“ชีวิตที่เกิดผล…ไว้วางใจ…ไว้ใจได้”

บทเรียนเรื่องบำบัดภายในสอนเรื่องความไว้วางใจแรก (Basic Trust) จะเกิดขึ้นในช่วงวัย 0-2ปี ถ้าความไว้วางใจแรกถูกทำลายไป เหมือนอิฐก้อนแรกร้าว อิฐก้อนต่อๆไปที่จะมาก่อร่างสร้างชีวิตของเด็กคนนั้นก็จะร้าวตามไปด้วยในแต่ละวัย นี่คือเหตุผลที่เวลาบำบัดส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับวัยเด็ก เพื่อที่จะหารากของปัญหาที่ทำให้ชีวิตออกผลที่ขมขื่นในปัจจุบันเพราะว่า ชีวิตที่ขมขื่นไม่สามารถออกผลที่หวานได้ พระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสเรื่องนี้ มัทธิว 12:33  33 “พึง​กล่าว​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่ง​ว่า​ต้น​ดี​ผล​ก็​ดี หรือ​ต้น​เลว​ผล​ก็​เลว​ด้วย เรา​จะ​รู้จัก​ต้นไม้​ด้วย​ผล​ของ​มัน รากศัพท์ของคำว่า ผลดี แปลว่า สวยงาม ดี มีคุณค่า ศีลธรรมสะอาด ส่วนคำว่า ผลเลว แปลว่า เน่าเปื่อย ไร้ค่า  อ.เปาโลได้ใช้คำเรียกผลชีวิตของคนที่เกิดผลตรงกันข้ามกันด้วยสองคำคือคำว่า กลิ่นหอม และกลิ่นแห่งความตาย 2โครินธ์ 2:16 16 ฝ่าย​หนึ่ง​เป็น​กลิ่น​แห่ง​ความ​ตาย​ซึ่ง​นำไปสู่​ความ​ตาย และ​อีก​ฝ่าย​หนึ่ง​เป็น​กลิ่น​หอม​แห่ง​ชีวิต​ซึ่ง​นำไปสู่​ชีวิต…. อะไรที่ตายมักจะเน่าและส่งกลิ่นเหม็น แต่สิ่งที่ยังมีชีวิต จะไม่เน่า ไม่ส่งกลิ่น  ความตรงกันข้ามระหว่างผลดีกับผลเลว อยู่ที่มีชีวิต หรือไม่มีชีวิต (ตาย) ความขมขื่นของชีวิตตรงกันข้ามกับความหวาน  ความขมขื่นเป็นพิษทำให้ตาย ทำให้เน่าเสีย และส่งกลิ่น  ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องจัดการกับรากของความขมขื่นที่มาของความไว้วางใจที่ได้แตกร้าวไปในอดีต ทำให้ผลชีวิตที่ออกมาทั้งขมขื่นและกลัวที่จะไว้วางใจคน มีคำพูดหนึ่งเกี่ยวกับความไว้วางใจว่า  เมื่อใดที่เราวางใจผู้อื่น ผู้อื่นก็จะวางใจเรา ไม่เพียงแค่สร้างความวางใจ แต่จะเป็นการเพิ่มพูนความวางใจ และความเชื่อพื้นฐานที่ว่ามนุษย์เรามีความดีงามพอจะรับความวางใจได้  อยากได้รับความวางใจ และพร้อมจะครองตัวด้วยความวางใจที่ได้รับมา  บทเรียนสำหรับเราในวันนี้เป็นเรื่องของความไว้วางใจ และความไว้ใจได้ ซึ่งสองสิ่งนี้มีเกี่ยวข้องกัน และตัวอย่างในพระคัมภีร์กิจการซีรี่ส์นี้ปรากฏใน  กิจการ 9:10-19 10 ​ใน​เมือง​ดามัสกัส​มี​ศิษย์​คน​หนึ่ง​ชื่อ​อานาเนีย​ องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ได้​ตรัส​กับ​ผู้​นั้น​โดย​นิมิต​ว่า “อา​นาเนีย​เอ๋ย” อา​นาเนีย​จึง​ทูล​ตอบ​ว่า “​พระ​องค์​เจ้า​ข้า ข้า​พระ​องค์​อยู่​ที่นี่”11 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “จง​ลุก​ขึ้น​ไป​ที่​ถนน​ที่​เรียก​ว่า​ถนน​ตรง ถาม​หา​ชาย​คน​หนึ่ง​ชื่อ​เซาโล​ชาว​เมือง​ทาร์ซัส​อยู่​ใน​ตึก​ของ​ยูดาส เพราะ​ดู​เถิด เขา​กำลัง​อธิษฐาน​อยู่​12 และ​เขา​ได้​เห็น​คน​หนึ่ง​ชื่อ​อานาเนีย​ เข้า​มา​วางมือ​บน​เขา เพื่อ​เขา​จะ​เห็น​ได้​อีก”13 แต่​อา​นาเนีย​ทูล​ตอบ​ว่า “​พระ​องค์​เจ้า​ข้า ข้า​พระ​องค์​ได้​ยิน​หลาย​คน​พูด​ถึง​คน​นั้น​ว่า เขา​ได้​ทำ​ร้าย​วิสุทธิ​ชน​ของ​พระ​องค์ ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​มาก​14 และ​ใน​ที่นี่​เขา​ได้​อำนาจ​มา​จาก​พวก​มหา​ปุโรหิต ให้​ผูกมัด​คน​ทั้ง​ปวง​ที่​อธิษฐาน​ออก​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์”15 ฝ่าย​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ได้​ตรัส​กับ​ท่าน​ว่า “จง​ไป​เถิด เพราะ​ว่า​คน​นั้น​เป็น​ภาชนะ​ที่​เรา​ได้​เลือกสรร​ไว้ สำหรับ​จะ​นำ​นาม​ของ​เรา​ไป​ยัง​ประชาชาติ กษัตริย์​และ​พวก​อิสราเอล​16 เพราะ​ว่า​เรา​จะ​สำแดง​ให้​เขา​เห็น​ว่า เขา​จะต้อง​ทน​ทุกข์​ลำบาก​มาก​เท่าใด​เพราะ​นาม​ของ​เรา”17 แล้ว​อา​นาเนีย​ก็​ไป และ​เข้า​ไป​ใน​ตึก​วางมือ​บน​เซาโล​ กล่าว​ว่า “พี่​เซาโล​เอ๋ย องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า คือ​พระ​เยซู​ได้​ทรง​ปรากฏ​แก่​ท่าน​กลาง​ทาง​ที่​ท่าน​มา​นั้น ได้​ทรง​ใช้​ข้าพเจ้า​มา เพื่อ​ท่าน​จะ​เห็น​ได้​อีก และ​เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​เต็ม​บริบูรณ์”18 และ​ใน​ทันใด​นั้น​มี​อะไร​เหมือน​เกล็ด​ตก​จาก​ตา​ของ​เซาโล​ แล้ว​ก็​เห็น​ได้​อีก ท่าน​จึง​ลุก​ขึ้น​รับ​บัพติศมา​19 พอ​รับประทาน​อาหาร​แล้ว​ก็​มี​กำลัง​ขึ้น  พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บันทึกว่าในเมืองดามัสกัสมีศิษย์พระเยซูคนหนึ่งชื่ออานาเนีย  เขาได้รับนิมิตเป็นการสื่อสารกับพระเจ้า มีการโต้ตอบกันระหว่างพระเจ้ากับอานาเนีย 10 ​ใน​เมือง​ดามัสกัส​มี​ศิษย์​คน​หนึ่ง​ชื่อ​อานาเนีย​ องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ได้​ตรัส​กับ​ผู้​นั้น​โดย​นิมิต​ว่า “อา​นาเนีย​เอ๋ย” อา​นาเนีย​จึง​ทูล​ตอบ​ว่า “​พระ​องค์​เจ้า​ข้า ข้า​พระ​องค์​อยู่​ที่นี่”พระเจ้าทรงเรียกชื่ออานาเนีย แสดงถึงความคุ้นเคยระหว่างอานาเนียกับพระเจ้า อานาเนียน่าจะมีประสบการณ์การได้ยินเสียงของพระเจ้า ดังนั้น อานาเนียจึงขานรับต่อการเรียกของพระเจ้า  “​พระ​องค์​เจ้า​ข้า ข้า​พระ​องค์​อยู่​ที่นี่”การขานรับนี้คล้ายกับการขานรับของบุคคลในพระคัมภีร์เดิมคนหนึ่ง ชื่อ ซามูเอล แต่เวลานั้นซามูเอลยังเป็นเด็กเลยไม่รู้ว่าเป็นเสียงของพระเจ้าที่เรียกเขา จนเอลีต้องแนะนำซามูเอลว่า ถ้าได้ยินการเรียกนั้นอีกก็จงขานรับดังว่าเป็นเสียงที่มาจากพระเจ้า และซามูเอลก็ทำตามคำแนะนำของเอลี ปรากฏว่า เป็นเสียงเรียกจากพระเจ้าจริงๆ แต่สำหรับอานาเนีย คือประสบการณ์ของตัวเขากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้น เขาจึงขานรับได้อย่างทันที อย่างคนคุ้นเคยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างดี   ขอให้เราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อ จงฝึกและใช้เวลาที่จะฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา พระองค์จะพูดกับเรา จงจัดเวลาที่จะเฝ้าเดี่ยว รอคอยพระเจ้าในเวลาที่เงียบสงบ จะเป็นเช้าสายบ่ายค่ำได้ทั้งนั้น  เมื่ออานาเนียขานรับพระเจ้า บทสนทนาก็ต่อเนื่องทันที 11 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “จง​ลุก​ขึ้น​ไป​ที่​ถนน​ที่​เรียก​ว่า​ถนน​ตรง ถาม​หา​ชาย​คน​หนึ่ง​ชื่อ​เซาโล​ชาว​เมือง​ทาร์ซัส​อยู่​ใน​ตึก​ของ​ยูดาส เพราะ​ดู​เถิด เขา​กำลัง​อธิษฐาน​อยู่​12 และ​เขา​ได้​เห็น​คน​หนึ่ง​ชื่อ​อานาเนีย​ เข้า​มา​วางมือ​บน​เขา เพื่อ​เขา​จะ​เห็น​ได้​อีก”อยากให้เราสังเกตตรงนี้ว่า ข่าวสารที่พระเจ้าส่งมาให้อานาเนียทันทีเมื่ออานาเนียขานรับ นั่นหมายความว่า การขานรับ คือการแสดงออกว่า เรารู้ตัวเองว่ากำลังสื่อสารกับใคร พระเจ้าจะไม่ส่งข่าวสารให้กับคนที่ไม่รู้ว่า เขากำลังสื่อสารกับใคร โดยเฉพาะกับพระเจ้า  มีคริสเตียนไม่น้อยที่ดำเนินชีวิตคริสเตียนแบบไม่เคยขานรับพระเจ้า  มีแต่เรียกหาพระเจ้า และก็ไม่รู้ว่าพระองค์อยู่ที่ไหน คริสเตียนจำพวกนี้มักจะอ่อนแรง เหนื่อยล้า และแก่เร็ว (เพื่อนผู้รับใช้ของข้าพเจ้าบอก) อิสยาห์ 40:31 31 แต่​เขา​ทั้ง​หลาย​ผู้​รอ​คอย​พระ​เจ้า​จะ​เสริม​เรี่ยว​แรง​ใหม่ เขา​จะ​บิน​ขึ้น​ด้วย​ปีก​เหมือน​นก​อินทรี เขา​จะ​วิ่ง​และ​ไม่​เหน็ด​เหนื่อย เขา​จะ​เดิน​และ​ไม่​อ่อน​เปลี้ย  ​เพื่อนข้าพเจ้าตีความตอนนี้ว่า ถ้าเรารอคอยพระเจ้า เขาจะไม่รู้จักแก่ แต่ข้าพเจ้าตีความว่า การรอคอยพระเจ้าตอนนี้สำหรับคนแก่จะเปลี่ยนมาเป็นคนหนุ่ม แต่พี่น้องจะเลือกแบบไหนก็ได้นะ คนหนุ่มสาวที่ไม่อยากแก่ และคนแก่ที่อยากกลับไปหนุ่มสาวอีก น่าจะใช้ได้ทั้งหมด แต่ความหมายของการรอคอยพระเจ้าที่สำคัญ คือ การรับการสื่อสารจากพระเจ้า เพื่อจะขานรับพระเจ้าว่า พระองค์จะส่งข่าวอะไรให้เรา เหมือนกับชีวิตของอานาเนียที่รอคอยพระเจ้า คือความวางใจที่มีในพระเจ้าตลอดเวลา ทำให้อานาเนียกลายเป็นคนที่พระเจ้าไว้ใจได้ที่จะใช้ให้ไปทำงานสำคัญ อ.เปาโลได้กล่าวในภายหลังเรื่องการใช้การได้อย่างนี้ว่า โรม 5:2-4  2 โดย​ทาง​พระ​องค์​เรา​จึง​ได้​เข้า​ใน​ร่ม​พระ​คุณ​ที่​เรา​ยืน​อยู่​และ​เรา​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​ความ​ไว้วางใจ ว่า​จะ​ได้​มี​ส่วน​ใน​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า​3 ยิ่ง​กว่า​นั้น เรา​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​ความ​ทุกข์​ยาก​ของ​เรา​ด้วย เพราะ​เรา​รู้​ว่า​ความ​ทุกข์​ยาก​นั้น ทำ​ให้​เกิด​ความ​อดทน​4 และ​ความ​อดทน​ทำ​ให้​เห็น​ว่า​เรา​เป็น​คน​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ใช้ได้…. ความอดทนคือปัจจัยหนึ่งในเรื่องการรอคอยพระเจ้า  คาดว่า อานาเนียน่าจะอยู่ในท่าทีที่รอคอยที่จะฟังเสียงของพระเจ้า จากข้อ 11จึงบรรยายถึงคำที่พระเจ้าสั่งให้อานาเนียลุกขึ้น….คือเลิกรอคอยได้แล้ว แต่จงรับข่าวสารและไปตามที่กำหนดโดยพระเจ้า 11 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “จง​ลุก​ขึ้น​ไป​ที่​ถนน​ที่​เรียก​ว่า​ถนน​ตรง ถาม​หา​ชาย​คน​หนึ่ง​ชื่อ​เซาโล​ชาว​เมือง​ทาร์ซัส​อยู่​ใน​ตึก​ของ​ยูดาส เพราะ​ดู​เถิด เขา​กำลัง​อธิษฐาน​อยู่​12 และ​เขา​ได้​เห็น​คน​หนึ่ง​ชื่อ​อานาเนีย​ เข้า​มา​วางมือ​บน​เขา เพื่อ​เขา​จะ​เห็น​ได้​อีก”การสื่อสารของพระเจ้าชัดเจนมาก มีเส้นทาง มีชื่อถนน ให้ไปถามหาชื่อเซาโล ชาวเมืองทาร์ซัส ป้องกันการผิดตัว มีสถานที่ มีชื่อเจ้าของสถานที่ คือยูดาส  พระเจ้าได้ทำให้เซาโลรับนิมิตเป็นภาพ แต่พระองค์ไม่สื่อสารแบบอานาเนีย เซาโลกำลังอธิษฐาน แสดงว่า เซาโลเวลานั้น กลับใจใหม่แล้ว เลิกข่มเหงคริสเตียนแล้ว แต่กำลังรอคอยพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน นี่เป็นท่าทีของความไว้วางใจที่เกิดขึ้นกับเซาโล พระเจ้าจึงให้เซาโลเห็นนิมิตของอานาเนียที่จะมาทำให้ตาของเซาโลที่มืดบอดสว่างอีกครั้งหนึ่ง   ถ้าพี่น้องที่นี่กำลังรู้สึกมืดแปดด้าน ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจเดินหน้าต่อไปยังไงดี กำลังหยุดชะงักกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่าง คำแนะนำ คือ จงรอคอยพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน จงนิ่งสงบต่อหน้าพระเจ้า  วางภาระหนัก ความคิดที่ว้าวุ่นทั้งหลายลง ตั้งสติ มีสมาธิ จดจ่อในการรอคอยพระเจ้า เป็นท่าทีไว้วางใจพระเจ้า  อิสยาห์ 59:1 1 ดู​เถิด ​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​เจ้า​มิได้​สั้น​ลง ที่​จะ​ช่วย​ให้​รอด​ไม่ได้ หรือ​พระ​กรรณ​ตึง ซึ่ง​จะ​ไม่​ทรง​ได้​ยิน บ่อยครั้งที่คริสเตียนจะมีท่าทีราวกับว่า พระเจ้าไม่สามารถช่วยได้ พระเจ้าไม่สามารถได้ยินความต้องการหรือความทุกข์ใจของเรา แต่ความจริงพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงต่อในอิสยาห์ 59:2  2 แต่​ว่า​ความ​บาป​ชั่ว​ของ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​ได้​กระทำ​ให้​เกิด​การ​แยก ระหว่าง​เจ้า​กับ​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า และ​บาป​ของ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​ได้​บัง​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์​เสีย​จาก​เจ้า ​พระ​องค์​จึง​มิได้​ยิน ปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระเจ้า แต่ปัญหาใหญ่อยู่ที่ตัวเราต่างหาก ทำให้คำอธิษฐานของเราไปไม่ถึงพระเจ้า เซาโลได้รับการสื่อสารจากพระเจ้าเป็นนิมิต ยังไม่ใช่บทสนทนากับพระเจ้า เพราะเขาเพิ่งเป็นคริสเตียนใหม่ ยังไม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ หลังจากตาของเซาโลจะกลับมาสว่างอีกครั้งหนึ่ง   ขอให้เราทั้งหลายจงรอคอยพระเจ้า แล้วเราจะได้เห็นความสว่าง เห็นการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้า ความจริงพระเยซูได้บอกกับเซาโลแล้วว่า 6 แต่​เจ้า​จง​ลุก​ขึ้น​เข้า​ไป​ใน​เมือง​ และ​เจ้า​จะต้อง​ทำ​ประการ​ใด​จะ​มี​คน​บอก​ให้​รู้”เป็นความหวังที่เซาโลจำต้องเชื่อฟังไปในทิศทางที่พระเยซูทรงกำหนด พระเยซูได้จัดเตรียมทางออกไว้สำหรับเซาโลแล้ว ในขณะเดียวกัน สามวันที่ตาบอดคือประสบการณ์การรอคอยพระเจ้าอย่างเดียว และ​เจ้า​จะต้อง​ทำ​ประการ​ใด​จะ​มี​คน​บอก​ให้​รู้”จะมีการสื่อสารมาจากพระเจ้า ผ่านคนที่พระองค์ทรงกำหนดไว้   ดังนั้นให้รอคอย และรอคอย อย่ากระวนกระวาย อย่ากระเสือกกระสนด้วยวิธีของตนเอง เพราะจะไม่ได้รับคำตอบ หรืออาจจะแย่กว่าเดิม “ชีวิตที่เกิดผล…ไว้วางใจ…ไว้ใจได้” ยังต้องเจอกับการทดสอบความไว้วางใจในพระเจ้าเมื่อข้อมูลเก่ายังอยู่ในสมอง 13 แต่​อา​นาเนีย​ทูล​ตอบ​ว่า “​พระ​องค์​เจ้า​ข้า ข้า​พระ​องค์​ได้​ยิน​หลาย​คน​พูด​ถึง​คน​นั้น​ว่า เขา​ได้​ทำ​ร้าย​วิสุทธิ​ชน​ของ​พระ​องค์ ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​มาก​14 และ​ใน​ที่นี่​เขา​ได้​อำนาจ​มา​จาก​พวก​มหา​ปุโรหิต ให้​ผูกมัด​คน​ทั้ง​ปวง​ที่​อธิษฐาน​ออก​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์”นี่เป็นข้อมูลเก่าที่ยังอยู่ในสมองของอานาเนีย เช่นเดียวกัน พวกเราส่วนใหญ่มักจะดำเนินชีวิตตามข้อมูลเก่าๆ ประสบการณ์เก่า (ที่ล้มเหลว ที่ผิดพลาด ที่กลัว ไม่กล้า เข็ด) ไม่ได้อัพเดตข้อมูลใหม่ เรารู้หรือไม่ว่า พระเจ้าของเราทันสมัยเสมอ พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงความทันสมัยของพระเจ้าอย่างนี้ว่าอิสยาห์ 43:18-19 18 ตรัส​ดังนี้​ว่า “อย่า​จดจำ​สิ่ง​ล่วง​แล้ว​นั้น อย่า​พิเคราะห์​สิ่ง​เก่า​ก่อน 19 ดู​เถิด เรา​กำลัง​กระทำ​สิ่ง​ใหม่ งอก​ขึ้น​มา​แล้ว เจ้า​ไม่​เห็น​หรือ เรา​จะ​ทำทาง​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร และ​แม่น้ำ​ใน​ที่​แห้ง​แล้ง   แปลความว่า อย่าอยู่กับข้อมูลเก่าๆที่บอกเราไว้ว่า ที่แห้งแล้งก็จะแห้งแล้งตลอดไป ที่กันดารไม่มีทางไปก็จะจนหนทางตลอดไป เพราะว่า พระเจ้าจะเป็นผู้ทำ ผู้เปลี่ยน และนำสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสกับอานาเนีย และทรงตรัสกับเราทั้งหลายในวันนี้ด้วย 15 ฝ่าย​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ได้​ตรัส​กับ​ท่าน​ว่า “จง​ไป​เถิด เพราะ​ว่า​คน​นั้น​เป็น​ภาชนะ​ที่​เรา​ได้​เลือกสรร​ไว้ สำหรับ​จะ​นำ​นาม​ของ​เรา​ไป​ยัง​ประชาชาติ กษัตริย์​และ​พวก​อิสราเอล​16 เพราะ​ว่า​เรา​จะ​สำแดง​ให้​เขา​เห็น​ว่า เขา​จะต้อง​ทน​ทุกข์​ลำบาก​มาก​เท่าใด​เพราะ​นาม​ของ​เรา”  พระเจ้ากำลังบอกกับอานาเนียว่า พระองค์ได้เปลี่ยนเซาโลจากอุปสรรคให้กลายเป็นอุปกรณ์แล้ว  พระเจ้าก็จะทรงเปลี่ยนชีวิตของเราทั้งหลายในวันนี้ด้วย จากอุปสรรคให้กลายเป็นอุปกรณ์  พระองค์จะทรงทำให้ทางที่จนมุมนั้นทะลุทะลวงออกไปได้ พระองค์จะทำให้ความยากจนกลายเป็นความมั่งมี พระองค์จะทรงทำให้ความอ่อนแอกลายเป็นความเข้มแข็ง หนังสือเรื่อง ชีวิตออร์แกนิค หัวข้อสุดท้ายได้พูดถึง เรื่องความคิดแบบคนขัดสน กับความคิดแบบอุดมสมบูรณ์  คนที่คิดขัดสน จะกลัวว่าพรุ่งนี้จะไม่มี แต่คนที่คิดแบบอุดมสมบูรณ์ จะคิดว่า พรุ่งนี้จะมีเสมอ วิถีชีวิตของคนสองแบบนี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิง  คนที่คิดแบบขัดสนจะอยู่ด้วยความไม่วางใจ แต่คนที่คิดแบบอุดมสมบูรณ์ จะอยู่อย่างไว้วางใจ คริสเตียนควรเป็นคนที่คิดอย่างอุดมสมบูรณ์ เพราะเราไว้วางใจในพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้ายะโฮวายิเรห์ พระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียม ชีวิตที่เกิดผล…ไว้วางใจ…ไว้ใจได้  จะเป็นอย่างพระธรรมสดุดี 1:3 3 เขา​เป็น​เช่น​ต้นไม้​ที่​ปลูก​ไว้​ริม​ธาร​น้ำ ซึ่ง​เกิดผล​ตาม​ฤดูกาล และ​ใบ​ก็​ไม่​เหี่ยว​แห้ง การ​ทุก​อย่าง​ซึ่ง​เขา​กระทำ​ก็​จำเริญ​ขึ้น  แม้อานาเนียจะมีความขี้ขลาดบ้างด้วยการแสดงออกเป็นคำพูดเพื่อโต้แย้งกับพระเจ้า แต่สุดท้ายเขาก็ยังเป็นต้นไม้ที่เกิดผลตามฤดูกาล… ให้แนวทางกับเราดังนี้

1.คนที่ไว้วางใจพระเจ้า…เป็นคนที่พระเจ้าและคนอื่นไว้ใจได้   กิจการ 9:17

17 แล้ว​อา​นาเนีย​ก็​ไป และ​เข้า​ไป​ใน​ตึก​วางมือ​บน​เซาโล​ กล่าว​ว่า “พี่​เซาโล​เอ๋ย องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า คือ​พระ​เยซู​ได้​ทรง​ปรากฏ​แก่​ท่าน​กลาง​ทาง​ที่​ท่าน​มา​นั้น ได้​ทรง​ใช้​ข้าพเจ้า​มา เพื่อ​ท่าน​จะ​เห็น​ได้​อีก และ​เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​เต็ม​บริบูรณ์”

เราเคยมีปัญหาเรื่องความไว้วางใจหรือไม่  ในบทเรียนเรื่องความเร็วแห่งความไว้วางใจ คนจะลังเลใจหรือจะไว้ใจทันที เกิดจากความคุ้นเคยและการได้รู้จักว่าคนๆนั้น ไว้ใจได้หรือไม่ได้ มีแม่พิมพ์ความวางใจ ที่ประกอบไปด้วยสี่ส่วน

ส่วนแรกเรียกว่า ไว้ใจอย่างงมงาย (โดนหลอก) เรียกว่า Blind Trust  (ไว้ใจสูง วิเคราะห์ต่ำ)

ส่วนที่สองเรียกว่า ไว้ใจอย่างชาญฉลาด (มีดุลยพินิต) เรียกว่า Smart Trust (ไว้ใจสูง วิเคราะห์สูง)

ส่วนที่สามเรียกว่า ไม่มีความไว้วางใจ (ลังเล) เรียกว่า No Trust (ไว้ใจต่ำ วิเคราะห์ต่ำ)

ส่วนที่สี่เรียกว่า ความไม่ไว้วางใจ (ระแวง) เรียกว่า Distrust (ไว้ใจต่ำ วิเคราะห์สูง)

คำถามคือว่า ความไว้ใจของพระเจ้าที่มีต่อคุณเป็นแบบไหน คำถามต่อไปคือ แล้วความไว้ใจของคนอื่นมีต่อตัวคุณเป็นแบบไหน ทั้งพระเจ้าและคนรอบตัวมีความไว้ใจคุณไปในทางเดียวกันหรือขัดแย้งกันอยู่ อานาเนียได้พิสูจน์ว่าเขาเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้ ด้วยการไว้วางใจพระเจ้าก่อน เขาจึงไปตามที่พระเจ้าให้เขาไป และอานาเนียได้รับความไว้ใจจากเซาโลให้วางมืออธิษฐานให้  ซึ่งความขี้ขลาดของอานาเนียได้ถูกทำให้ด้อยลงด้วยความไว้วางใจในพระเจ้า และความขี้ขลาดยิ่งหายไปเมื่อได้พบว่า ที่บ้านของยูดาส บนถนนตรง เซาโลอยู่ที่นั่นตรงกับ ข้อมูลใหม่ที่เขารับจากพระเจ้า ข้อมูลใหม่เริ่มเกิดขึ้นเป็นจริง  ชีวิตที่เกิดผลในอานาเนียเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ออกผลลัพธ์ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ นี่คือ คนที่ไว้วางใจพระเจ้า…เป็นคนที่พระเจ้าและคนอื่นไว้ใจได้  พระเจ้าได้ทำให้อานาเนียกลายเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจจากคนแปลกหน้า เหมือนกับที่เซาโลไว้วางใจคนแปลกหน้าอย่างอานาเนีย   เราเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจจากคนแปลกหน้าหรือไม่ หรือเรากลายเป็นคนแปลกหน้าเองในบ้านของเรา เรากลายเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ เพราะเราไม่ไว้ใจใครเลย  บทเรียนเรื่องความไว้วางใจในหนังสือกิจการยังพาเราไปเมื่ออาเนียเรียกเซาโลว่า “พี่​เซาโล​เอ๋ย คือความรู้สึกของความเป็นพี่น้องในพระคริสต์ อานาเนียสัมผัสลึกๆได้ว่า เซาโลเป็นคริสเตียนจริงๆ กลับใจใหม่จริง อานาเนียไม่กลัวเซาโลอย่างข้อมูลเก่าๆที่ได้รับมาก่อนหน้านั้น นี่คือภาพที่ไว้ใจได้ของคริสเตียนอย่างเซาโลที่เคยข่มเหงคริสเตียนอย่างหนัก อานาเนียซึ่งเป็นคริสเตียนในยุคนั้น มีความชัดเจนถึงของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับคนที่พระเจ้าจะใช้ได้ ดังนั้น อานาเนียพูดกับเซาโลจากประสบการณ์ของเขา ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ไม่ใช้ข้อมูลที่ใช้ไม่ได้ และนี่คือประเด็นสำคัญ ได้​ทรง​ใช้​ข้าพเจ้า​มา เพื่อ​ท่าน​จะ​เห็น​ได้​อีก และ​เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​เต็ม​บริบูรณ์”  อานาเนียเต็มไปด้วยความมั่นใจในการทรงใช้ของพระเจ้าที่มีต่อตัวอานาเนียเอง ณ เวลานี้   เรากล้าจะพูดกับคนตาบอดบางคนหรือไม่ว่า  เราจะทำให้เขามองเห็นได้อีกไม๊?  แต่ที่นี่ อานาเนียเต็มไปด้วยความมั่นใจ ไม่ใช่เพราะเขากำลังใช้ความเชื่อ แต่เขาได้รับการสื่อสารมาจากพระเจ้าแล้ว และการเดินไปตามกำหนดที่พระเจ้ามอบหมายให้ ทำให้อานาเนียได้รับความไว้วางใจจากพระเจ้าให้ทำภารกิจนี้แทนพระองค์โดยการอธิษฐานวางมือให้เซาโลมองเห็นได้อีก   บ่อยครั้งเรามักสับสนกับการใช้ความเชื่อ โดยเราไม่ทำอะไรเลย เพราะเราไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไร เพราะเราไม่ได้รอคอยที่จะรับการสื่อสารจากพระเจ้า เราจึงเป็นง่อย ช่วยใครไม่ได้สักคน อานาเนียมีความชัดเจนจากประสบการณ์ที่พระเจ้าใช้เขา และเวลานี้ เขากำลังเป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่จะส่งต่อ (Impartation) ชีวิตที่ใช้การได้ไปสู่เซาโล โดยการนำเซาโลไปสู่การรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตรงนี้เราจะเห็นว่า ก่อนหน้านี้ฟิลิป นักประกาศให้คนเป็นคริสเตียน แต่คนที่วางมืออธิษฐานให้คริสเตียนเวลานั้นรับพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออัครทูต แต่ที่นี่ อานาเนียไม่ได้เป็นคนหนึ่งคนใดใหนอัครทูตเลย แต่กิจการตอนนี้บอกให้เรารู้ว่า การวางมือให้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ถูกจำกัดไว้ในวงแคบอีกต่อไป  แต่ได้ขยายออกไปผ่านคนที่พระเจ้าใช้การได้ อย่างอานาเนีย เป้าหมายของการมองเห็นของเซาโลครั้งนี้ ก็เพื่อจะเกิดผลโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นผู้ทำให้เขาเกิดผล ไม่ใช่ความสามารถของเซาโลอีกต่อไป เซาโลจะถูกขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณของพระเจ้า ซึ่งตรงกันข้ามกับเนื้อหนังของเซาโลเดิม ชีวิตเก่าของเซาโลไม่สามารถทำให้เซาโลเป็นเครื่องมือใช้การได้สำหรับพระเจ้า แต่พระเจ้าได้ทรงเปลี่ยนเซาโลใหม่ โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูคริสต์ได้ตรัสกับสาวกก่อนที่พระองค์จะถูกรับขึ้นไปบนฟ้าว่า กิจการ 1:8  8 แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้รับ​พระ​ราชทาน​ฤทธิ์​เดช เมื่อ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​จะ​เสด็จ​มา​เหนือ​ท่าน และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เป็น​พยาน​ฝ่าย​เรา​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม ทั่ว​แคว้น​ยูเดีย แคว้น​สะมาเรีย และ​จนถึง​ที่สุด​ปลาย​แผ่นดิน​โลก”  และนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสให้เหตุผลกับอานาเนียว่า พระองค์จะใช้เซาโลออกไปเป็นพยานเพื่อพระองค์ 15 ฝ่าย​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ได้​ตรัส​กับ​ท่าน​ว่า “จง​ไป​เถิด เพราะ​ว่า​คน​นั้น​เป็น​ภาชนะ​ที่​เรา​ได้​เลือกสรร​ไว้ สำหรับ​จะ​นำ​นาม​ของ​เรา​ไป​ยัง​ประชาชาติ กษัตริย์​และ​พวก​อิสราเอล​16 เพราะ​ว่า​เรา​จะ​สำแดง​ให้​เขา​เห็น​ว่า เขา​จะต้อง​ทน​ทุกข์​ลำบาก​มาก​เท่าใด​เพราะ​นาม​ของ​เรา”อานาเนียจึงพูดกับเซาโลว่า ได้​ทรง​ใช้​ข้าพเจ้า​มา เพื่อ​ท่าน​จะ​เห็น​ได้​อีก และ​เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​เต็ม​บริบูรณ์”  หากเราต้องการแสงสว่างของพระเจ้าเพื่อทำให้เรามองเห็นทางออกของชีวิต ก็จงรู้เถิดว่า พระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นได้ ก็เพื่อเราจะเป็นพยานในความสว่างที่ทำให้เรามองเห็นความจริงที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน และคำตอบและการช่วยกู้ต่างๆที่มาถึงเรา เป็นเพียงผลพลอยได้จากการสื่อสารกับพระเจ้า แต่แท้ที่จริงคือการที่ให้เราออกไปเป็นพยานของพระคริสต์ว่า พระองค์ทำอะไรเพื่อเรา เราจึงไว้วางใจพระองค์ และจากจุดนี้ เมื่อเราตอบสนอ ง เราจะเป็นคนที่ไว้ใจได้สำหรับพระเจ้า และคนอื่นๆด้วย

2.เมื่อตาสว่าง…ก็จะรู้ว่าควรทำอะไร  กิจการ 9:18-19

18 และ​ใน​ทันใด​นั้น​มี​อะไร​เหมือน​เกล็ด​ตก​จาก​ตา​ของ​เซาโล​ แล้ว​ก็​เห็น​ได้​อีก ท่าน​จึง​ลุก​ขึ้น​รับ​บัพติศมา​19 พอ​รับประทาน​อาหาร​แล้ว​ก็​มี​กำลัง​ขึ้น   ชีวิตที่เกิดผลของอานาเนีย ทำให้เซาโลหายจากอาการตาบอด นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆ  เช่นเดียวกัน คริสเตียน เราต้องมีชีวิตที่เกิดผลในมุมที่ทำให้คนที่กำลังสะเปะสะปะ คลำหาหนทาง ได้หายจากอาการตาบอดคลำทาง แต่ได้เห็นความจริง หลังจากอานาเนียได้วางมือเซาโล ผลที่เกิดคือ เซาโลมองเห็นได้อีกครั้ง แต่คราวนี้เป็นการมองเห็นด้วยความรู้สึกใหม่ ไม่ได้เต็มด้วยความโกรธ หรือความกลัวอีกต่อไป การตอบสนองของเซาโลด้วยการรับบัพติศมา คือการแสดงความเชื่อศรัทธาในพระเยซู และรู้ว่า เขาควรอยู่ต่อไปเพื่ออะไร ชีวิตมีความหมายยิ่งกว่าเดิม  เซาโลตระหนักว่า พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นของจริง มีอยู่จริง เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ของจริง การรับบัพติศมาในน้ำ เกิดขึ้น ด้วยความตั้งใจเดินในหนทางใหม่ที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้เพื่อเขา  ทำให้เซาโลกินข้าวลง มีกำลังวังชากลับคืนมา  ในระหว่างที่เซาโลตาบอดสามวัน  กินข้าวไม่ลง เหมือนคนไม่มีความหวัง กำลังเรี่ยวแรงก็อ่อนไป แต่เมื่อตาสว่าง….ทำให้รู้ว่าควรทำอะไร คือการดูแลตัวเอง และจัดการกับเป้าหมายใหม่ของชีวิต คำว่า บัพติศมาในน้ำในยุคนั้น ใช้เรียกคนที่รับบัพติศมาว่า การทำให้ส่องสว่าง (Illumination)  และอีกคำคือ คนที่รู้แจ้ง (ตรัสรู้) The enlightened one นี่คือบันทึกในกิจการที่กำลังบอกเราว่า ทำไมจดหมายฝาก จดหมายติดคคุก หนังสือพระคัมภีร์ต่างๆส่วนใหญ่มาจากการเขียนของอ.เปาโล (เซาโล) แม้กระทั่งเปโตรก็ยังเขียนถึงอ.เปาโลอย่างนี้ว่า 2เปโตร 3:15-18  ดังที่​เปาโล​น้อง​ที่​รัก​ของ​เรา​ได้​เขียน​จด​หมายถึง​ท่าน​ทั้ง​หลาย ตาม​สติปัญญา​ซึ่ง​พระ​องค์​ได้​ทรง​โปรด​ประทาน​แก่​เขา​นั้น​6 ​ใน​จดหมาย​ทุก​ฉบับ​ของ​เขา​ก็​ได้​กล่าวถึง​เหตุการณ์​เหล่า​นี้​ไว้​แล้ว ใน​จดหมาย​เหล่า​นั้น​มี​บาง​ข้อ​ที่​เข้าใจ​ยาก ซึ่ง​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​รู้เท่าไม่ถึงการ และ​มี​ใจ​ไม่​แน่นอน​มั่นคง​ได้​บิดเบือน​ข้อความ​เสีย เหมือน​อย่าง​ที่​เขา​ได้​บิดเบือน​ข้อ​อื่นๆ ใน​พระ​คัมภีร์ อัน​เป็น​เหตุ​ให้​ตนเอง​พินาศ17 เพราะ​เหตุ​นั้น ดูก่อน​พวก​ที่​รัก เมื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้​เรื่อง​นี้​ก่อน​แล้ว ท่าน​ก็​จง​ระวัง​ให้​ดี ท่าน​อาจจะ​หลง​ไป​กระทำ​ผิด​ตาม​การ​ผิด​ของ​คน​ชั่ว​เหล่า​นั้น และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​สูญเสีย​ความ​หนัก​แน่น​มั่นคง​ของ​ท่าน​18 แต่​ขอ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เจริญ​ขึ้น​ใน​พระ​คุณ​และ​ใน​ความ​รู้ ซึ่ง​มา​จาก​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​พระ​ผู้ช่วย​ให้​รอด​ของ​เรา ​พระ​เกียรติ​จง​มี​แด่​พระ​องค์​ทั้ง​ใน​ปัจจุบัน​นี้​และ​ตลอดไป​เป็น​นิตย์ อาเมน  ​ความหมายของอัครทูตเปโตรตอนนี้กำลังบอกกับคริสเตียนทั้งหลายว่า จงอย่าเป็นเหมือนคนที่ไม่รู้ คือตาบอด เพราะนอกจากจะไม่เข้าใจสิ่งที่คนตาสว่าง (อ.เปาโล) กล่าวถึงแล้ว ยังบิดเบือนความจริงเหล่านี้ และทำผิดเหมือนอย่างคนตาบอดทำ และจะทำให้สูญเสียความหนักแน่นมั่นคงไป อัครทูตเปโตรเตือนด้วยคำว่า ท่าน​ก็​จง​ระวัง​ให้​ดี ท่าน​อาจจะ​หลง​ไป​กระทำ​ผิด​ตาม​การ​ผิด​ของ​คน​ชั่ว​เหล่า​นั้น ในทางกลับกัน ได้แนะนำว่า18 แต่​ขอ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เจริญ​ขึ้น​ใน​พระ​คุณ​และ​ใน​ความ​รู้ ซึ่ง​มา​จาก​พระ​เยซู​คริสต์  นั่นคือความหมายของคำว่า จงไปให้ถึง  ตาสว่าง…. ก็จะรู้ว่าควรทำอะไร ที่นำไปสู่ชีวิตที่เกิดผล…ไว้วางใจ…ไว้ใจได้ อาเมน

“ชีวิตที่เกิดผล…ไว้วางใจ…ไว้ใจได้”

1.คนที่ไว้วางใจพระเจ้า…เป็นคนที่พระเจ้าและคนอื่นไว้ใจได้

2.เมื่อตาสว่าง…ก็จะรู้ว่าควรทำอะไร 

Leave a Comment