“ผู้รับใช้ของพระคริสต์…ร้อนรน”

หิมะกัดหรือ frostbite ซึ่งก็คืออาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นหากอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นมาก เช่น ในบริเวณที่เป็นน้ำแข็งหรือมีหิมะปกคลุมหนาแน่นจนอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหากเข้าไปสัมผัสชิดใกล้ สำหรับการเกิดหิมะกัดนั้นมักจะเกิดขึ้นบริเวณนิ้วมือ นิ้วเท้า หู จมูกและแก้ม โดยอันตรายจากการถูกหิมะกัดนั้นยังมีความรุนแรงถึงขั้นอาจจะต้องตัดอวัยวะนั้นทิ้งกันเลยทีเดียว อุณหภูมิที่เกิดอาการหิมะกัดรุนแรงได้ อยู่ที่ -15  องศาเซลเซียส นี่คือภาพของความหนาวเย็นที่ทำให้อวัยวะของร่างกายคนเราส่วนที่ได้รับผลกระทบต้องถูกตัดทิ้ง นักไต่เขาสูงหลายคนตายเพราะอาการหิมะกัด ที่รอดก็พิการ จมูกแหว่ง นิ้วกุด ต้องตัดเท้า ตัดขาก็มี  สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเส้นเลือดที่เลี้ยงบริเวณนั้นถูกทำลายด้วยสิ่งที่เรียกว่า เลือดกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งและสร้างความเสียหายให้กับเส้นเลือด เลือดไม่สามารถเลี้ยงบริเวณอวัยวะส่วนนั้นได้ ทำให้ผิวหนังแข็งและเป็นสีม่วงคล้ำ

ความหนาวเย็นของอากาศสามารถทำร้ายถึงชีวิตและการสูญเสียชีวิตได้ พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงความรักที่เยือกเย็นลงทำลายความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการอยู่อย่างครอบครัว ทำลายสังคม ทำลายความสัมพันธ์ และยังทำให้เกิดการอธรรมที่แผ่กว้างออกไป เมื่อสองพันปีที่แล้ว พระเยซูทรงตรัสสภาพที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้าย

มัทธิว 24:3-14  3 เมื่อ​พระ​เยซู​ประทับ​บน​ภูเขา​มะกอก​เทศ พวก​สาวก​มา​เฝ้า​ส่วนตัว​กราบ​ทูล​ว่า “ขอ​ทรง​โปรด​ให้​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ทราบ​ว่า เหตุการณ์​เหล่า​นี้​จะ​บังเกิด​ขึ้น​เมื่อไร สิ่ง​ไร​เป็น​หมาย​สำคัญ​ว่า​พระ​องค์​จะ​เสด็จ​มา และ​ยุค​เก่า​จะ​สิ้นสุด​ลง”​4 ​พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “ระวัง​ให้​ดี อย่า​ให้​ผู้ใด​ล่อลวง​ท่าน​ให้​หลง​5 ด้วย​ว่า​จะ​มี​หลาย​คน​มา ต่าง​อ้าง​นาม​ของ​เรา​ว่า​ตัว​เขา​เป็น​พระ​คริสต์​ เขา​จะ​ให้​คน​เป็น​อัน​มาก​หลง​ไป​6 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​ยิน​เสียง​สงคราม และ​ข่าว​ลือ​เรื่อง​สงคราม คอย​ระวัง​อย่า​ตื่น​ตระหนก​เลย ด้วย​ว่า​บรรดา​สิ่ง​เหล่า​นี้​จำต้อง​บังเกิด​ขึ้น แต่​ที่สุด​ปลาย​ยุค​ยัง​ไม่​มาถึง7 เพราะ ประชาชาติ​ต่อ​ประชาชาติ ราช​อาณาจักร​ต่อ​ราช​อาณาจักร​จะ​ต่อสู้​กัน  ทั้ง​จะ​เกิด​กันดาร​อาหาร​และ​แผ่น​ดิน​ไหว​ใน​ที่​ต่างๆ 8 เหตุการณ์​ทั้ง​ปวง​นี้​เป็น​ขั้น​แรก​แห่ง​ความ​ทุกข์​ลำบาก ซึ่ง​ต้อง​มี​มา​ก่อน​กำเนิด​ยุค​ใหม่ 9 “​ใน​เวลา​นั้น​เขา​จะ​อายัด​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้ ให้​ทน​ทุกข์​ลำบาก​และ​ฆ่า​ท่าน​เสีย และ​ประชาชาติ​ต่างๆ จะ​เกลียด​ชัง​พวก​ท่าน เพราะ​ความ​จงรักภักดี​ของ​ท่าน​ที่​มี​ต่อ​เรา10 คราว​นั้น​คน​เป็น​อัน​มาก​จะ​ถดถอย​ไป และ​อายัด​กัน​และ​กัน ทั้ง​จะ​เกลียด​ชัง​ซึ่ง​กัน​และ​กัน​ด้วย​11 ผู้เผย​พระ​วจนะ​ปลอม​หลาย​คน​จะ​เกิด​มี​ขึ้น และ​ล่อลวง​คน​เป็น​อัน​มาก​ให้​หลง​ไป​12 ความ​รัก​ของ​คน​ส่วนมาก​จะ​เยือก​เย็น​ลง เพราะ​ความ​อธรรม​แผ่​กว้าง​ออกไป13 แต่​ผู้ใด​ทน​ได้​จนถึง​ที่สุด​ผู้​นั้น​จะ​รอด14 ข่าว​ประเสริฐ​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า จะ​ได้​ประกาศ​ไป​ทั่ว​โลก ให้​เป็น​คำ​พยาน​แก่​บรรดา​ประชาชาติ แล้ว​ที่สุด​ปลาย​จะ​มาถึง​

เมื่อสามอาทิตย์ที่แล้ว ข้าพเจ้าเพิ่งจะสอนในภาคบ่ายเกี่ยวกับเรื่องคำสอนตกขอบ และคำสอนเทียมเท็จ สัปดาห์ถัดมาก็มีข่าวเรื่องนายเล่าย่าง (ผู้นำคริสตจักรชาวเขาที่อ้างว่าเป็นเซเว่นเดย์ ถูกจับเรื่องล่วงละเมิดข่มขืนผู้หญิงหลายคนที่พาไปประกอบพิธีในป่า จนทางเซเว่นเดย์ออกมาประกาศว่า นายเล่าย่างไม่ใช่สมาชิกของเซเว่นเดย์ มีสมาชิกบางคนส่งคลิปมาให้ข้าพเจ้า และขึ้นหัวเรื่องไว้ว่า ทูตสวรรค์มีจริง ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าทูตสวรรค์มีจริง แต่พอเปิดดู อ้าวคนละเรื่อง นี่คือตัวอย่างของคำสอนเทียมเท็จที่ล่อลวงคนในยุคสุดท้าย แสดงให้เห็นว่า เรากำลังอยู่ในยุคสุดท้าย ใกล้มากแล้วที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา นอกจากคำสอนเทียมเท็จ การอ้างพระคริสต์เทียมเท็จแล้ว สิ่งที่คนในยุคสุดท้าย (รวมทั้งพวกเราทั้งหลายด้วย ก็คือ อาการหิมะกัด Frostbite ที่จะเกิดกับคริสตจักรที่ถูกเปรียบเทียบเป็นเหมือนร่างกายของมนุษย์

คำว่า “เยือกเย็น” รากศัพท์ภาษากรีกคำนี้ ใช้ในความหมายถึงอากาศหนาวเย็นที่มีผลต่อสภาพร่างกาย ความรักที่เยือกเย็นลงของคนทำให้คนตัดคนด้วยกันออกไปจากชีวิตของเขา โดยเฉพาะคนในครอบครัวของตนเอง ความเป็นพี่เป็นน้อง เป็นพ่อแม่ลูกขาดจากกัน ในหนังสือ 2ทิโมธีก็ได้กล่าวถึงลักษณะของคนในยุคสุดท้าย

2ทิโมธี 3:1-5 1 แต่​จง​เข้าใจ​ข้อ​นี้ คือ​ว่า​ใน​สมัย​จะ​สิ้น​ยุค​นั้น จะ​เกิด​เหตุการณ์​กลี​ยุค​2 เพราะ​มนุษย์​จะ​เห็น​แก่​ตัว เห็น​แก่​เงิน เย่อหยิ่ง ยโส ชอบ​ด่า​ว่า ไม่​เชื่อ​ฟัง​คำ​บิดา​มารดา อกตัญญู ไร้​ศีลธรรม​3 ไร้​มนุษยธรรม ไม่ให้​อภัย​กัน ใส่​ร้าย​กัน ไม่​ยับยั้ง​ชั่ง​ใจ ดุ​ร้าย เกลียด​ชัง​ความ​ดี​4 ทรยศ มุทะลุ หัว​สูง รัก​ความ​สนุก​ยิ่ง​กว่า​รัก​พระ​เจ้า​5 ถือ​ศาสนา​แต่​เปลือก​นอก ส่วน​แก่น​แท้​ของ​ศาสนา​เขา​ไม่​ยอมรับ คน​เช่นนั้น​ท่าน​อย่า​คบ

ลักษณะของคนในยุคสุดท้ายที่หนังสือสองทิโมธีบรรยายนี้ คืออาการที่พระเยซูทรงเรียกว่า ความรักเยือกเย็นลง พระเยซูทรงเตือนสาวกของพระองค์ให้ระวัง แสดงว่า พระองค์ไม่ต้องการให้คริสตจักรของพระองค์มีอาการหิมะกัด ถ้าคริสตจักรไม่ระวัง คริสตจักรอาจต้องสูญเสียอวัยวะ (ซึ่งหมายถึงสมาชิกคริสตจักรหลุดจากการเชื่อมต่อกับคริสตจักร แม้มาคริสตจักร แต่ก็ไม่ใช่พระกายเดียวกันกับคริสตจักร ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีความร้อนรน เป็นเพียงผู้มาร่วมชมรายการและจากไปเท่านั้น) ความร้อนรนของคริสตจักร คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าผู้เชื่อเป็นอวัยวะที่เชื่อมต่อกัน เป็นครอบครัวเดียวกัน ห่วงใยกันและกัน รับผิดชอบต่อกันและกัน

1โครินธ์12:25-27  25 เพื่อ​ไม่ให้​มี​การ​แก่งแย่ง​กัน​ใน​ร่างกาย แต่​ให้​อวัยวะ​ทุก​ส่วน​พะวง​ซึ่ง​กัน​และ​กัน​26 ถ้า​อวัยวะ​อัน​หนึ่ง​เจ็บ อวัยวะ​ทั้งหมด​ก็​พลอย​เจ็บ​ด้วย ถ้า​อวัยวะ​อัน​หนึ่ง​ได้รับ​เกียรติ​อวัยวะ​ทั้งหมด​ก็​พลอย​ชื่น​ชม​ยินดี​ด้วย27 ฝ่าย​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​กาย​ของ​พระ​คริสต์​ และ​ต่าง​ก็​เป็น​อวัยวะ​ของ​พระ​กาย​นั้น​

ดังนั้น เราทั้งหลายที่มาโบสถ์ท้องถิ่นเดียวกัน เราไม่ใช่ผู้มาใช้บริการ แต่เราเป็นเจ้าของร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกันในทุกอย่างของคริสตจักรแห่งนี้ เราจะช่วยกันดูแลน้ำในห้องน้ำว่ามันรั่วไม๊  เราออกจากห้องแล้วไฟยังเปิดอยู่หรือเปล่า เราจะกินอาหารให้หมดจานไม่ทิ้งขว้าง เราจะช่วยกันทำความสะอาด ทำให้คริสตจักรมีระเบียบเรียบร้อย ที่นี่ไม่มีลูกจ้าง แม้ผู้รับใช้พระเจ้าที่รับเงินเดือนของคริสตจักรก็ไม่ใช่ลูกจ้าง  ผู้รับใช้เต็มเวลาที่นี่มีความสามารถที่จะไปทำงานเลี้ยงชีพของตนเองได้ แต่เขามาทำงานที่นี่เพราะพระเจ้าทรงเรียกให้เขาทำหน้าที่ที่จะสั่งสอน และเตรียมพวกเราเพื่อการรับใช้ เราหยิบจับงานทุกอย่าง

1โครินธ์ 12:28-29 28 และ​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​โปรด​ตั้ง​บาง​คน​ไว้​ใน​คริสตจักร คือ​หนึ่ง​อัครทูต สอง​ผู้เผย​พระ​วจนะ สาม​ครู​บา​อาจารย์ แล้ว​ต่อจากนั้น​ก็​มี​ผู้กระทำ​การ​อัน​เป็น​อิทธิฤทธิ์ ผู้รักษา​โรค ผู้​อุปการะ ผู้​ครอบ​ครอง และ​ผู้รู้​ภาษา​แปลกๆ 29 ทุก​คน​เป็น​อัครทูต​หรือ​ทุก​คน​เป็น​ผู้เผย​พระ​วจนะ​หรือ ทุก​คน​เป็น​ครู​บา​อาจารย์​หรือ ทุก​คน​กระทำ​การ​อัน​เป็น​อิทธิฤทธิ์​หรือ​

สังเกตุว่า ในพระคัมภีร์ตอนนี้ ต่อจากเรื่องทุกคนเป็นอวัยวะในพระกายของพระคริสต์ ต่างมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้ที่รับเงินเดือนโบสถ์หรือไม่ได้รับ ทำเต็มที่หรือไม่เต็มที่ ต่างก็เป็นอวัยวะ ที่แสดงว่า ทุกคนต้องมีความร้อนรน (มีอุณหภูมิ) ที่แสดงความเชื่อมต่อในร่างกายเดียวกัน ถ้าขาดอุณหภูมิ แสดงถึงการขาดการหล่อเลี้ยง เกิดอาการหิมะกัดในฝ่ายวิญญาณ ถ้าเกิดในอวัยวะหลายๆส่วน (ส่วนใหญ่) พระกายแห่งนี้จะตายในที่สุด ความรักที่เยือกเย็นลงของคนส่วนใหญ่กำลังคืบคลานเข้าในคริสตจักรของเราหรือไม่?

เรามาดูความร้อนรนของคริสตจักรยุคแรก เขาแสดงออกอย่างไร

กิจการ 4:32 32 คน​ทั้ง​ปวง​ที่​เชื่อ​นั้น​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน และ​ไม่​มี​ใคร​อ้าง​ว่า​สิ่งของ​ที่​ตน​มี​อยู่​เป็น​ของ​ตน แต่​ทั้งหมด​เป็น​ของ​กลาง

วันนี้ คริสตจักรยุคของเรา ใจสมานเพชรเกษม 11 กำลังมีลักษณะอย่างไร มีคนมาพูดกับข้าพเจ้า(อย่างชื่นมชม) ว่า อ.ไก่ ดียังโง้นอย่างงี้ โดยเฉพาะไม่พูดเรื่องเงินกับสมาชิกเลย ถ้าวันนี้ ข้าพเจ้าจะพูดกับพี่น้องเรื่องหน้าที่ของสมาชิกคริสตจักรเราต้องถวายสิบลด ข้าพเจ้าจะยังเป็นอ.ไก่ที่ดีในสายตาของพี่น้องอีกไม๊

ศิษยาภิบาลมากมายไม่อยากพูดเรื่องเงิน เพราะเดี๋ยวสมาชิกหนีออกจากโบสถ์ ทำไมศิษยาภิบาลไม่กล้าพูดเรื่องเงิน เพราะเงินเป็นเรื่องบาดใจ และเปราะบางมาก ศิษยาภิบาลกลัวถูกมองในแง่ลบ กลัวสมาชิกจะไม่รัก กลัวถูกมองว่า หน้าเงิน กลัวถูกมองว่า บ้าเงิน ข้าพเจ้ายังคงยืนยันว่า วันนี้ ข้าพเจ้าจะพูดกับสมาชิกของเราทุกคนเรื่องการถวายสิบลด การถวายสิบลดเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อคริสตจักรเดียวกัน และยังแสดงถึงความร้อนรนในพระเจ้าอย่างหนึ่งด้วย พระเยซูทรงตรัสว่า

มัทธิว 6:20-21 20 แต่​จง​ส่ำ​สม​ทรัพย์​สมบัติ​ไว้​ใน​สวรรค์ ที่​ไม่​มี​แมลง​จะ​กิน​และ​ไม่​มี​สนิม​จะ​กัด และ​ที่​ไม่​มี​ขโมย​ขุด​ช่อง​ลัก​เอา​ไป​ได้​21 เพราะ​ว่า​ทรัพย์​สมบัติ​ของ​ท่าน​อยู่​ที่​ไหน ใจ​ของ​ท่าน​ก็​อยู่​ที่​นั่น​ด้วย​

มาลาคี 3:10-12 10 ​พระ​เจ้า​จอม​โยธา​ตรัส​ว่า จง​นำ​ทศางค์​เต็ม​ขนาด​มา​ไว้​ใน​คลัง เพื่อ​ว่า​จะ​มี​อาหาร​ใน​นิเวศ​ของ​เรา จง​ลอง​ดู​เรา​ใน​เรื่อง​นี้​ดู​ที​หรือ​ว่า เรา​จะ​เปิด​หน้าต่าง​ใน​ฟ้า​สวรรค์​ให้​เจ้า และ​เทพ​รอ​ย่าง​ล้น​ไหล​มา​ให้​เจ้า​หรือ​ไม่​11 เรา​จะ​ขนาบ​ตัว​ที่​ทำลาย​ให้แก่​เจ้า เพื่อ​ว่า​มัน​จะ​ไม่​ทำลาย​ผล​แห่ง​พื้นดิน​ของ​เจ้า และ​ผล​องุ่น​ใน​ไร่​นา​ของ​เจ้า​จะ​ไม่​ร่วง ​พระ​เจ้า​จอม​โยธา​ตรัส​ดังนี้​แหละ​12 ​พระ​เจ้า​จอม​โยธา​ตรัส​ว่า แล้ว​ประชาชาติ​ทั้งสิ้น​จะ​เรียก​เจ้า​ว่า ผู้​ที่​ได้รับ​พระ​พร ด้วย​ว่า​เจ้า​จะ​เป็น​แผ่นดิน​ที่​น่า​พึง​ใจ​

ทศางค์ แปลว่า สิบลด  หมายถึง สิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดที่เราควรจะนำมาถวายแด่พระเจ้า ในสมัยยิวโบราณ พระเจ้าทรงกำหนดให้คนยิวทุกคนต้องนำผลแรก พืชผลทางเกษตร และเงินมาถวายแด่พระเจ้า เพื่อจะใช้สำหรับเลี้ยงดูปุโรหิต คนเลวีที่ทำหน้าที่ปรนนิบัติในพระวิหาร เพราะคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ในมรดกของคนอิสราเอล ไม่มีที่ดินทำกิน มรดกของคนเหล่านี้คือส่วนแบ่งจากของที่คนนำมาถวายแด่พระเจ้า (ส่วนที่ดีที่สุดต้องนำมาถวายแด่พระเจ้า)  ในยุคของคริสตจักร ปัจจุบัน จึงนำมาประยุกต์ใช้เพื่อจะให้มีเงินสนับสนุนผู้รับใช้ และสำหรับงานในภาพรวมของคริสตจักร  คริสตจักรเราแยกการถวายพิเศษงานพันธกิจออกจากสิบลด ดังนั้น สิบลดไม่ใช่พันธกิจ พันธกิจไม่ใช่ลิบลด เป็นคนละกองกัน ซึ่งข้าพเจ้ามักจะเรียกว่า พระพรซ้อนพระพร (คือพันธกิจ)

ภาพของคริสตจักรยุคแรกคือภาพของความร้อนรนของคริสเตียนที่เป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์ที่ถวายมากกว่าสิบลด ถวายมากกว่าพันธกิจเสียอีก ในยุคนั้นมีความเดือดร้อนที่เรียกว่า การกันดารอาหาร เศรษฐกิจตกต่ำ จึงทำให้การแสดงออกถึงความร้อนรนออกมาด้วยการเสียสละมากกว่าการถวายสิบลด (คนยิวคุ้นเคยกับสิบลดอยู่แล้ว) แต่ในยุคของเรา เรายังไม่ถึงความเดือดร้อนขนาดนั้น (แต่ถ้าเราไม่ฝึกที่จะซื่อสัตย์และคุ้นเคยกับการถวายสิบลด การถวายพันธกิจ ใครจะรู้ว่า การกันดารอาหาร หรือสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอาจวิกฤตและกระทบไปทั้งโลก (ซึ่งเราก็รู้ว่า ทุกวันนี้ โลกของเราแคบลง เล็กลง จนบางประเทศแค่จาม ก็สะเทือนมายังประเทศไทยได้) เมื่อถึงเวลานั้น คริสตจักรจะเป็นคำตอบต่อกันและกันได้ไม๊? และยังสามารถช่วยกันและกันได้อย่างแท้จริง ไม่สละเรือ และตายหมด คำว่า รวมกันเราอยู่ คือทางออกที่แท้จริง

ตอนน้ำท่วมใหญ่ในปี 2011 มาถึงกรุงเทพ คริสตจักรในฝั่งธนบุรี เราถูกเตรียมในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาระดับหนี่ง ทำให้เราเป็นคำตอบของคนฝั่งธนบุรี คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ตอนนั้น เราเช่าที่ของโรงเรียนสายประสิทธิ์ทำโบสถ์ เราใช้สถานที่เก็บข้าวสาร 21 ตัน เก็บของแห้ง เครื่องใช้ คริสตจักรจากทางมีนบุรียังมาเอาของที่เราไปแจก เราตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในฝั่งธนบุรี เรามีอาหารแจกจ่ายให้กับคนนับหมื่นคน นับร้อยหมู่บ้าน หมู่บ้านที่น้ำท่วมหนักๆ เราเข้าถึงได้เกือบทั้งหมด บ้านสงคราะห์คนชราบางแคขออาหารจากเราไปส่งเลี้ยงคนสองร้อยคนที่อยู่ในนั้น เพื่อดูแลคนไข้ติดเตียง 50 คน นานถึงสองสัปดาห์  ถ้าความร้อนรนของพี่น้องเยือกเย็นลง อะไรจะเกิดขึ้น สิ่งที่แสดงชัดก่อน คือเงินถวายสิบลดก็จะลดลง

อยากให้เราเข้าใจคำว่า ร้อนรน หมายถึง คนที่เรียงลำดับความสำคัญให้พระเจ้ามาก่อนทุกอย่าง (ไม่ได้หมายความว่า ทิ้งทุกอย่าง) แต่พระเจ้าจะเป็นผู้ประทานทุกอย่างให้กับเราเอง

มัทธิว 6:33  33 แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​แสวงหา​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า และ​ความ​ชอบธรรม​ของ​พระ​องค์​ก่อน แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​เพิ่ม​เติม​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​เหล่า​นี้​ให้

คำว่า พระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ นั่นคือ สิ่งที่เป็นทุกอย่าง ที่หายไปจะคืนมา ที่ไม่สมบูรณ์ พระเจ้าจะทำให้สมบูรณ์ ที่ขาดไปพระเจ้าจะทำให้ครบ หน้าที่ของเราคือ การเป็นอวัยวะที่เชื่อมต่อ อย่าหลุดไปจากการเชื่อมต่อ อุณหภูมิความร้อนรนคือสิ่งสำคัญ

1.คนที่ร้อนรนรักษาชีวิตฝ่ายวิญญาณไว้ได้  มัทธิว 11:12

12…แผ่นดิน​สวรรค์​ก็​เป็น​สิ่ง​ที่​คน​ได้​แสวงหา​ด้วย​ใจ​ร้อน​รน และ​ผู้​ที่​ใจ​ร้อน​รน​ก็​เป็น​ผู้​ที่​ชิง​เอา​ได้​

คำว่า ร้อนรน ในรากศัพท์ภาษากรีกแปลว่า มีความกระตือรือร้น ออกแรง ออกกำลัง เพื่อให้ได้มา หากพูดถึงการออกแรง ในสำนวนของคนไทยเราหมายถึงการจ่ายราคา การลงทุน  เรามักติดนิสัยชอบอะไรที่ได้มาฟรีๆ ยิ่งมีคำพูดที่ว่า ความรอดเราได้มาฟรีๆ จึงเป็นช่องทางของคริสเตียนไม่น้อยที่มาเพื่อรับ แต่ไม่ให้ ไม่จ่ายราคา นั่นไม่ใช่วิสัยของคนที่เป็นคริสเตียน คริสตจักรยุคแรกแสดงความร้อนรนในความรัก ด้วยการให้ เสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อคริสตจักร คริสตจักรจึงเข้มแข็ง และสามารถสนับสนุนพันธกิจออกไปไกล ยาวนาน สามารถเผชิญกับสถานการณ์โลก และสถานการณ์การข่มเหงคริสเตียน การมุ่งทำลายคริสตจักรให้สิ้นซาก เพื่อหยุดการเจริญเติบโตของคริสตจักร แต่คริสตจักรก็ไม่ตาย และอยู่รอดผ่านกาลเวลามานานถึงสองพันปีได้

วันนี้ มารเปลี่ยนวิธีการ มารหยุดข่มเหงคริสตจักรด้วยวิธีรุนแรง มารเอาความสบายของโลกนี้มา การบริโภคนิยมเข้ามาในคริสตจักร คริสตจักรกำลังติดเชื้อความรักที่เยือกเย็นลงของคนส่วนใหญ่ และคริสเตียนก็จะเกิดอาการหิมะกัด คือขาดความรู้สึกร้อนรนเพื่อคริสตจักร  ขาดการเสียสละ การอุทิศ การถวายอย่างสัตย์ซื่อ คริสตจักรก็จะตายไปเอง โดยมารไม่ต้องทำอะไร แผ่นดินสวรรค์ที่จะเกิดขึ้นกับคริสตจักร ก็จะหายไปเอง เพราะคนที่ร้อนรนเท่านั้นที่จะชิงแผ่นดินสวรรค์ได้

อาการหิมะกัดฝ่ายวิญญาณกำลังจะทำให้คริสตจักรตายไป เราจะยอมให้เป็นอย่างนั้นหรือ ขอให้เรากลับมาแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าใหม่อีกครั้ง ในชีวิตส่วนตัวของเรา ก่อนที่ตะเกียงของเราจะดับ (แม้ว่ามันจะริบหรี่จวนดับ)

อิสยาห์ 42:3 3 ไม้​อ้อ​ช้ำ​แล้ว​ท่าน​จะ​ไม่​หัก และ​ไส้​ตะเกียง​ที่​ลุก​ริบหรี่​อยู่​ท่าน​จะ​ไม่​ดับ ท่าน​จะ​ส่ง​ความ​ยุติธรรม​ออกไป​ด้วย​ความ​สัตย์​จริง

พระเยซูทรงตรัสว่า ผู้เชื่อทุกคนเป็นเหมือนกับตะเกียงที่ถูกจุดแล้ว ต้องส่องสว่าง นั่นหมายถึงต้องมีอุณหภูมิด้วย คือความร้อนรน

แสงสว่างของตะเกียงริบหรี่ อุณหภูมิก็ลดลงไปด้วย วิธีที่จะให้ตะเกียงสว่างขึ้น คือ การทำความสะอาดสิ่งสกปรกของไส้ตะเกียงที่ต้องขลิบไส้ตะเกียงที่เก่าออก ให้ไฟลุกขึ้น ให้มีอ๊อกซิเจนเข้ามาก็จะทำให้การเผาผลาญมากขึ้น และอุณหภูมิก็จะมีมากขึ้น ความร้อนรนในจิตวิญญาณของเรา ต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ชื่อเรียกในภาษารากศัพท์ภาษากรีกแปลว่า ลมหายใจ  อากาศอ๊อกซิเจนฝ่ายวิญญาณ เพื่อเราอุณหภูมิฝ่ายวิญญาณจะกลับมาร้อนรนอีกครั้ง

2.คนที่ร้อนรนไม่ทำให้คริสตจักรป่วย  วิวรณ์ 3:16

16 เพราะ​เหตุ​ที่​เจ้า​เป็น​แต่​อุ่นๆ ไม่​เย็น​และ​ไม่​ร้อน เรา​จะ​คาย​เจ้า​ออก​จาก​ปาก​ของ​เรา​

เรามักคิดว่า การสูญเสียการเชื่อมต่อเกิดจากตัวเราเองเป็นผู้ตัด แยกตัวเราออกจากพระกายแห่งคริสตจักร แต่พระคัมภีร์ตอนนี้ บอกเราว่า พระเยซูจะคายเราออกไป ถ้าเราไม่ร้อนรน โดยธรรมชาติ คนที่เย็นก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับพระเยซูได้อยู่แล้ว และพระเยซูก็ไม่ต้องการเชื่อมต่อกับคนที่เย็น แต่คนที่เป็นแต่อุ่นๆ เป็นประเภทที่พระเยซูหนักใจที่สุด เพราะคนพวกนี้ เป็นพวกที่ร้อนในตอนต้น และมาอุ่นใกล้จะเย็นในภายหลัง ซึ่งทำให้พระเยซูเกิดอาการที่เหมือนกับคนที่รับของผิดสำแดงเข้าไปในกายของพระองค์

เบื้องหลังของคำที่ใช้ในตอนนี้ คืออาการของคนที่กำลังจะอาเจียน ด้วยอาการพะอืดพะอม เราคงเคยเกิดอาการอาหารเป็นพิษ อยากอาเจียนก็อาเจียนไม่ได้ พาให้ร่างกายทั้งหมดป่วย และนี่คือภาพของการบอกว่า ความไม่ร้อนรนของคริสเตียนทำให้คริสตจักรป่วย และที่น่าสนใจ เกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน ดูในข้อต่อไป

วิวรณ์ 3:17-18 17 เพราะ​เจ้า​พูด​ว่า ‘เรา​เป็น​คน​มั่ง​มี​ได้​ทรัพย์​สมบัติ​มาก และ​เรา​ไม่​ต้อง​การ​สิ่ง​ใด​เลย’ เจ้า​ไม่​รู้​ว่า​เจ้า​เป็น​คน​แร้นแค้น​เข็ญใจ เป็น​คน​ขัด​สน เป็น​คน​ตา​บอด และ​เปลือย​กาย​อยู่​18 เรา​เตือนสติ​เจ้า​ให้​ซื้อ​ทองคำ​ที่​หลอม​ให้​บริสุทธิ์​แล้ว​จาก​เรา เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้​เป็น​คน​มั่ง​มี และ​ให้​เจ้า​ซื้อ​เสื้อผ้า​สี​ขาว เพื่อ​นุ่ง​ห่ม​ให้​พ้น​จาก​ความ​อับ​อาย​ที่​เจ้า​ต้อง​เปลือย​กาย​อยู่ และ​ซื้อ​ยา​ทา​ตา​ของ​เจ้า เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้​แล​เห็น​

คำเตือนสติของพระเยซูในตอนนี้ คือให้ใช้เงินทองเพื่อซื้อสิ่งที่บนโลกไม่มี คือใช้เพื่อราชกิจของพระเจ้า  สิ่งที่ทำให้ตาใจฝ่ายวิญญาณหายบอด เสื้อผ้าสีขาว คือการทำดีที่สวรรค์ยอมรับ ทองคำบริสุทธิ์ ของแผ่นดินสวรรค์ ทั้งหมดคือการลงทุนทุกอย่างเพื่อให้ใจของเราอยู่ที่สวรรค์ ขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจของเราทุกคนให้มองเห็นความจริงว่า เราต้องการความร้อนรน

“ผู้รับใช้ของพระคริสต์…ร้อนรน”

1.คนที่ร้อนรนรักษาชีวิตฝ่ายวิญญาณไว้ได้

2.คนที่ร้อนรนไม่ทำให้คริสตจักรป่วย

Leave a Comment