“ร่วมมือร่วมแรงกัน”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์  ยังคงติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด19 ที่ขณะนี้ ยังมีการตรวจและรอผลจากกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับตลาดบางแค  คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11  ยังเปิดนมัสการปกติ แต่ก็ต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องสมาชิกและผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเรา ให้ช่วยกัน รักษามาตรการเข้มงวดในการป้องกัน กันและกัน  วันอาทิตย์นี้ ทางคริสตจักรได้จัดอาหารกล่องสำหรับพี่น้องจะนำกลับบ้านไปรับประทานหลังจากเลิกประชุม และเนื่องจากเราได้เปลี่ยนแปลงสถานที่การรับบัพติศมาในน้ำของผู้เชื่อใหม่ จากที่โบสถ์ไปชายทะเลบางแสนแทน เพื่อเลี่ยงการใช้อ่างรับศีลร่วมกัน  ดังนั้น  หลังเลิกนมัสการฟังเทศนาจบ ขอความร่วมมือจากพี่น้อง รับอาหารกล่องอย่างเป็นระเบียบ ไม่รับประทานอาหารที่โบสถ์ร่วมกัน

บ่ายวันอาทิตย์นี้ทุกกลุ่มเซลล์งดการประชุมกัน เพื่อไปร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องที่รับบัพติศมาในน้ำที่หาดบางแสน จังหวัดชลบุรีร่วมกัน  จะมีถ่ายทอดสดขณะประกอบพิธีฯ พี่น้องสามารถร่วมรับชมกับเราได้ทางเพจ เฟสบุ้คคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ค่ะ

กิจกรรมของคริสตจักรในเดือนนี้ อาทิตย์ที่ 28 มีนาคม ซึ่งเป็นอาทิตย์หน้าที่กำลังจะมาถึง ตามปฏิทินคริสตจักร เราจะมีประชุมสมัชชา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและการเงินของคริสตจักรฯปีที่ผ่านมาและแผนงานปีนี้คร่าวๆ ขอเชิญพี่น้องสมาชิกร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายงานหลังเทศนา  และเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องสมาชิกจะได้อัพเดตข้อมูลที่ท่านมีกับคริสตจักร ด้วยการตรวจสอบชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของท่านที่บอร์ดหน้าโบสถ์ และที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คือ ชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อจะสามารถนำเข้าในระบบบัตรสมาชิกสมบูรณ์

1โครินธ์ 12:25,27 25 เพื่อ​ไม่​ให้​มี​การ​แตก​แยก​กัน​ใน​ร่าง​กาย แต่​ให้​อวัยวะ​ต่างๆ มี​ความ​ห่วงใย​แบบ​เดียว​กัน​ต่อ​กัน​และ​กัน27 ส่วน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​กาย​ของ​พระ​คริสต์ และ​แต่​ละ​อวัยวะ​ก็​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​กาย​นั้น

Leave a Comment