“ลุกขึ้นฉายแสง”

อิสยาห์ 60:1-7 1 จง​ลุก​ขึ้น ฉาย​แสง เพราะ​ว่า​ความ​สว่าง​ของ​เจ้า​มา​แล้ว​ และ​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า​ขึ้น​มา​เหนือ​เจ้า 2 เพราะ​ว่า​ดู​เถิด ความ​มืด​จะ​คลุม​แผ่นดิน​โลก และ​ความ​มืด​ทึบ​คลุม​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย แต่​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ขึ้น​มา​เหนือ​เจ้า และ​เขา​จะ​เห็น​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์​เหนือ​เจ้า 3 และ​บรรดา​ประชาชาติ​จะ​มายัง​ความ​สว่าง​ของ​เจ้า และ​พระ​ราชา​ทั้ง​หลาย ยัง​ความ​สุกใส​แห่ง​การ​ขึ้น​ของ​เจ้า 4 จง​เงย​ตา​ของ​เจ้า​มอง​ให้​รอบ และ​ดู เขา​ทั้ง​ปวง​มา​อยู่​ด้วย​กัน เขา​ทั้ง​หลาย​มา​หา​เจ้า บุตร​ชาย​ทั้ง​หลาย​ของ​เจ้า​จะ​มา​จาก​ที่​ไกล และ​เขา​จะ​อุ้ม​บุตร​หญิง​ของ​เจ้า​มา 5 แล้ว​เจ้า​จะ​เห็น​และ​ปลาบ​ปลื้ม ใจ​ของ​เจ้า​จะ​ตื่นเต้น​และ​เปรม​ปรีดิ์ เพราะ​ความ​มั่ง​คั่ง​ของ​ทะเล​จะ​หัน​มา​หา​เจ้า ทรัพย์​สมบัติ​ของ​บรรดา​ประชาชาติ​จะ​มายัง​เจ้า 6 มวล​อูฐ​จะ​มา​ห้อม​ล้อม​เจ้า อูฐ​หนุ่ม​จาก​มีเดียน​และ​เอฟาห์ บรรดา​เหล่า​นั้น​จาก​เช​บา​จะ​มา เขา​จะ​นำ​ทองคำ​และ​กำยาน และ​จะ​บอก​ข่าว​ดี​ถึง​กิจการ​อัน​น่า​สรรเสริญ​ของ​พระ​เจ้า 7 ฝูง​แพะ​แกะ​ทั้งสิ้น​แห่งเค​ดาร์​จะ​รวม​มา​หา​เจ้า แกะ​ผู้​ของเน​บาโยท​จะ​ปรนนิบัติ​เจ้า มัน​จะ​ขึ้น​ไป​บน​แท่น​บูชา​ของ​เรา​อย่าง​เป็น​ที่​โปรด​ปราน และ​เรา​จะ​ให้​นิเวศ​อัน​เรือง​รุ่ง​ของ​เรา​ได้รับ​ความ​รุ่งเรือง

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์  ผู้เป็นความสว่างของโลก ดังคำตรัสของพระเยซูคริสต์ที่ให้ไว้กับสาวกของพระองค์ จากวันนั้น จนถึงวันนี้ ในยุคของเรา

มัทธิว 5:14 14 “ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​ความ​สว่าง​ของ​โลก นคร​ซึ่ง​อยู่​บน​ภูเขา​จะ​ปิดบัง​ไว้​ไม่ได้​

ต่อให้เมืองที่ตั้งอยู่สูงบนภูเขาก็ไม่สามารถจะบดบังแสงสว่างของคริสตจักรได้ ในยามนี้ที่เมืองปิดไปทั่วโลกและดูเหมือนคริสตจักรจะต้องปิดตาม แต่กลายเป็นว่า คริสตจักรแทบทุกแห่ง ทำการออนไลน์ถ่ายทอดการนมัสการทุกอาทิตย์ ผู้คนทั่วโลกสามารถเห็นแสงสว่างที่คริสตจักรกำลังฉายแสงออกไป ดูได้ทุกวัน ทุกเวลา

2 เพราะ​ว่า​ดู​เถิด ความ​มืด​จะ​คลุม​แผ่นดิน​โลก และ​ความ​มืด​ทึบ​คลุม​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย แต่​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ขึ้น​มา​เหนือ​เจ้า และ​เขา​จะ​เห็น​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์​เหนือ​เจ้า

เป็นความจริงที่มนุษย์ทั้งโลกในเวลานี้ เหมือนคนตาบอดกำลังคลำหาทางออกจากวิกฤตโรคระบาด และเศรษฐกิจตกต่ำลงไปเรื่อยๆ แต่​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ขึ้น​มา​เหนือ​เจ้า และ​เขา​จะ​เห็น​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์​เหนือ​เจ้า 3 และ​บรรดา​ประชาชาติ​จะ​มายัง​ความ​สว่าง​ของ​เจ้า และ​พระ​ราชา​ทั้ง​หลาย ยัง​ความ​สุกใส​แห่ง​การ​ขึ้น​ของ​เจ้า….และ​เรา​จะ​ให้​นิเวศ​อัน​เรือง​รุ่ง​ของ​เรา​ได้รับ​ความ​รุ่งเรือง

และคริสตจักรคือพระนิเวศน์ของพระเจ้า คือพวเราผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าทุกคน เป็นวิหารอันเรืองรุ่ง และรับความรุ่งเรืองในทุกด้าน  พระสัญญาจะเป็นจริงเมื่อเราลุกขึ้นส่องสว่างทำลายความมืด…

By admin