“พระเยซูคริสต์…พันธกิจฝ่าหนทางวิบาก”

ลูกา 21:19-36

พระเยซูคริสต์ในตอนนี้ กำลังสอนศิษย์ของพระองค์ให้อธิษฐาน เพื่อจะสามารถเผชิญกับสถานการณ์กดดัน สถานการณ์ที่น่าตกใจ น่ากลัว และพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้   ก่อนหน้านี้ พระเยซูทรงพยากรณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในภายหน้า คือช่วงที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายในปีคศ. 70 หลังจากพระเยซูคริสต์ทรงถูกตรึง ฟื้นขึ้นจากความตาย และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ทรงให้พระมหาบัญชาแก่ศิษย์ของพระองค์ให้ประกาศข่าวประเสริฐ คือเรื่องของพระเยซูคริสต์ ที่ทรงเสด็จมาทำพันธกิจต่างๆมากมาย เพื่อให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอด คำพยากรณ์นี้ ได้กล่าวถึงหนทางวิบากที่ศิษย์ของพระเยซูจะต้องเผชิญการต่อต้าน ข่มเหง และการไล่ล่า  และพระเยซูคริสต์ทรงย้ำว่า พวกศิษย์จะต้องรักษาชีวิตของตนเองเอาไว้ ให้รอด อย่ายอมแพ้ อย่าถดถอย อย่าถอดใจ อย่าหันหลังกลับ …..

ลูกา 21:19,34-36 19 ท่าน​จะ​ได้​ชีวิต​รอด​โดย​ความ​อดทน​ของ​ท่าน​….34 “จง​ระวัง​ตัว​ให้​ดี เกรง​ว่า​ใจ​ของ​ท่าน​จะ​เต็ม​ล้น​ไป​ด้วย​การ​เสเพล การ​เมา​เหล้า และ​การ​ห่วง​กังวล​ถึง​ชีวิต​นี้ แล้ว​เวลา​นั้น​จะ​มา​ถึง​ท่าน​โดย​ไม่​คาด​ฝัน35 เหมือน​อย่าง​กับ​ดัก เพราะ​ว่า​วัน​นั้น​จะ​มา​ถึง​ทุก​คน​ที่​อยู่​ทั่ว​พื้น​แผ่น​ดิน​โลก36 แต่​จง​เฝ้า​ระ​วัง​อยู่​ทุก​เวลา จง​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​พวก​ท่าน​จะ​มี​กำ​ลัง​รอด​พ้น​เหตุ​การณ์​ทุก​อย่าง​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​นั้น และ​จะ​ยืน​อยู่​ต่อ​หน้า​บุตร​มนุษย์​ได้”

ประวัติศาสตร์คริสตจักรยุคแรก ที่คริสเตียนถูกข่มเหงอย่างหนัก บ้างก็ถูกตรึงที่กางเขน ถูกเผา ถูกฝังทั้งเป็น ถูกให้สิงโตเสือกิน ถูกฉีก ถูกเอาน้ำมันเดือดๆราด แต่คริสตจักรแทนที่จะเป็นง่อย เป็นหมัน กลับขยายมีมากขึ้น และไปทั่วโลก   มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ในยุคปัจจุบัน  การข่มเหงคริสเตียนได้เปลี่ยนไปแล้ว มารซาตานมันรู้ว่า ยิ่งข่มเหง คริสเตียนยิ่งเจริญเติบโต และขยายมากขึ้น มันจึงเปลี่ยนกลยุทธใหม่ ซึ่งคำเตือนของพระเยซูคริสต์ในลูกาตอนนี้ได้ใช้คำว่า…

ลูกา 21:34-35 34 “จง​ระวัง​ตัว​ให้​ดี เกรง​ว่า​ใจ​ของ​ท่าน​จะ​เต็ม​ล้น​ไป​ด้วย​การ​เสเพล การ​เมา​เหล้า และ​การ​ห่วง​กังวล​ถึง​ชีวิต​นี้ แล้ว​เวลา​นั้น​จะ​มา​ถึง​ท่าน​โดย​ไม่​คาด​ฝัน35 เหมือน​อย่าง​กับ​ดัก เพราะ​ว่า​วัน​นั้น​จะ​มา​ถึง​ทุก​คน​ที่​อยู่​ทั่ว​พื้น​แผ่น​ดิน​โลก

….ใจ​ของ​ท่าน​จะ​เต็ม​ล้น​ไป​ด้วย​การ​เสเพล การ​เมา​เหล้า และ​การ​ห่วง​กังวล​ถึง​ชีวิต​นี้…..

สามลักษณะของจิตใจของคนในยุคนี้ที่กำลังเผชิญ รวมทั้งคริสเตียนด้วย จะเป็นสิ่งที่ทำให้คริสตจักรเป็นง่อย เป็นหมัน และตายไป   และนี่คือหนทางวิบากที่มนุษย์ทุกคนจะต้องฝ่าผ่านไปให้ได้

พระเยซูคริสต์…พันธกิจฝ่าหนทางวิบาก คือคำตอบ

มีคำพูดหนึ่งที่กล่าวว่า การมาเป็นคริสเตียนไม่ใช่หนทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ มีแต่โลกสวย แต่เป็นการได้พบกับความจริงของชีวิต และการมองโลกอย่างที่โลกเป็น  โลกกำลังดำเนินไปอย่างไร และจุดจบของโลกใกล้เข้ามาขนาดไหน…. และคริสเตียนที่อยู่ในระหว่างเหตุการณ์ของโลกในยุคสุดท้ายนี้ จะต้องเจอกับหนทางวิบาก ที่จะต้องรักษาความรอดของชีวิตไว้  พระเยซูทรงตรัสไว้ก่อนหน้านี้ในลูกาบทเดียวกันนี้

ลูกา 21:19 19 ท่าน​จะ​ได้​ชีวิต​รอด​โดย​ความ​อดทน​ของ​ท่าน​….

คำกรีกที่พระเยซูคริสต์ทรงใช้ ฉบับคิงส์เจมส์แปลว่า  In your patience possess ye your souls. ในความอดทนทำให้ได้ครอบครองจิตวิญญาณของตนเอง  หรือกล่าวอีกสำนวนก็คือ  ความอดทน ทำให้รักษาจิตวิญญาณของตนเองไว้ได้ คำว่า จิตวิญญาณ  รากศัพท์กรีก ซูเค ψυχή psuche (psï-chee’ แปลว่า ชีวิตภายใน Inner being ความปรารถนาของจิตใจ สิ่งที่ผลักดันภายในจิตวิญญาณ  ที่จะต้องรักษาไว้ สำคัญกว่าชีวิตภายนอก

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า  เราอยู่ในยุคที่ต้องอดทนต่อกันและกัน  ฉันอดทนเธอ เธออดทนฉัน เราต่างต้องอดทนต่อกันและกัน ถ้าเราทนกันไม่ได้ เราก็เลิกกัน แยกกัน หนีไปจากกัน  มองในมุมกลับ การที่เราต้องอดทนต่อกันและกัน คือการฝึกตัวเราเองที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ที่ต้องใช้ความอดทนมากกว่าการทนต่อกันและกัน  หรือกล่าวอีกนัยก็คือ การที่ต้องเจอกับภาวะที่ต้องทนกันและกัน คือการที่เราต้องตระหนักว่า นี่คือบททดสอบ ให้ผ่านการทดลอง ที่จะไม่ทำบาป คือ  ทนไม่ไหว ไม่ทนอีกต่อไปแล้ว  และกลายเป็นเกลียดกัน และวิ่งหนีกันไปจากกันและกัน ด้วยความเกลียดชัง

ให้เราพูดกับคนข้างๆว่า ขอบคุณที่ยังอดทนอยู่  และอดทนกับฉัน  และฉันก็กำลังอดทนกับคุณด้วยเช่นกัน  ไม่ต้องอายที่จะแสดงความอดทนอดกลั้นต่อกัน เพราะนี่คือ นิยามความรัก  อดทนนาน อดทนยิ่งขึ้น และอดทนอย่างทรหด (อาจออกอาการบ้าง แต่ก็อย่าเกลียดจนถึงจงเกลียดจงชัง)

พระคัมภีร์ได้พยากรณ์ว่า คนในยุคสุดท้ายจะมีลักษณะของความอดทนน้อยลงไปเรื่อยๆ แม้กระทั่งความอดทนที่จะฟังคำสอน

2 ทิโมธี 4:3-5 3 เพราะ​จะ​ถึง​เวลา​ที่​คน​จะ​ทน​ต่อ​คำ​สอน​ที่​ถูกต้อง​ไม่​ได้ แต่​พวก​เขา​จะ​รวบ​รวม​บรรดา​อาจารย์​ไว้​สำ​หรับ​ตน ตาม​ความ​อยาก​ของ​ตัว​เอง​เพื่อ​สนอง​หู​ที่​คัน4 พวก​เขา​จะ​เลิก​ฟัง​ความ​จริง​และ​หัน​ไป​ฟัง​นิยาย​ต่างๆ5 แต่​ท่าน​จง​หนัก​แน่น​มั่น​คง​ทุก​เรื่อง จง​อด​ทน​ต่อ​ความ​ทุกข์​ยาก จง​ทำ​หน้า​ที่​ของ​ผู้​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ และ​จง​ทำ​พันธ​กิจ​ของ​ท่าน​ให้​ครบ​บริบูรณ์

​มีผู้ใหญ่ที่คร่ำหวอดอยู่กับสถานการณ์ของบ้านเมืองเรา ได้กล่าวว่า ประเทศไทย นับจากนี้ จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป  เป็นจริงดังพระคัมภีร์ทิโมธีตอนนี้ที่อ.เปาโลได้กล่าวสอนทิโมธี และราวกับว่าเป็นคำพยากรณ์ถึงอนาคตที่จะมาถึง คือยุคของเราในวันนี้  ความอดทนของคนจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ และนี่คือหนทางวิบากที่เราผู้เป็นศิษย์ของพระเยซูคริสต์ จำเป็นต้องฝ่าฟันเดินผ่านไปให้ได้  ในคำเชิญชวนของพระเยซูคริสต์ที่ว่า

มัทธิว 11:28-29 28 บรร​ดา​ผู้​เหน็ด​เหนื่อย​และ​แบก​ภาระ​หนัก จง​มา​หา​เรา และ​เรา​จะ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​หยุด​พัก29 จง​เอา​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้ แล้ว​เรียน​จาก​เรา เพราะว่า​เรา​สุภาพ​อ่อน​โยน​และ​ใจ​อ่อน​น้อม และ​จิต​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​หยุด​พัก30 ด้วย​ว่า​แอก​ของ​เรา​ก็​พอ​เหมาะ และ​ภาระ​ของ​เรา​ก็​เบา”

เพราะพระองค์ทรงรู้ว่า  ชีวิตของคนในยุคสุดท้ายจะอยู่ยากยิ่งขึ้น เป็นหนทางวิบากที่ต้องพึ่งพาพันธกิจของพระองค์ ที่จะทำให้สามารถฝ่าไปได้ อย่าแปลกใจ หรือหดหู่ใจ หรือเหน็ดเหนื่อยใจกับความไม่อดทน ไม่อดกลั้นของคน   ทุกคนต้องเจอ ไม่ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียน แต่สำหรับคริสเตียน คือผู้ที่เลือกเดินในทางเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ คือผู้ที่จะรับพันธกิจฝ่าหนทางวิบากนี้ไปโดยมีพระเยซูคริสต์เป็นครู สอนให้เราเดินไป แบกแอกและภาระ ที่เป็นของพระเยซูคริสต์

มัทธิว 11:29 29 จง​เอา​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้ แล้ว​เรียน​จาก​เรา เพราะว่า​เรา​สุภาพ​อ่อน​โยน​และ​ใจ​อ่อน​น้อม และ​จิต​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​หยุด​พัก30 ด้วย​ว่า​แอก​ของ​เรา​ก็​พอ​เหมาะ และ​ภาระ​ของ​เรา​ก็​เบา”

แอกและภาระ คือความรับผิดชอบที่ทุกคนมี อย่าปลดออก แต่จงเรียนรู้และมองให้ทะลุว่า เมื่อแอกและภาระนั้นคือความรับผิดชอบที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้  เราจะเข้าใจคำตรัสสอนของของพระเยซู   เมื่อเราเข้าใจ แอกและภาระนั้นก็จะไม่หนักหรือเป็นภาระอีกต่อไป และนี่คือสิ่งที่พระเยซูใช้คำว่า มันจะเบาและพอเหมาะ คือ เราจะสามารถรับผิดชอบมันได้   และมันคือความจริงที่ทุกคนต่างมีหน้าที่และความรับผิดชอบ

อย่ากลัวที่จะต้องรับผิดชอบ  จงเรียนรู้การเรียงลำดับความรับผิดชอบ  ซึ่งพระเยซูคริสต์ทรงขมวดความรับผิดชอบไว้หลักๆแค่สองประการ เมื่อพระองค์ถูกถามโดยผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมบัญญัติ

มาระโก 12 :28-31 28 มี​ธรร​มา​จารย์​คน​หนึ่ง​เข้า​มา​ใกล้ เมื่อ​ได้​ยิน​พวก​เขา​ถก​เถียง​กัน และ​เห็น​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ตอบ​พวก​เขา​ได้​ดี​จึง​ทูล​ถาม​พระ​องค์​ว่า “พระ​บัญ​ญัติ​ข้อ​ไหน​สำ​คัญ​ที่​สุด?”29 พระ​เยซู​จึง​ตรัส​ตอบ​คน​นั้น​ว่า “พระ​บัญ​ญัติ​อัน​ดับ​แรก​คือ โอ ชน​อิส​รา​เอล จง​ฟัง​เถิด องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ​ของ​เรา​เป็น​พระ​เจ้า​องค์​เดียว30 พวก​ท่าน​จง​รัก​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ผู้​เป็น​พระ​เจ้า​ด้วย​สุด​ใจ​ของ​ท่าน ด้วย​สุด​จิต​ของ​ท่าน ด้วย​สุด​ความ​คิด​ของ​ท่านและ​ด้วย​สุด​กำ​ลัง​ของ​ท่าน31 ส่วน​พระ​บัญ​ญัติ​ที่​สำคัญ​อัน​ดับ​สอง​คือ จง​รัก​เพื่อน​บ้าน​เหมือน​รัก​ตนเอง ไม่​มี​พระ​บัญ​ญัติ​อื่น​ใด​ที่​สำ​คัญ​ยิ่ง​กว่า​พระ​บัญ​ญัติ​เหล่า​นี้”

 พระเยซูคริสต์…พันธกิจฝ่าหนทางวิบาก  มีเคล็ดไม่ลับ อยู่ที่ตรงนี้

1.มีพระเจ้าองค์เดียว…ตรีเอกานุภาพ

มาระโก 12:29 29 พระ​เยซู​จึง​ตรัส​ตอบ​คน​นั้น​ว่า “พระ​บัญ​ญัติ​อัน​ดับ​แรก​คือ โอ ชน​อิส​รา​เอล จง​ฟัง​เถิด องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ​ของ​เรา​เป็น​พระ​เจ้า​องค์​เดียว

ตรีเอกานุภาพของพระเจ้า ไม่ได้แบ่งแยกพระเจ้าเป็นสามองค์  แต่คือ ฤทธานุภาหนึ่งเดียวได้สำแดงเป็นสามพระภาค เป็นความรับผิดชอบ(หน้าที่)ของพระเจ้าที่ทรงกระทำแก่มนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ จะได้รับประสบการณ์ตรงกับพระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระเยซูคริสต์ และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์  พระเจ้าเป็นหนึ่งเดียว ในตัวคนๆเดียว รับพระคุณความรักความเมตตาจากพระเจ้าหนึ่งเดียว

พันธกิจฝ่าหนทางวิบาก ของพระเยซูคริสต์   ในมิติของความเป็นตรีเอกานุภาพของพระเจ้า เพื่อให้เราได้เรียนรู้และรับการเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน คือ เป็นคนมีบุคคลิกเดียว  ในยุคของเรา เรามักจะพบว่า ภายในคนๆหนึ่งมีหลายบุคคลิก หลายอารมณ์ เดี๋ยวเป็นเด็ก เดี๋ยวเป็นผู้ใหญ่  เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย เปลี่ยนไปตามแรงผลัก แรงชักจูง ไม่มีจุดยืนที่แน่ชัด ไม่มั่นคง  เป็นเพราะชีวิตภายใน inner being ของคนจำนวนไม่น้อย ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ภาษาพระคัมภีร์ใช้คำว่า สองใจ Double minded ออกอาการที่เรียกว่าสงสัย ไม่ไว้วางใจอะไรเลย อาจเพราะประสบการณ์ที่ถูกทำลายความไว้วางใจ ก็เลยไม่มีความไว้วางใจ  และมักจะมีแต่คำพูดที่ว่า ไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไร   นี่คือ ภาวะของความรู้สึกนึกคิดของจิตใจที่อันตราย เพราะจะถูกชักจูงไปได้ง่าย  แต่พันธกิจฝ่าหนทางวิบากของพระเยซูคริสต์จะทำให้เติบโตขึ้น ขจัดบุคคลิกซ้อนทั้งหลายออกไป และออกจากการมีความคิดทับซ้อนสองความคิด

เอเฟซัส 4:13-15 13 จนกว่า​เรา​ทุก​คน​จะ​บรรลุ​ถึง​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ใน​ความ​เชื่อ และ​ใน​ความ​รู้​ถึง​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า จนกว่า​เรา​จะ​โต​เป็น​ผู้ใหญ่​เต็มที่ คือ​เต็ม​ถึง​ขนาด​ความ​ไพบูลย์​ของ​พระ​คริสต์​14 เพื่อ​เรา​จะ​ไม่​เป็น​เด็ก​อีก​ต่อไป ถูก​ซัด​ไป​ซัด​มา​และ​หัน​ไป​เหมา​ด้วย​ลมปาก​แห่ง​คำ​สั่ง​สอน​ทุก​อย่าง และ​ด้วย​เล่ห์​กล​ของ​มนุษย์​ตาม​อุบาย​ฉลาด​อัน​เป็น​การ​ล่อลวง​15 แต่​ให้​เรา​ยึด​ถือ​ความ​จริง​ด้วย​ความ​รัก เพื่อ​จะ​เจริญ​ขึ้น​ใน​ทุก​ด้าน​สู่​พระ​องค์​ผู้​เป็น​ศีรษะ​คือ​พระ​คริสต์

น้ำหนึ่งใจเดียวกัน คือลักษณะเดียวกันกับความเป็นตรีเอกานุภาพต้นแบบของพระเจ้า พระบิดา พระเยซู พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์   พระเจ้าเดียว คือภาพที่คริสตจักรของพระเยซูคริสต์จะต้องเป็นคริสตจักรเดียว ไม่มีคริสตจักรของใคร แต่เป็นคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ที่มีพระเจ้าองค์เดียวกัน  และคริสตจักรที่เป็นเช่นนี้ จะฝ่าหนทางวิบากไปได้  สถานการณ์ของโลกที่กำลังแตกแยก และส่งผลกระทบต่อทุกสังคมให้แตกแยก คริสตจักรก็ต้องฝ่าหนทางวิบากนี้ไปให้ได้ด้วย โดยไม่รับความแตกแยกนั้นเข้ามาในคริสตจักร ในครอบครัวของคริสเตียน สังคมคริสเตียน เพราะเรามีพระเจ้าองค์เดียว (ตรีเอกานุภาพเป็นต้นแบบ)  คริสตจักรที่ยังคงความมีพระเจ้าเดียว รักพระเจ้าจนสามารถมองข้ามความขัดแย้ง มองข้ามความเกลียดชัง มองข้ามความเป็นศัตรู เพราะการมีพระเจ้าองค์เดียวกัน มีพ่อคนเดียวกัน มีพระวิญญาณองค์เดียวกัน มีศีรษะ ผู้บังคับบัญชาคนเดียวกันคือพระเยซูคริสต์  เราสามารถรวมกันได้ กับทุกคน

ลูกา 11:9-13 9 เรา​บอก​พวก​ท่าน​ว่า จง​ขอ​แล้ว​จะ​ได้ จง​หา​แล้ว​จะ​พบ จง​เคาะ​แล้ว​จะ​เปิด​ให้​แก่​ท่าน10 เพราะ​ว่า​ทุก​คน​ที่​ขอ​ก็​ได้ ทุก​คน​ที่​แสวง​หา​ก็​พบ และ​ทุก​คน​ที่​เคาะ​ก็​จะ​เปิด​ให้​เขา11 มี​ใครบ้าง​ใน​พวก​ท่าน​ที่​เป็น​พ่อ ถ้า​ลูก​ขอปลา​จะ​เอา​งู​ให้​เขา​แทน​หรือ?12 หรือ​ถ้า​ขอ​ไข่ จะ​เอา​แมง​ป่อง​ให้​เขา​หรือ?13 เพราะ​ฉะนั้น ถ้า​พวก​ท่าน​เอง​ผู้​เป็น​คน​บาป​ยัง​รู้​จัก​ให้​สิ่ง​ดี​แก่​บุตร​ของ​ตน ยิ่ง​กว่า​นั้น​สัก​เท่า​ใด พระ​บิดา​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์จะ​ประทาน​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​แก่​พวก​ที่​ขอ​ต่อ​พระ​องค์”

พระเยซูทรงสอนเรื่องการอธิษฐานให้กับศิษย์ของพระองค์ มีประโยคทอง คือคำว่า

…. จง​ขอ​แล้ว​จะ​ได้ จง​หา​แล้ว​จะ​พบ จง​เคาะ​แล้ว​จะ​เปิด​ให้​แก่​ท่าน…

การอธิษฐานนี้เป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจฝ่าหนทางวิบาก คือการขอปัจจัยที่คริสเตียนทุกคนต้องมีเพื่อฝ่าหนทางวิบากบนโลกนี้ไปให้ได้ นั่นคือ การขอพระวิญญาณบริสุทธิ์  ซึ่งพระเจ้าได้ประทานให้เมื่อเรารับเชื่อ แต่การขอนี้ คือการขอรับการเติมเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือให้พระองค์เคลื่อนไหว ทรงนำ และสำแดงทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้สั่งสอนไว้ เป็นเครื่องมือนำทางฝ่าหนทางวิบาก

พระเยซูคริสต์….พันธกิจฝ่าหนทางวิบาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความรักสามมุม  ได้แก่ มุมบน คือ รักพระเจ้า

2.รักพระเจ้าสุดใจ สุดจิต สุดความคิด และสุดกำลัง

มาระโก 12:30 30 พวก​ท่าน​จง​รัก​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ผู้​เป็น​พระ​เจ้า​ด้วย​สุด​ใจ​ของ​ท่าน ด้วย​สุด​จิต​ของ​ท่าน ด้วย​สุด​ความ​คิด​ของ​ท่านและ​ด้วย​สุด​กำ​ลัง​ของ​ท่าน

พันธกิจฝ่าหนทางวิบากของพระเยซูคริสต์  ได้ให้เราใช้ความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเป็นเครื่องนำทาง ในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้  พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการอยู่บนโลกนี้ด้วยการรักพระเจ้า สำแดงด้วยการรักคน   รักคนคือการสำแดงว่าตนรักพระเจ้า

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ถ้าเรารักคนที่เรามองเห็นไม่ได้ แล้วเราจะรักพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นได้อย่างไร

และรักมุมขนาน คือรัก….

3.รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง

มาระโก 12:31 31 ส่วน​พระ​บัญ​ญัติ​ที่​สำคัญ​อัน​ดับ​สอง​คือ จง​รัก​เพื่อน​บ้าน​เหมือน​รัก​ตนเอง ไม่​มี​พระ​บัญ​ญัติ​อื่น​ใด​ที่​สำ​คัญ​ยิ่ง​กว่า​พระ​บัญ​ญัติ​เหล่า​นี้”

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ความเข้าใจเกิดจากการอธิบาย แต่ความรัก ไม่ต้องการคำอธิบาย เมื่อใดที่คุณต้องการเหตุผลที่จะรัก เมื่อนั้นคุณไม่มีความรัก

รักของคนในยุคนี้ ต้องการเหตุผลที่จะรัก (เงื่อนไข) เมื่อไม่สามารถหาเหตุผลได้ ก็จะละ (ทิ้ง)กันไป

พระเยซูคริสต์…พันธกินฝ่าหนทางวิบาก  คือการไปด้วยกันกับทุกคน

ลูกา 21:35-36 35 เหมือน​อย่าง​กับ​ดัก เพราะ​ว่า​วัน​นั้น​จะ​มา​ถึง​ทุก​คน​ที่​อยู่​ทั่ว​พื้น​แผ่น​ดิน​โลก36 แต่​จง​เฝ้า​ระ​วัง​อยู่​ทุก​เวลา จง​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​พวก​ท่าน​จะ​มี​กำ​ลัง​รอด​พ้น​เหตุ​การณ์​ทุก​อย่าง​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​นั้น และ​จะ​ยืน​อยู่​ต่อ​หน้า​บุตร​มนุษย์​ได้”

การอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนให้ศิษย์ของพระองค์รักษาไว้ คือการอธิษฐานเพื่อให้มีกำลังรอดพ้นเหตุการณ์ทุกอย่าง  ไม่ใช่การอธิษฐานเผื่อจะมี จะใช้ จะกิน จะอยู่ อย่างสุขสบาย นับจากวันนี้ นอกจากประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมแล้ว โลกนี้ ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป หนทางวิบากข้างหน้า จะยิ่งต้องการแรงกำลังมากกว่าเดิม เป้าหมายคือ รักษาชีวิตภายในให้อยู่รอด อย่าสูญเสียจิตวิญญาณไป

จงอยู่ในพันธกิจฝ่าหนทางวิบากของพระเยซูคริสต์

พระเยซูคริสต์…พันธกิจฝ่าหนทางวิบาก

1.มีพระเจ้าองค์เดียว ตรีเอกานุภาพ

2.รักพระเจ้าสุดใจ สุดจิต สุดความคิด และสุดกำลัง

3.รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง

Leave a Comment