“เผชิญทุกอย่างได้”

ฟิลิปปี 4:11-13 11 ข้าพ​เจ้า​ไม่​ได้​พูด​เนื่อง​จาก​ความ​ขัด​สน เพราะ​ข้าพ​เจ้า​เรียน​รู้​ที่​จะ​พอใจ​ใน​สภาพ​ที่​เป็น​อยู่12 ข้าพ​เจ้า​รู้​จัก​ความ​ขาดแคลน​และ​รู้​จัก​ความ​อุดม​สม​บูรณ์ ไม่​ว่า​ใน​กรณี​ใด​หรือ​ใน​ทุก​กรณี ข้าพ​เจ้า​ได้​เรียน​รู้​เคล็ด​ลับ​ใน​การ​เผชิญ​ความ​อิ่ม​ท้อง​และ​ความ​อด​อยาก ความ​อุดม​สม​บูรณ์และ​ความ​ขัด​สน​แล้ว13 ข้าพ​เจ้า​เผชิญ​ได้​ทุก​อย่าง​โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำ​ลัง​ข้าพ​เจ้า

การเผชิญทุกอย่างได้  มาจากการเรียนรู้(บทเรียน)ต่างๆ ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ  จนกลายเป็นเคล็ดลับในการรับมือกับทุกสาวะ ทุกสถานการณ์ อ.เปาโล ผู้เขียนพระคัมภีร์ฟิลิปปีในตอนนี้ ได้กล่าวถึง บทเรียนที่ท่านได้เรียนรู้ในสถานการณ์จริง จนพบสัจธรรมคำว่า  11 ข้าพ​เจ้า​ไม่​ได้​พูด​เนื่อง​จาก​ความ​ขัด​สน เพราะ​ข้าพ​เจ้า​เรียน​รู้​ที่​จะ​พอใจ​ใน​สภาพ​ที่​เป็น​อยู่  หัวใจสำคัญที่จะทำให้เราสามารถเผชิญกับทุกอย่างได้ ก็คือ การพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะหยุดนิ่งหรืออยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลย อ.เปาโลได้เขียนในพระคัมภีร์ฟิลิปปีในอีกบทหนึ่งว่า

ฟิลิปปี 3:12-14   12 มิใช่​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​แล้ว หรือ​สำเร็จ​แล้ว แต่​ข้าพเจ้า​กำลัง​บาก​บั่น​มุ่ง​ไป เพื่อ​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​ฉวย​เอาไว้​เป็น​ของ​ตน อย่าง​ที่​พระ​เยซู​คริสต์​ได้​ทรง​ฉวย​ข้าพเจ้า​ไว้​เป็น​ของ​พระ​องค์​แล้ว​13 ดูก่อน​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ข้าพเจ้า​ไม่​ถือ​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​ฉวย​ไว้​ได้​แล้ว แต่​ข้าพเจ้า​ทำ​อย่าง​หนึ่ง คือ​ลืม​สิ่ง​ที่​ผ่าน​พ้น​มา​แล้ว​เสีย และ​โน้ม​ตัว​ออกไป​หา​สิ่ง​ที่​อยู่​ข้างหน้า​14 ข้าพเจ้า​กำลัง​บาก​บั่น​มุ่ง​ไปสู่​หลัก​ชัย เพื่อ​จะ​ได้รับ​รางวัล ซึ่ง​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เรียก​จาก​เบื้อง​บน ให้​เรา​ไป​รับ​

คำว่า ​กำลัง​บาก​บั่น​มุ่ง​ไป ถูกย้ำถึงสองครั้งในตอนนี้ กุญแจสำคัญอยู่ที่ ไม่หยุดความต่อเนื่อง และ ต้องออกแรง รากศัพท์กรีกตอนนี้ ใช้คำกรีกสองคำ คำว่า บากบั่น แปลว่า กดลง คำว่า มุ่งไป แปลว่า ต่ำลง ออกแรงต้าน  ทำให้ข้าพเจ้ามองเห็นท่าทีของการย่อตัวลง เหมือนนักวิ่งที่จุดสตาร์ทก่อนออกตัววิ่ง การย่อตัวลง คือท่าทีของความถ่อมใจ ในท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันของเราทุกวันนี้ที่กำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ โรคระบาด  ทำให้ทุกอย่างแทบจะหยุดนิ่ง แต่คนที่จะไปต่อได้ คือคนที่มีแรงต้านกระแสเหล่านี้ ก็คือ ความถ่อมใจ การลดขนาดของตนเองลง การรวบรวมกำลังที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อจะให้ได้แรงส่งที่จะออกตัวในการวิ่งระยะต่อไป ขอให้คำว่า “เผชิญทุกอย่างได้” เกิดขึ้นกับพี่น้องทุกคน อาเมน

1โครินธ์9:24-26  24 ท่าน​ไม่​รู้​หรือ​ว่า​คน​เหล่า​นั้น​ที่​วิ่ง​แข่ง​กัน​ก็​วิ่ง​ด้วย​กัน​ทุก​คน แต่​คน​ที่​ได้รับ​รางวัล​มี​คน​เดียว เหตุ​ฉะนั้น​จง​วิ่ง​เพื่อ​ชิง​รางวัล​ให้​ได้​25 ฝ่าย​นักกีฬา​ทุก​คน​ก็​เคร่งครัด​ใน​ระเบียบ เขา​กระทำ​อย่าง​นั้น​เพื่อ​จะ​ได้​มงกุฎ​ใบไม้​ซึ่ง​ร่วง​โรย​ได้ แต่​เรา​กระทำ​เพื่อ​จะ​ได้​มงกุฎ​ที่​ไม่​มี​วัน​ร่วง​โรย​เลย​26 ส่วน​ข้าพเจ้า​วิ่ง​แข่ง​โดย​มี​เป้าหมาย ข้าพเจ้า​มิได้​ต่อสู้​อย่าง​นักมวย​ที่​ชก​ลม​

By admin