“เกิดผลในพระคริสต์….เกิดเป็นหัวใจและวิญญาณเดียว”

เราคงเคยได้ยินคำโฆษณาที่ว่า มาเป็นแพ็คเกต ซื้ออย่างนี้ได้อีกสองสามอย่างพ่วงมาด้วยกัน เช่น ถ้าซื้อห้องพักประเภทสามวันสองคืน ราคาจะถูกลง มีอาหารห้ามื้อ แถมมีเรือพาเที่ยวอีก ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเกือบจะผ่าตัดมดลูกกับโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง คุณหมอบอกว่า ราคาค่าผ่าตัดมดลูกนี้ แถมตัดไส้ติ่งให้ด้วย อันนี้ก็มาเป็นแพ็กเกต ข้าพเจ้าเลยไม่ผ่ากับหมอคนนี้ บางคนซื้อหม้อเพราะอยากได้ตะหลิว กับเครื่องทำครัวอย่างอื่น พวกเราชอบแพ็กเกต โดยเฉพาะในยุคที่อะไรก็แพง เลยทำให้พวกพ่อค้าหัวใส ทำแผนการตลาดแบบแพ็กเกตแทบจะทุกอย่าง เป็นการบังคับซื้อ เพื่อใช้เป็นวิธีระบายสต็อคสินค้าคงคลัง แต่เรารู้หรือไม่ว่า ไอเดียเรื่องแพ็กเกตนี้มีมาตั้งแต่สมัยสองพันปีที่แล้ว พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสกับสาวกของพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่มาเป็นแพ็กเกตสำหรับคริสเตียน ยอห์น 14:26 26 แต่​องค์​ผู้​ช่วย​คือ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​ซึ่ง​พระ​บิดา​จะ​ทรง​ใช้​มา​ใน​นาม​ของ​เรา​นั้น​จะ​ทรง​สอน​พวก​ท่าน​ทุก​สิ่ง และ​จะ​ทำให้​ระลึก​ถึง​ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​กล่าว​กับ​ท่าน​แล้ว คำว่า ทุกสิ่ง รากศัพท์ภาษากรีกแปลว่า  all, any, every, whole แปลว่า ทั้งหมด อะไรก็ตาม ทุกอย่างและอย่างครบถ้วน นอกจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนทุกอย่าง และอย่างครบถ้วนแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังทำหน้าที่เหมือน server  ขนาดหน่วยความจำไม่มีขีดจำกัดที่เราไม่จำเป็นต้องใช้  memory ในตัวเรา เพื่อทำให้เราระลึกถึงทุกสิ่งที่พระเยซูทรงสอน แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำข้อมูลเข้ามาในจังหวะที่เราต้องการ  พี่น้องบางคนกังวลเรื่องความจำไม่ค่อยดี จะจำพระคัมภีร์ที่อ่านได้อย่างไร ข้าพเจ้าจำได้ถึงตัวอย่างเรื่องตะกร้าของคนในภาคเหนือที่สานและชันยางไว้สำหรับตักน้ำ พอใช้ไปนานๆก็รั่วออก ตักน้ำไม่ได้มาก แต่แน่นอน ตะกร้านั้นสะอาด เหมือนกับสมองของเราอาจจะถดถอยเรื่องความจำ แต่การอ่านพระคัมภีร์เป็นประจำก็จะทำให้ชีวิตเราสะอาด การอ่านก็เหมือนกับเราฝากข้อมูลไว้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นเหมือน Server  พระองค์จะนำข้อมูลมาให้เราในยามจำเป็น และทั้งหมดนี้มาจากภาษากรีกที่พระเยซูทรงใช้ในประโยคนี้ พระเยซูทรงทันสมัยและทรงรู้ระบบของการทำงานอย่างคอมพิวเตอร์ก่อนที่มันจะถูกค้นพบโดยมนุษย์เสียอีก เพราะฉะนั้น พี่น้องไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะจำไม่ได้  เพียงแต่จงใช้เวลาประจำวันทำให้ความคิดของตัวเองสะอาดด้วยพระวจนะของพระเจ้าเสมอ และพร้อมสำหรับการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นในชีวิตของเรา ด้วยการปฏิเสธความต้องการของเนื้อหนังและตอบสนองต่อความต้องการของพระวิญญาณบริสุทธิ์  แล้วเราจะได้รับแพ็กเกตอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าตรัส    เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เราได้ฟังคำเทศนาหัวข้อการเกิดความกล้าหาญ นี่เป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกตชีวิตที่เกิดผลในพระคริสต์ และวันนี้ พี่น้องจะได้ฟังสิ่งที่มากับแพ็กเกตอีกเรื่อง จากกิจการซีรี่ส์ในวันนี้ กิจการ4:32-37  32 คน​ทั้ง​หลาย​ที่​เชื่อ​นั้น​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน และ​ไม่​มี​ใคร​อ้าง​ว่า​สิ่ง​ของ​ที่​ตน​มี​อยู่​นั้นเป็น​ของ​ตนเอง แต่​ทั้ง​หมด​เป็น​ของ​ส่วน​กลาง33 และ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​บรร​ดา​อัคร​ทูต​ก็​เป็น​พยาน​ถึง​การ​คืน​พระ​ชนม์​ของ​พระ​เยซู​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​พระ​คุณ​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​อยู่​กับ​พวก​เขา​ทุก​คน34 เพราะ​ว่า​ใน​พวก​เขา​ไม่​มี​ใคร​ขัด​สน ใคร​มี​ไร่นา​บ้าน​เรือน​ก็​ขาย​เสีย35 และ​นำ​เงิน​ค่า​ของ​ที่​ขาย​ได้​นั้น​มา​วาง​ไว้​ที่​เท้า​ของ​บรร​ดา​อัคร​ทูต พวก​อัคร​ทูต​จึง​แจก​จ่าย​ให้​ทุก​คน​ตาม​ความ​จำเป็น36 โย​เซฟ​ผู้​ที่​บรร​ดา​อัคร​ทูต​เรียก​ว่า บาร​นา​บัส ซึ่ง​แปล​ว่า​ลูก​แห่ง​การ​หนุน​น้ำใจ เป็น​เล​วี​ชาว​เกาะ​ไซ​ปรัส37 มี​ที่​ดิน​ก็​ขาย​เสีย และ​นำ​เงิน​ค่า​ที่ดิน​นั้น​มา​วาง​ไว้​ที่​เท้า​ของ​พวก​อัคร​ทูต  หากเราย้อนกลับไปที่ข้อ 31 31 เมื่อ​เขา​ทั้ง​หลาย​อธิษ​ฐาน​แล้ว ที่​ซึ่ง​พวก​เขา​ประชุม​อยู่​นั้น​ก็​หวั่น​ไหว แล้ว​พวก​เขา​เต็ม​เปี่ยม​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​และ​กล่าว​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​ด้วย​ใจ​กล้า​หาญ ชีวิตที่เกิดผลในพระคริสต์ได้ทำให้สาวกของพระเยซูคริสต์ได้รับใจที่กล้าหาญ และสิ่งที่ตามมาในแพ็กเกตเดียวกันนี้อยู่ในข้อ 32 32 คน​ทั้ง​หลาย​ที่​เชื่อ​นั้น​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน คำว่า น้ำหนึ่งใจเดียวกัน รากศัพท์ภาษากรีกแปลว่า หัวใจและวิญญาณเป็นหนึ่งเดียว One heart and One soul หัวใจเดียว แปลว่า มีความคิดและความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว ส่วนคำว่า วิญญาณเดียว  แปลว่า สิ่งเป็นอยู่ภายใน (Inner Being) ชีวิตภายในเป็นหนึ่งเดียว ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นี่คือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตภายใน ความคิด อารมณ์ความรู้สึกและวิญญาณภายในไม่มีความขัดแย้งกัน แต่ไปในทิศทางเดียวกัน  ในท่ามกลางคนจำนวนมากมายที่ รับเชื่อครั้งแรก 3,000 คน ต่อมาอีก 5.000 คน และยังมีมาสมทบอีกทุกๆวัน คนจำนวนมากที่เกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว มีการยอมรับและเห็นพ้องกันในหลักข้อเชื่อ ในสาระของความชื่อที่คนเหล่านี้มีความคิดและวิจารณ ญาณ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ ทั้งหมดต่างทำหน้าที่อย่างเดียวกัน และเข้าใจคำสั่งข้อบังคับอย่างเดียวกัน ต่างเกาะติดความเข้าใจอย่างเดียวกัน และมีจุดบรรจบและเห็นภาพอย่างเดียวกัน และนี่คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของความรักที่มีต่อกันและกัน วิญญาณของเขาทั้งหลายได้ผูกติดกัน จนกลายเป็นวิญญาณเดียวในสังคมขนาดใหญ่ของคริสเตียน อริสโตเติลถูกตั้งคำถามถึงลักษณะความสัมพันธ์แบบนี้ว่าคืออะไร แล้วท่านก็ตอบว่า นี่คือ วิญญาณเดียวที่อยู่ในร่างของคนสองคน แน่นอน สังคมที่มีความสัมพันธ์แบบนี้ ใครๆก็อยากจะอยู่ ไม่มีความเห็นแก่ตัว มีแต่รอยยิ้ม และมิตรไมตรี และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีแต่การปรนนิบัติ ช่วยเหลือกันและกัน มีแต่คนที่คอยเฝ้ามองดูความต้องการของกันและกัน และนี่คือแพ็กเกตที่มาพร้อมกับชีวิตที่เกิดผลในพระเยซูคริสต์  ขอพระเจ้าทรงช่วยคริสตจักรของเราให้ย้อนกลับไปเหมือนคริสตจักรยุคแรกที่ได้รับทั้งแพ็กเกต มีหัวใจและวิญญาณเดียวในชีวิตของเราแต่ละคน ก่อนที่เราจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว หากเรายังมีความขัดแย้ง สับสนในชีวิตของเรา นั่นคือสัญญาณว่า เรายังใช้ชีวิตคริสเตียนอย่างไม่คุ้มค่า คือไม่ได้รับทั้งแพ็กเกต แสดงว่าเรากำลังขาดทุนอยู่ คุณจะยอมให้ตัวเองขาดทุนอยู่หรือ อุตส่าห์เดินตามพระเยซูทั้งชีวิต แต่ไม่ได้รับทั้งแพ็กเกต  คุณรู้ไม๊ว่าแพ็กเกทนี้จ่ายราคาแพง ให้บอกกับคนข้างๆว่า ขอให้เรารับทั้งแพ็กเกต  แล้วเราจะเป็นคนที่สร้างสังคมที่น่าอยู่ด้วยกันที่เด่นชัดดังนี

1.การให้กลายเป็นนิสัยถาวร   กิจการ 4:32

32 คน​ทั้ง​หลาย​ที่​เชื่อ​นั้น​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน และ​ไม่​มี​ใคร​อ้าง​ว่า​สิ่ง​ของ​ที่​ตน​มี​อยู่​นั้นเป็น​ของ​ตนเอง แต่​ทั้ง​หมด​เป็น​ของ​ส่วน​กลาง คนไทยมีคำพูดเกี่ยวกับนิสัยถาวร คือ สันดอนขุดง่าย สันดานขุดยาก และมักจะใช้ในแง่ลบ แต่ข้าพเจ้าอยากให้เรามีสันดานในแง่บวก นั่นคือการให้ ไม่ง่ายที่คนเราจะยอมให้ของๆตนเองเป็นของคนอื่นฟรีๆ ยกเว้นแต่คนในครอบครัวเดียวกัน และบางครอบครัวในสมัยของเราก็ไม่ง่ายเหมือนกัน ภาษาไทยเรียกว่า งก เรามักเอาเด็กเล็กในบ้านเรามาเล่าเป็นเรื่องตลก เมื่อเห็นความงกของเด็กตัวเล็ก เพราะเขายังเด็ก การแสดงความงกออกมาอย่างชัดเจนดูน่ารัก แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ดูน่าเกลียด และน่ารังเกียจ ผู้ใหญ่จึงมีภาษาแสดงความงกแบบเนียนๆ ด้วยเหตุผลว่า ให้ไม่ได้เพราะ…..เหตุผลนู่นนี่นั่น สารพัดจะมีข้อกล่าวอ้าง…. ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ได้ยินสมาชิกของเราบางคน (หวังว่าอนาคตจะทั้งหมด)  มักจะพูดว่า เขาเดือดร้อนกว่าเรา ในขณะที่เราก็จำกัดและกำลังมีปัญหา นี่คือสิ่งที่มากับแพ็กเกตชีวิตที่เกิดผลในพระคริสต์  การมีหัวใจและวิญญาณเดียว ทำให้ความคิดกับอารมณ์เป็นหนึ่งเดียว เวลาคนเราจะให้ในขณะที่มีจำกัด เราจะใช้อารมณ์จะมาเหนือเหตุผล (ขัดแย้งกับเหตุผล) ว่าทำไมต้องให้ในขณะที่จำกัด หรือมีคำถามว่า สมควรหรือไม่สมควรให้ ถ้าทำตัวไม่ดี ก็ไม่ให้ นี่คืออารมณ์กับเหตุผลไม่เป็นหนึ่งเดียวแล้ว เรารับรู้ว่ามีความต้องการ แต่เรารู้สึกว่า ไม่สบอารมณ์ไปด้วย นี่ก็คืออาการของความไม่เป็นหนึ่งเดียวของความคิดกับอารมณ์ แถมวิญญาณภายในเราไม่สงบ รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาของคน วิญญาณกับความคิดก็ไม่เป็นหนึ่งเดียว นิสัยถาวรแห่งการให้ยากที่จะเกิด  ความหมายของคำว่า นิสัยถาวร แปลว่า ธรรมชาติ  ตรงกันข้ามกับธรรมชาติของการให้ คือ ไม่อยากจะให้ ไม่พร้อมจะให้ ไม่ชอบการให้ และคนที่มีธรรมชาติตรงกันข้ามกับการให้ มักจะไม่มีคำว่า ​ทั้ง​หมด​เป็น​ของ​ส่วน​กลาง แต่คนบางคน การให้ได้กลายเป็นธรรมชาติ เป็นนิสัยถาวร สิ่งที่เขามีอยู่ในการครอบครองของตนเอง เขาจะจัดการมันราวกับว่ามันเป็นของส่วนกลาง คือเป็นเงินสำหรับสาธารณะ (Public Fund) นี่คือลักษณะของคนที่มีหัวใจและวิญญาณเดียว 2โครินธ์ 8:12-14 12 เพราะ​ว่า​ถ้า​มี​น้ำใจ​พร้อม​อยู่​แล้ว ​พระ​เจ้า​ก็​พอ​พระ​ทัย​ที่​จะ​ทรง​รับ​ตาม​ที่​ทุก​คน​มี​อยู่ มิใช่​ตาม​ที่​เขา​ไม่​มี​13 ข้าพเจ้า​ไม่ได้​หมาย​ความ​ว่า​ให้​การ​งาน​ของ​คน​อื่น​เบา​ลง และ​ให้​การ​งาน​ของ​พวก​ท่าน​หนัก​ขึ้น​14 แต่​เป็น​การ​ให้​กัน​ไป​ให้​กัน​มา ใน​ยาม​ที่​พวก​ท่าน​มี​บริบูรณ์​เช่น​เวลา​นี้ ท่าน​ก็​ควร​จะ​ช่วย​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ขัด​สน และ​ใน​ยาม​ที่​เขา​มี​บริบูรณ์ เขา​ก็​จะ​ได้​ช่วย​พวก​ท่าน​เมื่อ​ขัด​สน​  พระคัมภีร์ตอนนี้บอกเราว่า จะมีวันหนึ่งที่ผู้ให้จะกลายเป็นผู้รับ เพราะฉะนั้น ถ้ามีโอกาสที่จะเป็นผู้ให้ ก็จงฉวยโอกาสการเป็นผู้ให้ และเมื่อเราต้องอยู่ในภาวะที่ต้องเป็นผู้รับ โอกาสนั้นจะมาถึงเราทันเวลาเสมอ แต่บางคนไม่ยอมเป็นผู้ให้ ในโอกาสที่มาถึง เมื่อถึงเวลาจะเป็นผู้รับ เวลาแห่งการเป็นผู้รับของเขาจะถูกยืดยาวออกไป นี่คือกฏฝ่ายวิญญาณอันหนึ่ง อ.เปาโลได้กล่าวด้วยตัวเองเป็นแบบอย่างในการให้ว่า กิจการ 20:33-35  33 ข้าพเจ้า​มิได้​โลภ​เงิน​หรือ​ทอง หรือ​เสื้อผ้า​ของ​ผู้ใด​34 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทราบ​ว่า มือ​ของ​ข้าพเจ้า​เอง​ได้​จัดหา​ปัจจัย​สำหรับ​ตัว​ข้าพเจ้า กับ​คน​ที่​อยู่​กับ​ข้าพเจ้า​35 ข้าพเจ้า​ได้​วาง​แบบอย่าง​ไว้​ให้​ท่าน​ทุก​อย่าง​แล้ว ให้​เห็น​ว่า​โดย​ทำงาน​เช่นนี้​ควร​จะ​ช่วย​คน​ที่​มี​กำลัง​น้อย ระลึก​ถึง​พระ​วาทะ​ของ​พระ​เยซู​เจ้า ซึ่ง​พระ​องค์​ตรัส​ว่า ‘การ​ให้​เป็น​เหตุ​ให้​มี​ความ​สุข​ยิ่ง​กว่า​การ​รับ’ ” หรือกล่าวอย่างประสบการณ์ในการให้ของตัวข้าพเจ้าเอง  ยิ่งให้ยิ่งได้รับ และยิ่งให้เร็วก็ยิ่งได้รับเร็ว และในชีวิตการเป็นคริสเตียนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่เคยขาดแคลนเลย จงฝึกชีวิตกับการให้  ให้เป็นนิสัยของคนที่มีหัวใจและวิญญาณเดียว อย่าให้ด้วยความรู้สึกขัดแย้ง ด้วยความเสียดายหรือการฝืนใจ เพราะนั่นมาจากการมีสองจิตสองใจ ซึ่งพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า 2โครินธ์ 9:7-8 7 ทุก​คน​จง​ให้​ตาม​ที่​เขา​ได้​คิด​หมาย​ไว้​ใน​ใจ มิใช่​ให้​ด้วย​นึก​เสียดาย มิใช่​ให้​ด้วย​การ​ฝืน​ใจ เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​รัก​คน​นั้น​ที่​ให้​ด้วย​ใจ​ยินดี​8 และ​พระ​เจ้า​ทรง​ฤทธิ์​อาจ​ประทาน​ของ​ดี​ทุก​สิ่ง​อย่าง​อุดม​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย เพื่อให้​ท่าน​มี​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง​เพียงพอ​สำหรับ​ตัว​เสมอ ทั้ง​จะ​มี​สิ่งของ​บริบูรณ์​สำหรับ​งาน​ที่​ดี​ทุก​อย่าง​ด้วย​ นี่คือการย้ำถึงการมีหัวใจและวิญญาณเดียว

2.ทำให้คนอื่นไม่ขัดสนกลายเป็นวิถี   กิจการ 4:33-35

33 และ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​บรร​ดา​อัคร​ทูต​ก็​เป็น​พยาน​ถึง​การ​คืน​พระ​ชนม์​ของ​พระ​เยซู​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​พระ​คุณ​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​อยู่​กับ​พวก​เขา​ทุก​คน34 เพราะ​ว่า​ใน​พวก​เขา​ไม่​มี​ใคร​ขัด​สน ใคร​มี​ไร่นา​บ้าน​เรือน​ก็​ขาย​เสีย35 และ​นำ​เงิน​ค่า​ของ​ที่​ขาย​ได้​นั้น​มา​วาง​ไว้​ที่​เท้า​ของ​บรร​ดา​อัคร​ทูต พวก​อัคร​ทูต​จึง​แจก​จ่าย​ให้​ทุก​คน​ตาม​ความ​จำเป็น  พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงคนประเภทที่ทำให้ตนเองขัดสนในหนังสือสุภาษิต18:9 9 บุคคล​ที่​หย่อน​ยาน​ใน​การ​งาน ​ก็​เป็น​พี่​น้อง​กับ​คน​เจ้า​ทำลาย ความหมายของคำว่า เจ้าทำลาย ในภาษาฮีบรูแปลว่า คนที่ใช้สิ่งต่างๆอย่างสิ้นเปลือง  สิ้นเปลืองในการใช้ชีวิต ใช้ เวลาอย่างคนฆ่าเวลา ใช้ทรัพยากรอย่างผลาญไปไม่เกิดประโยชน์ส่วนรวม  วิถีชีวิตอย่างนี้นำไปสู่ความยากจน สุภาษิต 10:4 4 มือ​ที่​หย่อน​เป็น​เหตุ​ให้​เกิด​ความ​ยากจน แต่​มือ​ที่​ขยัน​ขันแข็ง​กระทำ​ให้​มั่ง​คั่ง ความยากจนแปลว่าขัดสน วิถีชีวิตของคนเจ้าทำลาย ใครอยู่ใกล้ก็จะทำให้ขัดสน มีตัวอย่างของบางคนใช้คำพูดทำให้ตัวเองขัดสน เช่น เจอหน้าเป็นพูดแต่ความขัดสนของตนเอง จนกลายเป็นวิถีชีวิตของตนเอง มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ยิ่งคนเราพูดถึงตัวเองบ่อยๆซ้ำๆ ในเรื่องนั้นๆ มันจะกลายเป็นจริง ทั้งๆที่มันไม่เป็นจริง น่าสนใจ ถ้าเราเอาพระคัมภีร์ฮีบรูตอนหนึ่งมาพูดแต่ความขัดสนของตนเอง ฮีบรู 11:1 1 ความ​เชื่อ​คือ​ความ​แน่ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​เรา​หวัง​ไว้ เป็น​ความ​รู้สึก​มั่นใจ​ว่า สิ่ง​ที่​ยัง​ไม่ได้​เห็น​นั้น​มี​จริง​ ถ้าคุณพูดว่า คุณจะขัดสน มันจะกลายเป็นความเชื่อที่ส่งผลต่อชีวิตให้ขัดสน ความขัดสนที่ไม่มีอยู่จริงจะมาเพิ่มเติมในชีวิตของคุณ เพราะฉะนั้น อย่าเอาความขัดสนมาเป็นวิถีชีวิต  สิ่งที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์คริสตจักรยุคแรกตอนนี้ ที่บันทึกว่า 34 เพราะ​ว่า​ใน​พวก​เขา​ไม่​มี​ใคร​ขัด​สน ใคร​มี​ไร่นา​บ้าน​เรือน​ก็​ขาย​เสีย นักวิชาการทางพระคัมภีร์คาดการณ์ว่านี่อาจอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่า ปีจูบีรี่ (Jubilee Year) ปีเป่าเขาสัตว์หมายถึงชัยชนะ ปีจูบิลี่จะเวียนมาทุก 7 รอบของ 7 ปี (สะบาโต)เป็นเวลา 49 ปี ดังนั้นปีที่50จึงเป็นปีเฉลิมฉลองจูบิลี่ ที่ดินไร่นาบ้านเรือนจะกลับคืนไปสู่มือเจ้าของเดิมอัตโนมัติ เลวีนิติ 25:13-16 13 “​ใน​ปี​เสียง​เขา​สัตว์​นี้​ให้​ทุก​คน​กลับ​ไปสู่​ภูมิลำเนา​อัน​เป็น​ทรัพย์สิน​ของ​ตน​14 เจ้า​จะ​ขาย​นา​ให้​เพื่อน​บ้าน​ก็​ดี หรือ​ซื้อ​จาก​เพื่อน​บ้าน​ก็​ดี เจ้า​อย่า​โกง​กัน​15 ตาม​จำนวน​ปี​หลังจาก​ปี​เสียง​เขา​สัตว์ เจ้า​จง​ซื้อ​นา​จาก​เพื่อน​บ้าน​ของ​เจ้า และ​ให้​เขา​ขาย​แก่​เจ้า​ตาม​จำนวน​ปี​ที่​ปลูก​พืช​ได้​16 ถ้า​มาก​ปี​ก็​ต้อง​เพิ่ม​ราคา​สูงขึ้น ถ้า​น้อย​ปี​เจ้า​จง​ลด​ราคา​ให้​ต่ำลง เพราะ​ที่​เขา​ขาย​นั้น​เขา​ก็​ขาย​ตาม​จำนวน​ปี​ที่​ปลูก​พืช​  จากกฎหมายของยิวนี้ ทำให้ช่วงเวลาที่มีคนรับเชื่อมากมายมาเป็นสาวกพระเยซู เป็นช่วงเวลาที่คนยิวบางคนมีเงินมากเกินจากที่มีอยู่ จากคำยืนยันที่อ.เปาโลใช้ใน 2โครินธ์8:14 14 แต่​เป็น​การ​ให้​กัน​ไป​ให้​กัน​มา ใน​ยาม​ที่​พวก​ท่าน​มี​บริบูรณ์​เช่น​เวลา​นี้ ท่าน​ก็​ควร​จะ​ช่วย​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ขัด​สน และ​ใน​ยาม​ที่​เขา​มี​บริบูรณ์ เขา​ก็​จะ​ได้​ช่วย​พวก​ท่าน​เมื่อ​ขัด​สน คำว่า มีบริบูรณ์ รากศัพท์ภาษากรีกแปลว่า มีเกินจากที่มีอยู่  จึงสามารถตอบโจทย์บางคนที่อยู่ในความต้องการคือขัดสน และจากจำนวนคนที่มารับเชื่อจำนวนมากมายนับหมื่นคนในจังหวะเวลานั้น อาจอยู่ในแผนการของพระเจ้าที่จะช่วยคนมากมายจากเหตุการณ์การรับเชื่อในพระเยซูคริสต์ ทำให้ตอบโจทย์คนที่ติดขัดได้ เพราะมีคนที่มีเกินจำนวนมากพอๆกับคนที่ติดขัด ชีวิตที่เกิดผลในพระคริสต์…เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสามารถตอบโจทย์ในจังหวะเวลาที่มีความต้องการ  34 เพราะ​ว่า​ใน​พวก​เขา​ไม่​มี​ใคร​ขัด​สน ใคร​มี​ไร่นา​บ้าน​เรือน​ก็​ขาย​เสีย คือการบอกว่า ผู้เชื่อเหล่านี้ได้แพ็กเกตเต็มๆเรื่องการเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองแล้วยังเปลี่ยนวิถีชีวิตคนรอบข้างที่มีความเชื่ออย่างเดียวกัน ทำให้คนอื่นไม่ขัดสน จนกลายเป็นวิถีชีวิตของตนเอง และในแพ็กเกตนี้ยังต่อยอด เรียกว่า โปรโมชั่นอีก คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตกลายเป็นของประทานและความสามารถในการรับใช้ที่เด่นชัด มีคุณลักษณะชีวิตใหม่

3.หนุนน้ำใจกลายเป็นคุณลักษณะชีวิต  กิจการ 4:36-37

36 โย​เซฟ​ผู้​ที่​บรร​ดา​อัคร​ทูต​เรียก​ว่า บาร​นา​บัส ซึ่ง​แปล​ว่า​ลูก​แห่ง​การ​หนุน​น้ำใจ เป็น​เล​วี​ชาว​เกาะ​ไซ​ปรัส37 มี​ที่​ดิน​ก็​ขาย​เสีย และ​นำ​เงิน​ค่า​ที่ดิน​นั้น​มา​วาง​ไว้​ที่​เท้า​ของ​พวก​อัคร​ทูต แบบอย่างที่เด่นชัดได้ถูกยกขึ้นมาในเรื่องนี้ คือโยเซฟ ที่ถูกบรรดาอัครทูตเปลี่ยนชื่อให้เป็นบารนาบัสซึ่ง​แปล​ว่า​ลูก​แห่ง​การ​หนุน​น้ำใจ น่าสนใจที่นี่คือ โยเซฟคนนี้ เป็นยิวที่เกิดในไซปรัส คือต่างประเทศ และยังเป็นพวกเลวีอีก ความเป็นคนเลวี ทำให้รู้ว่า ที่ดินที่โยเซฟคนนี้ขายไป ไม่ใช่มรดก เขาไม่ได้อยู่ในกฎของปีจูบิลี่ คนอื่นจะรวยขึ้นหรือจนลง ไม่เกี่ยวกับเขา แต่เขามีที่ดินที่จะขาย นั่นหมายความว่า เป็นที่ดินที่เขาได้รับมาด้วยวิธีอื่น แน่นอนเขามีที่ดินในการครอบครองของตนเอง  และในการรับใช้ของโยเซฟคนนี้เด่นชัดในเรื่องการหนุนน้ำใจคนอื่น อาจด้วยของประทานในการเผยพระวจนะและสอน ทำให้เขามีความเด่นในการรับใช้ และถูกนับรวมในจำนวนอัครทูตในภายหลัง แม้เขาจะสอน จะเผยพระวจนะ แต่เขาก็ยังคงเป็นแบบอย่างของการเสียสละ ในฐานะของเลวีที่ไม่มีโอกาสที่จะมีที่ดินเลย หรือทำมาหากินเพราะมัวแต่รับใช้ในธรรมศาลา แต่เมื่อมีโอกาส เขาก็เสียสละการครอบครองนั้นเพื่อส่วนรวม ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงให้เป็นคนที่มีหัวใจและวิญญาณเดียว อย่างที่อ.เปาโลได้กล่าวถึงบารนาบัสว่า1โครินธ์ 9:6,12 6 เฉพาะ​ข้าพเจ้า​และ​บารนาบัส​เท่านั้น​หรือ ที่​ไม่​มี​สิทธิ์​ที่​จะ​เลิก​ทำงาน​หา​เลี้ยง​ชีพ…..แต่​ถึง​กระนั้น เรา​ก็​มิได้​ใช้​สิทธิ์​นี้​เลย เรา​ยอม​ทน​ทุกข์​ยาก​สารพัด เพื่อ​เรา​จะ​ไม่​เป็นอุป สรรค​ขัดขวาง​ข่าว​ประเสริฐ​เรื่อง​พระ​คริสต์​ ​ชีวิตที่เกิดผลในพระคริสต์…นำสาวกของพระเยซูคริสต์เข้าสู่แพ็กเกตหัวใจและวิญญาณเดียว  สาวกอย่างบารนาบัสได้เป็นแบบอย่างที่มากกว่านั้นด้วยการสละสิทธิ์ที่ตนมี  คาดว่า ของประทานที่บารนาบัสมีคือการเผยพระวจนะและการสอน และเมื่อของประทานนั้นได้ส่งผลให้เขาแสดงออกมาเป็นการกระทำ ของประทานและความสามารถในตัวของบารนาบัสยิ่งมีสิทธิอำนาจมากยิ่งขึ้น จนการเรียกชื่อของบารนาบัสกลายเป็นคุณลักษณะชีวิตของตัวเขา คือลูกแห่งการหนุนน้ำใจ แปลว่า อยู่ที่ไหน คนได้รับการหนุนน้ำใจ แสดงให้เห็นว่า บารนาบัสมีพลังและอิทธิพลทางจิตใจที่มากกว่าคนทั่วไปมี และเป็นที่ต้องการของสังคมในยามที่กำลังท้อแท้และขาดกำลังใจ เราจะเป็นคนที่รอรับกำลังใจ หรือเป็นคนที่คนอื่นรอรับกำลังใจจากเรา ปรากฏตัวที่ไหนก็ทำให้คนได้รับการหนุนใจ โปรโมชั่นนี้เป็นจริงได้ เริ่มต้นจากการจัดการกับหัวใจและวิญญาณของเราให้ไม่ขัดแย้งกันเสียก่อน เราจึงจะเป็นอย่างทหารที่พร้อมรบในสงครามฝ่ายวิญญาณที่ดุเดือด 1พงศาวดาร 12:23,33  23 ต่อไปนี้​เป็น​จำนวน​ทหาร​ติด​อาวุธ ผู้​มา​หา​ดาวิด​ใน​เมือง​เฮ​โบ​รน เพื่อ​จะ​มอบ​ราช​อาณาจักร​ของ​ซาอูล​ให้กับ​พระ​องค์ ตาม​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​….33 จาก​คนเศบู​ลุน มี​ห้า​หมื่น​คน​ที่​ฝึก​แล้ว​เตรียม​พร้อม​เข้า​สู้​รบ สรรพ​ด้วย​อาวุธ​ทุก​อย่าง​เพื่อ​ทำ​สงคราม​เพื่อ​ช่วยเหลือ มิใช่​ด้วย​สอง​จิต​สอง​ใจ ​นี่คือภาพทหารที่พร้อมรบ คือทหารที่รับการฝึกแล้ว และวันนี้ สงครามฝ่ายวิญญาณในยุคของเรากำลังต้องการกองทัพที่พร้อมรบในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือ การให้กำลังใจ พระเยซูคริสต์กำลังเรียกพวกเราทั้งหลายให้เข้าสู่กองทัพเป็นทหารของพระคริสต์ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือมิใช่รอความช่วยเหลือ นั่นคือคนที่มีหัวใจและวิญญาณเดียวในจำนวนคนที่กลับใจมากมาย ยากอบ 4:8 8 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เข้า​ใกล้​พระ​เจ้า และ​พระ​องค์​จะ​เสด็จ​มา​ใกล้​ท่าน คน​บาป​ทั้ง​หลาย​เอ๋ย จง​ชำระ​มือ​ให้​สะอาด และ​คน​สอง​ใจ จง​ชำระ​ใจ​ของ​ตน​ให้​บริสุทธิ์​ คนที่มีหัวใจและวิญญาณเดียวเท่านั้นที่จะสร้างสังคมที่น่าอยู่ สังคมที่คนกำลังแสวงหา สังคมของคนที่มีหัวใจและวิญญาณเดียว  อาเมน

 “เกิดผลในพระคริสต์….เกิดเป็นหัวใจและวิญญาณเดียว”

1.การให้กลายเป็นนิสัยถาวร

2.ทำให้คนอื่นไม่ขัดสนกลายเป็นวิถี

3.หนุนน้ำใจคือคุณลักษณะชีวิต

Leave a Comment