ser,p

“ตามพระเยซูคริสต์…พร้อม”

มัทธิว 24:36-51

เรื่องฮ้อตติดปากเราในเวลานี้ ก็คือการรณรงค์ให้คนไทยลงทะเบียนเพื่อจะรับการฉีดวัคซีน ผ่านแอพหมอพร้อม มีคนที่ลงได้ และลงไม่ได้ ต้องรอวันที่ 31 พค.  แต่ก่อนหน้านี้ แอพหมอพร้อม ทำให้หลายคนไม่ได้อย่างใจ จนมีคำเรียกว่า หมอไม่พร้อม เพราะระบบล่ม ไม่สามารถรองรับคนจำนวนมากที่เข้ามาลงทะเบียน หรือ ทั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่กำหนดไว้ให้ฉีดวัคซีนในระยะเวลานี้  ความไม่ได้อย่างใจ ทำให้เกิดความไม่พอใจ และความรู้สึกกังวลว่า ตนเอง จะได้ฉีดวัคซีนหรือไม่  นี่คือสถานการณ์ตัวอย่าที่อาจนำมาประยุกต์สำหรับคำว่า พร้อม สำหรับคริสเตียน มีผลต่อการที่คริสเตียนจะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างไร

ตามพระเยซูคริสต์…พร้อม เป็นคำที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนศิษย์ของพระองค์อย่างเฉพาะเจาะจง…

มัทธิว 24:43-44 43 จง​จำ​ไว้​ว่า ถ้า​เจ้า​ของ​บ้าน​รู้​ว่า​ขโมย​จะ​มา​เวลา​ไหน เขา​จะ​เฝ้า​ระวัง​อยู่ ไม่​ให้​บ้าน​ถูก​งัด​เข้า​ไป​ได้44 เพราะ​เหตุ​นี้​พวก​ท่าน​จง​เตรียม​พร้อม เพราะ​ใน​เวลา​ที่​ท่าน​ไม่​คิด​ไม่​ฝัน​นั้น บุตร​มนุษย์​จะ​เสด็จ​มา

สำหรับศิษย์ของพระเยซูคริสต์ในยุคสองพันปี ในเวลานั้น สถานการณ์ของพวกเขาเป็นอย่างไร?

มัทธิว 24:37-41  37 เพราะ​ว่า​สมัย​ของ​โน​อาห์เคย​เป็น​อย่างไร เมื่อ​บุตร​มนุษย์​เสด็จ​มา​ก็​จะ​เป็น​อย่าง​นั้น38 เพราะ​ว่า​ก่อน​วัน​น้ำ​ท่วม​นั้น คน​ทั้ง​หลาย​พา​กัน​กิน​ดื่ม​กัน สม​รส​กัน​และ​ยก​ให้​เป็น​สามี​ภรรยา​กัน จน​ถึง​วัน​ที่​โน​อาห์​เข้า​ไป​ใน​เรือ​ใหญ่39 และ​น้ำ​ท่วม​กวาด​เอา​พวก​เขา​ไป​ทุก​คน โดย​ไม่​ทัน​รู้​ตัว​อย่าง​ไร เมื่อ​บุตร​มนุษย์​เสด็จ​มา​ก็​จะ​เป็น​อย่าง​นั้น40 เวลา​นั้น​ชาย​สอง​คน​อยู่​ที่​ทุ่ง​นา จะ​ถูก​รับ​ไป​คน​หนึ่ง และ​ถูก​ละ​ทิ้ง​ไว้​คน​หนึ่ง41 หญิง​สอง​คน​โม่​แป้ง​อยู่​ด้วย​กัน จะ​ถูก​รับ​ไป​คน​หนึ่ง ถูก​ละ​ทิ้ง​ไว้​คน​หนึ่ง

สมัยของโนอาห์ เป็นประวัติศาสตร์ที่สอนคนยิวรุ่นหลังเรื่องความพร้อมของโนอาห์และคนในครอบครัว ทำให้พวกเขารอดจากน้ำท่วมใหญ่ (ท่วมโลก) และความไม่พร้อมของคนรอบข้างโนอาห์ ที่ไม่พร้อมและตายไปกับน้ำท่วม ในความไม่พร้อมของคนเหล่านั้น คือ ยังใช้ชีวิตปกติ กับความสนุกสนาน รื่นเริง และได้เห็นโนอาห์ดำเนินชีวิตเตรียมพร้อมสำหรับน้ำท่วมใหญ่ คนเหล่านั้นเพิกเฉย จนถึงวันที่โนอาห์เข้าไปในเรือใหญ่ แปลว่า โนอาห์ประกาศความพร้อมสำหรับการเผชิญกับสถานการณ์ที่เรียกว่า น้ำท่วมใหญ่กำลังมาใกล้แล้ว

ในพระกิตติคุณลูกา บันทึกคำที่พระเยซูคริสต์ทรงเตือนสาวกถึงความไม่พร้อมของคนในยุคสุดท้าย…

ลูกา 21:34  34 “จง​ระวัง​ตัว​ให้​ดี เกรง​ว่า​ใจ​ของ​ท่าน​จะ​เต็ม​ล้น​ไป​ด้วย​การ​เสเพล การ​เมา​เหล้า และ​การ​ห่วง​กังวล​ถึง​ชีวิต​นี้ แล้ว​เวลา​นั้น​จะ​มา​ถึง​ท่าน​โดย​ไม่​คาด​ฝัน

เวลานั้น ที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสถึง ก็คือ เวลาของพระเจ้า ที่ไม่ใช่ไครอส ที่เรียกว่า โอกาส เพราะว่า โอกาสหมดไปแล้ว ไม่มีโอกาสอีกต่อไปแล้ว เวลานั้น คือ วันที่พระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมา เพื่อรับคนที่รอคอยตามพระสัญญาว่า จะถูกรับไปพร้อมกัน

ตามพระเยซูคริสต์…พร้อม คือการเตรียมตัวเพื่อจะพร้อมสำหรับการรับไป พร้อมกับคริสเตียนที่แสดงความพร้อมในความเชื่อ แต่ร่างกายไม่พร้อม ก็ตายไปก่อนวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมา พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า

1เธสะโลนิกา 4:15-17  15 ตาม​พระ​วจนะ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า เรา​ขอ​บอก​พวก​ท่าน​ข้อ​นี้​ว่า เรา​ที่​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​และ​คอย​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เสด็จ​มา จะ​ไม่​ล่วง​หน้า​ไป​ก่อน​พวก​ที่​ล่วง​หลับ​ไป​แล้ว16 คือ​ว่า​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​จะ​เสด็จ​มา​จาก​สวรรค์​ด้วย​พระ​ดำ​รัส​สั่ง ด้วย​เสียง​เรียก​ของ​หัว​หน้า​ทูต​สวรรค์​และ​ด้วย​เสียง​แตร​ของ​พระ​เจ้า และ​ทุก​คน​ที่​ตาย​แล้ว​ใน​พระ​คริสต์​จะ​เป็น​ขึ้น​มา​ก่อน 17 หลัง​จาก​นั้น​พระเจ้า​จะ​ทรง​รับ​พวก​เรา​ซึ่ง​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​ขึ้น​ไป​ใน​เมฆ​พร้อม​กับ​คน​เหล่า​นั้น และ​จะ​ได้​พบ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ใน​ฟ้า​อา​กาศ อย่าง​นั้น​แหละ เรา​ก็​จะ​อยู่​กับ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เป็น​นิตย์

ขณะที่เรากำลังมีชีวิตอยู่เพื่อรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์  เรากำลังเตรียมตัวสำหรับความพร้อมด้านใดบ้าง ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ใช่ไม๊ แน่นอนว่า ความจริงของร่างกายที่กำลังเสื่อมถอย เราก็ยังต่อสู้ Anti aging  แล้วจิตใจ และจิตวิญญาณของเรา กำลังต่อสู้ด้วยอะไร เพื่อรักษาเส้นทางที่เรียกว่าพร้อม….

มีคำที่เรามักจะหนุนใจกันและกัน คือคำว่า สู้ๆ  เพื่อให้กำลังใจกับคนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์หนักใจ ทรมานใจ ทุกข์ใจ  ลำบากใจ เข็ญใจ นี่คือภาวะที่ทุกคนต้องเตรียมใจให้พร้อม

มัทธิว 24:39-42 39 และ​น้ำ​ท่วม​กวาด​เอา​พวก​เขา​ไป​ทุก​คน โดย​ไม่​ทัน​รู้​ตัว​อย่าง​ไร เมื่อ​บุตร​มนุษย์​เสด็จ​มา​ก็​จะ​เป็น​อย่าง​นั้น40 เวลา​นั้น​ชาย​สอง​คน​อยู่​ที่​ทุ่ง​นา จะ​ถูก​รับ​ไป​คน​หนึ่ง และ​ถูก​ละ​ทิ้ง​ไว้​คน​หนึ่ง41 หญิง​สอง​คน​โม่​แป้ง​อยู่​ด้วย​กัน จะ​ถูก​รับ​ไป​คน​หนึ่ง ถูก​ละ​ทิ้ง​ไว้​คน​หนึ่ง42 เพราะ​ฉะนั้น​พวก​ท่าน​จง​เฝ้า​ระวัง​อยู่ เพราะ​ท่าน​ไม่​รู้​ว่า​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​พวก​ท่าน​จะ​เสด็จ​มา​เวลา​ไหน

คนสองคน อยู่ในที่เดียวกัน ทำกิจการอย่างเดียวกัน แต่คนหนึ่ง พร้อมไป อีกคนไม่พร้อมไป และถูกละไว้ อะไรทำให้คนหนึ่งถูกละไว้ อะไรทำให้คนหนึ่งถูกรับไป สังเกตว่า พระเยซูทรงประกบหัวท้ายของข้อ 40 กับข้อ 41 ด้วยคำว่า ไม่รู้ตัว และไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านจะเสด็จมาเวลาไหน นั่นคือ ความไม่ระวัง ไม่พร้อมสำหรับการไม่ทันรู้ตัว

ลูกา 21:34  34 “จง​ระวัง​ตัว​ให้​ดี เกรง​ว่า​ใจ​ของ​ท่าน​จะ​เต็ม​ล้น​ไป​ด้วย​การ​เสเพล การ​เมา​เหล้า และ​การ​ห่วง​กังวล​ถึง​ชีวิต​นี้ แล้ว​เวลา​นั้น​จะ​มา​ถึง​ท่าน​โดย​ไม่​คาด​ฝัน

พระกิตติคุณลูกา ใช้คำว่า แล้วเวลานั้นจะมาถึงท่านโดยไม่คาดฝัน

ตามพระเยซูคริสต์…พร้อม สำหรับทุกสถานการณ์ ในยามที่ไม่ทันรู้ตัว ไม่คาดฝัน ไม่รู้ว่า พระเยซูจะเสด็จมาเมื่อใด อยากจะบอกว่า การรอคอยพระเยซูคริสต์เสด็จมาอีกครั้ง คือการรอคอยที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของการรอคอย คนมากมายตายไปหลายรุ่น หลายสมัยของการรอคอย แต่การรอคอยนี้จบลงไม๊ คำตอบคือยัง ถ้าถามคนที่ตายไปด้วยความหวังของการรอคอยนี้ ถ้าถามได้ คนเหล่านี้ ก็จะตอบด้วยคำเดียวกันว่า พวกเขารอคอยพระเยซูคริสต์เจ้า ไม่ว่าพวกเขาจะตายไปแล้วก็ตาม เพราะการรอคอยนี้ ไม่ได้สิ้นสุดที่ความตาย แต่เป็นการรอคอยที่ต่อเนื่อง แม้ตายไป การรอคอย ก็ไม่จบ ยังรอต่อ รอวันที่จะฟื้นขึ้นมา พบกับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เจ้า

1เธสะโลนิกา 4:14  14 เพราะ​ใน​เมื่อ​เรา​เชื่อ​ว่า​พระ​เยซู​สิ้น​พระ​ชนม์​และ​คืน​พระ​ชนม์​แล้ว โดย​พระ​เยซู​นั้น พระ​เจ้า​จะ​ทรง​นำ​บรร​ดา​คน​ที่​ล่วง​หลับ​ไป​แล้ว​นั้น​มา​กับ​พระ​องค์

ตามพระเยซูคริสต์…พร้อม สำหรับคริสเตียน ไม่ใช่การพร้อมด้านทรัพย์สินเงินทอง หรือเวลาที่คริสเตียนบางคนใช้เพื่อเลี่ยงการรับใช้ ยังไม่พร้อม รอให้พร้อมกว่านี้ เราได้เห็นคริสเตียนมากมาย ดำเนินชีวิตอย่างไม่ระวังตามคำเตือนของพระเยซูคริสตเจ้า

ลูกา 21:34  34 “จง​ระวัง​ตัว​ให้​ดี เกรง​ว่า​ใจ​ของ​ท่าน​จะ​เต็ม​ล้น​ไป​ด้วย​การ​เสเพล การ​เมา​เหล้า และ​การ​ห่วง​กังวล​ถึง​ชีวิต​นี้ แล้ว​เวลา​นั้น​จะ​มา​ถึง​ท่าน​โดย​ไม่​คาด​ฝัน

การไม่พร้อม ในวิธีคิด และวิถีชีวิตดังกล่าว  และจะไม่พร้อมสำหรับเวลานั้น เวลาที่หมดคำว่า ไครอส (โอกาส) ไปแล้ว ไม่ใช่แค่หมดโอกาส แต่หมดเวลาด้วย

น่าสนใจคำว่า การห่วงกังวลถึงชีวิตนี้ ถูกนำมาอยู่ในระดับเดียวกันกับคำว่า เสเพล เมาเหล้าที่เป็นคำที่ค่อนข้างเป็นลบ  ทำไม จึงเป็นเช่นนั้น คำตอบคือ  เรื่องของสมองที่ไม่พร้อมรับรู้ และไม่ไวต่อสิ่งที่ไม่คาดฝัน

ตอนที่ได้ฟังคำสอนเรื่องการดูแลสุขภาพ เรื่อง NEWSTART มีตอนหนึ่งได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าในกระบวนการของNEWSTART จะรักษาส่วนที่สำคัญคือร่างกาย จิตใจ และสมองคือความคิด และอ.สุรเชษฐ์ได้กล่าวคำนึงที่ข้าพเจ้าประทับใจ คือคำว่า พระเจ้าทรงสื่อสารกับเราที่นี่ (ชี้ไปที่สมอง) ถ้าเรากินอาหารทำลายสมอง พักผ่อนไม่เพียงพอ เซลล์สมองยิ่งตายเร็ว  และเครียด ไม่ไว้วางใจพระเจ้า ทั้งหมดนี้ ทำให้เราไม่สามารถรับการสื่อสารกับพระเจ้าได้อย่างเต็มร้อย ข้าพเจ้าขอเสริมตรงนี้ว่า ถ้ามีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น คุณไม่พร้อม…. สิ่งไม่คาดฝันที่อาจทำให้ตื่นตระหนก ตกใจ จนลนลาน พระคัมภีร์ได้เตือนเรื่องนี้

สุภาษิต 3:21-26 21 บุตร​ชาย​ของ​เรา​เอ๋ย จง​รักษา​สติปัญญา​และ​ความ​เฉลียว​ฉลาด​ไว้ อย่า​ให้​ทั้ง​สอง​นี้​หนี​ไป​จาก​สายตา​ของ​เจ้า 22 และ​ทั้ง​สอง​จะ​เป็น​ชีวิต​แก่​เจ้า เป็น​อาภรณ์​ประดับ​คอ​ของ​เจ้า  23 แล้ว​เจ้า​จะ​ดำเนิน​ใน​ทาง​ของ​เจ้า​อย่าง​ปลอดภัย และ​เท้า​ของ​เจ้า​จะ​ไม่​สะดุด 24 ถ้า​เจ้า​นั่ง เจ้า​จะ​ไม่​กลัว เมื่อ​เจ้า​นอน ​ก็​จะ​หลับ​ไป​อย่าง​ผาสุก​สด​ชื่น 25 อย่า​กลัว​ความ​กลัว​ลาน​ที่​มาถึง​ปัจจุบัน​ทัน​ด่วน หรือ​กลัว​ความ​พินาศ​ย่อย​ยับ​ของ​คน​ชั่ว​ร้าย​ที่​เกิดขึ้น 26 เพราะ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​เป็น​ความ​ไว้วางใจ​ของ​เจ้า และ​จะ​ทรง​รักษา​เท้า​ของ​เจ้า​ให้​พ้น​จาก​การ​ถูก​จับ

สติปัญญาและความเฉลียวฉลาด ที่สุภาษิตกล่าวถึงนี้ คือสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดจากพระเจ้า

ตามพระเยซูคริสต์…พร้อม คือ การไม่ประพฤติตามอย่างคนในโลกนี้ พระเยซูคริสต์ทรงยกคำอุปมาเรื่องนี้ สำหรับคำเตือนเรื่องทาสผู้ไม่สัตย์ซื่อ

มัทธิว 24:45-51 45 “ใคร​เป็น​ทาส​สัตย์​ซื่อ​และ​ฉลาด ที่​นาย​ได้​ตั้ง​ไว้​เหนือ​พวก​บ่าว​ทาส​สำหรับ​แจก​อาหาร​ตาม​เวลา​46 เมื่อ​นาย​มา​พบ​เขา​กระทำ​อยู่​อย่าง​นั้น ทาส​ผู้​นั้น​ก็​จะ​เป็น​สุข​47 เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า นาย​จะ​ตั้ง​เขา​ไว้​ให้​ดูแล​บรรดา​ข้าว​ของ​ของ​ท่าน​48 แต่​ถ้า​ทาส​นั้น​ชั่ว​และ​คิด​ใน​ใจ​ว่า ‘นาย​ของ​ข้า​มา​ช้า’49 แล้ว​จะ​ตั้ง​ต้น​โบย​ตี​เพื่อน​ทาส​และ​กิน​ดื่ม​อยู่​กับ​เพื่อน​ขี้​เมา​50 นาย​ของ​ทาส​ผู้​นั้น จะ​มา​ใน​วันที่​เขา​ไม่​คิด​ใน​โมง​ที่​เขา​ไม่​รู้​51 และ​จะ​ทำ​โทษ​เขา​ถึง​สาหัส ทั้ง​จะ​ขับ​ไล่​ให้​เขา​ไป​อยู่​ใน​ที่​ของ​พวก​คน​หน้า​ซื่อ​ใจ​คด ซึ่ง​ที่​นั่น​จะ​มี​แต่​การ​ร้องไห้​ขบ​เขี้ยว​เคี้ยว​ฟัน​

ขึ้นต้นคำอุปมาทาสไม่สัตย์ซื่อ ด้วยตัวอย่างของทาสที่สัตย์ซื่อ และต้องฉลาดด้วย ความฉลาดของทาสที่สัตย์ซื่อ คือ การทำหน้าที่ของตนเองที่รับมอบหมายตามเวลาคำว่า เวลาในตอนนี้ ใช้คำว่า ไครอส (โอกาส)

ไครอส คือจุดต่างๆของโอกาสในเส้นเวลาที่เรียกว่า โครนอส  ทุกคนมีเวลาเท่ากัน เหมือนกัน แต่การตอบสนองต่อสถานการณ์บนจุดต่างๆของโครนอส ที่ต่างกัน คือการที่จะพบกับโอกาส ไครอสของแต่ละคน ไม่เหมือนกัน ในตัวอย่างของคำอูปมาเรื่องนี้ พระเยซูได้เน้นตอนแรกด้วยทาสที่สัตย์ซื่อและฉลาด ในการทำหน้าที่ในไครอส (โอกาส) กับคนตนเองรับผิดชอบแจกอาหาร

ให้เราถามตัวเราเองว่า วันนี้ มีใครที่อยู่ในความรับผิดชอบ แจกอาหาร ไม่ใช่แค่ทางร่างกาย แต่ทางจิตใจ และจิตวิญญาณ ช่วยคนที่ไม่พร้อม ให้พร้อมก่อนที่จะหมดโอกาส และหมดเวลา ….

มัทธิว 24:46-47 46 เมื่อ​นาย​มา​พบ​เขา​กระทำ​อยู่​อย่าง​นั้น ทาส​ผู้​นั้น​ก็​จะ​เป็น​สุข​47 เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า นาย​จะ​ตั้ง​เขา​ไว้​ให้​ดูแล​บรรดา​ข้าว​ของ​ของ​ท่าน​

ตามพระเยซูคริสต์…พร้อม คือจิตบริการ จิตอาสา จิตใจที่กว้างขวาง และจิตรับผิดชอบต่อสังคมที่ตนเองอยู่

และคนเช่นนี้แหล่ะ ที่พระเยซูคริสต์จะเลือกรับไปดูแลข้าวของของพระองค์บนฟ้าสวรรค์ คนที่ถูกละไว้ คือคนทาสที่ไม่สัตย์ซื่อ  ที่จิตใจภายในสนใจแต่ตัวเอง รักสนุกและมัวเมากับกิเลศตัณหากับคนประเภทเดียวกัน

มัทธิว 24:48-51  48 แต่​ถ้า​ทาส​นั้น​ชั่ว​และ​คิด​ใน​ใจ​ว่า ‘นาย​ของ​ข้า​มา​ช้า’49 แล้ว​จะ​ตั้ง​ต้น​โบย​ตี​เพื่อน​ทาส​และ​กิน​ดื่ม​อยู่​กับ​เพื่อน​ขี้​เมา​50 นาย​ของ​ทาส​ผู้​นั้น จะ​มา​ใน​วันที่​เขา​ไม่​คิด​ใน​โมง​ที่​เขา​ไม่​รู้​51 และ​จะ​ทำ​โทษ​เขา​ถึง​สาหัส ทั้ง​จะ​ขับ​ไล่​ให้​เขา​ไป​อยู่​ใน​ที่​ของ​พวก​คน​หน้า​ซื่อ​ใจ​คด ซึ่ง​ที่​นั่น​จะ​มี​แต่​การ​ร้องไห้​ขบ​เขี้ยว​เคี้ยว​ฟัน​

คอมเมนทารี่บางเล่ม อธิบายคำ  ร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน  คือ  การประกาศความสำนึกผิดของความรู้สึกผิดชอบชั่วดีด้วยความทรมานใจ กับความรู้สึกเจ็บปวดที่ไม่ส่งผลอะไรได้แล้ว  และส่วนการลงโทษ  คนชั่วจะรู้สึก ความโกรธเกรี้ยวกับความสิ้นหวังของตนเอง

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า คนประเภทเดียวกัน ก็จะชอบรวมตัวกัน แต่พระเยซูคริสต์กล่าวคำอุปมานี้ คือคนประเภทเดียวกันจะถูกจับให้อยู่ด้วยกัน ไม่ใช่เพราะเขาเลือก แต่จะถูกบังคับให้อยู่ด้วยกัน ในที่เดียวกัน ที่ที่สิ้นหวัง ดำมืด และมองไม่เห็นโอกาส พบกับคำว่า หมดเวลา

ตามพระเยซูคริสต์…พร้อม คือผู้ที่ระวังชีวิตตามคำเตือนสอนของพระเยซูคริสต์ และอ.เปาโลคริสเตียนรุ่นพี่เราก่อนหน้านี้ได้เขียนจดหมายเตือนคนรุ่นต่อไป คือ  ทิโมธีคนรุ่นใหม่ ที่รักพระเจ้าอย่างนี้…

2ทิโมธี 3:1-9  แต่​จง​เข้าใจ​ข้อ​นี้​คือ วาระ​สุด​ท้าย​นั้น​จะ​เป็น​เวลา​ที่​น่า​กลัว2 เพราะ​ผู้​คน​จะ​เห็น​แก่​ตัว รัก​เงิน​ทอง โอ้​อวด หยิ่ง​ยโส ชอบ​ดูหมิ่น ไม่​เชื่อ​ฟัง​พ่อ​แม่ อกตัญ​ญู ชั่วร้าย3 ไร้​มนุษย​ธรรม ไม่​ให้​อภัย​กัน ใส่​ร้าย​กัน ไม่​ยับยั้ง​ชั่งใจ ดุร้าย เกลียด​ชัง​ความ​ดี4 ทรยศ มุ​ทะลุ โอหัง รัก​ความ​สนุก​มาก​กว่า​รัก​พระเจ้า5 ยึด​ถือ​ทาง​พระ​เจ้า​แต่​เพียง​เปลือก​นอก แต่​ปฏิ​เสธ​ฤทธิ์​เดช​ของ​ทาง​นั้น จง​อย่า​เกี่ยว​ข้อง​กับ​คน​พวก​นั้น6 เพราะ​ใน​พวก​นั้น​มี​บาง​คน​ที่​แอบ​ไป​ตาม​บ้าน แล้ว​ครอบงำ​บรรดา​ผู้​หญิง​เบา​ปัญ​ญา​ที่​หนา​ด้วย​บาป​และ​หลงใหล​ไป​ตาม​ตัณ​หา​ต่างๆ7 หญิง​พวก​นี้​ร่ำ​เรียน​อยู่​เสมอ แต่​ไม่​สา​มารถ​เข้าใจ​หลัก​ความ​จริง​ได้​เลย8 ยัน​เนส​กับ​ยัม​เบรส์​เคย​ต่อต้าน​โม​เสส​อย่าง​ไร คน​พวก​นี้​ก็​ต่อต้าน​ความ​จริง​อย่าง​นั้น จิต​ใจ​ของ​เขา​เสื่อม​ทราม​และ​ปราศ​จาก​ความ​เชื่อ​ที่​แท้​จริง9 แต่​เขา​จะ​ไป​ได้​ไม่​ไกล เพราะ​ความ​โง่​ของ​พวก​เขา​จะ​ปรา​กฏ​ต่อ​ทุก​คน​เช่น​เดียว​กับ​ความ​โง่​ของ​ชาย​สอง​คน​นั้น

เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า เรากำลังอยู่ในยุคสุดท้าย ทุกสิ่งที่พระคัมภีร์สองทิโมธีได้กล่าวไว้ล่วงหน้าเมื่อสองพันปีที่แล้ว ปรากฏชัดเจนในยุคนี้ทั้งสิ้น อ.เปาโลได้ใช้คำว่าไครอส กับคำว่าเวลาที่น่ากลัว หรือคำแปล 1971 แปลว่า กลียุค ก็ยังมีโอกาส สำหรับคนที่เตรียมพร้อม ขณะติดตามพระเยซูคริสต์ หรือพูดอีกคำพูดหนึ่งก็คือ สำหรับ ผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ จะมีความเข้าใจ และมองเวลาที่น่ากลัวอย่างไม่กลัว และสามารถจะมองหาไครอสโอกาส เวลาของพระเจ้าสำหรับตนเอง ในเวลาที่น่ากลัวนั้น

ลูกา 21:34  34 “จง​ระวัง​ตัว​ให้​ดี เกรง​ว่า​ใจ​ของ​ท่าน​จะ​เต็ม​ล้น​ไป​ด้วย​การ​เสเพล การ​เมา​เหล้า และ​การ​ห่วง​กังวล​ถึง​ชีวิต​นี้ แล้ว​เวลา​นั้น​จะ​มา​ถึง​ท่าน​โดย​ไม่​คาด​ฝัน

มัทธิว 24:42 42 เพราะ​ฉะนั้น​พวก​ท่าน​จง​เฝ้า​ระวัง​อยู่ เพราะ​ท่าน​ไม่​รู้​ว่า​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​พวก​ท่าน​จะ​เสด็จ​มา​เวลา​ไหน

ตามพระเยซูคริสต์…พร้อม  เผชิญกับทุกสถานการณ์ เหมือนกับเพลงที่เราร้องนมัสการพระเจ้าในวันนี้ว่า

 1. ยามตื่นข้าสรรเสริญ
  F
  ยามเย็นข้าสรรเสริญ
  C
  ยามสุขข้าสรรเสริญ
  G
  ยามโศกยังสรรเสริญ
  Am
  ข้ายังคงร้องเพลง
  F
  ข้ายังคงเต้นรำ
  G
  ในความ อ-ยุ-ติ-ธรรม ข้า-จะ-ป่าวร้อง-ว่า

  C
  ** ทรงเป็นความหวังใจ
  Am                   G
  คือความหวังของทุกหัวใจ

ตามพระเยซูคริสต์…พร้อม  ให้เราร้องเพลงนี้พร้อมกัน

Leave a Comment