“อยู่เพื่อ….ให้รอด” Living for Salvation

Genesis ปฐมกาล 6:3-8 3พระ​เจ้า​จึง​ตรัส​ว่า “วิญญาณ​ของ​เรา​จะ​ไม่​สถิต​อยู่​ใน​มนุษย์​ตลอด​กาล เพราะ​มนุษย์​เป็น​แต่​เนื้อ​หนัง อายุ​ของ​เขา​จะ​ไม่​เกิน​ร้อย​ยี่สิบ​ปี”4 ​ใน​คราว​นั้น​มี​คนเน​ฟิล​ อยู่​บน​แผ่นดิน เมื่อ​บุตร​พระ​เจ้า​ได้​สม​สู่​อยู่​กับ​บุตร​หญิง​ของ​มนุษย์​และ​มี​บุตร พวก​นี้​เป็น​คน​แกล้ว​กล้า​ใน​โบราณ​กาล เป็น​คน​มี​ชื่อเสียง 5 ​พระ​เจ้า​ทรง​เห็น​ว่า​ความ​ชั่ว​ช้า​ของ​มนุษย์​มี​มาก​บน​แผ่นดิน และ​ทรง​เห็น​ว่า​เค้า​ความ​คิด​ใน​ใจ​ของ​เขา​ล้วน​เป็น​เรื่อง​ร้าย​เสมอ​ไป​6 ​พระ​เจ้า​จึง​เสีย​พระ​ทัย​ที่​ได้​สร้าง​มนุษย์​ไว้​บน​แผ่นดิน​และ​โทมนัส​7 ​พระ​เจ้า​จึง​ตรัส​ว่า “เรา​จะ​กวาด​ล้าง​มนุษย์​ที่​เรา​ได้​สร้าง​มา​นี้​ไป​เสีย​จาก​แผ่นดิน ทั้ง​มนุษย์​สัตว์​กับ​บรรดา​สัตว์เลื้อยคลาน​และ​นก​ใน​อากาศ​ด้วย เพราะ​ว่า​เรา​เสียใจ​ที่​ได้​สร้าง​มา”8 แต่​โน​อาห์​เป็น​ที่​โปรด​ปราน​ใน​สาย​พระ​เนตร​พระ​เจ้า 

พระคัมภีร์ในตอนนี้ ได้แยกมนุษย์ออกเป็นสองพวก คือพวกที่เป็นบุตรของพระเจ้า กับพวกที่เป็นบุตรของมนุษย์  คำที่เรียกมนุษย์  เป็นคำฮีบรู คือคำว่า อาดัม มนุษย์คนแรกที่พระเจ้าทรงสร้าง และหลังจากล้มลงในความบาป อาดัมถูกใช้เป็นคำเรียกมนุษย์ เพื่อแยกมนุษย์ที่ขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะความบาป ได้ถูกแยกออกจากพระเจ้า ความบาปที่อยู่ในมนุษย์ได้กลายพันธ์มากขึ้นเรื่อยๆเป็นความชั่วช้าของมนุษย์  จนทำให้พระเจ้าทรงเสียพระทัยในการกลายพันธ์นั้น  คือเปลี่ยนจากดีกลายเป็นชั่ว   แต่ยังมีคนที่ยังรักษาความเป็นบุตรของพระเจ้า นั่นคือ โนอาห์ ซึ่งพระคัมภีร์ปฐมกาลได้บันทึกว่า

8 แต่​โน​อาห์​เป็น​ที่​โปรด​ปราน​ใน​สาย​พระ​เนตร​พระ​เจ้า 

รากศัพท์ฮีบรูคำว่า เป็นที่โปรดปราน ใช้คำว่า found grace พบกับพระคุณของพระเจ้า  มีคำอธิบายพระคัมภีร์ตอนนี้ว่า  พระเจ้ามักจะสงวนคนบางคนไว้ในช่วงเวลาที่เลวร้ายแย่ที่สุด สำหรับพระองค์เอง คนที่พระองค์เหลือไว้ เพื่อจะพระคุณที่พระองค์ทรงกำหนดไว้  แม้จะแค่จำนวนเล็กน้อยแต่มาจากพระคุณของพระเจ้า ไม่ได้มาจากบุญหรือบารมีของสิ่งมีชีวิตใดๆทั้งสิ้น และพระคุณนี้ ถูกพบและมอบให้กับโนอาห์ คือน้ำพระทัยพระเจ้า

น้ำพระทัยพระเจ้า ที่อยู่ในโนอาห์ ในภาคปฏิบัติ คือการ  อยู่เพื่อ….ให้รอด  พระคัมภีร์บันทึกว่า เหตุผลที่โลกนี้จะต้องถูกล้างด้วยน้ำท่วม  และโนอาห์ถูกเลือกให้ อยู่เพื่อ….ให้รอด (จากน้ำท่วมครั้งใหญ่) จากการดำเนินชีวิตของโนอาห์ที่พระคัมภีร์เรียกว่า

Genesis ปฐมกาล 6:9 9…โน​อาห์​เป็น​คน​ชอบธรรมดี​พร้อม​ใน​สมัย​ของ​เขา โน​อาห์​ดำเนิน​กับ​พระ​เจ้า​

โนอาห์ดำเนินชีวิตแตกต่างจากคนในสมัยของเขา รากศัพท์คำว่า ดีพร้อม perfect แปลว่า มี integrity or truth มีคุณธรรมหรือความจริงในวิถีการดำเนินชีวิตของตนเอง แตกต่างจากคนในสมัยของท่าน

Genesis ปฐมกาล 6:12-14,17,21-22  12 ​พระ​เจ้า​ทอด​พระ​เนตร​แผ่นดิน​ก็​ทรง​เห็น​ว่า​เสื่อม​ทราม เพราะ​บรรดา​มนุษย์​ประพฤติ​ตน​เสื่อม​ทราม​บน​แผ่นดิน 13 ​พระ​เจ้า​จึง​ตรัส​แก่​โน​อาห์​ว่า “เรา​ตัดสินใจ​แล้ว​ว่า จะ​ให้​บรรดา​มนุษย์​ถึง​ความ​พินาศ​เสีย​ที ด้วย​เหตุ​ว่า​โลก​เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​ทารุณ​เพราะ​การ​กระทำ​ของ​มนุษย์ ดู​เถิด เรา​จะ​ทำลาย​พวก​เขา​พร้อม​กับ​แผ่นดิน​โลก​14 เจ้า​จง​ต่อ​นาวา​ด้วย​ไม้​สน​โก​เฟอร์ แล้ว​ทำ​เป็น​ห้องๆ และ​ยา​ชัน​ทั้ง​ข้าง​ใน​ข้าง​นอก​ ….17 เพราะ​ดู​เถิด เรา​เอง​จะ​เป็น​ผู้ทำ​ให้​น้ำ​ท่วม​แผ่นดิน จะ​ทำลาย​มนุษย์​และ​สัตว์​ที่​มี​ลมปราณ​ทั้ง​ปวง​ใต้​ฟ้า ทุก​สิ่ง​ที่​อยู่​บน​แผ่นดิน​จะ​ตาย​สิ้น….​21 เจ้า​จง​สะสม​เสบียง​อาหาร​ไว้​ทุก​อย่าง เป็น​อาหาร​ของ​เจ้า​บ้าง​ของ​สัตว์​เหล่า​นั้น​บ้าง”22 ​พระ​เจ้า​ทรง​บัญชา​ให้​โน​อาห์​ทำ​อย่างไร โน​อาห์​ก็​ทำ​อย่าง​นั้น​ทุก​ประการ

พระเจ้าสั่งให้โนอาห์สร้างเรือ สะสมอาหาร สำหรับตนเอง และสัตว์ที่พระเจ้าสั่งให้โนอาห์นำเข้าไปในเรือด้วย  ขณะที่โนอาห์สร้างเรือ เราได้รับชมในวีดีโอว่า เรือตั้งอยู่ในที่สูงคือบนภูเขา และผู้คนมากมายก็เยาะเย้ยโนอาห์และคนในครอบครัวของท่าน เพราะในยุคนั้น และในพื้นที่ภูมิภาพที่โนอาห์กับครอบครัวอยู่ เรื่องฝน เรื่องน้ำ เป็นสิ่งที่ขาดแคลน แล้งและเป็นไปไม่ได้ที่จะมีน้ำท่วมถึงภูเขา แต่สิ่งที่โนอาห์ทำ คือการเชื่อฟัง และรักษาชีวิตของท่านให้อยู่ในความซื่อสัตย์ในคุณธรรม ความเชื่อที่ท่านมีในพระเจ้า เรื่องราวของน้ำท่วมโลกที่พระคัมภีร์ปฐมกาลบันทึกว่า มีฝนตกสี่สิบวัน น้ำออกมาจากตาน้ำทุกแห่ง น้ำเพิ่มระดับ และน้ำก็ท่วมโลกอยู่นานถึง 150 วัน  (5 เดือน)

พระเจ้าตรัสคำว่า เพื่อให้รอดชีวิตอยู่ได้ เพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่ได้ ถึงสองครั้ง นี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้า สำหรับชะตากรรมของโลกในยุคสมัยน้ำท่วมโลก หลังจากน้ำท่วม พระเจ้าทรงประทานรุ้งกินน้ำเป็นเครื่องหมายของคำสัญญาว่า พระองค์จะไม่ให้น้ำท่วมโลกอีก…. แต่วันนี้ มนุษย์กลัวน้ำจะท่วมโลกอีก ในอีกไม่กี่ร้อยปีข้างหน้า  คุณเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าหรือไม่? บางคนว่า คงไม่อยู่จนถึงเวลานั้น แต่เศรษฐีบางคนก็ตีตั่วยานอวกาศจะย้ายบ้านไปอยู่ดาวอังคารกันแล้ว….นื่คือทางเลือกของคนรวยที่ต้องการจะอยู่เพื่อ…ให้รอด…จากหายนะของโลกนี้

มีคนเปรียบเทียบโลกนี้ เป็นเหมือนเรือไททานิก ที่มีฉายาว่า เรือไม่มีวันจม แต่ประวัติศาสตร์ของเรือไททานิก ได้บันทึกโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากมายที่ไว้วางใจให้กับเรือที่ไม่มีวันจมไททานิก ต้องตายอย่างอนาจมากมาย มีการวิเคราะห์ว่า คนจะไม่ตายมากขนาดนี้ หากเรือไททานิกไม่ได้ให้ฉายาว่าไม่มีวันจม จนคนไปฝากความไว้วางใจไว้กับเรือ ร่วมเดินทางไปกับเรือลำนี้ชนิด ที่บางคนยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ขึ้นเรือลำนี้ สุดท้ายไปไม่ได้ถึงฝั่ง ชนภูเขาน้ำแข็งและจมลงอย่างรวดเร็ว โลกนี้ก็กำลังเป็นเหมือนเรือไททานิกที่กำลังมีคนมากมายไว้วางใจและเดินทางไปกับโลกนี้  แต่หารู้ไม่ว่า มันกำลังจะชนภูเขาน้ำแข็ง และจมลงในที่สุด  เพียงแค่เรื่องโรคระบาดหนึ่งโรค และผลกระทบเศรษฐกิจแบบโดมิโน ก็ทำให้ย่ำแย่แล้ว เราจะรับมืออย่างไร ข้าพเจ้าอยากให้เราเกาะติดสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสและสอนไว้ ถึงเวลาแล้วที่เราจะนำมาใช้ในภาคปฏิบัติ ไม่ใช่แค่ท่องจำ และฟังเท่านั้น  พระเยซูคริสต์ทรงแนะวิธี  อยุ่เพื่อ…ให้รอด ไว้ให้ล่วงหน้าแล้ว….

Matthew มัทธิว 24:37-44  ​37 ด้วย​สมัย​ของ​โน​อาห์ ได้​เป็น​อย่างไร เมื่อ​บุตร​มนุษย์​เสด็จ​มา ​ก็​จะ​เป็น​อย่าง​นั้น​38 เพราะ​ว่า​เมื่อก่อน​วัน​น้ำ​ท่วม​นั้น คน​ทั้ง​หลาย​ได้​กิน​และ​ดื่ม​กัน ทำ​การ​สมรส​และ​ยก​ให้​เป็น​สามี​ภรรยา​กัน จนถึง​วันที่​โน​อาห์​เข้า​ใน​นาวา​39 และ​น้ำ​ท่วม​มา​กวาด​เอา​เขา​ไป​สิ้น โดย​ไม่​ทัน​รู้ตัว​ฉัน​ใด เมื่อ​บุตร​มนุษย์​จะ​เสด็จ​มา​ก็​จะ​เป็น​ฉัน​นั้น​40 เมื่อ​นั้น​ชาย​สอง​คน​อยู่​ที่​ทุ่ง​นา จะ​ทรง​รับ​คน​หนึ่ง ทรง​ละ​คน​หนึ่ง​41 หญิง​สอง​คน​โม่​แป้ง​อยู่​ที่​โรง​โม่ จะ​ทรง​รับ​คน​หนึ่ง ทรง​ละ​คน​หนึ่ง​42 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เฝ้า​ระวัง​อยู่ เพราะ​ท่าน​ไม่​รู้​ว่า องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​ท่าน​จะ​เสด็จ​มา​เวลา​ไหน​43 จง​จำ​ไว้​ว่า ถ้า​เจ้า​ของ​บ้าน​ล่วงรู้​ได้​ว่า​ขโมย​จะ​มา​ยาม​ไหน เขา​จะ​ตื่น​อยู่​และ​ระวัง ไม่ให้​ทะลวง​เรือน​ของ​เขา​ได้​44 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เตรียม​พร้อม​ไว้ เพราะ​ใน​โมง​ที่​ท่าน​ไม่​คิด​ไม่​ฝัน​นั้น บุตร​มนุษย์​จะ​เสด็จ​มา

พระเยซูทรงยกตัวอย่างของสมัยโนอาห์เป็นอย่างไร  เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมา ก็จะเป็นอย่างนั้น  หากเราสังเกตดีๆ การเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ คือการช่วยให้รอด  พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาพร้อมกับนาวาที่พระองค์ทรงเตรียมไว้เพื่อรับคนที่อยู่เพื่อ…ให้รอด   พระเยซูทรงใช้คำว่า คนสองคนๆหนี่งจะถูกรับไป คนหนึ่งจะถูกละไว้ คนสองคนทำกิจกรรมอย่างเดียวกัน คนหนึ่งจะถูกรับไป คนหนึ่งจะถูกละไว้ นั่นหมายถึง ชีวิตการเป็นคริสเตียนทุกคน ก็เหมือนกับชาวโลกทั่วไป การคัดกรองว่าใครจะถูกรับไป ใครจะถูกละไว้ ตัดสินกันด้วยภายนอกไม่ได้ เป็นงานที่มองไม่เห็นตัดสินกันด้วยความรู้สึกไม่ได้ แต่ด้วยมาตรฐานของสวรรค์เท่านั้น  ไม่มีใครรู้ว่าใครจะผ่านหรือไม่ผ่าน แต่สิ่งที่พระเยซูเตือนก็คือ    ให้เฝ้าระวังอยู่….จงเตรียมพร้อมไว้…. อยู่เพื่อ…ให้รอด   พระเยซูทรงตรัสในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งว่า

Matthew มัทธิว 24:12-13 12 ความ​รัก​ของ​คน​จำ​นวน​มาก​จะ​เยือก​เย็น​ลง​เพราะ​ความ​อธรรม​แผ่​กว้าง​ออก​ไป13 แต่​ใคร​สู้ทน​ถึง​ที่​สุด​ก็​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด

คำว่า ได้รับการช่วยให้รอด รากศัพท์กรีกแปลว่า รอคอยจนกว่าจะได้รับการปลดปล่อย ได้รับการปกป้อง   คำว่า สู้ทนถึงที่สุด G5278 ὑπομένω hupomeno (hï-po-me’-nō) ถูกใช้ตรงกับคำว่า ทรหดอดทน เรื่องดินสี่ชนิด ดินชนิดที่สี่ ดินดี จะเกิดผลได้  ด้วยความเพียร (ทรหดอดทน) G5281 ὑπομονή hupomone (hï-po-mo-nee’) n.endurance (cheerful or hopeful), constancy. [from G5278] มาจากรากศัพท์ต้นฉบับคำว่า สู้ทนถึงที่สุด การเกิดผลจากดินสี่ชนิด กับการสู้ทนถึงที่สุด (ต่อความรักของคนจำนวนมากที่เยือกเย็นลง เพราะความอธรรมแผ่กว้าง แปลว่า อะไร คุณไปที่ไหน ก็จะพบกับความอธรรม  แปลว่า อะไร อย่าหนี แต่ให้อดทน  และอดทนอย่างมั่นคง อดทนให้ถึงที่สุด

13 แต่​ใคร​สู้ทน​ถึง​ที่​สุด​ก็​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด

อยู่เพื่อ….ให้รอด  คือการปรับตัว ให้ดีขึ้น  ไม่ใช่ เพื่อจะเหมือนเดิม  ต้องอดทนได้มากขึ้น และเป้าหมายคือ ทนได้ทุกอย่าง

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า สิ่งที่ทำร้ายเราที่สุด ไม่ใช่คนที่เปลี่ยนไป แต่เป็นตัวเราที่ไม่ยอมเข้าใจว่า ทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลง  และที่สำคัญที่สุด  คือตัวเราต้องเปลี่ยนแปลง  และต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น  และดีกว่า และดีที่สุด

เชื้อโรคใหม่ๆที่เกิดขึ้นในยุคของเรา มันกลายพันธ์เพื่อความอยู่รอดของมัน ไม่ถูกทำลายไป ให้เราเรียนรู้การอยู่เพื่อ…ให้รอด   เราจึงต้องปรับตัวให้อยู่รอดด้วยเช่นกัน  ในเมื่อเราควบคุมภายนอกไม่ได้ ก็ต้องควบคุมภายในตัวเราเอง ไม่ให้อ่อนแอ ติดเชื้อง่าย และป้องกันการติดเชื้อ ด้วยหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ  เว้นระยะห่าง  เรายังต้องสังคม เพราะเราถูกสร้างมาให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคม

คำว่า รวมกันเราอยู่ แยกกันตายหมู่ ที่ถูกเอามาบิดให้เป็น แยกกันเราอยู่ รวมกันตายหมู่ นั่นไม่ใช่ความจริง ความจริง คือ เรายังต้องรวมกันเราอยู่ อยู่เพื่อ….ให้รอด ไม่กลายความสัมพันธ์  รักษาการเชื่อมต่อกัน  พระคัมภีร์เอเฟซัส ได้กล่าวถึง เป้าหมายของการดำรงอยู่ของคริสตจักรของพระเยซูคริสต์เจ้า คือการรวมกัน ไม่ใช่แยกกัน และการรวมกันต้องรวมกันชนิดต่อกันสนิท โดยมีพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะ

Ephesians เอเฟซัส 4:11-16 11 และ​พระ​องค์​เอง​ประ​ทาน​ให้​บาง​คน​เป็น​อัคร​ทูต บาง​คน​เป็น​ผู้​เผย​พระ​วจนะ บาง​คน​เป็น​ผู้​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ บาง​คน​เป็น​ศิษยา​ภิบาล​และ​อา​จารย์12 เพื่อ​เตรียม​ธรร​มิก​ชน​สำ​หรับ​การ​ปรน​นิ​บัติ​และ​การ​เสริม​สร้าง​พระ​กาย​ของ​พระ​คริสต์  13 จน​กว่า​เรา​ทุก​คน​จะ​บรรลุ​ถึง​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ใน​ความ​เชื่อ​และ​ใน​ความ​รู้​ถึง​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า บรรลุ​ถึง​ความ​เป็น​ผู้​ใหญ่ คือ​โต​เต็ม​ถึง​ขนาด​ความ​บริ​บูรณ์​ของ​พระ​คริสต์14 เพื่อ​เรา​จะ​ไม่​เป็น​เด็ก​อีก​ต่อ​ไป ถูก​ซัด​ไป​ซัด​มา​และ​พัด​ไป​พัด​มา​ด้วย​ลม​คำ​สั่ง​สอน​ทุก​อย่าง ด้วย​เล่ห์​กล​ของ​มนุษย์ ตาม​อุบาย​ที่​ฉลาด​ใน​การ​ล่อ​ลวง15 แต่​ให้​เรา​ยึด​ถือ​ความ​จริง​ด้วย​ความ​รัก เพื่อ​จะ​เจริญ​ขึ้น​ใน​ทุก​ด้าน​สู่​พระ​องค์​ผู้​เป็น​ศีรษะ​คือ​พระ​คริสต์ 16 เนื่อง​จาก​พระ​องค์​นี้​เอง ร่าง​กาย​ทั้ง​หมด​จึง​ได้​รับ​การ​เชื่อม​และ​ประ​สาน​เข้า​ด้วย​กัน​โดย​ทุกๆ ข้อ​ต่อ​ที่​ประ​ทาน​มา​นั้น และ​เมื่อ​แต่​ละ​ส่วน​ทำ​งาน​ตาม​หน้าที่​แล้ว ก็​ทำ​ให้​ร่าง​กาย​เจริญ​และ​เสริม​สร้าง​ตน​เอง​ขึ้น​ด้วย​ความ​รัก

เอเฟซัสตอนนี้ กำลังบอกว่า เป้าหมายของคริสตจักร ดำรงอยู่อย่างเชื่อมต่อกันสนิท และประสานกัน ทำให้เจริญและเสริมสร้างตนเองด้วยความรัก นั่นคือความหมายของการอยู่รอดของคริสตจักร  คริสตจักรจะอยู่เพื่อ….ให้รอด ต้องไปในแนวทางนี้ คริสตจักรคือใคร คือผู้เชื่อทุกคน

มีคนในโลกนี้มากมายที่ยึดความจริงด้วยใจรัก แต่ไม่ได้ยึดความจริงด้วยความรัก  ฉบับคิงส์เจมส์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า speaking the truth in  love  แปลว่า พูดความจริงด้วยความรัก ด้วยซื่อสัตย์ในคุณธรรมภายใน

คริสตจักรอยู่รอดมาได้ ผ่านมาสองพันปี มีแต่ขยายออกไปกว้างไกล เป้าหมายคือ สุดปลายแผ่นดินโลก  มาจากการอยู่ร่วมกัน ประสานกัน ต่อกันสนิท และปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน วันนี้ คริสตจักรกำลังถูกท้าทายจากปัญหาโรคระบาด โรคติดต่อ โดยการสัมผัส และล่าสุด ทางอากาศ ระยะห่างสิบเมตร ติดต่อกันได้  แม้เราจะแก้ปัญหาด้วยกการออนไลน์ แต่เราก็ยังต้องการการอยู่ร่วมกัน เป็นสังคมเดียวกัน ต่อกันสนิท และประสานกัน

อยู่เพื่อ….ให้รอด เราต้องปรับตัว ต้องเปลี่ยนแปลง  เพื่อตอบโจทย์ปัญหาใหม่ที่เข้ามา แต่เรายังร่วมกันได้ สนิทกันได้

เวลานี้ เราไม่รู้ว่า จะมีการระบาดระลอกที่สองหรือไม่ แล้วเราจะยังสามารถมาโบสถ์นมัสการด้วยกันอย่างนี้ได้อีกหรือไม่ ขอให้เราเตรียมตัว เตรียมพร้อม อย่าสะสมแต่อาหารฝ่ายร่างกาย แต่จงสะสมอาหารฝ่ายจิตใจ ที่มีให้ต่อกันและกัน และสะสมอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ คือพระวจนะที่มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า รับการสำแดงที่สดใหม่

อยู่เพื่อ…ให้รอด ต้องเริ่มเดี๋ยวนี้ ในการดำเนินชีวิต อย่างโนอาห์ ที่พบกับพระคุณของพระเจ้ามาถึงเขา และเขาเลือกดำเนินชีวิตในพระคุณ ในน้ำพระทัยพระเจ้า แม้คนรอบข้างจะเยาะเย้ย แต่โนอาห์เชื่อและทำตามที่พระเจ้าสั่งทุกประการ  ย้ำ ทุกประการ ไม่หันไปซ้าย ไปขวา  และไม่ทิ้งครอบครัว ยังนำคนในครอบครัวให้รอดไปด้วยกันกับท่านด้วย ทุกคนในครอบครัวต่างทำหน้าที่ของตนเอง อยู่เพื่อ…ให้ทุกคนรอด

Ephesians เอเฟซัส 4:14-16 14 เพื่อ​เรา​จะ​ไม่​เป็น​เด็ก​อีก​ต่อ​ไป ถูก​ซัด​ไป​ซัด​มา​และ​พัด​ไป​พัด​มา​ด้วย​ลม​คำ​สั่ง​สอน​ทุก​อย่าง ด้วย​เล่ห์​กล​ของ​มนุษย์ ตาม​อุบาย​ที่​ฉลาด​ใน​การ​ล่อ​ลวง15 แต่​ให้​เรา​ยึด​ถือ​ความ​จริง​ด้วย​ความ​รัก เพื่อ​จะ​เจริญ​ขึ้น​ใน​ทุก​ด้าน​สู่​พระ​องค์​ผู้​เป็น​ศีรษะ​คือ​พระ​คริสต์  16 เนื่อง​จาก​พระ​องค์​นี้​เอง ร่าง​กาย​ทั้ง​หมด​จึง​ได้​รับ​การ​เชื่อม​และ​ประ​สาน​เข้า​ด้วย​กัน​โดย​ทุกๆ ข้อ​ต่อ​ที่​ประ​ทาน​มา​นั้น และ​เมื่อ​แต่​ละ​ส่วน​ทำ​งาน​ตาม​หน้าที่​แล้ว ก็​ทำ​ให้​ร่าง​กาย​เจริญ​และ​เสริม​สร้าง​ตน​เอง​ขึ้น​ด้วย​ความ​รัก

อยู่เพื่อ…ให้รอด อย่ามองสิ่งที่เห็นด้วยสายตา อย่าฟังเพียงสิ่งที่ได้ยินแค่หู  แต่จงฟังเสียงของพระเจ้า และซื่อสัตย์ต่อคุณธรรม ภายในจิตใจของตนเอง ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตภายในชีวิตของผู้เชื่อ

อยู่เพื่อ…ให้รอด  เริ่มต้นด้วยความรัก ดำเนินไปด้วยความรัก และจบลงด้วยความรัก  และความรักได้เริ่มต้นด้วยความอดทน ดำเนินไปด้วยความอดทน และจบลงด้วยความทรหดอดทนที่สุด

Corinthians 1โครินธ์ 13:4-84 ความ​รัก​นั้น​ก็​อด​ทน​นาน​และ​มี​ใจ​ปรานี ความ​รัก​ไม่​อิจ​ฉา ไม่​อวด​ตัว ไม่​หยิ่ง​ผยอง5 ไม่​หยาบ​คาย ไม่​เห็น​แก่​ตัว ไม่​ฉุน​เฉียว ไม่​ช่าง​จด​จำ​ความ​ผิด6 ไม่​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​ความ​อธรรม แต่​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​ความ​จริง7 ความ​รัก​ทน​ได้​ทุก​อย่าง เชื่อ​อยู่​เสมอ มี​ความ​หวัง​และ​ความ​ทร​หด​อด​ทน​อยู่​เสมอ 8 ความ​รัก​ไม่​มี​วัน​เสื่อม​สูญ….

อยู่เพื่อ…ให้รอด  Living for Salvation

Matthew มัทธิว 24:13 13 แต่​ใคร​สู้ทน​ถึง​ที่​สุด​ก็​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด

Leave a Comment