมกหมุ่นกับมันตลอดเวลานั่นแหล่ะคือยักษ์ที่กำลังควบคุมเรา เราต้องล้มยักษ์ ด้วยการต่อสู้เอาชนะตนเองให้ได้

กาลาเทีย 5:17  17 เพราะ​ว่า​ความ​ต้อง​การ​ของ​เนื้อ​หนัง​ต่อสู้​พระ​วิญญาณ และ​พระ​วิญญาณ​ก็​ต่อสู้​เนื้อ​หนัง เพราะ​ทั้ง​สอง​ฝ่าย​เป็น​ศัตรู​กัน ดังนั้น​สิ่ง​ที่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ปรารถนา​ทำ​จึง​กระทำ​ไม่ได้

​ในการต่อสู้  เราต้องเลือกว่า เราจะอยู่ฝ่ายไหน เนื้อหนัง หรือพระวิญญาณ

2โครินธ์ 10:4-5  4 เพราะ​ว่า​อา​วุธ​ของ​เรา​ที่​ใช้​สู้รบ​ไม่​ใช่​แบบ​มนุษย์ แต่​เป็น​ฤทธา​นุภาพ​จาก​พระ​เจ้า​ที่​จะ​ทำ​ลาย​ป้อม​ปรา​การ​ได้ คือ​ทำ​ลาย​เหตุ​ผล​ปลอม​ทั้ง​หลาย 5 และ​ความ​เย่อ​หยิ่ง​ทุก​รูป​แบบ​ที่​ตั้ง​ตัว​ขึ้น​ขัด​ขวาง​ความ​รู้​ของ​พระ​เจ้า และ​จะ​ยึด​กุม​ความ​คิด​ทุก​ประ​การ​ให้​มา​เชื่อ​ฟัง​พระ​คริสต์

เราต้องการฤทธิ์เดชจากพระเจ้าในการต่อสู้   ฤทธิ์เดชของพระเจ้ามีจริง มีไว้ให้เราทุกคน ไม่ใช่ให้เราแผลงฤทธิ์ แต่ให้เราต่อสู้กับตัวเราเอง เมื่อใดที่เราชนะตัวเอง  ฤทธิ์เดชจากพระเจ้าจะทำงานผ่านชีวิตของเรา ต่อสู้กับยักษ์ภายนอกได้ไม่ยาก ควบคุมภายนอกได้อย่างง่ายดาย

เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่แล้ว พวกเราได้ไปทำพันธกิจที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย  และเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้  ก่อนเราเดินทางไป ในช่วงนมัสการตอนเช้า ข้าพเจ้าพูดทางธรรมมาสต์กับพี่น้องแล้วว่า มีบางอย่างต้องการขัดขวางไม่ให้เราไปทำพันธกิจครั้งนี้ ทั้งเชื้อหิดระบาด ทั้งไฟไหม้ดาดฟ้าโรงเรียน  แต่เราจะไป เราจะนำการเยียวยาไปให้กับเด็กๆที่โรงเรียนนี้  (และนี่คือ การเอาชนะเหตุผล ความกลัวใดๆ)

หลังจากเราเสร็จพันธกิจการเยียวยา มีเด็กร้องไห้รับการเยียวยาหลายคน เราได้หว่านเมล็ดแห่งความหวัง ความเชื่อ และความรัก ให้เด็กได้รู้จักพระเยซู  ต้องขอบคุณพันธกิจลูกโป่งของเซลล์ตลาดพลู  ได้ทำให้เด็กๆ ยังไม่กลับหอนอน และขณะนั้นเอง เกิดไฟไหม้ รุนแรงมาก มีเด็กบางคนกลับเข้าไปห้าคนติดในไฟนั้น แต่ก็ออกมาได้อย่างปลอดภัย วันนี้ ข้าพเจ้าเขียนสูจิบัตรเล่ารายละเอียดลำดับเวลาและเหตุการณ์ให้พี่น้องได้บันทึกเป็นการเริ่มต้นพันธกิจ สู่ การเก็บเกี่ยวใหม่ ในฤดูกาลใหม่ ที่เราจะไม่ทำอะไรเดิมๆที่ไม่เกิดผล    สิ่งใหม่ๆกำลังเกิดขึ้น ถ้าเราไม่ไปวันนั้น อะไรจะเกิดขึ้น ….เด็กส่วนใหญ่จะนอนหลับในหอนอนตอนบ่ายวันอาทิตย์ ที่แล้ว สะเก็ดไฟจากพัดลมที่ถูกใช้งาน มันจะทำหน้าที่ของมัน คือช็อต และเกิดประกายไฟ

เรากำลังต่อสู้กับยักษ์ที่มองไม่เห็น ดูเหมือนน่ากลัว เราไม่ต้องใช้ฤทธิ์เดชเพื่อต่อสู้ เราใช้หัวใจ ที่มีความรัก  เราก็ชนะ และพระเจ้าทรงควบคุมทุกอย่างให้กับเรา

แต่ยักษ์ตัวจริง ภายในตัวเราต่างหากที่น่ากลัวกว่า แต่อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์สองทิโมธีได้กล่าวว่า

2ทิโมธี 1:7 7 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ไม่​ได้​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ขลาด​กลัว​แก่​เรา แต่​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ประ​กอบ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ ความ​รัก และ​การ​บัง​คับ​ตน​เอง​แก่​เรา

ใจใหม่ที่พระเจ้าประทานให้กับเรา คือใจที่ประกอบด้วยฤทธ์(กำลัง)  ความรัก และการบังคับตนเอง

ยักษ์ตนแรกภายในชีวิตเราคือความต้องการของเนื้อหนัง  พระคัมภีร์สองทิโมธีกำลังบอกเราว่า พระเจ้าประทานใจที่มีฤทธิ์(กำลัง) ใจที่มีความรัก และใจที่มีการบังคับตนเอง สามอย่างนี้อยู่ในใจใหม่ ที่จะมีกำลังอย่างซูโม่ เพื่อปล้ำสู้กับยักษ์หลายตัวในตัวเรา คือความต้องการของเนื้อหนัง และยักษ์ตัวสำคัญก็คือ…

ความ​เย่อ​หยิ่ง​ทุก​รูป​แบบ​ที่​ตั้ง​ตัว​ขึ้น​ขัด​ขวาง​ความ​รู้​ของ​พระ​เจ้า

เพื่อเป้าหมายคือ ……และ​น้อม​นำ​ความ​คิด​ทุก​ประการ​ให้​เข้า​อยู่​ใต้​บังคับ​จนถึง​รับ​ฟัง​พระ​คริสต์​  

ทำไมเราต้องเชื่อฟังพระเยซูทุกประการ  เหตุผลก็คือ การบังคับบัญชาจากพระเยซู คือกำลังฤทธิ์เดชที่เราจะชนะยักษ์ภายนอกตัวเรา เช่นปัญหา อุปสรรค์ของชีวิตได้ทุกอย่าง    พระเยซูตรัสว่า

ลูกา 6:47-49  47 ทุก​คน​ที่​มา​หา​เรา​และ​ฟัง​คำ​ของ​เรา​แล้ว​ทำ​ตาม เรา​จะ​สำแดง​ให้​พวก​ท่าน​รู้​ว่าเขา​เป็น​เหมือน​อะไร48 เขา​เป็น​เหมือน​คน​หนึ่ง​ที่​สร้าง​บ้าน เขา​ขุด​ลึก​ลง​ไป​แล้ว​วาง​ราก​ฐาน​อยู่​บน​ศิลา เมื่อ​มี​น้ำ​ท่วม​และ​มี​กระ​แส​น้ำ​ไหล​เชี่ยว​มา​ซัด​บ้าน​นั้น มัน​ก็​ไม่​หวั่น​ไหว เพราะ​ถูก​สร้าง​ไว้​อย่าง​มั่น​คง49 ส่วน​คน​ที่​ได้​ยิน​และ​ไม่​ทำ​ตาม ก็​เป็น​เหมือน​คน​หนึ่ง​ที่​สร้าง​บ้าน​อยู่​บน​ดิน​โดย​ปราศ​จาก​ราก​ฐาน เมื่อ​มี​กระ​แส​น้ำ​ไหล​เชี่ยว​มา​ซัด​บ้าน​นั้น มัน​ก็​พัง​ทลาย​ลง​ทัน​ที และ​ความ​หายนะ​ของ​บ้าน​นั้น​ก็​ยิ่งใหญ่”

พายุชีวิต เป็นหนึ่งในยักษ์ภายนอกที่พร้อมจะทำลายชีวิตที่ไม่มั่นคง ชีวิตที่หวั่นไหวง่ายกับแรงปะทะต่างๆนาๆ

ข่าวสารต่างๆที่เราได้ยิน ล้วนเป็นเรื่องของชีวิตของคนที่พังทะลาย เพราะพายุชีวิต คนไม่น้อยฆ่าตัวตาย และสังคมก็สรุปว่า เป็นโรคซึมเศร้า  จนมีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ในอนาคตอันใกล้ โรคซึมเศร้าจะครองโลก  นั่นคือ คนส่วนใหญ่จะถูกควบคุมด้วยยักษ์ตัวนี้

เรากำลังอยู่ในสนามต่อสู้อย่างซูโม่  ที่เราต้องเจอกับคู่ต่อสู้ตัวใหญ่กว่าเรา  แต่ความจริงก็คือ  ยักษ์ใหญ่ถูกล้มจากคู่ต่อสู้ตัวเล็กกว่า  ด้วยเทคนิค ทักษะในการล้มยักษ์  และนี่คือ ภาพของชีวิตคริสเตียนที่ต้องต่อสู้เพื่อล้มยักษ์ใหญ่ที่เกินกำลังของตัวเราเอง  จึงมีคำในพระคัมภีร์กล่าวว่า

ฟิลิปปี 4:13 13 ข้าพเจ้า​ผจญ​ทุก​สิ่ง​ได้ โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำลัง​ข้าพเจ้า

รากศัพท์กรีก คำว่า เสริมกำลัง strengthen แปลว่า ทำให้สามารถ ทำให้มีกำลัง ทำให้แข็งแรง   นั่นหมายความว่า  แม้ตัวเราจะเล็ก แม้ตัวเราจะอ่อนแอ แม้ด้อยสติปัญญา แม้จะถูกจำกัด ด้วยอะไรก็ตาม เราสามารถจะล้มยักษ์ที่อยู่ตรงหน้าได้ โดยการพึ่งพาพระเจ้าผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเรา

ฟิลิปปี 2:13 13 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​เป็น​ผู้​ทรง​กระทำ​กิจ​อยู่​ภาย​ใน​ท่าน ให้​ท่าน​มี​ใจ​ปรารถนา ทั้ง​ให้​ประพฤติ​ตาม​ชอบ​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์

ลูกา  1:37 37 เพราะ​ว่า​ไม่​มี​สิ่ง​หนึ่ง​สิ่ง​ใด​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ทรง​กระทำ​ไม่ได้”

วันนี้ เวลานี้ พี่น้องกำลังเผชิญกับอะไร ที่มันเกินกำลังของตนเอง จงลุกขึ้น ต่อสู้ ล้มยักษ์ทั้งสองยักษ์ ชนะยักษ์ภายในที่เป็นความต้องการของเนื้อหนังก่อน ยักษ์ภายนอก ก็จะล้มไปอย่างง่ายดาย

2โครินธ์ 3:17  17 องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​เป็น​พระ​วิญญาณ และ​พระ​วิญญาณ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​อยู่​ที่​ไหน เสรีภาพ​ก็​มี​อยู่​ที่​นั่น​

เสรีภาพ คือการหลุดจากการควบคุมของยักษ์ในชีวิต ทั้งภายใน และภายนอก  จงดำเนินชีวิตให้พระเจ้ามีส่วนในการตัดสินใจกับชีวิตตลอดเวลา จะทำให้เรามีเสรีภาพ  ด้วยการฟังเสียง เชื่อฟัง ตอบสนอง ต่อการสำแดง เร้าใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผ่านการอธิษฐาน ผ่านการนมัสการ ผ่านพระวจนะ ผ่านคำเทศนา ผ่านคำหนุนใจ คำตักเตือน คำแนะนำที่ดีๆ   นี่คือ การต่อสู้กับยักษ์ที่เกินกำลังตนเอง แล้วคุณจะล้มยักษ์ได้หลายตนทีเดียว

ปัญหาจะไม่ใช่ปัญหา  อุปสรรคจะไม่ใช่อุปสรรค  แรงกดดันจะไม่ใช่แรงกดดัน  ความจำกัดจะไม่ใช่ความจำกัดอีกต่อไปสำหรับคนของพระเจ้า ผู้เชื่อและดำเนินชีวิตอย่างสาวกของพระเยซู   เพราะพระองค์สอนให้เราเผชิญกับความจริงว่า มียักษ์ที่เกินกำลังเรา แต่เราต้องต่อสู้ ไม่วิ่งหนี และเป้าหมายในการต่อสู้ คือล้มยักษ์ ชนะให้ได้ ผ่านมันไปให้ได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังเราทุกคนด้าน

ดาวิด ฆ่าโกลิอัท มนุษย์ยักษ์ (สูงสามเมตรเกือบสี่เมตร มีกำลังมหาศาล และเป็นที่หวาดกลัวของกองทัพอิสราเอลทุกคน) แต่ดาวิดใช้เพียงแค่ก้อนหินเล็กๆก้อนเดียว ที่ใช้เป็นกระสุนใส่ในสายสลิง ด้วยความชำนาญ ในการเหวี่ยงกระสุนก้อนหินนั้นอย่างแม่นยำ  โกลิอัทล้มลงทันที

วันนี้ เราทุกคน มีกระสุน คืออาวุธ  (พระแสงดาบของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้า) เพื่อใช้ล้มยักษ์  แต่สิ่งที่เราต้องการคือ การฝึกปรือ การอบรม การซ้อมในสนามจริง ความแม่นยำ ในการใช้อาวุธนั้น  ระวังที่จะใช้อาวุธผิดประเภท ผิดเป้าหมาย  ผิดคู่ต่อสู้ จะกลายเป็นการต่อสู้ที่ไม่จำเป็น

2โครินธ์ 10:3-5  3 เพราะ​ว่า ถึงแม้ว่า​เรา​อยู่​ใน​โลก​ก็​จริง แต่​เรา​ก็​มิได้​สู้​รบ​ตาม​โลกีย​วิสัย​4 เพราะ​ว่า​ศาสตรา​วุธ​ของ​เรา​ไม่​เป็น​ฝ่าย​โลกีย​วิสัย แต่​มี​ฤทธิ์​เดช​จาก​พระ​เจ้า อาจ​ทำลาย​ป้อม​ได้​5 คือ​ทำลาย​ความ​คิด​ที่​มี​เหตุผล​จอม​ปลอม และ​ทิฐิ​มานะ​ทุก​ประการ​ที่ตั้ง​ตัว​ขึ้น​ขัดขวาง​ความ​รู้​ของ​พระ​เจ้า และ​น้อม​นำ​ความ​คิด​ทุก​ประการ​ให้​เข้า​อยู่​ใต้​บังคับ​จนถึง​รับ​ฟัง​พระ​คริสต์​

“ล้มยักษ์ที่เกินกำลังของตนเอง”

By admin