“ภูมิคุ้มกันหมู่”

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกคน  หวังใจว่า ทุกคนในยามนี้สบายดี และมีสุขภาพที่แข็งแรง  โดยเฉพาะการระมัดระวังตัวไม่ให้ติดเชื้อโควิด 19  และไม่ติดเชื้อใดๆ เนื่องจาก เรามีการรักษาความสะอาดล้างมือบ่อยๆ และใส่หน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรค และป้อง กันมลพิษ PM 2.5  และที่สำคัญ ในช่วงเวลานี้ คือการพยายามที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นท่ามกลางคนไทยจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ดังนั้น จึงมีการรณรงค์ให้คนไทยทุกคนไปฉีดวัคซีนเพื่อจะรับมือกับโควิด19 หากติดเชื้อชึ้นมาก็จะไม่มีอาการหนักหรือถึงตายได้ ข้าพเจ้าได้รับฟังคำแสดงความคิดเห็นจากคนหลายวงการ บ้างก็สนับสนุนให้ฉีด บ้างก็ไม่สนับสนุน และยังทำให้ภาพของการฉีดวัคซีนดูน่ากลัว จนคนไม่กล้าฉีดกัน อะไรคือสิ่งที่เราควรเลือกตอบสนองต่อความคิดเห็นเหล่านี้  เราควรเลือกเชื่ออันไหนดี  คนที่เลือกก็กลัวตาย คนที่ไม่เลือกก็กลัวตาย ตกลง อันไหนที่ทำให้ไม่ตาย ลองชั่งน้ำหนักเอากันเองละกันนะคะ สำหรับข้าพเจ้า ก็ขอเลือกฉีดวัคซีน(อะไรก็ได้)ที่มีให้ฉีด ข้าพเจ้าเลือกเชื่อความคิดเห็นที่ว่า ให้เราช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในครอบครัว ในคริสตจักร ในสังคม และในประเทศชาติของเรา เพื่อเราจะอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย

โรม 12:18 18 ถ้า​เป็นได้ คือ​เท่าที่​เรื่อง​ขึ้นอยู่​กับ​ท่าน จง​อยู่​อย่าง​สงบ​สุข​กับ​ทุก​คน​

คำในพระคัมภีร์ตอนนี้ กำลังบอกกับเราว่า ความสงบสุขของคนส่วนใหญ่ กำลังแขวนอยู่กับความเป็นส่วนบุคคลของแต่ละคนที่จะมีความรับผิดชอบในการทำให้ทุกคนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ในครั้งนี้  ….เรื่องขึ้นอยู่กับท่าน…จะเลือกทำสิ่งใด ก็ขอให้เห็นแก่ภาพรวมทั้งหมดด้วย ไม่ใช่สำหรับตัวเองเท่านั้น

2 ทิโมธี 1:7 7 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ไม่​ได้​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ขลาด​กลัว​แก่​เรา แต่​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ประ​กอบ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ ความ​รัก และ​การ​บัง​คับ​ตน​เอง​แก่​เรา

1ยอห์น 4:18 18 ใน​ความ​รัก​นั้น​ไม่​มี​ความ​กลัว แต่​ความ​รัก​ที่​สม​บูรณ์​นั้น​ก็​ขับ​ไล่​ความ​กลัว​ออก​ไป​เสีย เพราะ​ความ​กลัว​เกี่ยว​ข้อง​กับ​การ​ลง​โทษ และ​ผู้​ที่​กลัว​ก็​ยัง​ไม่​มี​ความ​รัก​ที่​สม​บูรณ์

By admin