“พระเจ้าพบเรา…เราพบกับพระองค์”

ยอห์น 4:20-24   20 บรรพ​บุรุษ​ของ​พวก​เรา​นมัสการ​ที่​ภูเขา​นี้ แต่​พวก​ท่าน​ว่า​ตำบล​ที่​ควร​นมัสการ​นั้น คือ​เยรูซาเล็ม”21 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​นาง​ว่า “หญิง​เอ๋ย เชื่อ​เรา​เถิด คง​มี​วัน​หนึ่ง​ที่​พวก​เจ้า​จะ​มิได้​ไหว้​นมัสการ​พระ​บิดา เฉพาะที่​ภูเขา​นี้​หรือ​ที่​เยรูซาเล็ม​22 ซึ่ง​เจ้า​นมัสการ​นั้น​เจ้า​ไม่​รู้จัก ซึ่ง​พวก​เรา​นมัสการ​เรา​รู้จัก เพราะ​ความ​รอด​นั้น​มา​จาก​พวก​ยิว​23 แต่​วาระ​นั้น​ใกล้​เข้า​มา​แล้ว และ​บัดนี้​ก็​ถึง​แล้ว คือ​เมื่อ​ผู้​ที่​นมัสการ​อย่าง​ถูกต้อง​จะ​นมัสการ​พระ​บิดา ด้วย​จิต​วิญญาณ​และ​ความ​จริง เพราะ​ว่า​พระ​บิดา​ทรง​แสวงหา​คน​เช่นนั้น​นมัสการ​พระ​องค์​24 ​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​พระ​วิญญาณ และ​ผู้​ที่​นมัสการ​พระ​องค์ ต้อง​นมัสการ​ด้วย​จิต​วิญญาณ​และ​ความ​จริง” พระเยซูคริสต์ทรงตรัสกับหญิงสะมาเรียที่บ่อน้ำ  เกี่ยวกับความเข้าใจของคนสะมาเรีย และคนยิว ซึ่งต่างก็อ้างถึงสถานที่ที่พวกเขาใช้สำหรับนมัสการพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นภูเขาเกริซิม หรือกรุงเยรูซาเล็ม  ฝ่ายหนี่ง(คนยิว)รู้สึกรังเกียจอีกฝ่าย (คนสะมาเรีย) ส่วนอีกฝ่าย (ชาวสะมาเรีย) รู้ตัวว่าเป็นที่รังเกียจขอคนยิว ดังนั้นจึงไม่คบหากัน แม้กระทั่งการนมัสการก็ต่างแยกจากกัน และส่งผ่านการแยกนมัสการต่อๆกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 21 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​นาง​ว่า “หญิง​เอ๋ย เชื่อ​เรา​เถิด คง​มี​วัน​หนึ่ง​ที่​พวก​เจ้า​จะ​มิได้​ไหว้​นมัสการ​พระ​บิดา เฉพาะที่​ภูเขา​นี้​หรือ​ที่​เยรูซาเล็ม พระเยซูกำลังหมายถึงเราทั้งหลายในยุคนี้ คริสเตียนสามารถนมัสการพระเจ้าได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ติดอยู่กับสถานที่และเงื่อนไขใดๆอีกต่อไป ตราบใดที่คริสเตียนเกิดในการนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริง นั่นคือ การนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง 23 แต่​วาระ​นั้น​ใกล้​เข้า​มา​แล้ว และ​บัดนี้​ก็​ถึง​แล้ว คือ​เมื่อ​ผู้​ที่​นมัสการ​อย่าง​ถูกต้อง​จะ​นมัสการ​พระ​บิดา ด้วย​จิต​วิญญาณ​และ​ความ​จริง เพราะ​ว่า​พระ​บิดา​ทรง​แสวงหา​คน​เช่นนั้น​นมัสการ​พระ​องค์  พี่น้องที่รักในพระคริสต์  อย่าให้เรามาโบสถ์วันอาทิตย์ เพียงเพราะสถานที่  รายการ  เพลงนมัสการ ผู้คนรอบข้าง บรรยากาศ หรือภาษาที่เราชอบ เช่นภาษาอังกฤษ  (ในบางคริสตจักรนมัสการด้วยภาษาอังกฤษ)  หรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  บางคริสตจักรมี และบางคริสตจักรก็ไม่มี  ข้าพเจ้าเชื่อว่า  การสังกัดเป็นสมาชิกคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่ง ไม่ใช่บังเอิญ แต่เป็นกำหนดการที่มาจากพระเจ้า และพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เราเป็นส่วนหนี่งของคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่ง อย่างมีเป้าหมาย หนึ่งในนั้น คือการเชื่อฟัง และการลงวินัย ที่คริสตจักรแต่ละแห่งมีสิทธิอำนาจและหน้าที่ที่จะต้องเข้มงวดกับสมาชิก  ในพระคัมภีร์ใหม่ก็มีการกล่าวถึงสิทธิอำนาจนั้นๆ  เพราะฉะนั้น ขอให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นสมาชิกคริตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของเรา และนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง ให้เป็นหน้าที่ของทุกคน ข้าพเจ้าจึงอยากจะขอให้สมาชิกทุกท่าน ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ในเวลาของการนมัส การ ให้เรานมัสการอย่างจริงจัง อย่าให้เป็นภาพของการแยกตัวเองออกไปในเวลานมัสการ หรือในช่วงเวลาฟังคำเทศนา อยู่ให้จบ อยู่ให้ครบ และให้พระเจ้าพบกับเรา และเราพบกับพระองค์ อาเมน

By admin