“คำทักทายและคำอธิษฐานจากศิษยาภิบาล”

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่รักในพระคริสต์ ทุกคนสบายดีนะคะ  หวังว่าทุกคนคุ้นเคยกับชีวิตปกติใหม่ New Normal ที่ต้องใช้หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เจลล้างมือ เครื่องวันอุณหภูมิ และการตรวจตราที่เข้มงวดของสถานที่ต่างๆที่เราจำเป็นต้องไปใช้บริการ แม้กระทั่งการนมัสการฟังคำเทศนาออนไลน์ ซื้อหาอาหารจากร้านค้าที่มีโต๊ะที่คว่ำไว้ ทำที่กั้นไม่ให้เข้าไปนั่ง การรับอาหาร รับข้าวของที่ส่งมา ต้องทำการฆ่าเชื้อโรค ตากแดด หรือล้างให้สะอาดก่อนเปิดบรรจุภัณฑ์  อะไรอีกสารพัด แต่นี่คือวิถีปกติใหม่ ที่เราเพิกเฉยละเลยไม่ได้  ถ้าพลาด หมายถึง ติดเชื้อ และนำไปสู่ความยากลำบากของการต้องรับการรักษา เฝ้าดูอาการ กักตัว สารพัดที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารมาว่า  ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ แย่แล้วจะแก้ไม่ทัน เลยทำให้คนมากมายจิตตก  ประสาทรับประทาน กับวิถีปกติใหม่  ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยพี่น้องให้มีสติสัมปชัญญะ และรอบคอบในการรับมือกับสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ และที่จำกัดของความสามารถ ขอพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองพี่น้องทุกคนให้ปลอดภัย จากการติดเชื้อโควิด

ข้าพเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าทรงส่งการเยียวยามายังพี่น้องที่เจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆ ขอให้ฟื้นฟู หายดี และแข็งแรง มีภูมิต้านทานที่ดี  ขอพระเจ้าทรงประทานการเยียวยามาเป็นพิเศษ ให้เราทุกคนอยู่ภายใต้ร่มพระคุณของพระเจ้า  ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้พระเจ้าอวยพระพรพี่น้องในด้านธุรกิจการงาน การทำมาหากิน อาชีพการงาน ขอให้สวนกระแส และเจริญรุ่งเรือง สร้างรายได้เพิ่มให้กับพี่น้อง ที่จะสามารถทำอะไรได้อย่างคล่องตัว

ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้พี่น้องทุกคน เติบโตขึ้นในสถานการณ์โควิดนี้ ในด้านฝ่ายจิตวิญญาณ ใช้เวลาที่มีอยู่ในการเตรียมตัวเองสำหรับเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคต รับนิมิตจากพระเจ้า มีความหวัง มีความเชื่อ และมีความรักเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คนในยุคนี้ ความรักของเขาจะเยือกเย็นลง และถดถอย เสื่อมลง แต่เราทั้งหลายจะจำเริญขึ้นภายใน  ยิ่งคนภายนอกเยือกเย็นลง เรากลับมีความร้อนรน กระตือรือร้น และชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้ทุกเวลา ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้มีชีวิตที่ติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าตลอดไป

Leave a Comment