“สู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์…เส้นทางมาราธอน”

คำว่า “มาราธอน”  แปลว่า งานยากที่ต้องใช้ความอดทน   เป็นส่วนหนึ่งของการพิสูจน์ความอดทนว่าเราจะผ่านอุปสรรคได้หรือไม่  คำว่า มาราธอน มาจากตำนานสงครามกรีก  เรื่องราวมีอยู่ว่า มีนักรบชาวกรีกคนหนึ่งวิ่งจากเมืองมาราธอนกลับไปยังกรุงเอเธนส์ โดยไม่หยุด ระยะทางประมาณ 240 กม. และเมื่อมาถึงก็ตะโกนคำว่า เราชนะแล้ว แล้วก็ล้มลงตายทันที แต่บางตำนานก็กล่าวถึงเนื้อหาของการวิ่งมาราธอนของทหารกรีกคนนี้ว่า เขาวิ่งมาเพื่อขอความช่วยเหลือ ขอกองสนับสนุน เพราะในการรบที่เมืองมาราธอนกำลังอ่อนกำลังลง เกรงว่าจะพ่ายแพ้ จึงต้องวิ่งอย่างไม่หยุดเพื่อจะมาขอความช่วยเหลือ อันนี้น่าจะสมเหตุสมผลของการวิ่งไม่หยุด เพราะคือความรอดของทหารที่เหลือที่เมืองมาราธอน  เราจะพบว่า อุปสรรคของการวิ่งของทหารกรีกคนนี้คือ ระยะทาง เวลา  และลักษณะของภูมิประเทศ ลักษณะของเส้นทางที่ต้องผ่าน เป็นภูเขา ขึ้นๆลงๆ ไม่ใช่ทางราบอย่างเดียว

เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าไปพักกับเพื่อนที่อินโดนีเซีย  หนึ่งในกิจกรรมยามเช้าก็คือการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน พื้นที่รอบๆที่พัก เป็นภูเขา ถนนหนทางคือความลาด ความชันของภูเขา ข้าพเจ้าได้คุยกับหนุ่มชาวอินโดนีเซียที่มาจากเมืองหลวง เขาบอกข้าพเจ้าว่า เมืองนี้ (Sentul) เป็นพื้นที่ที่นักจักรยานจากเมืองหลวงจะมาขี่กันที่นี่ในวันหยุดสุดสัปดาห์  เพราะมันเป็นพื้นที่ปราบเซียน  มีความยากที่ทดสอบกำลังขาของนักขี่  และข้าพเจ้าก็พบว่า มันไม่ง่ายอย่างที่เขาว่า ข้าพเจ้ากลับมาพร้อมกับต้นขาที่เป็นกล้ามเนื้อ และหัวใจที่แทบจะหลุดออกมากองข้างนอก  นี่คือเส้นทางมาราธอนของข้าพเจ้าทุกวัน  มันไม่มีทางราบให้ขี่  มีแต่ขึ้นๆลงๆ  ลาดยาวนานๆ  เวลาขี่ไปบนทางลาดยาวก็จะนึกว่า เมื่อไหร่มันจะถึงยอดสักที ยิ่งขี่ ยิ่งช้าลง ช้าลง จนบางครั้งต้องลงจากจักรยาน จูงเอา ขี่ไม่ไหว ขี่ต่อไม่ได้ หมดแรง แต่ก็ต้องข้ามแต่ละเนินไปให้ได้ มิฉะนั้น กลับไม่ถึงบ้านพัก

ในทำนองเดียวกัน ชีวิตของเราทุกคนก็กำลังเป็นเหมือนการเดินทางที่ต้องไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง

ฟิลิปปี 3:14 14 ข้าพเจ้า​กำลัง​บาก​บั่น​มุ่ง​ไปสู่​หลัก​ชัย เพื่อ​จะ​ได้รับ​รางวัล ซึ่ง​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เรียก​จาก​เบื้อง​บน ให้​เรา​ไป​รับ​

อ.เปาโลได้เป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่มีความเข้าใจน้ำพระทัยและการทรงเรียกของพระเยซูคริสต์ให้เข้ามาอยู่ในเส้นทางเดียวกันกับพระองค์ เพื่อจะไปให้ถึงหลักชัย รับรางวัล ที่รออยู่ตรงหน้า สิ่งที่อ.เปาโลเรียกสำหรับการดำเนินชีวิตบนเส้นทางนี้ คือ คำว่า บากบั่น  รากศัพท์ภาษากรีก ใช้คำว่ press แปลว่า กด บีบอัด หรือภาษาเราๆก็คือ กดดันตัวเอง อย่างมีเป้าหมาย ในทิศทางที่พระเยซูคริสต์ทรงเรียกอ.เปาโลให้ติดตามพระองค์ พระเยซูทรงสอนสาวกของพระองค์ว่า เส้นทางที่พระองค์เรียกให้ติดตามพระองค์ ไม่ง่าย พระเยซูใช้คำว่า ทางแคบ และคนส่วนใหญ่ไม่ชอบ  จะมีแต่คนส่วนน้อยที่เต็มใจจะเดินในหนทางนี้ และยิ่งเดิน ก็จะมีคนที่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะไปต่อ เพราะมันคือเส้นทางมาราธอนนั่นเอง

ในเส้นทางมาราธอนแบบฉบับอย่างพระเยซู  มันไม่ได้ถูกกำหนดมาโดยพระเจ้า แต่มันคือเส้นทางของแต่ละคนเป็นคนกำหนดให้กับตนเองนั่นเอง เราจะมาดูคำอุปมาที่พระเยซูทรงสอนสาวกของพระองค์  จากหนังสือ

มัทธิว 13:18-23  18 “เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ฟัง​คำ​อุปมา​ว่า​ด้วย​ผู้​หว่าน​พืช​นั้น​19 เมื่อ​ผู้ใด​ได้​ยิน​คำ​บอก​เล่า​เรื่อง​แผ่นดิน​พระ​เจ้า​แต่​ไม่​เข้าใจ มาร​ร้าย​ก็​มา​ฉวย​เอา​พืช​ซึ่ง​หว่าน​ใน​ใจ​เขา​นั้น​ไป​เสีย นั่น​แหละ​ได้แก่​เมล็ด​พืช​ซึ่ง​หว่าน​ตก​ริม​หนทาง​20 และ​เมล็ด​พืช​ซึ่ง​หว่าน​ตก​ใน​ที่ดิน​ซึ่ง​มี​พื้น​หิน​นั้น ได้แก่​บุคคล​ที่​ได้​ยิน​พระ​วจนะ แล้ว​ก็​รับ​ทันที​ด้วย​ความ​ปรีดี​21 แต่​ไม่​ฝัง​ลึก​ใน​ตัว​จึง​ทน​อยู่​ชั่วคราว และ​เมื่อ​เกิด​การ​ยาก​ลำบาก หรือ​การ​ข่ม​เหง​ต่างๆ เพราะ​พระ​วจนะ​นั้น เขา​ก็​เลิก​เสีย​ใน​ทันทีทันใด​22 และ​พืช​ซึ่ง​หว่าน​กลาง​หนาม​นั้น ได้แก่​บุคคล​ที่​ได้​ฟัง​พระ​วจนะ แล้ว​ความ​กังวล​ตาม​ธรรมดา​โลก และ​ความ​ลุ่ม​หลง​ใน​ทรัพย์​สมบัติ​รัด​พระ​วจนะ​นั้น​เสีย จึง​ไม่​เกิดผล​23 ส่วน​พืช​ซึ่ง​หว่าน​ตก​ใน​ดิน​ดี​นั้น ได้แก่​บุคคล​ที่​ได้​ยิน​พระ​วจนะ​นั้น​และ​เข้าใจ คน​นั้น​ก็​เกิดผล​ร้อย​เท่า​บ้าง หก​สิบ​เท่า​บ้าง สามสิบ​เท่า​บ้าง”

ในเวลานั้น มีคนติดตามคำสอนของพระเยซูจำนวนมากมาย หลายคนอยากฟังพระเยซูสอน เพราะคำสอนของพระเยซูไม่เหมือนกับครูคนอื่นๆ  คำสอนของพระองค์สามารถแทงทะลุจิตใจ เรียกตามภาษาวัยรุ่นก็คือ โดน  ภาษาที่ใช้ในยุคนั้น คือแปลบปลาบใจ เป็นคำสอนที่สด ใหม่ ตรงกับสถานการณ์ที่คนฟังกำลังเผชิญอยู่  จนคนในยุคนั้น ต้องบอกกันปากต่อปากให้ไปฟังพระเยซูเทศน์ สอน คนไทยเรามีคำหนึ่งที่ใช้ เวลาฟังใครพูดแล้ว เหมือนแทงใจดำ ความหมาย แทงใจดำ คือ พูดตรงกับความในใจของผู้ฟัง

ในพระคัมภีร์มีคำสองคำ คือคำว่า โลโกส Logos (God’s eternal standard)  แปลว่า มาตรฐานนิรันดร์ของพระเจ้า อีกคำ คือคำว่า Rhema ( a word the Word)  แปลว่า ถ้อยคำจากพระวจนะ) Dr. Bill Hammon กล่าวว่า การเทศนาคือการประกาศมาตรฐานนิรันดร์ของพระเจ้า (พระวจนะ) แต่การเผยพระวจนะ คือการให้ถ้อยคำจากพระวจนะ (เรมาห์)  ทั้งสองคำนี้ คือถ้อยคำของพระเจ้า

พระเยซูได้ประกาศมาตรฐานนิรันดร์ และให้ถ้อยคำจากมาตรฐานนิรันดร์ของพระเจ้า ดังนั้น คำสอนของพระเยซูจึงแตกต่างจากพวกครูสอนศาสนาทั้งหลายในยุคนั้น (ปุโรหิต ธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี)เพราะคำเทศนาของพระเยซูเป็นถ้อยคำที่มาจากพระเจ้า  พระกิตติคุณสี่เล่ม จึงบันทึกคำเทศนาและการทำพันธกิจของพระเยซูเป็นถ้อยคำของพระเจ้า เพราะพระเยซูพูดทุกคน (ศักดิ์สิทธิ์และเป็นจริง)

1เปโตร 4:11ก 11 ถ้า​ใคร​จะ​พูด ก็​ให้​พูด​ดัง​เช่น​พูด​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า….(2011) 

 ในหลายๆจังหวะของการสอนของพระเยซู  จะพบว่า มีคำอุปมาแทรกอยู่บ่อยๆ  คำอุปมา แปลว่า เปรียบเทียบ เพื่อให้คนฟังไม่เข้าใจ ในคำอุปมาเรื่องการหว่านกับเดินสี่ชนิดนี้ก็เช่นกัน  จนสาวกต้องถามพระเยซูในภายหลังว่าหมายความว่าอย่างไร

มาระโก 4:10-12 10 เมื่อ​ฝูง​คน​ไป​แล้ว คน​ที่​อยู่​รอบ​พระ​องค์​พร้อม​กับ​สาวก​สิบ​สอง​คน ได้​ทูล​ถาม​พระ​องค์​ถึง​คำ​อุปมา​นั้น​11 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​แก่​เขา​ว่า “ข้อ​ความ​ลับ​ลึก​แห่ง​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า ทรง​โปรด​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้​ได้ แต่​ฝ่าย​คน​นอกนั้น​บรรดา​ข้อความ​เหล่า​นี้​จะแจ้ง​ให้​เป็น​คำ​อุปมา​ทุก​อย่าง​12 เพื่อ​ว่า​เขา​จะ​ดู​แล้ว​ดู​เล่า แต่​มอง​ไม่​เห็น และ​ฟัง​แล้ว​ฟัง​เล่า แต่​ไม่​เข้าใจ เกลือ​กว่า​เขา​จะ​หัน​กลับมา​หา​พระ​เจ้า และ​รับ​การ​อภัย”

คนมากมายที่มาหาพระเยซู มีหลากหลายความต้องการ บางคนต้องการเพียงแค่ฆ่าเวลา ไม่มีอะไรทำ ไปฟังพระเยซูสอนดีกว่า มันๆคันๆและบางทีโดนๆนิดก็ยังดี  บางคนมาเพื่อให้พระเยซูรักษาโรค บางคนอาจกำลังต้องการคำตอบเรื่องหน้าที่การงาน บางคนอาจกำลังอยากได้แฟนก็มาฟังดูว่า คำสอนพระเยซูจะปิ๊งๆไอเดียอะไรได้บ้าง  สารพัดผู้คนที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน  พระเยซูสามารถเทศนาให้กับคนหลากหลายได้รับคำตอบได้ แต่เป้าหมายของพระเยซูจริงๆ คือ การเปิดเผยสิ่งที่เรียกว่า “ข้อความลับลึกแห่งแผ่นดินของพระเจ้า” ซึ่งมีค่ามาก  พระเยซูได้เปรียบเทียบคุณค่าแห่งแผ่นดินของพระเจ้าเปรียบเหมือนขุมทรัพย์ หรือไข่มุกที่มีค่ามาก

มัทธิว 13:44-46 44 “แผ่นดิน​สวรรค์​เปรียบ​เหมือน​ขุมทรัพย์​ซ่อน​ไว้​ใน​ทุ่ง​นา เมื่อ​มี​ผู้​ได้​พบ​แล้ว​ก็​กลับ​ซ่อน​เสีย​อีก และ​เพราะ​ความ​ปรีดี​จึง​ไป​ขาย​สรรพ​สิ่ง​ซึ่ง​เขา​มี​อยู่​แล้ว​ไป​ซื้อ​นา​นั้น​45 “อีก​ประการ​หนึ่ง แผ่นดิน​สวรรค์​เปรียบ​เหมือน​พ่อค้า​ที่​ไป​หา​ไข่มุก​อย่าง​ดี​ 46 และ​เมื่อ​ได้​พบ​ไข่มุก​เม็ด​หนึ่ง​มี​ค่า​มาก ​ก็​ไป​ขาย​สิ่ง​สารพัด​ซึ่ง​เขา​มี​อยู่ ไป​ซื้อ​ไข่มุก​นั้น​

คำว่า ขุมทรัพย์ ในภาษากรีกคำนี้ แปลว่า มั่งคั่งมาก  เป็นที่เก็บความมั่งคั่ง  คนที่ค้นพบยอมเสียทุกอย่าง เพื่อจะได้มาเป็นเจ้าของขุมทรัพย์นี้ หากเทียบก็อาจเป็นบ่อเพชร บ่อพลอย บ่อน้ำมันในยุคของเรา  ที่ขุดไม่มีวันหมด ใช้เท่าไรไม่มีวันหมด คำว่า มีค่ามาก Extremely valuable มีราคาสูงชนิดทุกคนต้องถอย สู้ราคาไม่ไหว   ในยุคของเราเข้าใจเรื่องนี้ ของเก่าบางชนิด แค่ภาพวาด ราคาเป็นพันล้านล้าน เขาเรียกว่าของสะสมของคนรวย  พระเยซูทรงเปรียบเทียบคุณค่าและราคาของแผ่นดินของพระเจ้า เป็นดั่งขุมทรัพย์ที่มั่งคั่ง และไข่มุกงดงาม  ราคาที่คนส่วนใหญ่สู้ราคาไม่ไหว  ดังนั้นจึงมีคำอุปมาอีกคำว่า

มัทธิว 7:6  6 “อย่า​ให้​ของ​ประเสริฐ​แก่​สุนัข อย่า​โยน​ไข่มุก​ให้แก่​สุกร เกลือ​กว่า​มัน​จะ​เหยียบ​ย่ำ​เสีย และ​จะ​หัน​กลับมา​กัด​ตัว​ท่าน​ด้วย​

ของประเสริฐ รากศัพท์ในที่นี้ แปลว่า บริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ปราศจากตำหนิ  พระเยซูทรงใช้คู่กับคำว่า ไข่มุก (ซึ่งน่าจะเป็นภาพของไข่มุกราคาแพง) ในคำอุปมาของการเปรียบเทียบกับแผ่นดินสวรรค์  คำอุปมาเรื่องแผ่นดินสวรรค์เป็นความล้ำลึกที่ซ่อนไว้จากคนที่ไม่ได้เห็นคุณค่า หรือคนที่ไม่จริงจังกับการติดตามพระเยซู แต่จะถูกเปิดเผยให้กับคนที่ตั้งใจจริง อุทิศตัวจริง ในการติดตามพระเยซู เป็นสาวก เป็นนักเรียนที่พร้อมจะเรียนรู้จากพระเยซู และนี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงตอบสาวกเรื่อคำอุปมาของดินสี่ชนิด

มาระโก 4:11 11 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​แก่​เขา​ว่า “ข้อ​ความ​ลับ​ลึก​แห่ง​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า ทรง​โปรด​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้​ได้ แต่​ฝ่าย​คน​นอกนั้น​บรรดา​ข้อความ​เหล่า​นี้​จะแจ้ง​ให้​เป็น​คำ​อุปมา​ทุก​อย่าง

และพระเยซูทรงเฉลยคำอุปมานั้นแก่สาวกของพระองค์ เพื่อให้สาวกของพระองค์ สามารถที่จะเดินในทางแคบ ทางมาราธอนอย่างต่อเนื่องได้

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ถ้าเราเดินไปอย่างไร้จุดหมาย ไร้เหตุผล ไร้ทิศทาง เราจะท้อเมื่อเราเจอกับอุปสรรค ความยากลำบาก เราจะมีแต่คำถามว่า ทำไมจะต้องไปต่อ เพื่ออะไร เพื่อใคร ทำไมจะต้องจ่ายราคาแพง ทำไม และทำไม แต่เมื่อเรามีเหตุผลที่มากเพียงพอ เรามีทิศทางที่ชัดเจน เรามีแรงจูงใจที่มีน้ำหนัก เราจะไม่ยอมล้มกระดานง่ายๆ เราจะไม่หนี ไม่ออกจากทางที่เราควรจะเดินไปและระหว่างทางหากเราพบกับปัญหาบางอย่าง เราจะรู้ว่า พระเยซูบอกเราไว้ล่วงหน้าแล้วว่า ในหนทางนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในเส้นทางนี้บ้าง

 1.จะมีคริสเตียนที่สนใจแต่ทางโลก และขาดความเข้าใจ  มัทธิว 13:18-19

18 “เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ฟัง​คำ​อุปมา​ว่า​ด้วย​ผู้​หว่าน​พืช​นั้น​19 เมื่อ​ผู้ใด​ได้​ยิน​คำ​บอก​เล่า​เรื่อง​แผ่นดิน​พระ​เจ้า​แต่​ไม่​เข้าใจ มาร​ร้าย​ก็​มา​ฉวย​เอา​พืช​ซึ่ง​หว่าน​ใน​ใจ​เขา​นั้น​ไป​เสีย นั่น​แหละ​ได้แก่​เมล็ด​พืช​ซึ่ง​หว่าน​ตก​ริม​หนทาง

อุปสรรคที่ทำให้คนไปไม่ถึงแผ่นดินของพระเจ้า (หรือความไพบูลย์ของพระคริสต์สำหรับคริสเตียน)  คำว่า ไม่เข้าใจ คือการไม่ยอมที่จะเข้าใจ เราคงเคยเห็นคนที่ไม่ยอมเข้าใจ เพราะเขาไม่สนใจ จึงไม่ได้ให้เวลาที่จะทำความเข้าใจ เป็นโอกาสของสิ่งอื่นที่จะมาดึงความสนใจไปสนใจสิ่งอื่นแทน เป็นความชั่วร้าย ที่พยายามที่จะดึงความสนใจของคนที่ได้ยินถึงความดี สิ่งที่มีค่าในทางธรรม แต่ความไม่สนใจ กลับไปสนใจเรื่องทางโลกมากกว่า ความชั่วร้ายก็เข้ามาทำหน้าที่ของมันโดยพยายามกีดกันมิให้เมล็ดพันธ์ของความดีได้เจริญเติบโต เหมือนกับเราหว่านเมล็ดแล้วนกมาจิกกินเสียก่อนที่มันจะได้เพาะและงอกราก เปรียบเหมือนจิตใจของคนที่สนใจแต่ทางโลก การหว่านเมล็ดแห่งแผ่นดินของพระเจ้ากับคนที่สนใจแต่ทางโลกไม่ได้ผล และคริสเตียนเอาแต่สนใจในทางโลก ก็ไม่ต่างจากคนที่ไม่มีพระเจ้า คริสเตียนที่สนใจแต่ทางโลกก็เป็นคนประเภทที่ห่างไกลจากการที่จะก้าวเดินไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ด้วยเช่นกัน  คำเทศนา หรือการได้ฟัง ได้ยิน พระวจนะของพระเจ้าสำหรับคนที่สนใจแต่ทางโลก จึงเป็นการเสียของ ไม่ต่างจากคำอุปมาที่ว่า สุนัขหรือสุกรที่เหยียบย่ำไข่มุกที่มีค่า  หรือของประเสริฐนั้น  เราจึงเห็นว่า พระเจ้าจะไม่ทำกิจของพระองค์ผ่านคริสเตียนที่สนใจแต่ทางโลก การเปิดเผยไม่มี ถ้อยคำของพระเจ้าไม่มี การสำแดงไม่มี เพราะฉะนั้น ไม่ต้องแปลกใจถ้ามีคริสเตียนบางคน ไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่มีทิศทาง ในการดำเนินชีวิต  เพราะคริสเตียนประเภทนี้ ไม่ได้มองชีวิตคริสเตียนเป็นเส้นทางมาราธอน  ไม่ชอบความมีวินัย ไม่ชอบเรื่องจิตวิญญาณ ชอบหนุกหนานๆ ไปวันๆ

2.จะมีคริสเตียนที่ไม่ต่อสู้  มัทธิว 13:20-21

20 และ​เมล็ด​พืช​ซึ่ง​หว่าน​ตก​ใน​ที่ดิน​ซึ่ง​มี​พื้น​หิน​นั้น ได้แก่​บุคคล​ที่​ได้​ยิน​พระ​วจนะ แล้ว​ก็​รับ​ทันที​ด้วย​ความ​ปรีดี​21 แต่​ไม่​ฝัง​ลึก​ใน​ตัว​จึง​ทน​อยู่​ชั่วคราว และ​เมื่อ​เกิด​การ​ยาก​ลำบาก หรือ​การ​ข่ม​เหง​ต่างๆ เพราะ​พระ​วจนะ​นั้น เขา​ก็​เลิก​เสีย​ใน​ทันทีทันใด

คำว่า หิน สำหรับพระคัมภีร์ มักจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับจิตใจ เช่น ใจแข็งกระด้างเหมือนหิน  พระเยซูได้ยกภาพเปรียบเทียบตอนนี้ เพื่อให้เห็นว่า ใจที่แข็งกระด้างเหมือนหิน เป็นอุปสรรคต่อการเติบโต ลงรากปักลึกของพระวจนะของพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้าทำงานในระดับของจิตใจแค่ผิวๆ  ความยากลำบากและการข่มเหงต่างๆ  ก็คือการต้องต่อสู้กับใจของตนเอง  ที่จะตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งโดยธรรมชาติ ทั้งสองเป็นศัตรูกัน

กาลาเทีย 5:17 17 เพราะ​ว่า​ความ​ต้อง​การ​ของ​เนื้อ​หนัง​ต่อสู้​พระ​วิญญาณ และ​พระ​วิญญาณ​ก็​ต่อสู้​เนื้อ​หนัง เพราะ​ทั้ง​สอง​ฝ่าย​เป็น​ศัตรู​กัน ดังนั้น​สิ่ง​ที่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ปรารถนา​ทำ​จึง​กระทำ​ไม่ได้

คริสเตียนที่ไม่ต่อสู้ ก็มักจะพ่ายแพ้ต่อความต้องการของเนื้อหนัง  มีคำไทย ใช้สำหรับความพ่ายแพ้ว่า แพ้ตั้งแต่ในมุ้ง คือยังไม่ทันจะสู้ แค่ตื่นขึ้นมายังไม่ได้ออกจากที่นอนก็แพ้แล้ว หากเราเชื่อว่าจะแพ้หรือสู้คู่แข่งไม่ได้เราก็จะไม่แสวงหาหนทางต่อสู้  เรียกว่าแพ้ตั้งแต่ในมุ้ง คริสเตียนที่พ่ายแพ้ต่อความต้องการของเนื้อหนังของตนเอง แพ้แล้วแพ้อีก เพราะยังไม่ต่อสู้จริงๆ  ถ้าสู้จริง ท่านจะชนะ  จงเป็นคนหนึ่งที่ลดจำนวนคริสเตียนที่ไม่ต่อสู้ในเส้นทางสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ อาเมน

3.จะมีคริสเตียนที่กังวลและลุ่มหลง  มัทธิว 13:22

​22 และ​พืช​ซึ่ง​หว่าน​กลาง​หนาม​นั้น ได้แก่​บุคคล​ที่​ได้​ฟัง​พระ​วจนะ แล้ว​ความ​กังวล​ตาม​ธรรมดา​โลก และ​ความ​ลุ่ม​หลง​ใน​ทรัพย์​สมบัติ​รัด​พระ​วจนะ​นั้น​เสีย จึง​ไม่​เกิดผล​

อุปสรรคขั้นสูงสุดของการเดินในทางเส้นทางสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ คือการคิดถึงความไพบูลย์ของโลกนี้  พระเยซูจึงทรงตรัสว่า คู่เปรียบเทียบที่ทำให้คริสเตียนต้องลังเลใจในการติดตามพระเจ้า เหมือนกับมีหนามมาปกคลุม ให้เคลื่อน หรือเติบโตต่อไม่ได้ ก็คือ เงินทอง

 

มัทธิว 6:24   24 “ไม่​มี​ผู้ใด​เป็น​ข้า​สอง​เจ้าบ่าว​สอง​นาย​ได้ เพราะ​ว่า​จะ​ชัง​นาย​ข้าง​หนึ่ง และ​จะ​รัก​นาย​อีก​ข้าง​หนึ่ง หรือ​จะ​นับ​ถือ​นาย​ฝ่าย​หนึ่ง และ​จะ​ดู​หมิ่น​นาย​อีก​ฝ่าย​หนึ่ง ท่าน​จะ​ปฏิบัติ​พระ​เจ้า​และ​จะ​ปฏิบัติ​เงิน​ทอง​พร้อม​กัน​ไม่ได้​

มีเงินทองหรือไม่มีเงินทอง ก็ทำให้คิดถึงเงินทอง  คำไทยมีสำนวนว่า มีทองเท่าหนวดกุ้ง นอนสะดุ้งจนเรือนไหว มีนิดก็กลัวคนจะมาขโมย มีมากก็ยิ่งกลัวจะมีน้อยลง ส่วนคนที่ไม่มี ก็กระวนกระวาย ว่าจะเอาอะไรกิน เอาอะไรดื่ม นั่นคือการความกังวลถึงอนาคต  ทำให้สะดุด หยุดที่จะก้าวเดินไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ เพราะมัวแต่แสวงหาความเปอร์เฟ็คของโลกนี้   และอีกมุมหนึ่งที่น่าสลดใจ ก็คือ คริสเตียนที่มากทุกอย่างตามที่ต้องการ นิสัยเสียเริ่มเกิดขึ้น เป็นอันตพาลก็มี  เพราะเย่อหยิ่ง มีเวลาคิดที่จะทำอย่างอื่นมากกว่าทำมาหากินแล้ว เพราะสบายขึ้น  มีคำๆหนึ่งกล่าวว่า วินัยสร้างความมั่งคั่ง และความมั่งคั่งก็ทำลายวินัย  พึงระวัง เพราะมีคริสเตียนล้มไม่เป็นท่าเพราะความมั่งคั่งทำลายวินัยของชีวิต โดยเฉพาะวินัยฝ่ายวิญญาณ

 4.จะมีคริสเตียนที่จบดี  มัทธิว 13:23

23 ส่วน​พืช​ซึ่ง​หว่าน​ตก​ใน​ดิน​ดี​นั้น ได้แก่​บุคคล​ที่​ได้​ยิน​พระ​วจนะ​นั้น​และ​เข้าใจ คน​นั้น​ก็​เกิดผล​ร้อย​เท่า​บ้าง หก​สิบ​เท่า​บ้าง สามสิบ​เท่า​บ้าง”

Finish well  จบดี  จะมีคริสเตียนที่จบดี  ไปต่ออย่างต่อเนื่อง เสมอต้นเสมอปลาย แม้จะจำนวนน้อย แต่ขอให้เราเป็นคนที่เพิ่มเข้ามาในจำนวนของคนที่จบดี อาเมน  พระเยซูได้ยกตัวอย่างดินดี  คำว่า ดินดี  ไม่ได้หมายความว่า ไม่เคยมีหินมาก่อน

เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าไปเกาหลีใต้ครั้งแรก ไปเข้าโรงเรียนคานาอัน Canaan Farmer school  ต้องทำงานเกษตรกร  ตอนแรกเขาก็พาไปชมสวนแอปเปิ้ล งามมาก หอมมาก ให้ทำงานเก็บแอปเปิ้ล  ต่อมาก็พาไปทำงานและชมการปลูกหัวไชเท้า ลูกโตมาก ยาวเท่าเอวข้าพเจ้า งานต่อไปก็ไปห่อหัวกระหล่ำปลี หัวโตกว่าแตงโมพันธ์ใหญ่ที่สุดของบ้านเราเวลานี้  ไปห่อ เพื่อมิให้น้ำค้างที่กลายเป็นน้ำแข็งมาทำลาย งานสุดท้าย เขาก็พาเราไปที่แห่งหนึ่ง มองไปมีแต่ก้อนหิน แล้วครูที่พาเราไปก็บอกเราว่า ผลการเกษตรที่เราเห็นงดงามที่เราได้ชื่นชม ได้เก็บมันได้กิน ได้ลิ้มรสความอร่อย เมื่อก่อน ที่ดินตรงนั้นก็เหมือนกับที่เราเห็นตรงนี้  งานต่อไป คือการที่เราจะต้องเตรียมที่สำหรับผลที่งามทางการเกษตรรุ่นต่อไป ด้วยการเก็บหินทุกก้อนบนแผ่นดินนี้ ….

นี่คือภาพที่พระเยซูกำลังบอกกับสาวกของพระองค์ถึงความหมายของดินดี คือดินที่มีก้อนหินที่ยังไม่ได้เก็บ และเมื่อเก็บแล้วมันจะกลายเป็นดินดี

ปัญญาจารย์ 3:5 5 มี​วาระ​โยน​หิน​ทิ้ง และ​วาระ​เ​ก็​บ​รวบรวม​หิน…

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจริงจังกับการมุ่งเป้าหมายจบดี  เอาหินออกจากใจของเรา ข้าพเจ้ากล่าวไว้ในตอนแรกแล้วว่า อุปสรรคบนเส้นทางสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์  อยู่ที่ตัวเราเป็นผู้กำหนด และจัดการ มันมาจากตัวเราเองทั้งสิ้น  อ.เปาโลได้พบความจริงเรื่องนี้ ท่านจึงกล่าวว่า

1โครินธ์9:27 27 แต่​ข้าพเจ้า​ก็​ทุบ​ตี​ร่างกาย​ให้​มัน​แข็ง​จน​อยู่​มือ เพราะ​เกรง​ว่า​เมื่อ​ข้าพเจ้า​ได้​ประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ​แก่​คน​อื่น​แล้ว ตัว​ข้าพเจ้า​เอง​จะ​เป็น​คน​ที่​ใช้​การ​ไม่ได้​

คำว่า ทุบตี ก็คือการจัดการควบคุม (ต่อสู้) กับตนเอง ให้สามารถที่จะควบคุมใจของตนเองได้ และนี่คือคำพูดของคริสเตียนที่จบดี ที่เป็นต้นแบบให้กับคริสเตียนที่จบดีหลายยุคหลายสมัย พระเยซูคริสต์ทรงมีสาวกที่จบดีมากมาย ขอพระเจ้าทรงนำพี่น้องให้อยู่บนเส้นทางมาราธอนนี้ จนจบดี อาเมน

“สู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์…เส้นทางมาราธอน”

  1. จะมีคริสเตียนที่สนใจแต่ทางโลก และขาดความเข้าใจ 
  2. จะมีคริสเตียนที่ไม่ต่อสู้ 
  3. จะมีคริสเตียนที่กังวลและลุ่มหลง 
  4. จะมีคริสเตียนที่จบดี

By admin