“นิเวศอธิษฐาน”

มาระโก 11:15-17 15 เมื่อ​มาถึง​กรุง​เยรูซาเล็ม ​พระ​องค์​ก็​เสด็จ​เข้า​ไป​ใน​บริเวณ​พระ​วิหาร แล้ว​ลง​มือ​ขับ​ไล่​บรรดา​ผู้​ซื้อ​ขาย​ใน​บริเวณ​พระ​วิหาร​นั้น และ​คว่ำ​โต๊ะ​ผู้รับ​แลก​เงิน​กับ​ทั้ง​คว่ำ​ม้า​นั่ง​ผู้ขาย​นกพิราบ​เสีย​16 และ​ทรง​ห้าม​มิ​ให้​ผู้ใด​ขน​สิ่ง​ใดๆ เดิน​ลัด​บริเวณ​พระ​วิหาร​17 ​พระ​องค์​ตรัส​สอน​เขา​ว่า “มี​พระ​วจนะ​เขียน​ไว้​มิใช่​หรือ​ว่านิเวศ​ของ​เรา​เขา​จะ​เรียก​ว่า​เป็น​นิเวศ​อธิษฐาน​สำหรับ​ประชาชาติ​ทั้ง​หลาย  แต่​เจ้า​ทั้ง​หลาย​ได้​กระทำ​ให้​เป็นถ้ำ​ของ​พวก​โจร” เราได้เห็นและรู้สึกอย่างเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าหรือไม่ พระเยซูคริสต์เมื่อเข้าไปในพระวิหาร พระองค์ทรงมองเห็นความวุ่นวาย ของผู้คนที่เข้ามาภายในพระวิหาร มิใช่เพื่อจะอธิษฐาน แต่เพื่อที่จะทำการซื้อขาย ทำการค้า มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ บริเวณพระวิหารกลายเป็นทางผ่านของคนที่ไม่อยากเดินไกล จึงเป็นเส้นทางลัดเพื่อเดินผ่าน แต่ไม่ได้หยุดที่จะอธิษฐาน พระเยซูทรงเรียกบรรยากาศบริเวณพระวิหารเหมือนถ้ำของพวกโจร คนที่เข้ามาไม่ได้มาเพื่ออธิษฐาน แต่เป็นพวกโจรที่มาขโมย มาปล้นเอาความสงบ ความเป็นระเบียบ ปล้นความยำเกรงพระเจ้าไปจากคนที่ต้องการจะอธิษฐาน พระเยซูจึงทำการชำระพระวิหาร เราจะเห็นพระองค์ทรงแสดงความเกรี้ยวกราดและเข้มงวดกับคนที่เข้ามาในพระวิหารเพื่อปล้น มิใช่เพื่อการอธิษฐาน คนที่มาอธิษฐานจะสร้างบรรยากาศการอธิษฐาน แต่คนที่ทำลายบรรยากาศการอธิษฐานเป็นพวกโจร มีเพลงนมัสการเพลงหนึ่งได้กล่าวถึงความรู้สึกของคนที่ต้องการอธิษฐานอย่างนี้ “สิ่งเดียวที่ข้าต้องการๆ เป็นพระวิหาร เป็นที่อธิษฐาน ตลอดชั่วชีวิตข้า”  และมีเพลงใหม่อีกเพลงที่ข้าพเจ้าชอบฟัง “สิ่งเดียว” มีเนื้อหาว่า ผู้ที่ต้องการอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าคือคนที่ต้องการจะพบพระพักตร์พระเจ้า ต้องการจะให้พระเจ้าฟังเมื่อเขาร้องทูล ต้องการที่จะอิ่มในความสมบูรณ์ และต้องการได้พักสงบในพระนิเวศ เพื่อเฝ้ารอคอยพระเจ้าผู้เดียว ใช่เลย พระนิเวศของพระเจ้าอยู่ในชีวิตคริสเตียนทุกคน 1โครินธ์ 6:19-20 19 ท่าน​ไม่​รู้​หรือ​ว่า ร่างกาย​ของ​ท่าน​เป็น​วิหาร​ของ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ซึ่ง​สถิต​อยู่​ใน​ท่าน ซึ่ง​ท่าน​ได้รับ​จาก​พระ​เจ้า ท่าน​ไม่ใช่​เจ้า​ของ​ตัว​ท่าน​เอง​20 ​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​ซื้อ​ท่าน​ไว้​แล้ว ด้วย​ราคา​สูง เหตุ​ฉะนั้น ท่าน​จง​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​เจ้า​ด้วย​ร่างกาย​ของ​ท่าน​เถิด​ วันนี้พระเยซูได้เสด็จเข้ามาในชีวิตของเราในลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรายอมให้พระองค์ชำระพระวิหารของพระองค์ในชีวิตของเรา เปลี่ยนให้เป็น​นิเวศ​อธิษฐาน​สำหรับ​ประชาชาติ​ทั้ง​หลาย  ไม่อนุญาตให้อะไรก็ได้มาเดินลัดตัดผ่านเส้นทางแห่งการอธิษฐาน นั่นคืออย่าให้อะไรมาขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อเวลาอธิษฐาน จงล้มโต๊ะแลกเงิน  ล้มโต๊ะซื้อขายทั้งหลาย  ทำให้เป็นที่สงบใจสำหรับการอธิษฐานอย่างแท้จริง และนี่คือสิ่งเดียวที่เราควรแสวงหาและรอคอย ให้ชีวิตเป็นนิเวศของพระเจ้า นิเวศอธิษฐาน   ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้พี่น้องทุกท่านเป็นนิเวศอธิษฐานกันทุกคนอาเมน

By admin