สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017

“ความเสียใจ”

2โครินธ์ 7:9-11 9 แต่​บัดนี้​ข้าพเจ้า​มี​ความ​ชื่น​ชม​ยินดี มิใช่​เพราะ​ท่าน​เสียใจ แต่​เพราะ​ความ​เสียใจ​นั้น​ทำ​ให้​ท่าน​กลับ​ใจ​ใหม่ เพราะ​ว่า​ท่าน​ได้รับ​ความ​เสียใจ​อย่าง​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า ท่าน​จึง​ไม่ได้​ผลร้าย​จาก​เรา​เลย​10 เพราะ​ว่า​ความ​เสียใจ​อย่าง​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า ย่อม​กระทำ​ให้​กลับ​ใจ​ใหม่ ซึ่ง​นำไป​ถึง​ความ​รอด​และ​ไม่​เป็น​ที่​น่า​เสียใจ แต่​ความ​เสียใจ​อย่าง​โลก​นั้น​ย่อม​นำไป​ถึง​ความ​ตาย​11 จง​พิจารณา​ดู​ว่า​ความ​เสียใจ​อย่าง​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า กระทำ​ให้​เกิด​ความ​กระตือรือร้น​มาก​ทีเดียว ทำ​ให้​เกิด​ความ​ขวน​ขวาย​ที่​จะ​แก้​ตัว​ใหม่​และ​การ​เดือด​ร้อน​แทน ความ​ตื่นตัว ความ​อาลัย และ​ความ​กระตือรือร้น และ​การ​ลงโทษ ใน​ทุก​สิ่ง​เหล่า​นี้ ท่าน​ได้​พิสูจน์​ให้​เห็น​แล้ว​ว่า​ท่าน​ก็​ไม่ได้​กระทำ​ผิด​ มีคนพูดว่า สัปดาห์หน้าน้ำจะท่วมแผ่นดิน เพราะจะเป็นสัปดาห์ที่คนไทยทั่วทั้งประเทศจะร้องไห้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในรัชกาลที่ 9 อีกครั้ง  วันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน หนี่งปีเต็มๆที่เรายังรับไม่ได้กับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ (ของโลก) ทุกครั้งที่คิดถึงพระองค์ท่าน ได้เห็นภาพยนต์ ภาพถ่ายของพระองค์ท่าน น้ำตารื้นขึ้นมาที่ขอบตา เป็นความเสียใจที่ยังคงอยู่อีกยาวนานในหัวใจของคนไทยทั้งผองที่เกิดในรัชกาลของพระองค์ท่าน ขณะที่ข้าพ เจ้ากำลังคิดคำนึงถึงคำว่า “ เสียใจ”  ข้อพระคัมภีร์ตอนข้างต้นก็ผุดขึ้นมาในจิตใจ เป็นข้อพระคัมภีรีที่กล่าวถึงความเสียใจอีกด้านหนึ่งที่ส่งผลดีต่อชีวิตและจิตใจ นั่นคือความเสียใจที่ทำให้เกิดการกลับใจใหม่  11 จง​พิจารณา​ดู​ว่า​ความ​เสียใจ​อย่าง​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า กระทำ​ให้​เกิด​ความ​กระตือรือร้น​มาก​ทีเดียว ทำ​ให้​เกิด​ความ​ขวน​ขวาย​ที่​จะ​แก้​ตัว​ใหม่​และ​การ​เดือด​ร้อน​แทน ความ​ตื่นตัว ความ​อาลัย และ​ความ​กระตือรือ ร้น และ​การ​ลงโทษ ใน​ทุก​สิ่ง​เหล่า​นี้ ท่าน​ได้​พิสูจน์​ให้​เห็น​แล้ว​ว่า​ท่าน​ก็​ไม่ได้​กระทำ​ผิด​ พระคัมภีร์ตอนนี้บอกกับเราว่า ความเสียใจอย่างนี้ คือความเสียใจที่พระเจ้าทรงชอบพระทัย เพราะเป็นความเสียใจที่นำไปสู่ความรอด คำว่า ความรอด ในภาษากรีก “โสโซ” (Sozo) แปลว่า ให้รอด ให้หายดี มีสุขภาพดีทุกด้าน …แต่​ความ​เสียใจ​อย่าง​โลก​นั้น​ย่อม​นำไป​ถึง​ความ​ตาย​  ซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่า “โสโซ” (Sozo) ในภาษากรีก ความตาย  คือไม่มีโอกาสแก้ตัวใหม่ พระคัมภีร์ได้ใช้อีกคำที่มีความหมายเหมือนกับความตาย คือคำว่า พินาศ และใช้คู่กันกับคำว่า กลับใจใหม่  2เปโตร 3:9 9 องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ไม่ได้​ทรง​เฉื่อย​ช้า​ใน​เรื่อง​พระ​สัญ ญา​ของ​พระ​องค์ ตาม​ที่​บาง​คน​คิด​นั้น แต่​พระ​องค์​ได้​ทรง​อด​กลั้น​พระ​ทัย​ไว้ เพราะ​เห็น​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​มา​ช้า​นาน ​พระ​องค์​ไม่​ทรง​ประสงค์​ที่​จะ​ให้​ผู้​หนึ่ง​ผู้ใด​พินาศ​เลย แต่​ทรง​ปรารถนา​ที่​จะ​ให้​คน​ทั้ง​ปวง​กลับ​ใจ​เสีย​ใหม่​  คำว่า พินาศ ในภาษากรีกแปลว่า สูญเสีย ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง ความตายไม่ใช่แค่จบ แต่ยังมีต่อคือชีวิตหลังความตาย จะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นการกลับใจใหม่ คือโอกาสของความเสียใจที่จะขวนขวาย แก้ไขปรับ ปรุง ตื่นตัว กระตือรือร้น และ​การ​ลงโทษ ใน​ทุก​สิ่ง​เหล่า​นี้ ท่าน​ได้​พิสูจน์​ให้​เห็น​แล้ว​ว่า​ท่าน​ก็​ไม่ได้​กระทำ​ผิด​  ความหมายคำ “เสียใจ”ที่ชอบพระทัยพระเจ้าสามารถนำไปใช้ได้ทุกวาระ อาเมน