“ภาพคริสตมาส…”

ลูกา 2:11-12  11 เพราะ​ว่า​ใน​วันนี้​พระ​ผู้ช่วย​ให้​รอด​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย คือ​พระ​คริสต​เจ้า มา​บังเกิด​ที่​เมือง​ดาวิด​12 นี่​จะ​เป็น​หมาย​สำคัญ​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย คือ​ท่าน​จะ​ได้​พบ​พระ​กุมาร​นั้น​พัน​ผ้าอ้อม​นอน​อยู่​ใน​ราง​หญ้า”

ย่างเข้าสู่เดือนธันวาคม ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี 2019  มีวันสำคัญๆหลายวัน ที่เป็นวันหยุดของคนไทย แต่ก็มีวันสำคัญที่เป็นวันสากล บางคนก็หยุด บางคนก็ไม่หยุด แต่ที่สำคัญ ไม่ว่าจะไปที่ใด ก็จะได้ยินเสียงเพลงและการตกแต่งสัญลักษณ์บางอย่าง อย่างแสงไฟ ต้นไม้ แสดงถึงวันคริสตมาส   แต่ละประเทศก็ใช้สัญลักษณ์แตกต่างกัน ในประเทศทางยุโรปที่เป็นช่วงหนาวเย็นก็มีหิมะเป็นองค์ประกอบ ส่วนประเทศในเมืองร้อนก็อยากจะเย็นกะเขาบ้างก็ใช้การตกแต่งบางอย่างให้ดูเหมือนเป็นหิมะ กวางเรนเดียร์ แม้แต่ชุดซานต้าทั้งหญิงชาย ต่างก็เป็นชุดใส่เพื่อกันหนาว

อารัมภบทมาซะยืดยาว  ประเด็นก็คือ ภาพคริสตมาสจริงๆ เป็นอย่างไร  ก็ต้องย้อนกลับไปดูต้นเรื่องราวของคำว่า คริสตมาส คำว่า คริสต์ รากศัพท์กรีก แปลว่า ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ เพื่อทำหน้าที่ไถ่ ทำหน้าที่พระผู้ช่วย  สำหรับคนยิวก็จะเรียกว่า พระมาซีฮา หรือ เมสสิยาห์ สำหรับคริสเตียน ก็หมายถึง ผู้ที่ถูกระบุชื่ออย่างชัดเจนว่า  คือ  พระเยซูชาวนาซาเร็ธ แต่เกิดที่หมู่บ้านเบธเลเฮม  อัครทูตเปโตรและยอห์นได้กล่าวเป็นพยานในสภาซานเฮดดรินถึงพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดผู้เดียว

กิจการ 4: 10-12 …. โดย​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​ชาว​นาซาเร็ธ ซึ่ง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​ตรึง​ไว้​ที่​กางเขน และ​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​โปรด​ให้​คืน​พระ​ชนม์ โดย​พระ​องค์​นั้น​แหละ​ชาย​คน​นี้​ที่​ยืน​อยู่​ต่อ​หน้า​ท่าน จึง​ได้​หาย​โรค​เป็น​ปกติ​11 ​พระ​องค์​เป็น ศิลา  ที่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ผู้​เป็น ช่าง​ก่อ​ได้​ทอดทิ้ง ซึ่ง​ได้​เป็น​ศิลา​มุม​เอก​แล้ว 12 ​ใน​ผู้อื่น​ความ​รอด​ไม่​มี​เลย ด้วย​ว่า​นาม​อื่น​ซึ่ง​ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​รอด​ได้ ไม่​ทรง​โปรด​ให้​มี​ใน​ท่ามกลาง​มนุษย์​ทั่ว​ใต้​ฟ้า”

ภาพคริสตมาส สำหรับคริสเตียนจึงไม่มี ซานตาคลอส กวางเรนเดียร์ ต้นคริสตมาส ของขวัญ  ทั้งหมด เป็นประเพณีทางยุโรปที่เอามาผสมผสานให้วันคริสมาสเป็นวันปิดท้ายปีเก่าของพวกเขาด้วยความรื่นเริงยินดี  บ้างก็เมาจนหัวทิ่ม หรือฉลองอย่างผิดวัตถุประสงค์ แต่ภาพของคริสตมาสจริงๆ ก็คือ ข่าวดี ที่ส่งออกไปยังผู้คนมากมายว่า นี่คือ สายใยของพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ที่ส่งลงมาเพื่อทำบทบาทพระผู้ช่วยให้รอดให้กับมนุษย์ทุกคน  คำว่า ความรอด รากศัพท์กรีกมีความหมายถึง ปลอดภัย ปกป้องจากอันตราย ช่วยกู้  ฉบับแปลคิงส์เจมส์ แปลด้วยคำว่า ปลดปล่อย สุขภาพดี ความรอด  ช่วยชีวิต

หากมองดูอย่างวิเคราะห์ ภาพคริสตมาสกำลังถูกบิดเบือนเป็นภาพอื่นจนสาระสำคัญหายไปไม๊?

Leave a Comment