“แผนสวัสดิภาพ”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ เมื่อวันศุกร์อธิษฐานที่ผ่านมา ขณะข้าพเจ้ากำลังนมัสการพระเจ้า ได้รับถ้อยคำจากหนังสือสุภาษิต 17:22 22 ใจ​ร่า​เริง​เป็น​ยา​อย่าง​ดี แต่​จิตใจ​ที่​หมด​มานะ​ทำ​ให้​กระดูก​แห้ง จากพระคัมภีร์ตอนนี้ ทำให้หัวข้ออธิษฐานต่อไปยังคำว่า แผนงานเพื่อสวัสดิภาพสำหรับคนของพระเจ้า ซึ่งมาจากพระคัมภีร์เยเรมีย์  และเมื่อข้าพเจ้ามาค้นอ่านดูอีกครั้งได้พบคำหลายคำที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าเรื่องสวัสดิภาพแก่คนของพระองค์ เช่นคำว่า ให้อนาคต ให้ความหวัง ได้รับคำตอบ กลับสู่สภาพดี ได้กลับไปยังที่ที่เคยอยู่ (สำหรับคนอิสราเอล) พ้นจากสภาพการเป็นเชลย

เยเรมีย์ 29:11-14  11 พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​ว่า ‘เพราะ​เรา​รู้​แผน​งาน​ที่​เรา​มี​ไว้​สำ​หรับ​พวก​เจ้า เป็น​แผน​งาน​เพื่อ​สวัสดิ​ภาพ ไม่​ใช่​เพื่อ​ทำร้าย​เจ้า เพื่อ​จะ​ให้​อนา​คต​และ​ความ​หวัง​แก่​เจ้า12 แล้ว​เจ้า​จะ​ร้อง​ทูล​เรา และ​มา​อธิษ​ฐาน​ต่อ​เรา และ​เรา​จะ​ฟัง​เจ้า13 เจ้า​จะ​แสวง​หา​เรา​และ​พบ​เรา​เมื่อ​เจ้า​แสวง​หา​เรา​ด้วย​สิ้น​สุด​ใจ​ของ​เจ้า’ 14 พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​ว่า ‘เรา​จะ​ให้​เจ้า​พบ​เรา และ​เรา​จะ​ให้​เจ้า​กลับ​สู่​สภาพ​ดี​และ​รวบ​รวม​เจ้า​มา​จาก​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​และ​จาก​ทุก​ที่​ที่​เรา​ขับ​ไล่​เจ้า​ให้​ไป​อยู่​นั้น พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​ดัง​นี้​แหละ และ​เรา​จะ​นำ​เจ้า​กลับ​มา​ยัง​ที่​ซึ่ง​เรา​เนร​เทศ​เจ้า​ให้​จาก​ไป​นั้น’

มีคำกล่าวว่า คริสเตียนคืออิสราเอลฝ่ายวิญญาณ ก่อนเราจะมาเป็นคริสเตียน เราเป็นเชลยฝ่ายวิญญาณ และหลังจากรับเชื่อ เราเป็นไท พ้นจากความเป็นเชลยและทาสฝ่ายวิญญาณด้วย พระสัญญาของพระเจ้าที่ทรงให้กับอิสราเอลทางเชื้อสาย ก็มาถึงเราที่เป็นอิสราเอลฝ่ายวิญญาณด้วย พระธรรมเอเฟซัสได้ได้กล่าวถึง ความเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นคนใหม่คนเดียว The one new man  ไม่แบ่งแยกกันอีก (ระหว่างคนอิสราเอลกับคนต่างชาติ) วันนี้ เราได้เห็นชนชาติอิสราเอลในแผ่นดินท่ามกลางศัตรูล้อมรอบ แต่ยังมีสวัสดิภาพ ที่ได้รับจากพระสัญญาของพระเจ้า และส่วนที่คนอิสราเอลต้องทำ คือ รักษาสวัสดิภาพด้วยตัวเองจากการคุกคาม คริสเตียนต่างชาติอย่างเราก็เช่นกัน จงรับแผนสวัสดิภาพและดำเนินชีวิต อย่างมีอนาคต มีความหวัง และอธิษฐานได้รับคำตอบจากพระเจ้า และกลับสู่สภาพดี อาเมน

By admin