“รับมือกับโควิดล่าสุด”

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่รักในพระคริสต์  สถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดของเราชาวกรุงเทพได้กลาย เป็นพื้นที่สีแดง ที่มีการระบาดแพร่เชื้อติดอันดับเมืองต้นๆไปแล้ว  อาทิตย์ที่ผ่านมาทางคริสตจักรของเรารอดูสถานการณ์อยู่ว่าจะเอายังไงกัน จนได้รับความชัดเจนว่า ต้องประกาศทันทีขณะนมัสการ ให้สมาชิกรีบกลับบ้านหลังเลิกนมัสการ ไม่มีทานอาหารด้วยกัน และอยู่กับบ้าน นมัสการผ่านออนไลน์  อาทิตย์ที่แล้วจึงกลายเป็นการนมัสการครั้งสุดท้ายของเดือนเมษายนนี้  พี่น้อง อย่าเพิ่งเบื่อ เซ็ง หรือกลัวกับภาวะที่ต้องเผชิญในขณะนี้ จงเชื่อและวางใจในพระเจ้า และหวังใจเสมอว่า สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นมา ขออย่าท้อใจ หรือจิตตก วิตกจริตไปเสียก่อน เรายังสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ในวิถีปกติใหม่  คิดเสียว่า เป็นบททดสอบของชีวิตในยุคสุดท้าย ที่ในอนาคต อาจจะมีอะไรอีกก็ไม่รู้ที่จะเกิดขึ้นตามมา และที่สำคัญ จงใช้เวลาในการอธิษฐานให้มาก

1เปโตร 4:7 7 อวสาน​ของ​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​ก็​ใกล้​จะ​มาถึง​แล้ว เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​มี​สติสัมปชัญญะ และ​จง​รู้จัก​สงบ​ใจ​เพื่อ​แก่​การ​อธิษฐาน

คำว่า มีสติสัมปชัญญะ รากศัพท์กรีก แปลว่า เสียงแห่งจิตใจ เช่น ใจที่มีสติในระดับปานกลาง ไม่ตื่นตระหนก หรือจิตตกมากเกินไป  ฉบับคิงส์เจมส์แปลว่า อยู่ในใจที่ถูกต้อง มีคำแนะนำที่กล่าวถึง การใช้ความสงบนิ่งสยบทุกปัญหา น่าสนใจว่าพระคัมภีร์หนึ่งเปโตรตอนนี้ ได้แนะนำให้คริสเตียนในเวลานั้น (น่าจะกำลังเผชิญกับความเป็นความตาย) ให้รู้จักสงบใจเพื่อแก่การอธิษฐาน (ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า) เพราะว่า การช่วยกู้ของพวกเขานั้น มาจากพระเจ้า  การรับมือกับโควิดครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน เราต้องการการปกป้องที่เกินความจำกัดของเรา ซึ่งพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงทำได้  อาเมน

สดุดี 121:1-2,7-8 1 ข้าพ​เจ้า​เงย​หน้า​ดู​ภูเขา ความ​ช่วย​เหลือ​ของ​ข้าพ​เจ้า​มา​จาก​ไหน?2 ความ​ช่วย​เหลือ​ของ​ข้าพ​เจ้า​มา​จาก​พระ​ยาห์​เวห์ ผู้​ทรง​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่น​ดิน​โลก…7 พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ทรง​อา​รัก​ขา​ท่าน​ให้​พ้น​ภยัน​ตราย​ทั้ง​สิ้น พระ​องค์​จะ​ทรง​อา​รัก​ขา​ชีวิต​ของ​ท่าน8 พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ทรง​อา​รัก​ขา​การ​เข้า​ออก​ของ​ท่าน ตั้ง​แต่​บัด​นี้​สืบ​ไป​เป็น​นิตย์

Leave a Comment