สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020

“ระวัง…อย่าการ์ดตก”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์   “ระวัง…อย่าการ์ดตก”  เป็นประโยควิถีชีวิตปกติใหม่ New Normal  ที่ข้าพเจ้าอยากจะขอย้ำกับพวกเราว่า  เราควรจะใส่ใจ จริงจัง เป็นเรื่องสำคัญมาก  เราอยู่ในประเทศไทยที่ยังไม่เจอกับการระบาดระลอกที่สอง บางคนก็ว่า อย่าขู่กันมากนักเลย ข้าพเจ้ายังขอยืนยันว่า ไม่ได้ขู่ แต่เมื่อได้ติดตามข่าวคราวของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ ที่ได้พบกับการระบาดของโรคและคุมไม่อยู่ เพราะการไม่ใส่ใจตั้งแต่ต้น มันน่ากลัวเกินกว่าที่คิดจริงๆ  ระวัง….อย่าการ์ดตก ท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจ บางทีเราก็เกรงใจคนใกล้ตัวเรา จนเราการ์ดตก ไม่ใส่หน้ากากป้องกัน บางทีเราก็ลืมล้างมือ หรือไปร้านอาหารร้านค้าที่หย่อนยานเรื่องนี้ ระวัง….อย่าการ์ดตก   เวลานี้ เรามีเสรีภาพที่จะมาโบสถ์ได้  มานมัสการ สามัคคีธรรมกลุ่มเซลล์  นั่งทานอาหารด้วยกัน (อาหารจานเดี่ยว ของใครของมัน) ระวัง…อย่าการ์ดตก อย่าลืมล้างมือก่อนทานอาหารนะค่ะ ระวัง…อย่าการ์ตก

แต่อย่าให้เรากลัวจนเกินเหตุ และอย่าให้เราคิดมาก น้อยใจจนเป็นทุกข์ว่า ถูกรังเกียจ ทั้งหมดนี้ เพื่อให้เราป้องกันตัวเรา และทำให้คนที่พบปะกับเราสบายใจ และปลอดภัย  เราสามารถแสดงความรักกันและกัน ห่วงใยกัน ด้วยการ  ระวัง…อย่าการ์ดตก ได้

คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ได้ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับการนมัสการออนไลน์ การศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์(ไลน์รุ่งอรุณ) และการอธิษฐานด้วยกันออนไลน์ (ไลน์รุ่งอรุณ) ไว้ล่วงหน้านานนับหลายปี  และมีสูจิบัตรออนไลน์ เพื่อที่พี่น้องจะไม่ขาดการสื่อสาร เชื่อมต่อกันและกันในภาพของคริสตจักรเดียวกัน  ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำให้เราสามารถ ระวัง…อย่าการ์ดตก  เพื่อรับมือกับชีวิตปัจจุบันและอนาคต ระวัง….อย่าการ์ดตก

1ทิโมธี 4:6-8 6 ถ้า​ท่าน​จะ​ให้​คำแนะนำ​เหล่า​นี้​แก่​พวก​พี่​น้อง ท่าน​ก็​จะ​เป็น​ผู้รับ​ใช้​ที่​ดี​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​ เจริญ​ด้วย​คำ​สอน​แห่ง​ความ​เชื่อ และ​ด้วย​หลักธรรม​อัน​ดี​ที่​ท่าน​ได้​ประพฤติ​ตามนั้น​7 อย่า​ใส่​ใจ​กับ​เทพ​นิยาย​อัน​หา​สาระ​มิได้ จง​ฝึก​ตน​ใน​ทาง​ธรรม​8 เพราะ​ถ้า​การ​ฝึก​ทาง​กาย​นั้น​มี​ประโยชน์​อยู่​บ้าง ทาง​ของ​พระ​เจ้า​ก็​มี​ประโยชน์​ใน​ทุก​ทาง เพราะ​ทรง​ไว้​ซึ่ง​ประโยชน์​สำหรับ​ชีวิต​ปัจจุบัน​และ​ชีวิต​อนาคต​ด้วย​