“เดินกับพระเยซูคริสต์”

สวัสดีค่ะ  พี่น้องที่รักในพระคริสต์ เช้าวันเสาร์นี้ ข้าพเจ้านึกถึงเพลงหนึ่งสมัยเมื่อครั้งเป็นวัยรุ่น (ราวๆ40กว่าปีที่ผ่านมา) เมื่อยังเป็นคริสเตียนใหม่ มีเพลงๆหนึ่งที่อนุชนคริสตจักรใจสมานชอบร้องกัน คือเพลง เดินกับพระเยซู  เนื้อหาของเพลงมีดังนี้ว่า

****เดินกับพระเยซู  เดินในทุกวันวาน เดินทุกวิถีทาง  เดินกับพระเยซู  เดินอยู่กับพระองค์ผู้เดียว เดินในแสงสุรีย์ศรี  เดินในเงามืดวิถี เดินในทุกวันวาน เดินทุกวิถีทาง เดินกับพระเยซู เดินอยู่กับพระองค์ผู้เดียว  ****

เสียงเพลงนี้ แม้จะดูเก่าโบราณ แต่เนื้อหายังเป็นสาระที่สดใหม่เสมอสำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียน หัวข้อประจำปี 2021 ของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม11 คือ “นำคนมาถึงพระคริสต์” โดยมีข้อพระคัมภีร์กำกับจากหนังสือยอห์น 12:32 เราได้พระคัมภีร์นี้มาตรงกับสถานการณ์ของโลก และของคริสตจักรที่ในยามนี้มีทั้งเปิดๆปิดๆ ตั้งแต่ปีที่แล้ว ปิดทีก็นานเป็นเดือน  สิ่งที่จะทำให้เรายังคงรักษาความเชื่ออย่างมั่นคงเอาไว้ได้ ก็คือ การเดินกับพระเยซูคริสต์ในชีวิตประจำวันส่วนตัวของผู้เชื่อทุกคน

หากเปรียบเทียบกับคริสตจักรในยุคแรกที่ต้องกระจัดกระจาย หลบซ่อนตัว ประชุมกันอย่างไม่สามารถจะเปิดเผยได้ (ด้วยข้อกล่าวหาให้ร้ายคริสตจักรจนคริสตจักรกลายเป็นผู้ร้ายของสังคม  เพราะกษัตริย์เนโรเผากรุงเยรูซาเล็มและประกาศว่าเป็นการกระทำของพวกสาวกของพระเยซูคริสต์  และตามล่าตัวเหล่าสาวก คนที่เชื่อถือศรัทธาในพระเยซูคริสต์) สถานการณ์ในอดีตนี้ เหมือนกับเพลงเดินกับพระเยซู ในท่อน เดินในเงามืดวิถี ก็ยังต้องเดินกับพระองค์ต่อไป มาถึงปัจจุบัน โควิด 19 ได้ทำให้คริสตจักรต้องงดการประชุมรวมตัวกัน โดยไม่ต้องมีใครมาสั่งห้าม แต่คริสตจักรต้องรู้ตัวเองว่า การรวมตัวกันในขณะมีโรคระบาดมาใกล้ท้องถิ่นของคริสตจักร นอกจากจะก่อให้เกิดอันตรายกับคริสตจักรเองแล้ว  หากคริสตจักรกลายเป็นแหล่งแพร่ระบาดเชื้อโรค ก็จะยิ่งทำให้คริสตจักรอาจต้องตกในสภาพเป็นจำเลยของสังคมไปได้ ดังนั้น พี่น้องค่ะ อดทนกันอีกนิด เพื่อเราจะกลับมาร่วมชุมนุมกันได้อย่างสบายอกสบายใจกันได้  อดทนกันอีกนิด  เราจะได้กลับมารวมตัวกันแน่นอนค่ะ

By admin