“จงรักษาจิตใจให้มั่นคง”

เอเฟซัส 6:13-18 13 เหตุ​ฉะนั้น​จง​รับ​ยุทธภัณฑ์​ทั้ง​ชุด​ของ​พระ​เจ้า​ไว้ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ต่อต้าน​ใน​วัน​อัน​ชั่ว​ร้าย​นั้น และ​เมื่อ​เสร็จ​แล้ว​จะ​อยู่​อย่าง​มั่นคง​ได้​14 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​จง​มั่นคง เอา​ความ​จริง​คาด​เอว เอา​ความ​ชอบธรรม​เป็น​ทับ​ทรวง​เครื่อง​ป้องกัน​อก15 และ​เอา​ข่าว​ประเสริฐ​แห่ง​สันติ​สุข ซึ่ง​เป็น​เหตุ​ให้​เกิด​ความ​พรั่ง​พร้อม​มา​สวม​เป็น​รองเท้า16 และ​พร้อม​กับ​สิ่ง​ทั้งหมด​นี้ จง​เอา​ความ​เชื่อ​เป็น​โล่ ด้วย​โล่​นั้น​ท่าน​จะ​ได้​ดับ​ลูกศร​เพลิง​ของ​พญา​มาร​เสีย​17 จง​เอา​ความ​รอด​เป็น​หมวก​เหล็ก​ป้องกัน​ศีรษะ และ​จง​ถือ​พระ​แสง​ของ​พระ​วิญญาณ คือ ​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​18 จง​อธิษฐาน​วิงวอน​ทุก​อย่าง จง​ขอ​โดย​พระ​วิญญาณ​ทุก​เวลา ทั้งนี้​จง​ระวัง​ตัว​ด้วย​ความ​เพียร​ทุก​อย่าง จง​อธิษฐาน​เพื่อ​ธรรมิก​ชน​ทุก​คน​

คำว่า อยู่อย่างมั่นคงในข้อ13 ของหนังสือเอเฟซัสนี้ ใช้คำกรีกแปลว่า ยืนอยู่ได้ น่าจะหมายถึง ไม่ล้มลง ในข้อ 14 ถัดมาก็ใช้คำเดียวกัน ในคำว่า จงมั่นคง  ยังคงเป็นการย้ำว่า จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการดำรงชีวิตคริสเตียน ที่จะยืนอยู่ได้ ไม่ล้มลง

ท่ายืน  เป็นท่าของการเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ในสงคราม หากย้อนกลับไปในข้อก่อนหน้าคือข้อ 12 คือการบอกกับคริสเตียนทั้งหลายว่า นอกจากการต่อสู้กับตัวเองที่ต้องชนะแล้ว ยังมีอีกการต่อสู้ในมิติที่เรามองไม่เห็น ก็คือ สงครามฝ่ายวิญญาณ

เอเฟซัส 6:12  เพราะ​ว่า​เรา​ไม่ได้​ต่อสู้​กับ​เนื้อ​หนัง​และ​เลือด แต่​ต่อสู้​กับ​เทพ​ผู้​ครอง ศักดิ​เทพ เทพ​ผู้​ครอง​พิภพ​ใน​โมหะ​ความ​มืด​แห่ง​โลก​นี้ ต่อสู้​กับ​เหล่า​วิญญาณ​ที่​ชั่ว​ใน​สถาน​ฟ้า​อากาศ​

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า สนามรบที่สำคัญที่สุด คือความคิดที่เชื่อมต่อกับจิตใจของตัวเราเอง อ.เปาโลผู้เขียนพระคัมภีร์เอเฟซัสตอนนี้จึงเปรียบเทียบชุดออกศึกสงครามของคริสเตียนประกอบไปด้วย ความจริง ความชอบธรรม ข่าวประเสริฐ ความเชื่อ ความรอด และการอธิษฐาน นี่คือองค์ประกอบของการดำเนินชีวิตคริสเตียน ที่จะทำให้จิตใจของเราทั้งหลายสามารถต้านกับวันอันชั่วร้ายในยุคปัจจุบันนี้ได้

สุภาษิต4:23 จง​ระ​แวด​ระ​วัง​ใจ​ของ​เจ้า​ยิ่งกว่า​สิ่ง​อื่น​ใด เพราะ​ทุก​สิ่ง​ที่​เจ้า​ทำ​ออก​มา​จาก​ใจ

Leave a Comment