“สี่ประการที่คริสเตียนต้องทำและมี”

ลูกา 21:7-9,13,19  7 พวก​เขา​ทูล​ถาม​พระ​องค์​ว่า “พระ​อา​จารย์ เหตุ​การณ์​พวก​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​เมื่อ​ไหร่? อะไร​เป็น​หมาย​สำ​คัญ​ว่า​ใกล้​จะ​เกิด​ขึ้น​แล้ว?”8 พระ​องค์​จึง​ตรัส​ว่า “ระวัง​ให้​ดี อย่า​ให้​ใคร​ล่อ​ลวง​ท่าน​ให้​หลง เพราะ​ว่า​จะ​มี​หลาย​คน​มา​ต่าง​อ้าง​นาม​ของ​เรา​บอก​ว่า ‘เรา​เป็น​ผู้​นั้น’ และ​บอก​ว่า ‘เวลา​นั้น​ใกล้​เข้า​มา​แล้ว’ อย่า​ตาม​พวก​เขา​ไป​เลย 9 เมื่อ​พวก​ท่าน​ได้​ยิน​เรื่อง​สง​คราม​และ​การ​จลา​จล อย่า​ตื่น​ตก​ใจ เพราะ​ว่า​สิ่ง​เหล่า​นั้น​จำ​เป็น​ต้อง​เกิด​ขึ้น​ก่อน แต่​วัน​สิ้น​ยุค​จะ​ยัง​ไม่​มา​ถึง​ทัน​ที”….13 สิ่ง​นี้​จะ​เกิด​กับ​พวก​ท่าน​เพื่อ​ที่​ท่าน​จะ​ได้​เป็น​พยาน….19 พวก​ท่าน​จะ​ได้​ชีวิต​รอด​โดย​ความ​ทร​หด​อด​ทน​ของ​ท่าน

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่รักในพระคริสต์  วันนี้ เป็นวันแรกของการเปิดโบสถ์ให้พี่น้องสมาชิกและแขกรับเชิญที่ปรารถนาอยากมาโบสถ์ได้มารวมตัวกันอีกครั้ง (หลังจากโควิดระลอกใหม่เกิดขึ้นในปลายปี2020 ที่ผ่านมา)  เรางดกิจกรรมสำคัญไปเมื่อปลายปี นั่นคือการเฉลิมฉลองคริสตมาส จากวันนั้นมาถึงวันนี้ เป็นเวลายาวนานถึงสองเดือนกว่า  ขอบคุณพระเจ้า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในประเทศชาติของเรา มีแนวโน้มควบคุมได้ และวัคซีนสำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่มาถึงประเทศไทยในล็อตแรก และจะตามมาอีกจำนวนมากพอครอบคลุมคนทั้งประเทศได้ นับเป็นข่าวดี และเป็นสัญญาณให้เราเปิดคริสตจักรในวันนี้ได้ แต่ก็อยากจะย้ำกับเราทุกคนว่า ให้เรายังคงรักษามาตรการที่เข้มงวดในการรักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เครื่องป้องกันต่างๆ รวมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิเสมอ  และลงทะเบียนการมาร่วมกิจกรรมกับทางคริสตจักร

ข้อพระคัมภีร์ที่ข้าพเจ้าได้นำมาลงในสาส์นศิษยาภิบาลวันนี้ เป็นการทบทวนเราให้ระลึกถึงคำตรัสของพระเยซูคริสต์ทรงมอบให้กับสาวกของพระองค์สำหรับอนาคตที่ถูกเรียกว่า คริสเตียนในเวลาต่อมา ให้ชีวิตการเป็นคริสเตียนของทุกคนทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ต้องทำและมี  สี่ประการ 1.ระวัง…อย่าถูกหลอก2. ระวังอย่าตกใจกลัว  3.บททดสอบการเป็นพยานของพระคริสต์ และสุดท้าย 4.ชีวิตรอดด้วยความทรหดอดทนของตน อาเมน ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกคนให้เป็นอย่างที่พระเยซูคริสต์แนะนำและเตือน

By admin