พระเยซูคริสต์…พันธกิจชำระใจ

คลิปวีดีโอ พระเยซูคริสต์ชำระพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม

ลูกา 19:41-48 41 เมื่อ​พระ​องค์​เสด็จ​มา​ใกล้​และ​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​กรุง​แล้ว ก็​ทรง​กัน​แสง​สงสาร​กรุง​นั้น42 ตรัส​ว่า “โอ เรา​อยาก​ให้​ตัว​เจ้า​รู้​ใน​เวลา​นี้​ว่า​สิ่ง​ใด​สร้าง​สันติ แต่​เดี๋ยว​นี้​สิ่ง​นั้น​ถูก​ซ่อน​ไว้​จาก​ตา​ของ​เจ้า​แล้ว43 เพราะ​ว่า​เวลา​นั้น​จะ​มา​ถึง​เจ้า เมื่อ​พวก​ศัตรู​ของ​เจ้า​จะ​ก่อ​เชิง​เทิน​ต่อ​สู้​เจ้า และ​ล้อม​ขัง​เจ้า​ไว้​ทุก​ด้าน44 แล้ว​จะ​เหวี่ยง​เจ้า​ลง​ให้​ราบ​บน​พื้น​ดิน ทั้ง​ตัว​เจ้า​และ​ลูกๆ ที่​อยู่​ข้าง​ใน​เจ้า และ​พวก​เขา​จะ​ไม่​ปล่อย​ให้​มี​ศิลา​ซ้อน​ทับ​กัน​ไว้​ข้าง​ใน​เจ้า เพราะ​เจ้า​ไม่​รับ​รู้​วัน​เวลา​ที่​พระ​องค์​เสด็จ​มา​เยี่ยม​เจ้า”45 พระ​องค์​เสด็จ​เข้า​ไป​ใน​บริ​เวณ​พระ​วิหาร แล้ว​ทรงเริ่ม​ขับ​ไล่​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ค้า​ขาย​อยู่​นั้น46 และ​ตรัส​กับ​พวก​เขา​ว่า “มี​พระ​วจนะ​เขียน​ไว้​ว่า ‘นิเวศ​ของ​เรา​ควร​จะ​เป็น​นิเวศ​อธิษ​ฐาน แต่​พวก​ท่าน​ทำ​ให้​เป็น​ถ้ำ​ของพวก​โจร’ ” 47 พระ​องค์​ทรง​สั่ง​สอน​ใน​บริ​เวณ​พระ​วิหาร​ทุก​วัน แต่​พวก​หัว​หน้า​ปุโร​หิต พวก​ธรร​มา​จารย์ และ​ผู้​นำ​คน​อื่นๆ ของ​ประ​ชาชน​หา​ช่อง​ทาง​ที่​จะ​ฆ่า​พระ​องค์48 แต่​พวก​เขา​ไม่​พบ​ช่อง​ทาง​ที่​จะ​ทำ​อะไร​ได้ เพราะ​ว่า​ประ​ชา​ชน​ทุก​คน​ชอบ​ฟัง​พระ​องค์​มาก

เยรูซาเล็ม เป็นชื่อของเมืองหลวง ของอิสราเอล  ชื่อของกรุงเยรูซาเล็ม ภาษาฮีบรู  แปลว่า ก่อตั้งอย่างสันติ  พระเยซูทรงตรัสทำนายถึงเยรูซาเล็มว่า จะถูกทำลาย (ในปี 70 เยรูซาเล็มถูกเผาทำลายสิ้น โดยกษัตริย์เนโร และใส่ร้ายว่า สาวกของพระเยซูเป็นผู้วางเพลิง ทำให้สาวกของพระเยซูต้องหนี และหลบซ่อนตัวจากการตามจับของทางการโรม และเป็นที่ต่อต้านของพวกยิวบางคน  คำตรัสของพระเยซูคริสต์เกี่ยวกับกรุงเยรูซาเล็มในตอนนี้ ได้กล่าวถึงเหตุที่ทำให้กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลาย นั่นเพราะภายในกรุงเยรูซาเล็ม เป็นที่ตั้งของพระวิหารบริสุทธิ์ที่คนยิวจะต้องมานมัสการพระเจ้า มาทำพิธีไถ่บาป และจัดเทศกาลต่างๆตามธรรมบัญญัติของโมเสส แต่ว่า สภาพของพระวิหารในเวลานั้น ได้กลายเป็นที่ค้าขาย ที่แลกเงิน ที่แสวงหาผลประโยชน์ต่างๆ ตั้งแต่ผู้นำทางศาสนาจนถึงประชาชนทั่วไป พระเยซูคริสต์ทรงเห็นสิ่งที่ผิดปกตินี้  ที่พระวิหารไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะเป็น คือ เป็นที่สำหรับนมัสการพระเจ้า คือการอธิษฐานต่อพระเจ้า

หนังสือบันทึกพระกิตติคุณสี่เล็ม ทั้งมัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น บันทึกเหตุการณ์การชำระพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม ของพระเยซูคริสต์ อย่างไม่มีการตัดออก เพราะนี่คือสาระสำคัญหนึ่งของการทำพันธกิจของพระเยซู  ประชาชนยิวมากมาย ไม่มีใครกล้าที่จะทำ เพราะความไม่เข้าใจ ไม่มีความรู้ถึงความจริงของเจตนารมย์ของพระเจ้าในการให้สร้างพระวิหารตั้งแต่ต้น ตั้งแต่กษัตริย์ดาวิด ปรารถนาจะสร้างพระวิหาร แต่พระเจ้าทรงไม่อนุญาตให้ดาวิดสร้าง เพราะว่าดาวิดมือเปื้อนเลือด (ของการเป็นนักรบ ออกทำศึกสงคราม)   แต่พระเจ้าได้กำหนดให้กษัตริย์ซาโลมอน (ลูกของดาวิด) ที่พระเจ้าทรงเลือกให้สร้างพระวิหาร แม้จะถูกทำลายไปในยุคบาบิโลน และพระวิหารถูกสร้างรื้อฟื้นการนมัสการหลายครั้ง  พระวิหารในยุคของพระเยซูคริสต์ เป็นพระวิหารที่ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งที่สาม แต่ไม่เหลือความโอ่อ่า มั่งคั่งอย่างในตอนต้นที่กษัตริย์ซาโลมอนสร้างและตกแต่ง แต่คนยิวในเวลาต่อๆมา ก็ยังคงใช้พระวิหารในการทำพิธีชำระบาป  ทำพิธีตามธรรมบัญญัติ  จ่ายเงินบำรุงพระวิหาร ซึ่งเรียกว่า ส่วย มีมาตั้งแต่สมัยโมเสส ที่กำหนดให้ชายฮีบรูอายุตั้งแต่ยี่สิบปีทุกคนจะต้องจ่ายเงินส่วยนี้(ครึ่งเชเขล) สำหรับเต็นท์พลับพลา จนมาถึง พระวิหาร ก็ยังดำเนินการกัน  และในยุคของพระเยซูคริสต์เกิดเป็นไอเดียการแลกเงิน เพราะพระวิหารจะรับแต่เงินฮีบรู ที่เรียกว่า เชเขล  น่าจะไม่รับเงินของอาณาจักรโรม  (จึงเป็นที่มาของการที่มีพวกหัวหมอถามพระเยซูเรื่อง พวกเขาควรจ่ายภาษีให้กับทางการโรมหรือไม่ พระเยซูจึงตอบพวกหัวหมอเหล่านั้นด้วยการหยิบเงินสกุลโรมที่มีตราของจักรพรรดิซีซ่าร์ และถามกลับว่า นี่คือเงินของใคร ถ้าเป็นเงินของซีซ่าร์ ก็ให้ซีซาร์ ถ้าเป็นเงินของพระเจ้าถวายให้กับพระเจ้า

เกิดโต๊ะแลกเงินในพระวิหาร เพราะในพระวิหารจะรับเงินเชเขล (เงินสกุลฮีบรู) จึงเกิดบรรยากาศของโต๊ะแลกเงิน และนอกจากนั้น จะมีการนำของที่คนจะต้องถวาย เช่น นกพิราบ และของอื่นๆที่จะใช้ในพิธีกรรมตามธรรมบัญญัติ  มาขาย เพราะที่นี่ มีความต้องการ ของพวกนี้  (มี Demand ก็จะมี Supply) บรรยากาศของพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มจึงกลายเป็นตลาด  แต่พระเยซูคริสต์ทรงตำหนิแรง ด้วยการใช้คำว่า กลายเป็นถ้ำโจร  พระองค์ทรงมองลึกเข้าไปถึงความโลภของคนที่แสดงออกรุนแรงที่สุด คือโจร  แปลว่า พวกปล้น พวกขโมย  บรรยากาศนี้เกิดขึ้นก็เพราะเรื่องเงิน

พระเยซูคริสต์…พันธกิจชำระใจ  มุ่งตรงที่จัดการกับสิ่งที่บาดใจคนมากที่สุด คือเรื่องเงิน

มัทธิว 16:19-21 19 “อย่า​สะสม​ทรัพย์​สม​บัติ​เพื่อ​ตัว​พวก​ท่าน​เอง​ไว้​ใน​โลก ที่​อาจ​เป็น​สนิม​และ​ที่​แมลง​กิน​เสีย​ได้ และ​ที่​ขโมย​อาจ​ทะลวง​ลัก​เอา​ไป​ได้20 แต่​จง​สะ​สม​ทรัพย์​สม​บัติ​เพื่อ​ตัว​พวก​ท่าน​เอง​ไว้​ใน​สวรรค์ ที่​ไม่​มี​แมลง​จะ​กิน​และ​ไม่​มี​สนิม​จะ​กัด และ​ที่​ไม่​มี​ขโมย​ทะลวง​ลัก​เอา​ไป​ได้21 เพราะว่า​ทรัพย์​สม​บัติ​ของ​ท่าน​อยู่​ที่​ไหน ใจ​ของ​ท่าน​ก็​อยู่​ที่​นั่น​ด้วย21 เพราะว่า​ทรัพย์​สม​บัติ​ของ​ท่าน​อยู่​ที่​ไหน ใจ​ของ​ท่าน​ก็​อยู่​ที่​นั่น​ด้วย 

พระวิหารที่ควรเป็นที่ที่จิตใจของคนจะจดจ่อกับเรื่องจิตวิญญาณ นมัสการพระเจ้า กลับกลายเป็นที่จิตใจของคนจดจ่ออยู่กับเรื่องเงิน   และคนที่ควรจะดูแลเรื่องนี้ คือผู้นำทางศาสนา นอกจากจะไม่ห้ามแล้ว กลับรู้สึกไม่พอใจและหาทางกำจัดพระเยซู เพราะเหตุที่พระองค์ทรงชำระพระวิหาร

มีคำพูดหนึ่งกล่าวเกี่ยวกับผู้สอนเทียมเท็จ  ในยุคสุดท้าย มาจากผู้ที่รู้ว่าอะไรถูกและอะไรผิด แต่ต้องการจะสอนผิด  ไม่อยากจะสอนสิ่งที่ถูก นำคนไปในทางที่ผิด ไม่อยากจะนำไปในทางที่ถูก   ทั้งหมด เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ ที่ตนเองเกรงว่าจะสูญเสียไป  นั่นคือคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ หรือที่เรียกว่า Integrity ที่ภาษาไทยแปลว่า คุณธรรม

คนมีความซื่อสัตย์ Integrity  เมื่อรู้ว่า อะไรถูก อะไรผิด ก็จะไม่บิดเบือนสิ่งที่ถูกให้กลายเป็นผิด หรือบิดเบือนสิ่งที่ผิดให้กลายเป็นถูก แต่จะยืนหยัดในความถูกต้องนั้น แม้ว่า ตนเองจะต้องสูญเสียผลประโยชน์ หรือถูกเกลียดชัง จากการไม่อะลุ้มอะล่วยกับสิ่งที่ผิด โดยเฉพาะความบาป ที่ขัดต่อน้ำพระทัยพระเจ้า

พระเยซูคริสต์…พันธกิจชำระใจ  มุ่งตรงที่ใจของคน ที่ไม่ซื่อสัตย์  เพื่อแก้ไข ปรับปรุง จิตใจคนให้หันกลับมาในทางที่ถูกต้อง ทางที่ควรจะจดจ่อ กับการอธิษฐานต่อพระเจ้า เพราะพระเจ้าจะสอนให้คนทำดี แต่เงิน ทำให้คนเป็นโจร พระเยซูคริสต์ทรงตรัสเรื่องนายของคนในโลกนี้ มีแค่สองนาย

ลูกา 16:10-13 10 “คน​ที่​ซื่อ​สัตย์​ใน​ของ​เล็ก​น้อย​จะ​ซื่อ​สัตย์​ใน​ของ​มาก​ด้วย และ​คน​ที่​ไม่​ซื่อ​สัตย์​ใน​ของ​เล็ก​น้อย จะ​ไม่​ซื่อ​สัตย์​ใน​ของ​มาก​เช่น​กัน11 ดัง​นั้น​ถ้า​พวก​ท่าน​ยัง​ไม่​ซื่อ​สัตย์​ใน​เงิน​ทอง​อธรรม​แล้ว ใคร​จะ​มอบ​ของ​เที่ยง​แท้​ให้​แก่​ท่าน?12 และ​ถ้า​พวก​ท่าน​ยัง​ไม่​ซื่อ​สัตย์​ใน​สิ่ง​ที่​เป็น​ของ​คน​อื่น​แล้ว ใคร​จะ​มอบ​สิ่ง​ที่​เป็น​ของ​ท่านเอง​ให้​แก่​ท่าน? 13 ไม่​มี​ผู้​ใด​เป็น​ข้า​สอง​เจ้า​บ่าว​สอง​นาย​ได้ เพราะ​จะ​เกลียด​ชัง​นาย​คน​หนึ่ง​และ​จะ​รัก​นาย​อีก​คน​หนึ่ง หรือ​จะ​นับ​ถือ​นาย​คน​หนึ่ง​และ​จะ​ดู​หมิ่น​นาย​อีก​คน​หนึ่ง ท่าน​จะ​รับ​ใช้​พระ​เจ้า​และ​เงิน​ทอง​พร้อม​กัน​ไม่​ได้”

พระเยซูคริสต์…พันธกิจชำระใจ  จิตของคนในยุคนี้ มุ่งรักแต่เงินทอง และสอนให้คนรักเงินทอง จนกลายเป็นทาสของเงินทอง  พันธกิจชำระใจของพระเยซูคริสต์ เพื่อให้เราเป็นนายของเงิน ไม่ถูกเงินควบคุม  ความจริง เราต้องใช้เงิน ต้องการเงิน แต่ถ้ามีความต้องการมากจนให้เงินเป็นพระเจ้า เรากำลังตกเป็นทาสของเงินทอง  ใจที่ติดอยู่กับเงินทอง มักจะไม่สงบ ไม่มีสันติสุข คนไทยเองยังมีคำไทยที่กล่าวว่า มีทองเท่าหนวดกุ้ง นอนสะดุ้งจนเรือนไหว แปลว่า  หมายถึง มีทรัพย์สมบัติอยู่เพียงเล็กน้อยแต่เป็นกังวลเพราะกลัวว่าจะมีคนมาขโมยไปจนนอนไม่หลับ

พระเยซูคริสต์ได้ตรัสทำนายถึงกรุงเยรูซาเล็ม ที่มีชื่อว่า  ก่อตั้งด้วยสันติสุข แต่ไม่มีสันติสุขอีกต่อไป มีแต่จะรอคอยการถูกทำลาย เพราะพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม ที่เป็นหัวใจของการเป็นเมืองหลวง ที่คนยิวมุ่งเดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อเทศกาลปัสกา เทศกาลต่างๆ  ได้กลายเป็นเมืองที่ไม่มีสันติสุขอย่างชื่อ ที่เรียก ว่าเมืองสันติสุข เพราะหัวใจของเมืองกลายเป็นตลาด กลายเป็นถ้ำโจร คือเต็มไปด้วยความโลภเงินทอง ของผู้นำทางศาสนา ของผู้ที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ศรัทธา

ลูกา 19:41-4441 เมื่อ​พระ​องค์​เสด็จ​มา​ใกล้​และ​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​กรุง​แล้ว ก็​ทรง​กัน​แสง​สงสาร​กรุง​นั้น42 ตรัส​ว่า “โอ เรา​อยาก​ให้​ตัว​เจ้า​รู้​ใน​เวลา​นี้​ว่า​สิ่ง​ใด​สร้าง​สันติ แต่​เดี๋ยว​นี้​สิ่ง​นั้น​ถูก​ซ่อน​ไว้​จาก​ตา​ของ​เจ้า​แล้ว43 เพราะ​ว่า​เวลา​นั้น​จะ​มา​ถึง​เจ้า เมื่อ​พวก​ศัตรู​ของ​เจ้า​จะ​ก่อ​เชิง​เทิน​ต่อ​สู้​เจ้า และ​ล้อม​ขัง​เจ้า​ไว้​ทุก​ด้าน44 แล้ว​จะ​เหวี่ยง​เจ้า​ลง​ให้​ราบ​บน​พื้น​ดิน ทั้ง​ตัว​เจ้า​และ​ลูกๆ ที่​อยู่​ข้าง​ใน​เจ้า และ​พวก​เขา​จะ​ไม่​ปล่อย​ให้​มี​ศิลา​ซ้อน​ทับ​กัน​ไว้​ข้าง​ใน​เจ้า เพราะ​เจ้า​ไม่​รับ​รู้​วัน​เวลา​ที่​พระ​องค์​เสด็จ​มา​เยี่ยม​เจ้า”

พระเยซูคริสต์…พันธกิจชำระใจ สำหรับพระคัมภีร์ในลูกาตอนนี้ ได้แก่…

1.เอาสิ่งปิดบังใจออก

41 เมื่อ​พระ​องค์​เสด็จ​มา​ใกล้​และ​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​กรุง​แล้ว ก็​ทรง​กัน​แสง​สงสาร​กรุง​นั้น42 ตรัส​ว่า “โอ เรา​อยาก​ให้​ตัว​เจ้า​รู้​ใน​เวลา​นี้​ว่า​สิ่ง​ใด​สร้าง​สันติ แต่​เดี๋ยว​นี้​สิ่ง​นั้น​ถูก​ซ่อน​ไว้​จาก​ตา​ของ​เจ้า​แล้ว

เมืองที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้มีสันติสุข แต่กลับปราศจากสันติสุข และมองไม่เห็นสันติสุข   คนยิวมีคำอวยพรกันเวลาเจอกัน หรือจะจากกัน ด้วยคำว่า Shalom แปล่ว สันติสุขจงอยู่กับท่าน เหมือนคริสเตียนในเวลานี้ เจอกัน หรือจากกัน ก็มีคำว่า ขอพระเจ้าอวยพร  แปลว่า อะไร  เพราะเราต้องการพร เราไม่ต้องการคำแช่งสาป คำว่า อวยพร ในรากศัพท์กรีก แปลว่า เป็นสุข ไปไหน ก็เป็นสุข ความหมายก็เหมือนกับ คนยิว ที่ขอให้ไปไหน ก็มีสันติสุข อย่ามีความทุกข์

พระเยซูทรงมองเห็นจุดจบของกรุงเยรูซาเล็ม ที่ในเวลานี่ ไม่รู้ว่า สิ่งใดจะสร้างสันติ  สิ่งนั้นถูกซ่อนไว้แล้ว คือหาไม่เจอ  เพราะเงินได้บังตาใจของผู้นำศาสนา ที่เป็นตัวแทน เป็นผู้นำทางคนให้เดินผิดทาง

วันนี้ เราผู้เชื่อ เป็นพระวิหารที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์   พระคัมภีร์สอนเราในการดำเนินชีวิตให้เป็นที่นมัสการพระเจ้า

โรม 12:1-2 1 ดัง​นั้น พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย โดย​เห็น​แก่​ความ​เมต​ตา​กรุณา​ของ​พระ​เจ้า ข้าพ​เจ้า​จึง​วิง​วอน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ให้​ถวาย​ตัว​ของ​ท่าน​แด่​พระ​องค์ เพื่อ​เป็น​เครื่อง​บูชา​อัน​บริ​สุทธิ์​ที่​มี​ชีวิต และ​เป็น​ที่​พอ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า ซึ่ง​เป็น​การ​นมัส​การ​โดย​วิญ​ญาณ​จิต​ของ​ท่าน2 อย่า​ลอก​เลียน​แบบ​อย่าง​คน​ใน​ยุค​นี้ แต่​จง​รับ​การ​เปลี่ยน​แปลง​จิต​ใจ แล้ว​อุป​นิสัย​ของ​ท่าน​จึง​จะ​เปลี่ยน​ใหม่ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ทราบ​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​เจ้า จะ​ได้​รู้​ว่า​อะไร​ดี อะไร​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย และ​อะไร​ดี​ยอด​เยี่ยม

พันธกิจชำระใจ ของพระเยซูคริสต์  นำเรากลับมาเป็นพระนิเวศแห่งการอธิษฐานต่อพระเจ้า  และเราจะรู้ว่า อะไรคือน้ำพระทัย อะไรดี อะไรดียอดเยี่ยมสำหรับตัวเรา

ให้เราพิจารณาดูประเทศต่างๆรอบข้างเรา รอบโลกที่กำลังเผชิญกับโรคระบาดอย่างรุนแรง เป็นเพราะอะไร เพราะผู้นำประเทศเหล่านั้น ไม่ยอมล้อคดาวน์ เหตุผลก็คือ กลัวกระทบเศรษฐกิจ แล้วยังไง สุดท้าย ก็ต้องกระทบอยู่ดี เพราะคนป่วย และตาย ใครจะมาทำการค้ากันอีก  แต่หากเราดูบางประเทศที่ยังปลอดภัย เป็นเพราะผู้นำประเทศ ให้ความสำคัญกับชีวิตคนมากกว่าเศรษฐกิจ อย่างไทยเรา ตอนแรก คนต้องปลอดภัยก่อน แล้วค่อยๆ ฟื้นฟูเศรษฐกิจในเวลาต่อมา

คำสอนของพระเยซูคริสต์ ก็สอนให้รักษาชีวิตด้วยการยอมสละบางส่วนของอวัยวะ ก็ดีกว่าทั้งชีวิตต้องตกนรก

มัทธิว 5:29-30 29 ถ้า​ตา​ข้าง​ขวา​ของ​ท่าน​ทำ​ให้​ตัว​ท่าน​หลง​ผิด จง​ควัก​ออก​ทิ้ง​เสีย เพราะ​ว่า​ถึง​จะ​เสีย​อวัยวะ​อย่าง​หนึ่ง ก็​ดีกว่า​ตัว​ท่าน​จะ​ต้อง​ลง​นรก30 ถ้า​มือ​ข้าง​ขวา​ของ​ท่าน​ทำ​ให้​ตัว​ท่าน​หลง​ผิด จง​ตัด​ทิ้ง​เสีย เพราะ​ถึง​จะ​เสีย​อวัยวะ​อย่าง​หนึ่ง ก็​ดี​กว่า​ตัว​ท่าน​จะ​ต้อง​ลง​นรก

พระเยซูคริสต์ …พันธกิจชำระใจ  ให้ความสำคัญกับภายในจิตใจ มากกว่า ภายนอก เอาสิ่งที่บังตาใจออกไป

วันนี้ อะไรที่ยังบังตาใจให้มองไม่เห็น  สังเกตจากผลที่เกิดขึ้น คือขาดสันติสุข peaceful เมื่อเอามันออกได้เมื่อไหร่ เราจะพบสันติสุขที่ซ่อนไว้ สันติสุขที่พระเยซูทรงตรัสว่า ไม่เหมือนกับโลกนี้ให้

ยอห์น 14:27 27 เรา​มอบ​สันติ​สุข​ไว้​กับ​พวก​ท่าน สันติ​สุข​ของ​เรา​ที่​ให้​กับ​ท่าน​นั้น เรา​ไม่​ได้​ให้​อย่าง​ที่​โลก​ให้ อย่า​ให้​ใจ​ของ​ท่าน​เป็น​ทุกข์ อย่า​กลัว​เลย

พระเยซูคริสต์…พันธกิจชำระใจ   กำลังทำกิจอยู่ในวันนี้

2.กลับสู่น้ำพระทัยพระเจ้า

45 พระ​องค์​เสด็จ​เข้า​ไป​ใน​บริ​เวณ​พระ​วิหาร แล้ว​ทรงเริ่ม​ขับ​ไล่​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ค้า​ขาย​อยู่​นั้น46 และ​ตรัส​กับ​พวก​เขา​ว่า “มี​พระ​วจนะ​เขียน​ไว้​ว่า ‘นิเวศ​ของ​เรา​ควร​จะ​เป็น​นิเวศ​อธิษ​ฐาน แต่​พวก​ท่าน​ทำ​ให้​เป็น​ถ้ำ​ของพวก​โจร’ ” 47 พระ​องค์​ทรง​สั่ง​สอน​ใน​บริ​เวณ​พระ​วิหาร​ทุก​วัน แต่​พวก​หัว​หน้า​ปุโร​หิต พวก​ธรร​มา​จารย์ และ​ผู้​นำ​คน​อื่นๆ ของ​ประ​ชาชน​หา​ช่อง​ทาง​ที่​จะ​ฆ่า​พระ​องค์48 แต่​พวก​เขา​ไม่​พบ​ช่อง​ทาง​ที่​จะ​ทำ​อะไร​ได้ เพราะ​ว่า​ประ​ชา​ชน​ทุก​คน​ชอบ​ฟัง​พระ​องค์​มาก

จากนิเวศอธิษฐาน ….มาเป็นถ้ำพวกโจร   เป็นการเรียกความต่างกันชนิดคนละขั้วแบบสุดโต่ง  นิเวศ แปลว่า บ้าน อธิษฐาน คือการได้ใกล้ชิดพระเจ้า ได้พูดคุยกับพระเจ้า รับพระลักษณะของพระเจ้าเข้ามาในชีวิต  ส่วนถ้ำโจร   ถ้ำ แปลว่า ที่ซ่อนตัว ไม่ให้ใครได้เห็นได้รู้ ไม่ให้ใครจับได้  โจรแปลว่า คนไม่มี มีแต่การปล้น แย่งชิง ตัวใครตัวมัน ใครอยู่ในถ้ำโจร ก็รับลักษณะของโจรเข้ามาในชีวิต

พระเยซูคริสต์…พันธกิจชำระใจ   เพื่อส่องเข้าไปในจิตใจของคนว่า มีสภาพเป็นบ้านของพระเจ้า หรือ ที่หลบซ่อนตัวของโจร

ขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายให้ส่องชีวิตของตนเองเสมอ และตระหนักว่า เป้าหมายของการดำเนินชีวิตคริสเตียน คือ การเป็นนิเวศอธิษฐาน เป็นชีวิตที่มีสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า รับพระลักษณะของพระเจ้า หลุดจากสภาพการซ่อนตัว ความโลภ ความอยาก ความปรารถนาอยากได้ โดยเฉพาะของๆคนอื่น ที่ไม่ใช่ของตนเอง

ขอให้พันธกิจชำระใจของพระเยซูคริสต์ ทำกิจภายในเรา อย่างถูกที่ถูกทาง และเข้าใจถึงจุดที่ทำให้คนเราโกรธ ไม่พอใจ มักจะมาจากการสูญเสียผลประโยชน์ทั้งสิ้น  ลองคิดดูดีๆ  คิดอย่างรอบคอบ เริ่มต้นที่ตัวเราก่อน ที่จะไปคิดกับคนอื่น

47 พระ​องค์​ทรง​สั่ง​สอน​ใน​บริ​เวณ​พระ​วิหาร​ทุก​วัน แต่​พวก​หัว​หน้า​ปุโร​หิต พวก​ธรร​มา​จารย์ และ​ผู้​นำ​คน​อื่นๆ ของ​ประ​ชาชน​หา​ช่อง​ทาง​ที่​จะ​ฆ่า​พระ​องค์48 แต่​พวก​เขา​ไม่​พบ​ช่อง​ทาง​ที่​จะ​ทำ​อะไร​ได้ เพราะ​ว่า​ประ​ชา​ชน​ทุก​คน​ชอบ​ฟัง​พระ​องค์​มาก

หาช่องทางที่จะฆ่า เป็นวิสัยอย่างโจร   โดยพวกหัวหน้าปุโรหิต พวกธรรมาจารย์ และผู้นำคนอื่นๆของประชาชน  ที่น่าจะนำคนในทางศาสนา แต่กลับเสียความเป็นผู้นำนั้นไป เพียงเพราะการมองพระเยซูคริสต์เป็นผู้ขวางทางผลประโยชน์ ของตนเอง   คนเหล่านี้ คอยหาช่องทางที่จะฆ่าพระองค์  คำว่า ช่องทาง ก็คือ จับผิด เมื่อจับผิดไม่ได้ และพระองค์ก็สอนสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์  นี่คือวิถีของแบบอย่างพันธกิจชำระใจ ที่พระเยซูคริสต์ทรงสำแดงความซื่อสัตย์ integrity ของพระองค์  ทำให้พระองค์รอดพ้นจากการมุ่งร้ายหมายฆ่าได้

สุดท้าย พระเยซูยอมตาย ก็เพื่อให้ชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่   นั่นคือ พระองค์ยอมเดินเข้าสู่การชำระใจของมนุษย์ในระดับสูงสุด เพื่อทำให้ชีวิตของคนเป็นวิหาร ที่อธิษฐานแทนพระวิหารในเยรูซาเล็ม

พระเยซูคริสต์…พันธกิจชำระใจ

1.เอาสิ่งปิดบังใจออก

2.กลับสู่น้ำพระทัยพระเจ้า

Leave a Comment