“ตามพระเยซูคริสต์…พบรักที่ยั่งยืน”

ยอห์น 4:4-42

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ในปีปฏิทินทสากล เรียกวันนี้ว่า วันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก  เป็นวันที่มีคนไม่น้อยที่กำลังมีความรัก ได้ให้ความสำคัญในการแสดงความรักต่อกันเป็นพิเศษ และก็มีวิธีต่างๆมากมายในการแสดงความรักเชิงโรแมนติค หวานซึ้งสุดแสนประทับใจ จนบางครั้งทำให้ละเลยหรือมองข้ามความรักรูปแบบอื่นที่มีอยู่ มั่นคงกว่า และยั่งยืนกว่า ซึ่งสามารถเยียวยาและนำไปสู่ความสมหวังได้มากกว่า คำกรีกโบราณได้แบ่งแยกรูปแบบของความรักไว้อย่างชัดเจน

ความรัก 7 แบบ :

1.อีรอส Eros เป็นความรักแบบมีแรงดึงดูของเรื่องเพศ ซึ่งใกล้ชิดกับความรักแบบโรแมนติค ตำนานกรีก มีคำว่าคิวปิด เทพบุตรแผลงศรรักปักอกคน ทำให้คนตกหลุมรัก เช่น ปารีสกับนางเฮเรน รักกันจนทำให้เกิดการล่มสลายของเมืองทรอยด์ และการเกิดกองทัพกรีก

2.ฟีเลีย Philia เป็นความรักอย่างเพื่อน เพื่อแบ่งปันความปรารถนาดีต่อกัน (เพลโตกล่าวว่า มีสามสิ่งในการแบ่งปันความปรารถนาดีต่อกัน ได้แก่ เพื่อนมีประโยชน์ เพื่อนสร้างความพอใจ และเพื่อนเป็นคนดี) เพราะเพื่อน พึ่งพาได้ ร่วมทางด้วยกันได้ และไว้วางใจได้

3.สตอเก้ Storge เป็นความรักแบบครอบครัว พ่อแม่ลูก แตกต่างจากความรักแบบ ฟีเลีย เพราะความรักสโตเก้ เกิดจากการเกิดในครอบครัวเดียวกัน ได้พึ่งพาอาศัยกันและกัน ตั้งแต่เยาว์วัย

4.อากาเป้ Agape เป็นความรักแบบสากล รักที่แสดงต่อคนแปลกหน้า ธรรมชาติ และต่อพระเจ้า ไม่ได้มาจากความเป็นครอบครัว เรียกว่า รักอย่างกุศล ไม่เห็นแก่ตัว มักแสดงรักใส่ใจในสวัสดิภาพของคนอื่น เป็นความรักแบบบริสุทธิ์ใจ ระยะสั้น อาจเรียกว่า ผู้ช่วย ที่นำผลประโยชน์มาให้ แต่ ในระยะยาว เรียกว่า  การเห็นแก่ผู้อื่นเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและร่างกายที่ดีขึ้นและอายุยืนยาวมากขึ้นด้วย

5.ลูดัส Ludus เป็นความรักแบบรักสนุก โฟกัสอยู่ที่ความสนุกสนานและบางครั้งก็อยู่ที่การพิชิตโดยไม่มีข้อผูกมัด  ความสัมพันธ์เป็นแบบสบาย ๆ ไม่ต้องการมากและไม่ซับซ้อน แต่สำหรับทั้งหมดนั้นอาจยั่งยืนได้มาก

6.แพลกม่า Pragma เป็นความรักแบบหาเหตุผลและหน้าที่ของความสนใจระยะยาวของคนๆหนึ่ง และนำมาแบ่งปันต่อกันว่า จะนำไปสู่เป้าหมายที่แต่ละฝ่ายมี ให้เป็นเป้าหมายเดียวกันได้อย่างไร เรื่องเพศเป็นรอง แต่ก็ยังมี  และแพลกม่ามักถูกนำมาใช้ในงานแต่งงาน

7.ฟิเลาเทีย Philautia เป็นความรักแบบรักตัวเอง ซึ่งอาจจะดี หรือไม่ดี รักตัวเองอย่างไม่ดี คือ รักแบบโอหัง คือการวางตัวเองเหนือพระเจ้า ทำตัวเป็นพระเจ้า และคนมากมายเชื่อว่า รักตัวเองแบบไม่ดีนี้ นำพาไปสู่ความหายนะ และความซวย รักแบบโอหัง ทำให้เกิดความเย่อหยิ่ง ความหยิ่งยโส สร้างอยุติธรรม ความขัดแย้ง และสร้างความเป็นศัตรู

รักตัวเองที่ดี  healthy ได้แก่การนับถือตนเอง ซึ่งเป็นความรู้ความเข้าใจของเราและเหนือสิ่งอื่นใดคือการประเมินคุณค่าทางอารมณ์ของเราเองเป็นการที่เราคิดรู้สึกและกระทำและสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของเรากับตัวเองต่อผู้อื่นและต่อโลก

คนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองที่ดีไม่จำเป็นต้องประคับประคองตัวเองกับสิ่งภายนอกเช่นรายได้ฐานะหรือความอื้อฉาวหรือพึ่งพา เช่นแอลกอฮอล์ยาเสพติดหรือเซ็กส์  พวกสามารถลงทุนกับโครงการใดได้ โดยไม่กลัวความล้มเหลวหรือการถูกปฏิเสธ  และแน่นอนว่า เมื่อพวกเขาเจ็บปวดและผิดหวัง แต่ความพ่ายแพ้ของพวกเขาไม่ได้สร้างความเสียหายหรือลดน้อยลง เนื่องจากความยืดหยุ่นของพวกเขา  พวกเขาจึงเปิดกว้างสำหรับประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่เติบโตอดทนต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อความสุขและความสุขและยอมรับและให้อภัยตนเองและผู้อื่น

เราได้รู้จักกับรักเจ็ดอย่างของโลกนี้ ที่อยู่ล้อมรอบตัวเรา เราแทบทุกคนคุ้นเคยกับรักทั้งเจ็ดแบบนี้ และวันนี้ วันแห่งความรัก น่าจะทำให้เราหาคำตอบ หาความเข้าใจถึงความรักที่จำเป็นต่อชีวิตของมนุษย์นั้น จะมีเพียงแค่รักแบบเดียวเป็นไปไม่ได้ แต่จำเป็นที่จะต้องมีหลากหลาย แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะอยู่ในสถานะใด สถานการณ์อะไร

ตามพระเยซูคริสต์….พบรักที่ยั่งยืน  เพื่อเราจะมีเสรีภาพ และสติปัญญาในการเลือกใช้ความรัก อย่างhealthy ในการรักตนเอง รักอย่างกุศลคือ รักอย่างอากาเป้ คือเห็นแก่สวัสดิภาพของคนอื่น ระยะสั้น เรียกว่า ผู้ช่วย ที่นำผลประโยชน์มาให้ ระยะยาว เรียกว่า  การเห็นแก่ผู้อื่น

เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและร่างกายที่ดีขึ้นและอายุยืนยาวมากขึ้นด้วย เพื่อให้ ความรัก แบบ อีรอส ฟีเลีย สตอเก้ เป็นความรักที่ยั่งยืน

เรื่องราวของพระเยซูคริสต์กับหญิงสะมาเรียที่บ่อน้ำ ได้แสดงให้เราได้เห็นความรักแบบ อีรอส ฟีเลีย และอากาเป้ ที่ผสมผสานกัน

ยอห์น 4:9 9 หญิง​ชาว​สะมาเรีย​ทูล​พระ​องค์​ว่า “ไฉน​ท่าน​ผู้​เป็นยิว​จึง​ขอ​น้ำ​ดื่ม​จาก​ดิฉัน ผู้​เป็น​หญิง​ชาว​สะมาเรีย” (​เพราะ​พวก​ยิว​ไม่​คบ​หา​ชาว​สะมาเรีย​เลย​)​

ตามพระเยซูคริสต์….พบรักที่ยั่งยืน  พระเยซูคริสต์ได้ทำลายกำแพงระหว่างเชื้อชาติ  ด้วยความรักแบบอากาเป้ พระองค์เริ่มบทสนทนาก่อน และสนทนาด้วยการขอน้ำดื่ม ขอการแสดงจิตกุศล อากาเป้ จากหญิงสะมาเรียให้ช่วยแบ่งปันน้ำที่ตักของนางให้กับพระเยซูคริสต์ หญิงสะมาเรียไม่ได้ใส่ใจใคร นางกำลังสนใจแต่ตัวเอง การทักของพระเยซู ทำให้นางเปลี่ยนความสนใจตัวเอง มาที่พระองค์ แม้จะเป็นเพียงแค่ต้องตอบคำถาม เชิงขอความช่วยเหลือ (จะช่วยหรือไม่ช่วยก็อีกเรื่อง) แต่พระเยซูได้แสดงจิตกุศล รักอย่างอากาเป้ ต่อนหญิงสะมาเรีย

ยอหน์ 4:10 10 ​พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​นาง​ว่า “ถ้า​เจ้า​ได้​รู้จัก​ของ​ที่​พระ​เจ้า​ประทาน และ​รู้จัก​ผู้​ที่​พูด​กับ​เจ้า​ว่า ‘ขอ​น้ำ​ให้​เรา​ดื่ม​บ้าง’ เจ้า​ก็​คง​จะ​ได้​ขอ​จาก​ท่าน​ผู้​นั้น และ​ท่าน​ผู้​นั้น​ก็​คง​จะ​ให้​น้ำ​ธำรง​ชีวิต​แก่​เจ้า”

คำว่า รู้จัก ที่พระเยซูคริสต์ทรงใช้ในประโยคนี้ รากศัพท์กรีกแปลว่า ได้เห็นด้วยตา (ได้พบ) ของประทาน และผู้ที่พูดกับนาง ว่า ขอน้ำให้เราดื่มบ้าง ซึ่งหมายถึง คำขอจิตกุศล ขอความรักอย่างอากาเป้ พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นคนแปลกหน้าสำหรับนาง เหมือนกับนางก็เป็นคนแปลกหน้าสำหรับพระองค์ ต่างฝ่ายต่างมีรักอากาเป้ ที่จะให้แก่กันได้ แต่สิ่งที่ให้แตกต่างกัน หญิงสะมาเรียมีน้ำที่ดื่มแล้วกระหาย แต่พระเยซูทรงมีน้ำที่ดื่มแล้วไม่กระหายอีกเลย  พระเยซูกำลังหมายถึง น้ำที่หล่อเลี้ยงจิตใจของคน ซึ่ง คนทั่วไปเรียกว่า ความรัก ในรูปแบบต่างๆ ที่คนมากมาย และหญิงสะมาเรียก็หิวกระหาย โหยหา แต่หญิงสะมาเรียกลับโฟกัสไปที่น้ำดื่มสำหรับร่างกายเท่านั้น

ยอห์น 4:11-12 11 นาง​ทูล​พระ​องค์​ว่า “ท่าน​เจ้า​คะ ท่าน​ไม่​มี​ถัง​ตัก และ​บ่อ​นี้​ก็​ลึก ท่าน​จะ​เอา​น้ำ​ดำ​รง​ชีวิต​นั้น​มา​จาก​ไหน?12 ท่าน​ใหญ่​กว่า​ยา​โคบ​บรรพ​บุรุษ​ของ​เรา​ผู้​ให้​บ่อ​น้ำ​นี้​แก่​เรา​หรือ? ยา​โคบ​เอง​ก็​ดื่ม​จาก​บ่อ​นี้​รวม​ทั้ง​บุตร​ทั้ง​หลาย​และ​สัตว์​เลี้ยง​ของ​ท่าน​ด้วย”

พระเยซูคริสต์ทรงแสดงความรักแบบอากาเป้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่า หญิงสะมาเรียจะ ไม่เข้าใจ ประเด็นที่พระองค์หมายถึง น้ำหล่อเลี้ยงจิตใจ และจิตวิญญาณ…. เพราะนางมีเพียงความหิวกระหายน้ำฝ่ายร่างกาย เป็นเรื่องปากท้อง และนางยังพูดเชิงเยาะเย้ยพระเยซูอีกว่า พระองค์เป็นใคร ความรักแบบอากาเป้ของพระเยซูไม่ได้ถูกหยุด หรือหายไป เพียงแค่คำพูดเยาะเย้ยของหญิงสะมาเรีย ความรักอย่างอากาเป้ เป็นรักแบบกุศล เพื่อจะช่วยให้หญิงสะมาเรียได้ประโยชน์แก่ตัวนางเอง พระองค์ยังคงทำพันธกิจของพระองค์ต่อไป

ยอห์น 4:13-15 13 พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​ว่า “ทุก​คน​ที่​ดื่ม​น้ำ​นี้​จะ​กระ​หาย​อีก14 แต่​คน​ที่​ดื่ม​น้ำ​ที่​เรา​จะ​ให้​กับ​เขา​นั้น จะ​ไม่​มี​วัน​กระ​หาย​อีก​เลย น้ำ​ที่​เรา​จะ​ให้​เขา​นั้น​จะ​กลาย​เป็น​บ่อ​น้ำพุ​ใน​ตัว​เขา​พลุ่ง​ขึ้น​ถึง​ชีวิต​นิรันดร์”15 นาง​ทูล​พระ​องค์​ว่า “ท่าน​เจ้า​คะ ขอ​น้ำ​นั้น​ให้​ดิ​ฉัน​เถิด เพื่อ​ดิ​ฉัน​จะ​ได้​ไม่​กระ​หาย​อีก และ​จะ​ได้​ไม่​ต้อง​มา​ตัก​ที่​นี่”

ตามพระเยซูคริสต์….พบรักที่ยั่งยืน พระเยซูคริสต์กำลังชี้ทางสว่างให้กับหญิงสะมาเรีย เพื่อนางจะเกิดความหิวกระหายหนทางที่ชอบธรรม เป็นการเริ่มต้นนำทาง คนบาป ให้เกิดความหิวกระหายความชอบธรรม จากการสร้างความปรารถนา อยากได้สิ่งที่ดีกว่าที่นางมีอยู่ คือความหิวกระหายเพียงแค่ความอยาก ความปรารถนาฝ่ายร่างกาย แม้หญิงสะมาเรียจะตอบสนองจังหวะนี้ด้วยเรื่องของความอยากของเนื้อหนังก็ตาม

เส้นทางตามพระเยซูคริสต์…พบรักที่ยั่งยืน เต็มไปด้วยความเข้าใจ และการให้โอกาสของพระเจ้า ที่มีต่อมนุษย์ทุกคน พระองค์เข้าใจความจำกัด และการอ่อนแอของแต่ละคน อย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลากับหญิงสะมาเรีย

ยอห์น 4:16-19 16 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​นาง​ว่า “ไป​เรียก​ผัว​ของ​เจ้า​มา​นี่​เถิด” 17 นาง​ทูล​พระ​องค์​ว่า “ดิฉัน​ไม่​มี​ผัว​ค่ะ” ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​นาง​ว่า “เจ้า​พูด​ถูก​แล้ว​ว่า​ผัว​ไม่​มี​18 เพราะ​เจ้า​ได้​มี​ผัว​ห้า​คน​แล้ว และ​คน​ที่​เจ้า​มี​อยู่​เดี๋ยวนี้​ก็​ไม่ใช่​ผัว​ของ​เจ้า เรื่อง​นี้​เจ้า​พูด​จริง” 19 นาง​ทูล​พระ​องค์​ว่า “ท่าน​เจ้า​คะ ดิฉัน​เห็น​จริง​แล้ว​ว่า​ท่าน​เป็น​ผู้เผย​พระ​วจนะ​

ตามพระเยซูคริสต์…พบรักที่ยั่งยืน จำเป็นที่จะต้องผ่านช่วงของการพบกับความจริงของตนเอง นั่นคือ สถานภาพที่ตนเองเป็นอยู่ พระเยซูตรัสกับหญิงสะมาเรียตอนนี้ เรียกว่า การเผยพระวจนะ ภาษาชาวบ้านเรียกว่า แม่นยิ่งกว่าหมอดูตาทิพย์  พระเยซูคริสต์ทรงเปิดเผยแก่หญิงสะมาเรียว่า พระองค์ทรงรู้อดีตของนางจนถึงปัจจุบัน และอนาคตที่นางน่าจะกำลังคิดถึงคนที่นางอยู่ด้วยล่าสุด ไม่ใช่คนที่นางจะอยู่ด้วยตลอดชีวิต และพร้อมจะเลิก หรือกำลังคิดจะเลิก หรือเลิกไปแล้ว เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ตอบความปรารถนาของนาง (ความหิวหาความรักอย่างอีรอส)

ตามพระเยซูคริสต์…พบรักที่ยั่งยืน ได้นนำหญิงสะมาเรีย เปลี่ยนจากการรักตัวเองแบบไม่ดี หันมาคิดถึง การรักตัวเองแบบที่ดี คือ คือชีวิตของตนเอง ยังมีพระเจ้า ที่จะนมัสการ

ยอห์น 4:20 20 บรรพ​บุรุษ​ของ​พวก​เรา​นมัสการ​ที่​ภูเขา​นี้ แต่​พวก​ท่าน​ว่า​ตำบล​ที่​ควร​นมัสการ​นั้น คือ​เยรูซาเล็ม”

เส้นทางตามพระเยซูคริสต์…เพื่อจะไปให้ถึงรักที่ยั่งยืน ยังต้องผ่านกระบวนการเอาความคิดแบบเดิม แบบส่งต่อมาจากความเชื่อเก่าๆออกไป ซึ่งหญิงสะมาเรียผ่านก้าวแรกแล้ว คือพ้นจากความรักแบบอีกรอส แต่มาถึงรักพระเจ้า นั้นยังติดอยู่กับ สถานที่ เชื้อชาติ สะมาเรียถูกกีดกันไม่ให้นมัสการพระเจ้าที่เยรูซาเล็ม ก็เลยกำหนดเอง สร้างการนมัสการพระเจ้าเอง ยิว ก็ไม่ยอมรับสะมาเรีย ไม่ยอมรับใคร ก็ยึดติดอยู่กับเยรูซาเล็ม ที่ตั้งของพระวิหาร และพระเยซูทรงสำแดงคำเผยพระวจนะต่อว่า….

ยอห์น 4:21-24 21 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​นาง​ว่า “หญิง​เอ๋ย เชื่อ​เรา​เถิด คง​มี​วัน​หนึ่ง​ที่​พวก​เจ้า​จะ​มิได้​ไหว้​นมัสการ​พระ​บิดา เฉพาะที่​ภูเขา​นี้​หรือ​ที่​เยรูซาเล็ม​22 ซึ่ง​เจ้า​นมัสการ​นั้น​เจ้า​ไม่​รู้จัก ซึ่ง​พวก​เรา​นมัสการ​เรา​รู้จัก เพราะ​ความ​รอด​นั้น​มา​จาก​พวก​ยิว​23 แต่​วาระ​นั้น​ใกล้​เข้า​มา​แล้ว และ​บัดนี้​ก็​ถึง​แล้ว คือ​เมื่อ​ผู้​ที่​นมัสการ​อย่าง​ถูกต้อง​จะ​นมัสการ​พระ​บิดา ด้วย​จิต​วิญญาณ​และ​ความ​จริง เพราะ​ว่า​พระ​บิดา​ทรง​แสวงหา​คน​เช่นนั้น​นมัสการ​พระ​องค์​24 ​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​พระ​วิญญาณ และ​ผู้​ที่​นมัสการ​พระ​องค์ ต้อง​นมัสการ​ด้วย​จิต​วิญญาณ​และ​ความ​จริง”

คำเผยพระวจนะของพระเยซูคริสต์เป็นจริงในเวลาต่อมา นั่นคือ คนทั่วโลกสามารถนมัสการพระเจ้าได้จากทั่วทุกมุมโลก พระเจ้าไม่ได้ถูกจำกัดด้วยสถานที่  พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณ และพระองค์ทรงแสวงหาผู้ที่นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง  คำเผยพระวจนะของพระเยซูคริสต์ได้ทำลายกำแพงที่คนยิว หรือแม้แต่คนสะมาเรียสร้างขึ้นมาเพื่อตอบความหิวกระหายความรักของพระเจ้าอย่างที่คนเหล่านี้ต้องการจะตอบโจทย์ของตัวเอง และนี่คือ ความรักแบบ ฟิเลาเทีย รักตัวเองแบบโอหัง

ยอห์น 4:25-26 25 นาง​ทูล​พระ​องค์​ว่า “ดิฉัน​ทราบ​ว่า​พระ​เมส​สิ​ยาห์ (​ที่​เรียก​ว่า​พระ​คริสต์​) จะ​เสด็จ​มา เมื่อ​พระ​องค์​เสด็จ​มา ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ชี้แจง​ทุก​สิ่ง​แก่​เรา”26 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​นาง​ว่า “เรา​ที่​พูด​กับ​เจ้า​คือ​ท่าน​ผู้​นั้น”

หญิงสะมาเรีย ได้รับคำตอบที่นางสงสัยความรักของพระเจ้าที่บรรพบุรุษของนางได้ทำให้คนรุ่นหลังสงสัยความรักของพระเจ้าว่า มีการแบ่งแยก กีดกัน สำหรับเชื้อชาติ  จนกลายเป็นการแบ่งแยกคนบาป คนชอบธรรม คนสะอาด คนสกปรก คนที่สังคมตราบาปให้ แต่มาถึงตอนนี้ พระเยซูคริสต์ทรงตอบโจทย์ของนาง คือ แม้แต่นางหากกลับใจใหม่ และแสวงหาพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง คือการรักตัวเองแบบที่ดี นางจะสามารถนมัสการพระเจ้าได้ทุกที่

เราทุกคนในวันนี้ ด้วยความรักที่เรารักตัวเองแบบที่ดี เราจึงถ่อมใจ รับความรักอย่างอากาเป้ รักกุศลของพระเยซูคริสต์ที่มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา และนำเราให้ได้รับประโยชน์ รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณให้ดีแข็งแรง และยั่งยืน พระองค์ทรงเรียกเราให้ติดตามพระองค์ ด้วยประโยคที่ว่า เอาชนะตัวเอง คือการรักตัวเองแบบไม่ดี เพื่อเราจะรักตัวเองแบบที่ดี และรู้จักรักอากาเป้ของพระเจ้า และส่งต่อความรักนี้ให้กับคนอื่นๆ

ตามพระเยซูคริสต์…พบรักที่ยั่งยืน  เป็นเส้นทางชีวิตใหม่ของหญิงสะมาเรีย ที่เปลี่ยนจากความสนใจแต่ตัวเอง ได้ทิ้งหม้อน้ำ ที่ดับกระหายฝ่ายร่างกาย

ยอห์น 4:28-30 28 หญิง​นั้น​จึง​ทิ้ง​หม้อ​น้ำ​ไว้​และ​เข้า​ไป​ใน​เมือง​บอก​คน​ทั้ง​ปวง​ว่า​29 “มา​เถิด มา​ดู​ท่าน​ผู้​หนึ่ง​ที่​เล่า​ถึง​สิ่ง​สารพัด​ซึ่ง​ฉัน​ได้​กระทำ ท่าน​ผู้​นี้​จะ​เป็น​พระ​คริสต์​ได้​ไหม”30 คน​ทั้ง​หลาย​จึง​พา​กัน​ออก​จาก​เมือง​ไป​หา​พระ​องค์

หญิงสะมาเรียกลายเป็นผู้เดินตามพระเยซูคริสต์…ผู้ที่พบกับรักที่ยั่งยืน นั่นคือ อากาเป้ รักที่จะแบ่งปัน จิตกุศล อยากให้คนอื่นได้สิ่งที่ดีต่อจิตวิญญาณ น้ำที่หล่อเลี้ยงจิตใจและจิตวิญญาณที่แท้จริง ซึ่งยั่งยืนยาวนาน

ยอห์น 4:39-42 39 ชาว​สะมาเรีย​เป็น​อัน​มาก​ที่มา​จาก​เมือง​นั้น ได้​มี​ศรัทธา​ใน​พระ​องค์​เพราะ​คำ​พยาน​ของ​หญิง​ผู้​นั้น​ที่ว่า “ท่าน​เล่า​ถึง​สิ่ง​สารพัด​ซึ่ง​ฉัน​ได้​ทำ”40 ฉะนั้น​เมื่อ​ชาว​สะมาเรีย​มาถึง​พระ​องค์ เขา​จึง​ทูล​เชิญ​พระ​องค์​ให้​ประทับ​อยู่​กับ​เขา และ​พระ​องค์​ก็​ประทับ​ที่​นั่น​สอง​วัน​41 และ​คน​อื่น​เป็น​จำนวน​มาก​ได้​วางใจ เพราะ​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​องค์​42 เขา​เหล่า​นั้น​พูด​กับ​หญิง​นั้น​ว่า “ตั้งแต่​นี้​ไป​ที่​เรา​เชื่อ​นั้น​มิใช่​เพราะ​คำ​ของ​เจ้า แต่​เพราะ​เรา​ได้​ยิน​เอง และ​เรา​รู้​ว่า​ท่าน​องค์​นี้​แหละ​เป็น​พระ​ผู้ช่วย​โลก​ให้​รอด​ที่​แท้จริง”

ตามพระเยซูคริสต์…พบรักที่ยั่งยืน  สำเร็จในหญิงสะมาเรียที่บ่อน้ำ เมืองสิคาร์ในแคว้นสะมาเรีย ที่นางได้แบ่งปันความรักแบบกุศล อากาเป้ ให้กับชาวเมืองเดียวกันกับนาง จนคนเหล่านั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดที่แท้จริง

คำถามสำหรับเราในวันนี้ เรากำลังแบ่งปันความรักกุศลให้กับคนในครอบครัวของเรา เพื่อนบ้านของเรา คนแปลกหน้าที่เราไม่เคยรู้จัก อย่างไร? ขอพระเจ้าทรงนำให้พี่น้องทุกคน ได้ใช้ชีวิต กับความรักทั้งเจ็ดแบบเหล่านี้ อย่างมีความสุข สมดุล และประสบความสำเร็จ ตามที่ปรารถนา สุขสันต์วันวาเลนไทน์ค่ะ

ตามพระเยซูคริสต์…พบรักที่ยั่งยืน

Leave a Comment