“จริงใจ…มองชัด…ไว้วางใจได้ ” ฮีบรู 10:35-39 35 เหตุ​ฉะนั้น​ขอ​อย่าได้​ละ​ทิ้ง​ความ​ไว้วางใจ​ของ​ท่าน ซึ่ง​จะ​ได้รับ​บำเหน็จ​อัน​ยิ่งใหญ่​36 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จำเป็นต้อง​มี​ความ​อดทน เพื่อ​ว่า​ท่าน​จะ​ได้​สามารถ​กระทำ​ตาม​น้ำ​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า​ได้ แล้ว​ท่าน​จะ​ได้รับ​สิ่ง​ที่​พระ​องค์​ได้​ทรง​สัญญา​ไว้​นั้น 37 อีก​ไม่​นาน ​พระ​องค์​ผู้​จะ​เสด็จ​มา​ก็​จะ​เสด็จ​มา​และ​จะ​ไม่​ทรง​ชักช้า 38 แต่​คน​ชอบธรรม​ของ​เรา​นั้น​จะ​ดำรง​ชีวิต​อยู่​ด้วย​ความ​เชื่อ และ​ถ้า​ความ​เชื่อ​ของ​เขา​เสื่อม​ถอย เรา​จะ​ไม่​มี​ความ​พอใจ​ใน​คน​นั้น​เลย 39 แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไม่ใช่​คน​ที่​เสื่อม​ถอย และ​ถึง​ซึ่ง​ความ​พินาศ แต่​เป็น​คน​ที่​เชื่อมั่น จึง​ทำ​ให้​ชีวิต​ปลอดภัย​  คำว่า ไว้วางใจในหนังสือฮีบรูนี้ ใช้คำเดียวกันกับที่แปลในข้อที่ 19 บทเดียวกัน19 เหตุ​ฉะนั้น​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย เมื่อ​เรา​มี​ใจ​กล้า​ที่​จะ​เข้า​ไปสู่​สถาน​ศักดิ์สิทธิ์​โดย​พระ​โลหิต​ของ​พระ​เยซู​ แต่ข้อที่ 19 แปลไทยว่า กล้าหาญ  รากศัพท์ภาษากรีกคำนี้ แปลว่า การพูด (ต่อหน้า พูดด้วยใจจริง) บริบทของการพูดและแสดงออกด้วยความมั่นในในพระโลหิตของพระเยซู  ฮีบรู 10:22 ​ก็​ให้​เรา​เข้า​ไป​ใกล้​ด้วย​ความ​บริสุทธิ์​ใจ ด้วย​ไว้ใจ​เต็มที่ มี​ใจ​ที่​ได้รับ​การ​ทรง​ชำระ​ให้​สะอาด​แล้ว และ​มี​กาย​ที่​ล้าง​ชำระ​ด้วย​น้ำ​บริสุทธิ์ นี่คือวิถีชีวิตของคนพระคัมภีร์เรียกว่า คนชอบธรรมที่ดำรงอยู่ด้วยความเชื่อ ไม่ใช้มาตรฐานอย่างโลกตัดสินกัน ไม่ระแวงกัน ไม่มองกันและกันในแง่ร้าย ความไว้วางใจที่พระคัมภีร์ตอนนี้กำชับว่า​อย่าได้​ละ​ทิ้ง​ความ​ไว้วางใจ​ของ​ท่าน ซึ่ง​จะ​ได้รับ​บำเหน็จ​อัน​ยิ่งใหญ่ (ต่อหน้า พูดด้วยใจจริง) ปฏิบัติกับพระเยซูอย่างไร ก็ทำกับคนอื่นอย่างนั้น เรากำลังอยู่ในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยกระแสสังคมที่หวาดระแวงกันและกัน ดูถูกกัน และมองดูกันด้วยอิทธิพลของความมืด สังคมในยุคนี้กำลังทำลายความน่าเชื่อถือ และความน่านับถือของกันและกัน ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราให้มองเห็นชัดกับดักอันร้ายกาจของศัตรูคือมารซาตาน และการล่อลวงของเนื้อหนังที่มีบาดแผลในอดีต จนไม่สามารถจะไว้วางใจใครได้เลย  การต้องอยู่ในสภาพสังคมที่ไม่ไว้วางใจกัน ต้องใช้ความอดทนสูง โดยเฉพาะเมื่อเราตกอยู่ในสถานะที่ถูกดูหมิ่น อย่าได้เสียกำลังใจ จงรักษาความน่าไว้วางใจในการเดินทางเดียวกันกับพระเยซู ที่ทรงถูกมองและปฏิบัติอย่างเดียวกัน พระเยซูได้กล่าวแล้วว่า สาวกจะต้องเจอสภาพเดียวกันกับพระองค์ ลูกา 6:40-42  40 ศิษย์​ไม่​ใหญ่​กว่า​ครู แต่​ศิษย์​ทุก​คน​ที่​ได้รับ​การ​ฝึกสอน​ครบ​แล้ว ​ก็​จะ​เป็น​เหมือน​ครู​ของ​ตน​41 เหตุ​ไฉน​ท่าน​มองดู​ผง​ที่​ใน​ตา​พี่​น้อง​ของ​ท่าน แต่​ไม้​ทั้ง​ท่อน​ที่​อยู่​ใน​ตา​ของ​ท่าน ท่าน​ก็​ไม่​รู้สึก​42 เหตุ​ไฉน​ท่าน​จึง​จะ​พูด​กับ​พี่​น้อง​ของ​ท่าน​ว่า ‘พี่​น้อง​เอ๋ย ให้​เรา​เขี่ย​ผง​ออก​จาก​ตา​ของ​เธอ’ แต่​ที่​จริง​ท่าน​เอง​ยัง​ไม่​เห็น​ไม้​ทั้ง​ท่อน​ที่​อยู่​ใน​ตา​ของ​ท่าน ท่าน​คน​หน้า​ซื่อ​ใจ​คด จง​ชัก​ไม้​ทั้ง​ท่อน​ออก​จาก​ตา​ของ​ท่าน​ก่อน แล้ว​ท่าน​จะ​เห็น​ได้​ถนัด จึง​จะ​เขี่ย​ผง​ออก​จาก​ตา​พี่​น้อง​ของ​ท่าน​ได้​ พระเยซูทรงมองเห็นชัด เห็นทะลุในจิตใจของคน พระองค์จึงไม่เดือดร้อนที่คนจะปฏิบัติกับพระองค์อย่างดูถูก ดูหมิ่น เพราะสายตาอย่างนั้น ยังมีไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาของตนเอง ความจริงใจ การมองชัด ทำให้พระเยซูทรงเป็นที่พอพระทัยและเป็นที่ไว้วางใจได้ของพระบิดาบนฟ้าสวรรค์

Leave a Comment