“ชีวิตนี้…ต้องการข่าวร้าย หรือข่าวดี”

สันติสุข peace ความสงบนิ่งของจิตใจของคนมากมายกำลังหายไป ด้วยการมาของโควิด 19  ทำอย่างไรที่เราจะรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ได้  คนที่มีศาสนา ก็จะพึ่งพาสิ่งที่ตนเองเชื่อศรัทธา ยึดเหนี่ยวไว้  จะบอกว่า หวั่นไหว ไม๊ ก็น่าหวั่นไหว  สิ่งที่คนเคยฝากความไว้วางใจไว้ ไม่ว่าจะอาชีพการงานที่มั่นคง สุขภาพที่แข็งแรง  หรืออะไรๆที่คนส่วนใหญ่จะฝากชีวิตตนเองไว้อย่างรู้สึกว่าจะปลอดภัย สบายใจ  แต่เวลานี้ ล้มเหลว เสียหาย และไม่มีอีกต่อไป  แม้กระทั่งเสรีภาพ ที่คิดว่ามี  ทุกคนกลับถูกกักตัว จากสมัครใจ กลายเป็นต้องบังคับ มีเคอฟิวจากเวลาที่น้อยๆ ก็จะมีมากขึ้น และมากขึ้นจน อาจเป็น 24 ชม.  ทั้งหมด นี้มาจากการไม่เชื่อฟังของคนบางคน(จำนวนไม่น้อย)  ทุกๆวัน ผู้คนได้รับแต่ข่าวร้าย มากกว่าข่าวดี

หลายคนชอบฟัง ชอบพูด ชอบเก็บ และส่งต่อ แต่ข่าวร้าย (ของชาวบ้าน)  จนต้องมีรายการ เช็กก่อนแชร์  หรือ กฏหมายควบคุมการส่งต่อข่าวปลอม เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือคนไม่ให้เป็นเหยื่อของข่าวปลอมๆที่ทำร้ายคน ทำร้ายสังคม

เราคงต้องมานั่งถามตนเองว่า เรากำลังต้องการข่าวร้ายหรือข่าวดี บางคนมีเหตุผลว่า ต้องอัพเดตข้อมูลอยู่เสมอ จะได้ไม่ตกข่าวตามไม่ทันชาวบ้าน หรือเพื่อจะปลอดภัยไว้ก่อน จากจุดแข็งจุดดีกลายเป็นจุดอ่อน

คริสเตียน อย่างเราจะปฏิบัติตนอย่างไร กับสถานการณ์เหล่านี้  ข้าพเจ้าอยากจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่า  วิถีชีวิตและความเชื่ออย่างคริสเตียนที่เราทำๆกันอยู่ได้เตรียมพวกเราไว้ เพื่อจะพบกับสถานการณ์เหล่านี้  เพราะคริสเตียนในยุคแรก ถูกข่มเหงมาก ตั้งแต่เริ่มต้น แม้แต่พระเยซูคริสต์ และสาวกสิบสองคน เจ็ดสิบคน และกลายเป็นผู้เชื่อที่กระจัดกระจายออกไปทั่วโลก พวกเขาเอาตัวรอดได้อย่างไร คำสำคัญอยู่ที่นี่

กิจการ 1:8  8 แต่​พวก​ท่าน​จะ​ได้​รับ​พระ​ราช​ทาน​ฤทธา​นุภาพ เมื่อ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​เสด็จ​มา​เหนือ​ท่าน และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เป็น​สักขี​พยาน​ของ​เรา​ใน​กรุง​เยรู​ซา​เล็ม ทั่ว​แคว้น​ยูเดีย ทั่ว​แคว้น​สะมา​เรีย และ​จน​ถึง​ที่​สุด​ปลาย​แผ่นดิน​โลก”

นี่คือคำตรัสสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะถูกรับขึ้นไปบนฟ้า  พระองค์ตรัสกับสาวกที่อยู่กับพระองค์ในเวลานั้น ว่า พวกเขาจะเป็นสักขีพยานของพระองค์ จบคำตรัส พระคัมภีร์กิจการบันทึกต่อว่า

กิจการ 1:9-11  9 เมื่อ​พระ​องค์​ตรัส​เช่น​นั้น​แล้ว พระ​เจ้า​ทรง​รับ​พระ​องค์​ขึ้น​ไป​ต่อ​หน้า​ต่อ​ตา​พวก​เขา และ​มี​เมฆ​คลุม​พระ​องค์​ให้​พ้น​สายตา​ของ​เขา10 เมื่อ​พวก​เขา​กำ​ลัง​เขม้น​มอง​ดู​ฟ้า ใน​ขณะ​ที่​พระ​องค์​เสด็จ​ขึ้น​ไป มี​ชาย​สอง​คน​สวม​เสื้อ​ขาว​มา​ยืน​อยู่​ข้างๆ พวก​เขา11 สอง​คน​นั้น​กล่าว​ว่า “ชาว​กา​ลิลี​เอ๋ย ทำไม​พวก​ท่าน​ถึง​ยืน​จ้อง​มอง​ฟ้า​สวรรค์? พระ​เยซู​องค์​นี้​ที่​ทรง​รับ​ไป​จาก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ขึ้น​ไป​ยัง​สวรรค์​นั้น จะ​เสด็จ​มา​อีก​ใน​ลักษณะ​เดียว​กับ​ที่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​เห็น​พระ​องค์​เสด็จ​ไป​ยัง​สวรรค์​นั้น”

แปลว่า เหล่าบรรดาสาวก ที่ต่อมาถูกเรียกว่า คริสเตียน เพราะก่อนหน้านั้น ไม่รู้ว่า จะเรียกคนพวกนี้ว่าอะไร เป็นเหมือนศาสนาใหม่ ก็ไม่เชิง เพราะว่ายังเชื่อในพระเจ้าของศาสนายูดาห์  ก่อนจะมาเป็นคริสเตียน ผู้เชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์เหล่านี้ถูกเรียกว่า ผู้ที่เดินในทางนั้น  เพราะพระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่า พระองค์เป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต

ทบทวนเราว่า สถานการณ์โลกและอิสราเอลในเวลานั้น กำลังเผชิญกับภัยต่างๆนาๆ ทั้งสงคราม ทั้งโรคภัยไข้เจ็บ และความยากจนถ้วนหน้า  โดยเฉพาะคนยากจนในประเทศอิสราเอลมีมาก  ชีวิตนี้ของคนในเวลานั้น มีแต่ข่าวร้าย  พระเยซูทรงทำพันธกิจ รักษาคนเจ็บป่วย สอนคนทุกระดับรากหญ้า ให้กลับใจใหม่ ปรับเปลี่ยนชีวิต ทัศนคติ เพื่อจะดำรงชีวิตอยู่ในสถานการณ์รอบข้างที่มีแต่ข่าวร้าย  พระเยซูทรงย้ำว่า  พระสัญญาของพระเจ้าที่ได้ให้ไว้ผ่านผู้เผยพระวจนะก่อนหน้านี้หลายร้อยปี เป็นจริงแล้ว เริ่มต้นแล้ว

ลูกา 4: 18-21  18 “พระ​วิญ​ญาณ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้าสถิต​กับ​ข้าพ​เจ้า เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​เจิม​ตั้ง​ข้าพ​เจ้า​ไว้ เพื่อ​นำ​ข่าว​ดี​มา​ยัง​คน​ยาก​จน พระ​องค์​ทรง​ใช้​ข้าพ​เจ้า​มา​ประ​กาศ​อิสร​ภาพ​แก่​พวก​เชลย ประ​กาศ​แก่​คน​ตา​บอด​ว่า​จะ​ได้​เห็น​อีก ปล่อย​ผู้​ถูก​บีบ​บัง​คับ​ให้​เป็น​อิสระ 19 และ​ประ​กาศ​ปี​แห่ง​ความ​โปรด​ปราน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า” 20 แล้ว​พระ​องค์​ทรง​ม้วน​หนัง​สือ​ส่ง​คืน​ให้​แก่​เจ้า​หน้า​ที่ แล้ว​ประทับ​ลง และ​ตา​ของ​ทุก​คน​ที่​อยู่​ใน​ธรรม​ศาลา​ก็​จ้อง​ดู​พระ​องค์21 พระ​องค์​จึง​เริ่ม​ต้น​ตรัส​กับ​เขา​ทั้งหลาย​ว่า “พระ​คัม​ภีร์​ตอน​นี้​ที่​พวก​ท่าน​ได้​ยิน​กับ​หู​ก็​สำ​เร็จ​แล้ว​ใน​วัน​นี้”

มีคำสำคัญในวันที่พระเยซูทรงตรัสกับสาวกก่อนที่พระองค์จะถูกรับขึ้นไปบนท้องฟ้าว่า

กิจการ 1:8  8 แต่​พวก​ท่าน​จะ​ได้​รับ​พระ​ราช​ทาน​ฤทธา​นุภาพ เมื่อ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​เสด็จ​มา​เหนือ​ท่าน และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เป็น​สักขี​พยาน​ของ​เรา​ใน​กรุง​เยรู​ซา​เล็ม ทั่ว​แคว้น​ยูเดีย ทั่ว​แคว้น​สะมา​เรีย และ​จน​ถึง​ที่​สุด​ปลาย​แผ่นดิน​โลก”

สาวกที่รับคำว่า พวกเขาจะเป็นสักขีพยานของพระเยซูคริสต์ เริ่มต้นด้วยการกักตัวของพวกเขาเอง จากการข่มเหง ในที่ที่มีการข่มเหงความเชื่อของพวกเขามากที่สุด คือกรุงเยรูซาเล็ม พระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขน ตาย และถูกฝังที่นั่น และพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์จากความตาย ที่เยรูซาเล็มด้วยเช่นกัน อุโมงค์ฝังศพของพระองค์ในวันนี้ ว่างเปล่า  จนถึงวันนี้ อูโมงค์ฝังศพก็ยังอยู่ แต่มีป้ายติดไว้หน้าอุโมงค์ฝังศพนั้น พระองค์ไม่ได้อยู่ที่แล้ว  สักขีพยานของพระเยซูคริสต์ แปลว่า พวกเขาได้พบกับพระเยซูคริสต์หลังจากพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตาย  แล้วมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขา แน่นอนว่า มันคือข่าวดี  ไม่ใช่ข่าวร้าย  การข่มเหงในรูปแบบต่างๆ ทำให้สาวกต้องกักตัวเอง กลายเป็นคริสเตียนใต้ดิน คริสเตียนที่อยู่ตามบ้าน การนมัสการที่บ้าน การร้องเพลงด้วยกัน  การฟังคำเทศนา การรับการเปิดเผยอย่างสดใหม่ จากผู้ที่เป็นสักขีพยานของพระเยซูคริสต์ คนแล้วคนเล่า ทั้งที่ได้เห็นพระองค์ด้วยตา สัมผัสด้วยมือ หรือแค่มีความเชื่อ เป็นไปตามคำของพระเยซูที่ตรัสกับโธมัส หนึ่งในสาวกขี้สงสัย เมื่อเขาได้ยินว่า คนนั้นคนนี้ ได้พบกับพระเยซูคริสต์ และเป็นสักขีพยานของพระองค์ให้กับโธมัสแต่เขากลับพูดว่า

ยอห์น 20:25-28  25 สา​วก​คน​อื่นๆ จึง​บอก​โธ​มัส​ว่า “เรา​เห็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​แล้ว” แต่​โธ​มัส​ตอบ​พวก​เขา​ว่า “ถ้า​ข้า​ไม่​เห็น​รอย​ตะปู​ที่​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์ และ​ไม่​ได้​เอา​นิ้ว​ของ​ข้า​แยง​เข้า​ไป​ที่​รอย​ตะปู​นั้น และ​ไม่​ได้​เอา​มือ​ของ​ข้า​แยง​เข้า​ไป​ที่​สี​ข้าง​ของ​พระ​องค์​แล้ว ข้า​จะ​ไม่​เชื่อ​เลย”26 เมื่อ​ผ่าน​ไป​แปด​วัน​แล้ว พวก​สา​วก​ของ​พระ​องค์​อยู่​ด้วย​กัน​ใน​บ้าน​นั้น​อีก​และ​โธ​มัส​อยู่​กับ​พวก​เขา​ด้วย ประตู​ก็​ปิด​แล้ว แต่​พระ​เยซู​เสด็จ​เข้า​มา​และ​ทรง​ยืน​อยู่​ท่าม​กลาง​เขา​ตรัส​ว่า “สันติ​สุข​จง​ดำ​รง​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย”27 แล้ว​พระ​องค์​ตรัส​กับ​โธ​มัส​ว่า “เอา​นิ้ว​ของ​ท่าน​แยง​ที่นี่ และ​ดู​ที่​มือ​ของ​เรา ยื่น​มือ​ของ​ท่าน​ออก​มา​คลำ​ที่​สี​ข้าง​ของ​เรา อย่า​สง​สัย​เลย แต่​จง​เชื่อ”28 โธ​มัส​ทูล​พระ​องค์​ว่า “องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์ พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์”29 พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “เพราะ​ท่าน​เห็น​เรา​ท่าน​จึง​เชื่อ​หรือ? คน​ที่​ไม่​เห็น​เรา​แต่​เชื่อ​ก็​เป็น​สุข”

วันอาทิตย์หน้า จะเป็นวันอีสเตอร์ วันฉลอง วันแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ พวกเราต้องกักตัวเองอยู่ในบ้าน เพราะโควิด เหมือนสาวกเมื่อสองพันปีที่แล้ว  การข่มเหงแบบใหม่ กำลังเกิดขึ้นกับพวกเรา  เราจะนมัสการพระเจ้าอย่างไร เมื่อตัวอาคารโบสถ์ถูกปิด เมื่อเราถูกห้ามพบปะกัน  นี่เป็นข่าวร้ายหรือ? แล้วเราจะประกาศ เป็นสักขีพยานของพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร  ข้าพเจ้าอยากจะบอกกับพวกเราว่า คนรอบข้างเรานั่นแหล่ะ เรากำลังทำให้คนใกล้เราเห็นความเป็นสักขีพยานของพระเยซูคริสต์ในตัวเราได้อย่างไร

อะไรทำให้สาวก ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นสักขีพยานของพระองค์  คำตอบน่าจะอยู่ที่นี่….

ยอห์น 14:27 27 เรา​มอบ​สันติ​สุข​ไว้​กับ​พวก​ท่าน สันติ​สุข​ของ​เรา​ที่​ให้​กับ​ท่าน​นั้น เรา​ไม่​ได้​ให้​อย่าง​ที่​โลก​ให้ อย่า​ให้​ใจ​ของ​ท่าน​เป็น​ทุกข์ อย่า​กลัว​เลย

ในท่ามกลางปัญหา สถานการณ์เลวร้าย ยังมีข่าวดีอยู่อีกหรือ  ประวัติศาสตร์ของคริสเตียนตอบได้อย่างมั่นใจว่า มี  และคริสเตียนรุ่นพี่ของเราตลอดสองพันปีได้พิสูจน์ว่า พวกเขาได้มีเครื่องหมายของการเป็นสักขีพยานของพระเยซูคริสต์บนตัวพวกเขา ด้วยสันติสุขที่ไม่เหมือนกับโลกนี้ให้  และนี่คือเหตุผลว่า ทำไมคริสเตียนจึงเกิดขึ้นมากมาย  ยิ่งถูกข่มเหง ยิ่งเกิด ไม่ถูกทำให้ตาย สูญพันธ์ไป  เพราะพวกเขาได้สำแดงสันติสุขที่พระเยซูคริสต์มอบให้   มีคำพูดหนี่งกล่าวว่า  เมื่อคนที่มาเชื่อพระเยซูคริสต์ เปลี่ยนเป็นคริสเตียน พวกเขาได้รับชีวิตใหม่ภายใน ปัญหาภายนอกยังเหมือนเดิม แต่ชีวิตภายในที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ทำให้พวกเขา สามารถที่รับมือกับปัญหาภายนอกได้ดีกว่าเดิม

และนี่เป็นที่มาของคำในพระคัมภีร์ฟิลิปปี ซึ่งเป็นจดหมายอ.เปาโล คนที่เคยข่มเหงคริสเตียน จับคริสเตียนไปติดคุก  และฆ่า เพื่อจะหยุดความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ที่อ.เปาโลเข้าใจว่า คือศาสนาใหม่ ที่มาต่อต้านศาสนายูดาห์ที่อ.เปาโลเชื่อและศรัทธา แต่สุดท้าย เมื่ออ.เปาโลได้พบกับพระเยซูคริสต์ในระหว่างทางที่กำลังจะไปดามัสกัส อ.เปาโล ที่เดิมชื่อเซาโล  ได้กลับใจใหม่ เปลี่ยนมารับใช้พระเยซูคริสต์แทน อ.เปาโลได้เขียนหนังสือฟิลิปี ที่เป็นจดหมายที่เขียนขณะที่ติดคุกถึงผู้เชื่อนอกคุก

ฟิลิปปี 4:4-7  4 จง​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุก​เวลา ข้าพ​เจ้า​ขอ​ย้ำ​อีก​ครั้ง​ว่า​จง​ชื่น​ชม​ยินดี​เถิด5 จง​ให้​ความ​อ่อน​สุภาพ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ประ​จักษ์​แก่​ทุก​คน องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​อยู่​ใกล้​แล้ว6 อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​พระ​เจ้า​ให้​ทรง​ทราบ​ทุก​สิ่ง​ที่​พวก​ท่าน​ขอ โดย​การ​อธิษ​ฐาน​และ​การ​วิง​วอน พร้อม​กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ7 แล้ว​สันติ​สุข​ของ​พระ​เจ้า​ที่​เกิน​ความ​เข้า​ใจ จะ​คุ้ม​ครอง​จิต​ใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์

ไม่ใช่แค่เปาโลคนเดียวที่มีสันติสุขที่เกินความเข้าใจ  ที่ทำให้เขาสามารถอยู่ในที่กักกันที่เรียกว่าคุกได้  แต่คริสเตียนในเวลานั้น ต้องลงดิน ต้องอยู่ในสภาพถูกกักกัน พวกเขาสามารถนมัสการพระเจ้าได้ และทุกวันของพวกเขาคือข่าวดี จึงทำให้พวกเขาเป็นสักขีพยานของพระเยซูคริสต์เรื่องสันติสุขที่ไม่เหมือนโลกนี้ให้

ในเวลานี้ ดูเหมือนว่า สันติสุขของโลก ถูกทำลายไป ทุกคนอยู่ด้วยความระแวงว่า ตัวจะติดเชื้อโควิดไม๊  ล่าสุดมีคนไทย ที่มาจากต่างประเทศ เดินทางมายังสนามบินของไทย และหนีออกไป เพราะไม่อยากถูกกักตัว สุดท้ายข่าวออกมาว่า เขามีไข้สูง คงจะรู้ตัวเองว่า ต้องถูกกักแน่ แต่การหนีของเขา ยิ่งทำให้คนอื่นเดือดร้อน เพราะเขาจะกลายเป็นตัวแพร่เชื้อ   นี่คือเสรีภาพ ที่แม้จะรู้ว่า การติดเชื้อนี้ ทำให้ไม่มีเสรีภาพ คนเราก็ยังคิดว่า สามารถเลือกได้ คือ หนี (เพื่อเสรีภาพ) คนที่หนี คือคนที่กำลังนำข่าวร้าย ไปสู่คนที่เขาพบเจอ

ขอให้เราทั้งหลาย จงเตรียมตัวให้พร้อม และไม่มีอะไรที่จะทำให้เราพร้อมมากกว่า ข่าวดี ด้วยการเป็นสักขีพยานของพระเยซูคริสต์ เริ่มต้นจากตัวเองว่า ชีวิตนี้  ต้องการข่าวร้าย หรือข่าวดี   คำตอบคือ  สันติสุขที่พระเยซูทรงมอบให้  จะทำให้เราเป็น Super spreader แต่ข่าวดี  แพร่แต่สันติสุข  ขอให้เราทุกคน จงพบกับพระเยซูคริสต์ในช่วงเวลาของการเก็บตัวอยู่ในบ้าน แต่ยังสามารถสามัคคีธรรมกับพี่น้อง ผ่านสื่อโซเชียล  เฟสบุ้ค และยูทูป และไลน์รุ่งอรุณใจสมาน11  ท่านสามารถพูดคุยกันในกลุ่ม และกับศิษยาภิบาลของท่านได้ มีการเรียนพระคัมภีร์ทุกเช้าตีห้าถึงหกโมง  รับอาหารฝ่ายวิญญาณ   แล้วชีวิตนี้ จะมีแต่ข่าวดี และไล่ข่าวร้ายออกไปจากชีวิตได้ อาเมน

ฟิลิปปี 4:7 7 แล้ว​สันติ​สุข​ของ​พระ​เจ้า​ที่​เกิน​ความ​เข้า​ใจ จะ​คุ้ม​ครอง​จิต​ใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์

By admin