“การเชื่อฟังที่ดีนำพระพร ความปลอดภัย”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์  ช่วงนี้ เป็นเวลาที่เรียกว่า ผ่อนปรน  เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศได้ผ่อนคลาย  เราสบายใจขึ้น กับภาวะที่ไม่พบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในไทย ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพี่น้องที่เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือร่วมใจกัน เฝ้าระวัง ป้องกันทั้งตัวเอง และผู้อื่น  ขอบคุณพี่น้องร่วมชาติทุกคน ที่ทำให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความปลอดภัย ปลอดโรค  ไปที่ไหน ก็พบผู้คนให้ความร่วมมือด้วยการสวมหน้ากาก  สแกนคิวอาร์โค้ด ไทยชนะ ลงชื่อ เบอร์โทรศัพท์ เวลาเข้าออก  ข้าพเจ้าเองก็ตระหนักว่า การลงชื่อ ลงเวลาเข้าออก เอื้อประโยชน์กับตัวข้าพเจ้าเองโดยตรง หากพบอะไรผิดปกติ ทางการจะติดต่อข้าพเจ้าได้ ไม่รู้สึกรำคาญ แต่ยินดีให้ความร่วมมือ ด้วยความต็มใจ

ในอดีต เราเคยได้ยินแต่คำว่า คนไทยไม่มีวินัยเป็นส่วนใหญ่ แต่วันนี้ คนไทยเราเปลี่ยนแปลงใหม่ คนไม่มีวินัย กลายเป็นคนส่วนน้อย  แม้จะมีบางคำพูดที่ว่า คนไทยกลัวตาย ไม่ใช่เพราะการเชื่อฟัง แต่อย่างน้อย เราได้เห็นการเชื่อฟังที่เกิดจากความกลัวตาย (ไม่ประมาท) และวันหนึ่งจะเป็นการเชื่อฟัง การมีวินัยเป็นอัตโนมัติ เหมือนกับครั้งหนึ่ง มีการรณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัย(safety belt)  ขณะขับรถ จากคาดบ้าง ไม่คาดบ้าง จนกลายเป็นนิสัยที่ขาดไม่ได้ และรู้สึกไม่ปลอดภัย ถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ทำนองเดียวกัน การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การล้างมือบ่อยๆ การใช้ช้อนกลางส่วนตัว จะกลายเป็นอุปนิสัยที่ดี ในอนาคตที่ไม่ไกลจากนี้ ยังจะมีเชื้อโรค โรคเกิดใหม่อีกมากมาย  นี่คือการเตรียมพร้อมของการดำรงอยู่ในโลกนี้ที่เสื่อมลงทุกๆวัน

ข้าพเจ้าหวังใจว่า พี่น้องทุกคนจะปลอดภัย  ผ่อนคลาย และปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้  การเชื่อฟังที่ดีนำพระพร ความปลอดภัย มีอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าด้วยเช่นกัน ขอให้พี่น้องทุกท่านได้พบพระพรแห่งการเชื่อฟังที่ดี ปลอดภัย ทุกคน อาเมน

เฉลยธรรมบัญญัติ28:11“ถ้า​ท่าน​ตั้ง​ใจ​เชื่อ​ฟัง​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน และ​ระวัง​ที่​จะ​ทำ​ตาม​พระ​บัญ​ญัติ​ทั้ง​สิ้น​ของ​พระ​องค์​ซึ่ง​ข้าพ​เจ้า​บัญชา​ท่าน​ใน​วัน​นี้ พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​จะ​ทรง​ตั้ง​ท่าน​ไว้​ให้​สูง​กว่า​บรรดา​ประ​ชา​ชาติ​ทั่ว​โลก​

Leave a Comment