“พระเยซูคริสต์…พันธกิจอย่ากลัวเลย”

พระเยซูคริสต์ทรงทำพันธกิจ และสั่งสอนผู้คนมากมาย ทรงปฏิบัติ เป็นตัวอย่าง หนึ่งในนั้นคือ การสอนและเป็นแบบอย่างของการไม่กลัว คำที่พระเยซูคริสต์มักจะใช้เสมอ ก็คือคำว่า อย่ากลัวเลย อย่ากลัวที่จะอด อย่ากระวนกระวาย อย่ากลัวว่า จะไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้  และที่สุดของคำสอนเรื่องอย่ากลัว ก็คือ อย่ากลัวผู้ที่จะฆ่าได้แต่กาย….

ลูกา 12:4-7 4 “มิตร​สหาย​ของ​เรา​เอ๋ย เรา​บอก​พวก​ท่าน​ว่า อย่า​กลัว​ผู้​ที่​ฆ่า​ได้​แต่​กาย เสร็จ​แล้ว​ไม่​มี​อะไร​ที่​จะ​ทำ​ได้​อีก5 แต่​เรา​จะ​เตือน​ให้​ท่าน​รู้​ก่อน​ว่า​ควร​จะ​กลัว​ใคร จง​กลัว​พระ​องค์​ผู้​ที่​เมื่อ​ทรง​ฆ่า​แล้ว​ก็​ยัง​มี​สิทธิ​อำ​นาจ​ที่​จะ​ทิ้ง​ลง​ใน​นรก​ได้ แท้​จริง เรา​บอก​พวก​ท่าน​ว่า​จง​กลัว​พระ​องค์​นั้น​แหละ6 นก​กระ​จาบ​ห้า​ตัว​เขา​ขาย​สอง​อาส์​ซา​ริอัน​ไม่​ใช่​หรือ? และ​นก​นั้น​แม้​สัก​ตัว​เดียว​พระ​เจ้า​ก็​ไม่​ได้​ทรง​ลืม​เลย7 ถึง​ผม​ของ​พวก​ท่าน​ก็​ทรง​นับ​ไว้​แล้ว​ทุก​เส้น อย่า​กลัว​เลย ท่าน​ก็​มี​ค่า​มาก​กว่า​นก​กระ​จาบ​หลาย​ตัว

พระเยซูทรงสอนเรื่องอย่ากลัวเลย  จากเบสิคๆสามัญของความเป็นมนุษย์ คืออย่ากลัวเรื่องปากท้อง  จนถึงสุดๆของความกลัวของคน ก็คืออย่าคนฆ่าให้ตาย แต่พระองค์สอนอีกมุมหนึ่งของความกลัว ก็คือ  ผู้ที่น่ากลัวที่สุด คือ พระเจ้า…..จง​กลัว​พระ​องค์​ผู้​ที่​เมื่อ​ทรง​ฆ่า​แล้ว​ก็​ยัง​มี​สิทธิ​อำ​นาจ​ที่​จะ​ทิ้ง​ลง​ใน​นรก​ได้ แท้​จริง….

คนไทยถูกสอนให้กลัวมัจจุราช พญายม เจ้าแห่งนรก ที่จะคอยควบคุมคนในนรก แต่ไม่เคยถูกสอนให้กลัว เจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ ผู้ที่จะทำการตัดสินพิพากษามนุษย์ทุกคนไม่ให้เข้าสวรรค์ นั่นคือต้องตกนรก นรกที่พระเยซูคริสต์ตรัสในตอนนี้ คือ ถูกฆ่าด้วยไฟในบึงไฟนรก แปลว่า นรกคือที่ทำลายดวงจิตวิญญาณ ไม่ใช่ที่ทรมาน  บางคนคิดว่า นรกเป็นแค่ที่อยู่ที่อยู่แล้วทรมาน ข้าพเจ้าตีความตอนนี้ นรกคือที่ที่จะทำลายดวงจิตวิญญาณที่ถูกพิพากษาบาป  นี่คือจุดจบของชีวิตจิตวิญญาณจริงๆ

พระเยซูคริสต์…พันธกิจอย่ากลัวเลย  คือการเตือนล่วงหน้า เพราะมนุษย์ถูกหลอกให้กลัวสิ่งที่ไม่ใช่ความน่ากลัวที่แท้จริง  เรากลับไปกลัว อด กลัวไม่มีวัตถุสิ่งของ กลัวคนที่มาข่มขู่ กลัวไปทุกอย่างที่ไม่น่ากลัว แต่กลับไม่กลัวพระเจ้าในบทบาทผู้พิพากษาบาปที่แท้จริง

พันธกิจอย่ากลัวเลยของพระเยซูคริสต์….นอกจากจะเตือนถึงบทบาทของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์แล้ว พระองค์ได้นำภาพที่ไม่น่ากลัวของพระเจ้ามาให้กับมนุษย์ว่า ก่อนจะถึงการพิพากษา พระเจ้าได้สำแดงความรัก ความเมตตาในบทบาทของพระผู้สร้างสรรพสิ่งในโลกนี้

….และ​นก​นั้น​แม้​สัก​ตัว​เดียว​พระ​เจ้า​ก็​ไม่​ได้​ทรง​ลืม​เลย7 ถึง​ผม​ของ​พวก​ท่าน​ก็​ทรง​นับ​ไว้​แล้ว​ทุก​เส้น อย่า​กลัว​เลย ท่าน​ก็​มี​ค่า​มาก​กว่า​นก​กระ​จาบ​หลาย​ตัว

พันธกิจอย่ากลัวเลย  ของพระเยซูคริสต์  คือการทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นคุณค่าของตนเองว่า แม้มนุษย์จะล้มลงในความบาป แต่คุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นไม่ได้ลดน้อยลงไปเลย ตรงกันข้าม กลับมีค่ามากในสายพระเนตรของพระเจ้า  แม้แต่เส้นผมของเรา พระเจ้ายังนับไว้  แล้วชีวิต จิตวิญญาณของมนุษย์ พระเจ้าจะหาทางออกให้ก่อนถึงวันพิพากษาได้อย่างไร วันนี้ คือเวลาแห่งพระคุณ พระเมตตาที่พระเจ้าทรงอดกลั้นพระทัยไว้นาน เพื่อการช่วยกู้มนุษย์ให้รอด ก่อนที่จะหมดเวลา และพระองค์จะต้องทำบทบาทผู้พิพากษา

อย่ากลัวเลย  รากศัพท์กรีก แปลว่า อย่าตกใจ อย่าตื่นกลัว อย่าให้ความกลัวถูกกระตุ้นมากเกินเหตุ ความกลัว เป็นความรู้สึกหนึ่งในสามความรู้สึกของมนุษย์ที่ควรมี (โกรธ เศร้า กลัว) แต่ถ้ามีมากไป จะกลายเป็นวิตกจริต และกลายเป็นทำร้ายตัวของผู้นั้นเอง

ในบทเรียนของพันธกิจเอลียาห์เฮ้าส์ ได้สอนเรื่องความรู้สึก (โกรธ เศร้า กลัว) เป็นเหมือนลูกโป่ง สามใบ ถ้าความรู้สึกโกรธ และเศร้า ถูกบีบไม่ให้แสดงความรู้สึกออกมา (คนไทย มักจะสอนลูก สอนเด็กว่า ห้ามแสดงความโกรธ ห้ามแสดงความเศร้า แต่กลับสอนให้กลัว นั่นกลัวนี่ และให้กลัวผีที่มาจากจินตนาการ จะเห็นว่า ฝรั่งจะไม่กลัวผี เพราะเขาไม่ถูกสอนให้จินตนาการเรื่องนี้  และแสดงออกทางความรู้สึกสามด้านได้อย่างเสรีตั้งแต่เด็ก เมื่อความกลัวเป็นสิ่งที่คนไทยเราสอนกันตั้งแต่เด็ก จึงกลายเป็นสิ่งที่คนจำนวนไม่น้อย แสดงความกลัวออกมามากที่สุด ในรูปแบบต่างๆ

พระเยซูคริสต์…พันธกิจอย่ากลัวเลย  เตือนให้รู้ก่อน เจอของจริง

5 แต่​เรา​จะ​เตือน​ให้​ท่าน​รู้​ก่อน​ว่า​ควร​จะ​กลัว​ใคร จง​กลัว​พระ​องค์​ผู้​ที่​เมื่อ​ทรง​ฆ่า​แล้ว​ก็​ยัง​มี​สิทธิ​อำ​นาจ​ที่​จะ​ทิ้ง​ลง​ใน​นรก​ได้ แท้​จริง เรา​บอก​พวก​ท่าน​ว่า​จง​กลัว​พระ​องค์​นั้น​แหละ

พระเยซูคริสต์ทรงใช้คำว่า เตือนให้รู้ก่อน  นื่คือรูปแบบการทำงานของพระเจ้า (ผู้ทรงเป็นตรีเอกานุภาพ) คือพระเจ้าผู้ทรงทำงานในสามพระภาคคือพระเจ้าพระบิดา พระเยซูคริสต์พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว ไม่ใช่พระเจ้าสามองค์  พระเจ้าผู้ทรงทำงานของพระองค์ในบทบาทต่างๆ เพื่อให้มนุษย์ได้รับข่าวสารที่ถูกต้องจากพระองค์ ผ่านการสำแดงพระลักษณะของพระองค์สามพระภาค เพื่อให้รู้จัก ความเป็นพระเจ้า และพระลักษณะของพระองค์  พระเยซูคริสต์พระบุตรพระเจ้าจึงเสด็จมาเป็นมนุษย์เพื่อจะสำแดงให้เราได้รู้จักพระเจ้าในฐานะของ พระเจ้าผู้พิพากษาที่เที่ยงธรรมกับมนุษย์ทุกคน และยังสำแดงพระเจ้าพระบิดา ผู้ทรงเมตตา และนำความรอดมาให้ก่อนที่การพิพากษาจะตามมา

พระเยซูคริสต์…พันธกิจอย่ากลัวเลย จึงเป็นคำที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสบ่อยๆ ใครที่มาเชื่อ เป็นศิษย์ของพระเยซู จะได้รับพันธกิจนี้ด้วยเสมอ  เพื่อให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์แห่งความน่ากลัวทั้งหลายขณะดำเนินชีวิตในโลกนี้ อย่างผู้มีชัยชนะเหนือความกลัว (ของตนเอง) และรู้ว่า ควรจะใช้ความกลัวอย่างเหมาะสม และถูกกาละ คือการไม่ประมาท มีปัญญารอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาผู้ทรงดีรอบคอบ

มัทธิว 5:48 48 เหตุ​ฉะนี้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เป็น​คน​ดี​รอบคอบ เหมือน​อย่าง​พระ​บิดา​ของ​ท่าน ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์​เป็น​ผู้ดี​รอบคอบ 

คำว่า ดีรอบคอบ ฉบับแปลคิงส์เจมส์ใช้คำว่า เพอเฟ็ค  แปลว่า  สมบูรณ์แบบ   รากศัพท์กรีก แปลว่า เสร็จสมบูรณ์ (ไม่มีที่ติ) แปลว่า เป็นผู้ใหญ่สมอายุ  คำไทยน่าจะใช้คำว่า วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว เป็นคำเดียวกันกับคำที่ใช้ในพระคัมภีร์เอเฟซัส

เอเฟซัส 4:13 13 จน​กว่า​เรา​ทุก​คน​จะ​บรรลุ​ถึง​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ใน​ความ​เชื่อ​และ​ใน​ความ​รู้​ถึง​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า บรรลุ​ถึง​ความ​เป็น​ผู้​ใหญ่ คือ​โต​เต็ม​ถึง​ขนาด​ความ​บริ​บูรณ์​ของ​พระ​คริสต์

ความเป็นผู้ใหญ่ Perfect man เป็นภาษาพระคัมภีร์ คือ การโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์ ไม่ใช่หมายถึงร่างกายที่เป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ แต่หมายถึงคริสตจักรที่เป็นพระกายของพระองค์ ที่มีพระเยซูเป็นศีรษะ ความบริบูรณ์ แปลว่า เต็มไปด้วย ของประทาน และพระคุณในชีวิตของผู้เชื่อ (ศิษย์ของพระเยซูคริสต์ทุกคน) คริสตจักรคือภาพของการเชื่อมต่อกันและกัน และเชื่อมต่อกับพระเจ้าตรีเอกานุภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และนี่คือแผนการอันยอดเยี่ยมของพระเจ้าเรื่องความรอดที่เกิดจากการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน….

พระเยซูคริสต์….พันธกิจอย่ากลัวเลย  นำเราเชื่อมต่อกับพระเจ้าพระบิดา ก่อนที่เราจะพบกับบทบาทของพระองค์คือพระเจ้าผู้พิพากษาโลกและมนุษย์ทุกคน เพื่อเราจะยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังค์พิพากษาอย่างลูกสำนึกผิดบาป ต่อหน้าพระเจ้าพระบิดา  ไม่ใช่ทาส ที่อยู่ต่อหน้าผู้พิพากษา

โรม 8:15-17 15 เหตุ​ว่า​ท่าน​ไม่ได้​รับ​น้ำใจ​ทาส​ซึ่ง​ทำ​ให้​ตก​ใน​ความ​กลัว​อีก แต่​ท่าน​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​ผู้​ทรง​ให้​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​ร้อง​เรียก​พระ​เจ้า​ว่า “อับ​บา” คือ​พระ​บิดา16 ​พระ​วิญญาณ​นั้น​เป็น​พยาน​ร่วมกับ​วิญญาณ​จิต​ของ​เรา​ทั้ง​หลาย​ว่า เรา​ทั้ง​หลาย​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า17 และ​ถ้า​เรา​ทั้ง​หลาย​เป็น​บุตร​แล้ว เรา​ก็​เป็น​ทายาท คือ​เป็น​ทายาท​ของ​พระ​เจ้า และ​เป็น​ทายาท​ร่วมกับ​พระ​คริสต์​ เมื่อ​เรา​ทั้ง​หลาย​ทน​ทุกข์​ทรมาน​ด้วย​กัน​กับ​พระ​องค์​นั้น ​ก็​เพื่อ​เรา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​ศักดิ์ศรี​ด้วย​กัน​กับ​พระ​องค์​ด้วย​

พระเยซูคริสต์…พันธกิจอย่ากลัวเลย   คือ การทำงานของพระเจ้าในภาพตรีเอกานุภาพ ทั้งสามพระภาคเป็นหนึ่งเดียว ที่พระเยซูคริสต์ทรงนำมาให้แก่ผู้ที่เป็นศิษย์ของพระองค์แล้ว

1.อย่ากลัวเลย…บุตรของพระเจ้า

โรม 8:15 15 เหตุ​ว่า​ท่าน​ไม่ได้​รับ​น้ำใจ​ทาส​ซึ่ง​ทำ​ให้​ตก​ใน​ความ​กลัว​อีก แต่​ท่าน​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​ผู้​ทรง​ให้​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​ร้อง​เรียก​พระ​เจ้า​ว่า “อับ​บา” คือ​พระ​บิดา

พันธกิจอย่ากลัวเลย ของพระเยซูคริสต์ จะทำให้เราเข้าหาพระเจ้า สัมผัสความรักของพระบิดา ที่พร้อมจะหลั่งไหลมายังผู้ที่เป็นบุตรของพระเจ้า เพื่อนำการเยียวยาบาดแผลทั้งหลาย ระหว่างลูกกับพ่อแม่ พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงตอนจบของการเป็นบุตรของพระเจ้า จะทำให้เกิดการฟื้นฟูความสัมพันธ์ ไม่มีความกลัวกันอีกต่อไป

อิสยาห์ 11:6-9 6 สุนัข​ป่า​จะ​อยู่​กับ​ลูก​แกะ และ​เสือ​ดาว​จะ​นอน​อยู่​กับ​ลูก​แพะ ลูก​โค​กับ​สิงห์​หนุ่ม​จะ​หา​กิน​อยู่​ด้วย​กัน และ​เด็ก​เล็กๆ จะ​นำ​มัน​ไป7 แม่​โค​กับ​หมี​จะ​กิน​ด้วย​กัน ลูก​ของ​มัน​ก็​จะ​นอน​อยู่​ด้วย​กัน และ​สิงห์​จะ​กิน​ฟาง​เหมือน​วัว​ผู้8 และ​ทารก​กิน​นม​จะ​เล่น​อยู่​ที่​ปาก​รู​งูเห่า และ​เด็ก​ที่​หย่า​นม​จะ​เอา​มือ​วาง​บน​รัง​ของ​งู​ทับทาง9 สัตว์​เหล่า​นั้น​จะ​ไม่​ทำ​ให้​เจ็บ​หรือ​จะ​ทำลาย ทั่ว​ภูเขา​ศักดิ์สิทธิ์​ของ​เรา เพราะ​ว่า​แผ่นดิน​โลก​ จะ​เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​รู้​เรื่อง​ของ​พระ​เจ้า ดั่ง​น้ำ​ปก​คลุม​ทะเล​อยู่​นั้น

คนจะปลอดภัยกับคนด้วย ทุกวันนี้  สิ่งน่ากลัว และเป็นอันตรายที่สุดคือคน  พันธกิจอย่ากลัวเลยของพระเยซูคริสต์จะเปลี่ยนคนที่น่ากลัวให้ไม่น่ากลัว และเปลี่ยนคนที่กลัวคนให้กล้าหาญ และไม่กลัวคน

2.อย่ากลัวเลย…มีพยานร่วมที่ดีที่สุด

โรม 8:16 16 ​พระ​วิญญาณ​นั้น​เป็น​พยาน​ร่วมกับ​วิญญาณ​จิต​ของ​เรา​ทั้ง​หลาย​ว่า เรา​ทั้ง​หลาย​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า

วันหนึ่ง เมื่อเราอยูต่อหน้าบัลลังค์พิพากษา เราต้องการพยานที่ดีที่สุดที่จะยืนอยู่เคียงข้างเรา ให้เรามั่นใจว่า เราจะผ่านการพิพากษาของพระเจ้า ไปได้  ด้วยการยืนยันว่า เราเป็นบุตรของพระเจ้าจริงๆ ราเป็นของจริง  พระวิญญาณบริสุทธิ์จะยืนยันว่า จิตใจของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ เราเชื่อฟัง ดำเนินชีวิตอย่างลูกของพระเจ้า ไม่ใช่ลูกมาร เราเป็นของจริง เราตอบสนองกับพระวิญญาณบริสุทธิ์  ด้วยการร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการต่อสู้กับเนื้อหนังของเราเอง    เราร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในความรัก เราให้อภัยได้ง่าย เราไม่จดจำวามผิด เราอดทนต่อทุกอย่าง พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำพาเราไปถึงความรักที่สมบูรณ์ และพระองค์จะเป็นพยานให้กับเรา ว่าเราอ่อนแอ เข้มแข็งอย่างไร

1ยอห์น 4:17-18 17 ​ใน​ข้อ​นี้​แหละ ความ​รัก​ของ​เรา​จึง​สมบูรณ์ เพื่อ​เรา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​มี​ความ​มั่นใจ​ใน​วัน​พิพากษา เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​เป็น​เช่น​ไร​เรา​ทั้ง​หลาย​ใน​โลก​นี้​ก็​เป็น​เช่นนั้น​18 ​ใน​ความ​รัก​นั้น​ไม่​มี​ความ​กลัว แต่​ความ​รัก​ที่​สมบูรณ์​นั้น​ก็​ได้​ขจัด​ความ​กลัว​เสีย เพราะ​ความ​กลัว​เข้า​กับ​การ​ลงโทษ​และ​ผู้​ที่​มี​ความ​กลัว​ก็​ยัง​ไม่​มี​ความ​รัก​ที่​สมบูรณ์​

3.อย่ากลัวเลย…ทายาทร่วมของพระคริสต์

โรม 8:17 17 และ​ถ้า​เรา​ทั้ง​หลาย​เป็น​บุตร​แล้ว เรา​ก็​เป็น​ทายาท คือ​เป็น​ทายาท​ของ​พระ​เจ้า และ​เป็น​ทายาท​ร่วมกับ​พระ​คริสต์​ เมื่อ​เรา​ทั้ง​หลาย​ทน​ทุกข์​ทรมาน​ด้วย​กัน​กับ​พระ​องค์​นั้น ​ก็​เพื่อ​เรา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​ศักดิ์ศรี​ด้วย​กัน​กับ​พระ​องค์​ด้วย​

พระคัมภีร์ยอห์นได้กล่าวว่า  การต้อนรับพระเยซู และเชื่อในพระเยซูคริสต์จะได้สิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า นั่นคือความเป็นทายาทร่วมกับพระเยซูคริสต์ (พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า)

ยอห์น 1:12 12 แต่​ส่วน​บรรดา​ผู้​ที่​ต้อนรับ​พระ​องค์ ผู้​ที่​เชื่อ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์ ​พระ​องค์​ก็​ทรง​ประทาน​สิทธิ​ให้​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​

พระเยซูทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า ทรงเป็นบุตรหัวปี ที่สามารถให้สิทธิ์ร่วมแก่ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ บุตรหัวปี จะรับมรดกเป็นสองเท่า มากกว่าคนอื่น  บุตรหัวปี มีสิทธิ์อำนาจต่อจากพ่อ โดยตรง

นอกจากเราจะหลุดจากความเป็นทาสของความกลัวแล้ว  เรายังรอดพ้นจากการพิพากษาในอนาคต และได้ร่วมเป็นทายาทรับมรดกจากพระเจ้า เหมือนกับพระเยซูคริสต์ แล้วเราจะกลัวอะไรอีกเล่า

พันธกิจอย่ากลัวเลย ของพระเยซูคริสต์ทำให้เราอยู่ในโลกนี้อย่างผู้มาชัยชนะ อย่าให้สภาพของมนุษย์ขี้กลัว มาครอบงำเรา จนทำให้ความจริงที่เราเป็นถูกบิดเบือนไป

“พระเยซูคริสต์…พันธกิจอย่ากลัวเลย”  มีเหตุผลที่เราไม่กลัวเพราะว่า

  1. เราเป็นบุตรของพระเจ้า
  2. เรามีพยานที่ดีที่สุดคือพระวิญญาณบริสุทธิ์
  3. เราเป็นทายาทร่วมกับพระเยซูคริสต์

Leave a Comment