คำเทศนาอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017 (ศจ.สิริกานต์ มาศตะยาสิริ)

“เข็มทิศชีวิต”

เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวเกี่ยวกับเรือสปีดโบทชนนักท่องเที่ยวที่ดำน้ำแบบ   Snorkkle ตายไปหลายราย มีทั้งชาวอังกฤษ จีน น่าเสียดายมาก กับการสูญเสียชีวิตที่ไม่น่าจะสูญเสีย เป็นอุบัติเหตุที่เกิดได้จากทั้งสองฝ่าย คือคนขับเรือ และคนที่ดำน้ำ ทำให้ข้าพเจ้านึกถึง  สมัยที่ข้าพเจ้าชื่นชอบการดำน้ำ ทั้งน้ำลึก Scuba และน้ำตื้นที่เรียกว่า  Snorkkle คือดำที่ผิวน้ำ ข่าวเรื่องนี้ได้ทบทวนข้าพเจ้าถึงเมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าไปดำน้ำผิวน้ำ สิ่งที่ข้าพเจ้าจะขาดไม่ได้ก็คือเข้มทิศ  ก่อนที่ข้าพเจ้าจะก้มหน้ามองแต่ปลาใต้น้ำ ข้าพเจ้าจะมองทิศทางที่เรือจอดส่งเราลง มองรอบๆว่ามีเรือแล่นมาไม๊ และที่สำคัญ มองเข้มทิศว่า ข้าพเจ้าอยู่ทิศไหน และจะต้องกลับไปทิศไหน นี่คือเครื่องมือสำคัญมากของนักดำน้ำ ปัจจุบัน  ในการขับรถ พี่น้องจะใช้จีพีเอส แต่บางคนอาจไม่คุ้นกับการใช้กับการเดิน แต่ก็มีบางคนใช้จีพีเอสในการเดินหาสถานที่ และจุดพิกัดของตนเอง

จีพีเอส คือเครื่องนำทางที่กำลังนิยมในยุคของเรา Global Positioning System

หลักการของเครื่อง GPS คือ การคำนวณระยะทางระหว่างดาวเทียมกับอุปกรณ์รับ GPS โดยจะต้องทราบตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวง ประกอบกับได้ระยะทางจากดาวเทียม 3 ดวง ขึ้นไปแล้ว อุปกรณ์ GPS ก็จะสามารถคำนวน หาจุดตัดกันของผิวทรงกลม ของระยะทางของดาวเทียม GPS แต่ละดวงได้

ดังนั้น ในทางทฤษฏี สิ่งที่อุปกรณ์ GPS จำเป็นต้องทราบในการคำนวนหาตำแหน่งแต่ละครั้ง คือ

1. ตำแหน่ง ดาวเทียม GPS ในอวกาศ อย่างน้อย 3 ดวง

2. ระยะห่างจาก ดาวเทียม GPS แต่ละดวง

ดังนั้น หากอุปกรณ์ GPS ยิ่งสามารถรับสัญญาณจากดาวเทียม GPS มากดวงเท่าไร ก็จะยิ่งสามารถ ระบุตำแหน่งได้แม่นยำยิ่งขึ้น

การพัฒนาของจีพีเอสพันฒนาไปถึง การมองเห็นถนนหนทาง และที่ตั้งของบ้านเรือนเป็นภาพจริง ทำให้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยความแม่นยำยิ่งขึ้น  เราสามารถมองเห็นสถานที่ล่วงหน้าก่อนไปถึง

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า การดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน คือการเดินทาง  เส้นทางชีวิตสำคัญที่สุด แต่มีคำถามว่า คุณมีเครื่องนำทางของเส้นทางชีวิตหรือยัง หรือไม่รู้ว่า หนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร  ไม่รู้ว่าจะหันไปทางซ้าย หรือหันไปขวาดี และในพระคัมภีร์เดิม พระเจ้าได้ตรัสกับโยนาห์ว่า เมืองนีนะเวห์ เมืองที่โหดร้าย ทารุณ ทำบาปมากมาย ต้องการเข็มทิศนำทางชีวิต ให้หันกลับมาในทางที่ควรจะเดินไป  พระเจ้าใช้สำนวนนี้กับเมืองนีนะเวห์…

โยนาห์ 4:11  11 ไม่​สมควร​หรือ​ที่​เรา​จะ​หวง​เมือง​นี​นะเวห์​นคร​ใหญ่​นั้น ซึ่ง​มี​พล​เมือง​มากกว่า​หนึ่ง​แสน​สอง​หมื่น​คน ผู้​ไม่​ทราบ​ว่า​ข้าง​ไหน​มือ​ขวา​ข้าง​ไหน​มือ​ซ้าย และ​มี​สัตว์​เลี้ยง​เป็น​อัน​มาก​ด้วย”

 

ในยุคของโยนาห์ พระเจ้าใช้โยนาห์นำข่าวประกาศเกี่ยวกับการพิพากษาของพระเจ้ามาถึงเมืองนีนะเวห์ ที่จะพินาศ หากไม่กลับใจ หันกลับแสวงหาพระเจ้า โยนาห์นำเข็มทิศไปให้กับชาวเมืองนีนะเวห์   ในยุคของเรา พระเจ้าทรงใช้ใครให้นำเข็มทิศไปมอบให้กับคนที่กำลังจะพินาศ…คำตอบคือ  คริสเตียน

คริสเตียนทุกคน ถูกกำหนดไว้ให้มีจีพีเอสในเส้นทางของการดำเนินชีวิต  นี่คือที่มาของคำว่า เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค พระเยซูตรัสคำนี้ เพื่อบอกว่า พระองค์จะเป็นเข็มทิศให้กับผู้เชื่อที่จะนำไปมอบให้กับคนมากมาย คำตรัสของพระเยซูตอนนี้  เริ่มจากคำว่า จงออกไป…

มัทธิว 28:19 …..เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา…”

ยอห์น 14:6 6 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา

พระเยซูกำลังบอกกับคนทั้งโลกว่า พระองค์สามารถเป็นจีพีเอส คือเป็นเข็มทิศนำทางให้กับเส้นทางชีวิตได้

ทำไมต้องมาถึงพระบิดา เพราะพระเจ้าพระบิดา คือจุดสิ้นสุดของทุกเส้นทางชีวิต เพียงแต่ว่า จะพบกับพระเจ้าพระบิดาในเวลาไหน (เวลาแห่งการพิพากษา หรือเวลาแห่งความรอดจากการพิพากษา)  คำว่า นี่เป็นเวลาแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า น่าจะเป็นคำตอบว่า นี่คือเวลาแห่งพระคุณ

ลูกา 4:16-21 16 แล้ว​พระ​องค์​เสด็จ​มาถึง​เมือง​นาซาเร็ธ เป็น​ที่​ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​เจริญ​วัย​ขึ้น ​พระ​องค์​เสด็จ​เข้า​ไป​ใน​ธรรม​ศาลา​ใน​วันสะบาโต​ตาม​เคย และ​ทรง​ยืน​ขึ้น​เพื่อ​จะ​อ่าน​พระ​ธรรม​17 เขา​จึง​ส่ง​พระ​คัมภีร์​อิสยาห์​ผู้เผย​พระ​วจนะ​ให้แก่​พระ​องค์ เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​คลี่​หนังสือ​นั้น​ออก ​ก็​ค้นพบ​ข้อ​ที่​เขียน​ไว้​ว่า 18 ​พระ​วิญญาณ​แห่ง​พระ​เป็นเจ้า​ทรง​อยู่​เหนือ​ข้าพเจ้า เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ได้​ทรง​เจิม​ตั้ง​ข้าพเจ้า​ไว้ เพื่อ​นำ​ข่าว​ดี​มายัง​คน​ยากจน ​พระ​องค์​ได้​ทรง​ใช้​ข้าพเจ้า​ให้​ร้อง​ประกาศ​อิสรภาพ​แก่​บรรดา​เชลย ให้​ประกาศ​แก่​คน​ตา​บอด​ว่า​จะ​ได้​เห็น​อีก ให้​ปล่อย​ผู้​ถูก​บีบ​บังคับ​เป็น​อิสระ 19 และ​ให้​ประกาศ​ปี​แห่ง​ความ​โปรด​ปราน​ของ​พระ​เป็นเจ้า 20 แล้ว​พระ​องค์​ทรง​ม้วน​หนังสือ​ส่งคืน​ให้แก่​เจ้าหน้าที่ แล้ว​ทรง​นั่ง​ลง และ​ตา​ของ​คน​ทั้ง​ปวง​ใน​ธรรม​ศาลา​ก็​เพ่ง​ดู​พระ​องค์​21 ​พระ​องค์​จึง​เริ่ม​ตรัส​แก่​เขา​ว่า “คัมภีร์​ตอนนี้​ที่​ท่าน​ได้​ยิน​กับ​หู​ของ​ท่าน​ก็​สำเร็จ​ใน​วันนี้​แล้ว”

 ปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า คำว่า โปรดปราน ภาษากรีกแปลว่า เป็นที่ยอมรับ หรือยังรับได้ แปลว่า ยังไม่ใช่เวลาแห่งการพิพากษา แต่เป็นเวลาแห่งความรอดจากการพิพากษา  ตรงกันข้ามกับความโปรดปรานก็คือ ความพิโรธของพระเจ้า นั่นคือ พระเจ้ารับไม่ได้กับพฤติกรรมความคิดความบาปที่อยู่ในมนุษย์ทุกคน และเวลาแห่งการพิพากษากำลังจะมา และพฤติกรรมความคิดความบาปที่อยู่ในมนุษย์ทุกคนต่างก็พามนุษย์หลงไป

สดุดี 14:2-3  2 ​พระ​เจ้า​ทรง​มอง​ลง​มา​จาก​ฟ้า​สวรรค์​ดู​ลูกหลาน​ของ​มนุษย์ ว่า​จะ​มี​คน​ใดบ้าง​ที่​ฉลาด​ที่​เสาะ​แสวงหา​พระ​เจ้า3 เขา​ทั้ง​หลาย​หลง​เจิ่น​ไป​หมด และ​เลว​ทราม​ลง​เหมือน​กัน​สิ้น ไม่​มี​สัก​คน​เดียว​ที่​ทำ​ดี ไม่​มี​เลย

คำว่า หลงเจิ่น นั่นหมายถึง ไม่มีเข็มทิศ ไม่มีเครื่องนำทาง

มีคนตั้งคำถามในอินเตอร์เน็ตว่า ใครมีประสบการณ์กับการใช้จีพิเอสบ้าง ช่วยแบ่งปันหน่อย มีคนเข้ามาตอบกระทู้นี้เยอะ ส่วนใหญ่ ผิดหวังกับความแม่นยำของจีพีเอส  พาเข้าไปป่าช้าบ้าง ทางลูกรังบ้าง ทางตันบ้าง อ้อมไปไกลมาก และพาหลงทางบ้าง  ข้างทางเป็นเหว ก็ให้เลี้ยว ข้างหน้าเป็นแม่น้ำ ก็ให้ตรงไป  ยูเทิร์นแล้วยูเทิร์นอีก วนไปวนมา

ก็เหมือนกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์มากมายที่กำลังเดินตามเครื่องมือที่ตนเองคิดว่า จะนำทางชีวิตได้ดี แต่ก็เจอทางตัน เจอภูเขาอยู่ตรงหน้า ….. เพราะยังไม่มีเข็มทิศชีวิตที่มีคุณภาพ และใช่สำหรับตนเองจริงๆ

ยอห์น  14:6 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา

นี่คือเหตุผว่า พระเยซูทรงเป็นเข็มทิศของชีวิตที่แท้จริง ที่จะนำให้มนุษย์ทุกคนไปถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตที่แท้จริง  หนึ่งในความหมายของคำว่า ความรอด แปลว่า สุขภาพดี สุขภาพดี หมายถึง ดีทั้งร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ และไม่ใช่รอชีวิตหลังความตาย แต่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่

คนที่มาเชื่อพระเยซูส่วนใหญ่ ป่วย ถึงมาหา ตอนเวลาดีๆ ไม่มา  จนมีคนบางคนพูดว่า คริสเตียนมีแต่คนที่มีปัญหา คนที่พูดอย่างนี้ มักจะคิดว่า ตัวเขาไม่มีปัญหา เขาไม่ต้องการพระเยซู ไม่จำเป็นต้องมาหาพระเจ้า  น่าสนใจว่า คนที่พูดอย่างนี้ ไม่ได้แปลว่า เขาไม่มีปัญา เขาไม่ป่วย แต่มีคำถามกลับไปว่า รู้ตัวหรือเปล่าว่าตนเอง ป่วย  รู้ตัวหรือเปล่าว่า ตัวเองมีปัญหา

เมื่อวันที่ไปนครฯ และสอนเรื่องสุขภาพ ข้าพเจ้าแบ่งปันกับบรรดาครูของโรงเรียนชูศิลป์วิทยาว่า ข้าพเจ้าอายุเท่านี้ ได้รับการตรวจสุขภาพเมื่อต้นปีที่แล้ว ผลคือไม่มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือพวกเบาหวาน ความดัน ไขมัน อะไรประมาณนั้น แต่ก็ไม่รู้ว่า มีโรคอะไรที่ยังไม่รู้  มีคำถามอยู่บ่อยๆ เมื่อแนะนำตัวที่กลุ่มเซลล์ที่สายใย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยจิตเวช คนนั้นเป็นโน่นนี่นั่น แต่พอมาถึงข้าพเจ้า  ก็จะมีคนถามว่า แล้วครูไก่ป่วยเป็นอะไร (เขาหมายถึงป่วยทางจิตเวช) ข้าพเจ้าตอบคนถามด้วยความจริงใจว่า ตอนนี้ไม่รู้ ว่าป่วยหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆ ข้าพเจ้าก็มีบาดแผลทางจิตใจที่ต้องรับการบำบัด แม้ว่าจะรับบำบัดไปแล้ว ก็รู้ว่า ยังไม่หมด (เหมือนการปอกกลีบหัวหอมที่ยังต้องค้นหา เปิดเข้าไปให้ถึงชั้นใน)

พระเยซูคริสต์ตรัสว่า คนเจ็บต้องการหมด คนสบายดีไม่ต้องการ เป็นคำตรัสเมื่อพวกฟาริสีต่างดูหมิ่นพระเยซูเมื่อพระองค์ใช้เวลากับคนที่สังคมรังเกียจ คนที่สังคมมองว่า ไม่น่าคบ แต่พระเยซูทรงมองว่า คนเหล่านี้ คือคนป่วยที่ต้องการการช่วยเหลือ และเป็นคนที่ต้องการเข็มทิศชีวิต ส่วนพวกฟาริสี ที่คิดว่า ตนเองมีเข็มทิศนำทางชีวิตดีแล้ว ก็คือว่าตนเองสบายดี ไม่ต้องการหมอ ไม่ต้องใช้เวลากับพระเยซู ความจริงน่าเป็นห่วงสำหรับคนที่คิดว่าตนเองสบายดีแล้ว แต่จริงๆอาจป่วยมากกว่าเสียอีก พระเยซูทรงเรียกพวกฟาริสีว่า คนตาบอดนำทางคนตาบอด

ลูกา 6:39  39 ​พระ​องค์​ตรัส​กับ​เขา​ทั้ง​หลาย​เป็น​คำ​อุปมา​ด้วย ว่า “คน​ตา​บอด​จะ​นำ​ทาง​คน​ตา​บอด​ได้​หรือ ทั้ง​สอง​จะ​ไม่​ตก​ลง​ไป​ใน​บ่อ​หรือ

มัทธิว 15:12-14 12 ขณะนั้น​พวก​สาวก​มา​ทูล​พระ​องค์​ว่า “​พระ​องค์​ทรง​ทราบ​แล้ว​หรือ​ว่า เมื่อ​พวก​ฟาริสี​ได้​ยิน​คำ​ตรัส​นั้น​เขา​แค้น​เคือง​นัก”13 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​ตอบ​ว่า “ต้นไม้​ใดๆ ทุก​ต้น ซึ่ง​พระ​บิดา​ของ​เรา​ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์ มิได้​ทรง​ปลูก​ไว้​จะต้อง​ถอน​เสีย​14 ช่าง​เขา​เถิด เขา​เป็น​คน​นำ​ทาง​ตา​บอด ถ้า​คน​ตา​บอด​นำ​ทาง​คน​ตา​บอด ทั้ง​สอง​จะ​ตก​ลง​ไป​ใน​บ่อ”

เข็มทิศ กับการเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์ มีความเกี่ยวพันกัน  ในพระคัมภีร์ใหม่มีคำที่ภาษาไทยแปลว่า ผู้รับใช้ มีสามคำที่พบบ่อยที่สุด คือ ดูลอส ไดโคนอส และไลธัวกอส เราได้ฟังเรื่องดูลอสไปคราวที่แล้ว และวันนี้ เรื่องของไดโคนอส เกี่ยวพันกับคำว่า เข็มทิศ

คำว่า ไดโคนอส แปลว่า ผู้ที่รอคอย ผู้ที่อยู่กับเจ้านายตลอดเวลา

ยอห์น 12:26  26 ถ้า​ผู้ใด​จะ​รับ​ใช้​เรา ผู้​นั้น​ก็​ต้อง​ตาม​เรา​มา และ​เรา​อยู่​ที่​ไหน​ผู้รับ​ใช้​ของ​เรา​จะ​อยู่​ที่​นั่น​ด้วย ถ้า​ผู้ใด​รับ​ใช้​เรา ​พระ​บิดา​ก็​จะ​ทรง​ประทาน​เกียรติ​แก่​ผู้​นั้น​

พระคัมภีร์ตอนนี้ ใช้คำว่า ไดโคนอส ความหมายของผู้รับใช้กับเจ้านาย ไปไหน ไปด้วยกัน  นายอยู่ไหน ผู้รับใช้อยู่ที่นั่น  ผู้รับใช้จะตามนาย ไม่ใช่นายตามผู้รับใช้ นั่นหมายความว่า เจ้านายจะเป็นผู้นำทางให้กับผู้รับใช้ของเขา  สุภาษิตได้กล่าวถึงสิ่งที่น่าเป็นห่วงหากหัวมาเป็นหาง หางมาเป็นหัว

สุภาษิต 30:21-23 21 แผ่นดิน​โลก​สั่นสะเทือน​อยู่​ใต้​สาม​สิ่ง เออ มัน​ทาน​อยู่​ใต้​สี่​สิ่ง​ไม่ได้ 22 คือ ทาส​เมื่อ​ได้​เป็น​พระ​ราชา…และ​สาว​ใช้​ที่​ได้​เป็น​นาย​แทน​นาย​หญิง​ของ​ตน

ความหมายก็คือ คนที่ไม่มีความสามารถในการนำ มาเป็นผู้นำ คนที่ต้องรับใช้มาเป็นนาย  คนเหล่านี้ ไม่สามารถจะนำ นอกจากไ่ม่สามารถจะเป็นเข็มทิศให้กับตัวเองแล้ว คนที่ตามก็ถูกพาไปผิดทิศผิดทางด้วย นี่คือสิ่งที่พระเยซูเรียกพวกฟาริสีว่า คือคนตาบอดนำทางคนตาบอด พากันตกหลุมตกบ่อ  คนที่คิดว่าตัวเองสบายดี ก็ไม่จัดการตัวเองสักที แต่ยังทำบทบาทนำคนอื่นในขณะที่ตัวเองป่วย ก็พาไปแบบป่วยๆ  พากันไปติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก

ขอให้เราทั้งหลายพิจารณา สำรวจตนเองว่า เรากำลังดำเนินชีวิตอย่างคนไร้เข็มทิศชีวิตอยู่หรือไม่

ถามตัวเองว่า ถ้าเป็นพระเยซู พระองค์จะไปในที่ที่เรากำลังจะไปไหม  ถ้าเป็นพระเยซู พระองค์จะตอบสนองอย่างไร ถ้าเป็นพระเยซู พระองค์จะกิน จะเดิน จะท่องเที่ยวแบบนี้ไม๊   พระเยซูทรงเป็นเข็มทิศให้กับคริสเตียนทุกคน แต่ปัญหาคือ คริสเตียนทุกคนใช้พระเยซูอย่างเข็มทิศนำพาชีวิต หรือใช้พระเยซูเป็นคนรับใช้ที่ต้องตอบสนองต่อกิเลศตัณหาของตนเอง

คำถามว่า คุณกำลังไปถูกทางอยู่หรือไม่? หรือไม่รู้ หรือผิดทาง หลงไปเรื่อย วนไปเรื่อยๆ

คนที่ตอบกระทู้เรื่องการใช้จีพีเอส ที่ไม่สามารถไว้ใจจีพิเอส ยี่ห้อที่ตัวเองเลือก สุดท้าย ต้องใช้วิธีโบราณ คือถามคน วันนี้ เรามีใครที่จะบอกทางแก่เรา หรือเรากลัวหน้าแตก กลัวเสียหน้า ว่าเรากำลังเดินผิดทิศผิดทางอยู่  เลยไม่กล้าถาม เพราะกลัวคนอื่นจะรู้ว่าตัวเองไปผิดทาง

ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราทุกคนให้กลับมาสู่วิญญาณแห่งความถ่อมใจที่จะยอมรับความจริงว่า เราต้องการความช่วยเหลือ

1โครินธ์ 10:12-13  12 เหตุ​ฉะนั้น​คน​ที่​คิด​ว่า​ตัวเอง​มั่นคง​ดี​แล้ว ​ก็​จง​ระวัง​ให้​ดี กลัว​ว่า​จะ​ล้ม​ลง​13 ไม่​มี​การ​ทดลอง​ใดๆ เกิด​ขึ้นกับ​ท่าน นอกเหนือจาก​การ​ทดลอง​ซึ่ง​เคย​เกิด​กับ​มนุษย์​ทั้ง​หลาย ​พระ​เจ้า​ทรง​สัตย์​ธรรม ​พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ให้​ท่าน​ต้อง​ถูก​ทดลอง​เกิน​กว่า​ที่​ท่าน​จะ​ทน​ได้ และ​เมื่อ​ท่าน​ถูก​ทดลอง​นั้น ​พระ​องค์​จะ​ทรง​โปรด​ให้​ท่าน​มี​ทาง​ที่​จะ​หลีกเลี่ยง​ได้​ด้วย เพื่อ​ท่าน​จะ​มี​กำลัง​ทน​ได้