“หนีขึ้นภูเขา….สงบใจเพื่อการอธิษฐาน”

มัทธิว 24:15-22 15 “เหตุ​ฉะนั้น​เมื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เห็น​สิ่ง​อัน​น่า​สะอิดสะเอียน ซึ่ง​กระทำ​ให้​เกิด​ความ​วิบัติ ตาม​พระ​วจนะ​ที่​ตรัส​โดย​ดาเนียล​ผู้เผย​พระ​วจนะ​นั้นตั้งอยู่​ใน​สถาน​บริสุทธิ์ (​ให้​ผู้อ่าน​เข้าใจ​เอา​เถิด​)​16 เวลา​นั้น​ให้​ผู้​ที่​อยู่​ใน​แคว้น​ยูเดีย​หนี​ไป​ยัง​ภูเขา​17 ผู้​ที่​อยู่​บน​ดาดฟ้า​หลังคา​ตึก อย่า​ให้​ลง​มา​เ​ก็​บ​ข้าว​ของ​ออก​จาก​ตึก​ของ​ตน​18 ผู้​ที่​อยู่​ตาม​ทุ่ง​นา อย่า​ให้​กลับไป​เอา​เสื้อผ้า​ของ​ตน19 แต่​ใน​วัน​เหล่า​นั้น อนิจจา​น่า​สงสาร​หญิง​ที่​มี​ครรภ์ หรือ​มี​ลูก​อ่อน​กิน​นม​อยู่​20 จง​อธิษฐาน​ขอ เพื่อ​การ​ที่​ท่าน​ต้อง​หนี​นั้น จะ​ไม่​ตก​ใน​ฤดู​หนาว หรือ​ใน​วันสะบาโต​21 ด้วย​ว่า​ใน​คราว​นั้น​จะ​เกิด​ความ​ทุกข์​ลำบาก​ใหญ่​ยิ่ง อย่าง​ที่​ไม่​เคย​มี​ตั้งแต่​เริ่ม​โลก​มา​จนถึง​ทุก​วันนี้ และ​ใน​เบื้อง​หน้า​จะ​ไม่​มี​ต่อไป​อีก​22 ถ้า​มิได้​ทรง​ให้​วัน​เหล่า​นั้น​ย่น​สั้น​เข้า จะ​ไม่​มี​มนุษย์​รอด​ได้​เลย แต่​เพราะ​ทรง​เห็น​แก่​ผู้​เลือกสรร จึง​ทรง​ให้​วัน​เหล่า​นั้น​ย่น​สั้น​เข้า​

สวัสดีพี่น้องชาวใจสมานเพชรเกษม 11 ที่รักทุกคน ผ่านไปอีกอาทิตย์ของการนมัสการผ่านออนไลน์ และฟังคำเทศนาสด จากศิษยาภิบาลของท่าน  ในยามนี้ ที่เราทุกคนต้องถูกจำกัดให้อยู่แต่ในบ้าน ข้าพเจ้าอยากแนะนำถึงสิ่งที่เราสามารถทำได้ นอกจากจะติดตามข่าวสารต่างๆอย่างมีสติ ไม่ตื่นตระหนกมากจนเกินไป  สิ่งสำคัญ และจำเป็นก็คือ การรับมือกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น และวิเคราะห์ วินิจฉัยตามที่พระคัมภีร์ได้บอกเราไว้ล่วงหน้า  เพื่อจะรับมือกับทุกอย่างได้

ฟิลิปปี 4:12-13 12 ข้าพเจ้า​รู้จัก​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​ตกต่ำ และ​รู้จัก​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​อุดม​สมบูรณ์ ไม่​ว่า​ใน​กรณี​ใดๆ ข้าพเจ้า​รู้จัก​เคล็ด​ลับ​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​อิ่ม​ท้อง​และ​ความ​อด​อยาก ความ​สมบูรณ์​พูน​สุข และ​ความ​ขัด​สน​ 13 ข้าพเจ้า​ผจญ​ทุก​สิ่ง​ได้ โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำลัง​ข้าพเจ้า

ถ้อยคำที่พระเยซูได้พยากรณ์ไว้สำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดในภายหน้า (สองพันปีที่แล้ว มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประการ และหลักๆ ก็คือ การรับมือกับเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้น ด้วยคำว่า ให้หนี   อย่ามัวแต่พะวงเสียดายข้าวของของตนเอง  และคนที่น่าสงสารที่สุด ในเวลานั้น คือหญิงตั้งครรภ์ ไม่น่าเชื่อว่า เชื้อโรคโควิด-19 นอกจากจะเป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรังแล้ว หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงและเป็นอันตรายมากที่สุด  ประโยคแรกของการหนีอย่างมีจุดหมายปลายทาง คือ ขึ้นภูเขา สำนวนคำว่า ขึ้นภูเขา เรามักจะใช้กับการอธิษฐาน การอธิษฐานคือวิธีในการจัดการกับจิตใจของตนเอง และมีความหวังใจในพระเจ้า ได้ใกล้ชิดพระเจ้า ในขณะที่ต้องถูกกำหนดให้ห่างไกลจากกันและกัน โดยเฉพาะจากผู้เป็นที่รัก

การอธิษฐาน ทำให้เราได้สัมผัสพระเจ้าอย่างใกล้ชิด และไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้แล้ว พระคัมภีร์ได้แนะนำว่า การอธิษฐานจะทำให้จิตใจสงบลง และมีสติสัมปชัญญะในการรับมือกับวันที่เลวร้าย และต่อสู้กับเชื้อโรคตัวร้ายได้ ถ้าเราสามารถผ่านขั้นแรกของความยากลำบากนี้ได้ เราก็จะสามารถผ่านวันยากลำบากของวันข้างหน้าได้ นี่คือวิถีอย่างผู้ที่มีสติสัมปชัญญะอย่างแท้จริง

1เปโตร 4:7  7 อวสาน​ของ​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​ก็​ใกล้​จะ​มาถึง​แล้ว เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​มี​สติสัมปชัญญะ และ​จง​รู้จัก​สงบ​ใจ​เพื่อ​แก่​การ​อธิษฐาน​

1เปโตร 5:8-9  8 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​สงบ​ใจ​จง​ระวัง​ระไว​ให้​ดี ด้วย​ว่า​ศัตรู​ของ​ท่าน​คือ​มาร​วนเวียน​อยู่​รอบๆ ดุจ​สิงห์​คำราม​เที่ยว​ไป​เสาะหา​คน​ที่​มัน​จะ​กัด​กิน​ได้​9 จง​ต่อสู้​กับ​ศัตรู​นั้น​ด้วย​ใจ​มั่นคง​ใน​ความ​เชื่อ เพราะ​ว่า พวก​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย​ของ​ท่าน​ทั่ว​โลก ​ก็​ประสบ​ความ​ทุกข์​ลำบาก​อย่าง​เดียว​กัน​

Leave a Comment