“ไบเบิ้ลคอนเทสต์” Bible Contest

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์  วันนี้ เป็นอีกวันหนึ่งที่ทางคริสตจักรได้จัดรายการพิเศษให้กับพวกเราทุกคน คือรายการไบเบิ้ลคอนเทสต์ เพื่อจะให้พี่น้องได้มีโอกาสปีละครั้ง ได้นำพระคัมภีร์มาใช้ฝึกปรือความเชี่ยวชาญ การจดจำ และความเข้าใจในเนื้อหาพระคัมภีร์ จะดำเนินรายการในช่วงบ่ายของวันนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่พี่น้องที่เตรียมตัวมาเท่านั้น พี่น้องที่เป็นผู้ชมก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วย จากการได้ดู ได้ฟัง การร่วมรายการของพี่น้องที่เตรียมตัวมา ในหลายแง่มุมของพระคัมภีร์ที่เราอาจไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยิน ไม่เคยอ่าน จะทำให้เราได้ผ่านหูผ่านตาก็คราวนี้แหล่ะ รายการไบเบิ้ลคอนเทสต์ของทุกปี ได้ทำให้เราได้เห็นการพัฒนาของพี่น้องหลายคน ได้เติบโตในความเข้าใจ การจดจำ และความรู้  มีเรื่องเล่าว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมานานนับสิบปี ช่วงนั้น คริสตจักรโยอิโดในประเทศเกาหลีใต้ (คริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในเวลานั้นมีสมาชิก 700,000 คน ปัจจุบันถึงล้านคนแล้ว) เป็นคริสตจักรที่คนทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชม แม้แต่คริสเตียนไทยก็เดินทางไปกันมากในช่วงนั้น และเมื่อคริสเตียนไทยไปถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองของสนามบินเกาหลี มีคริสเตียนไทยกลุ่มหนึ่งอ้างตัวว่า เขาเป็นคริสเตียน มีคนหนึ่งถึงกับอ้างว่า เขาเป็นศิษยาภิบาล บางคนก็เอาพระคัมภีร์ใส่กระเป๋าให้เห็นชัดๆว่าตัวเองเป็นคริสเตียนจริงๆนะ (เวลานั้น การเป็นคริสเตียนในเกาหลีกำลังบูมมาก ไปไหนก็จะเห็นคนถือพระคัมภีร์ แม้แต่ขอทานก็ร้องเพลงคริสเตียน บนรถไฟฟ้าก็มีคนมาเล่นดนตรีเล่นเพลงคริสเตียน)  พอพี่ไทยเราอ้างว่า ฉันเป้นคริสเตียนนะ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเลยให้พี่ไทยเหล่านั้น ท่องพระคัมภีร์ข้อที่ระบุให้ท่อง ปรากฏว่า ท่องไม่ได้ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมือง ถูกส่งกลับประเทศ  ปัจจุบันคนไทยมากมายไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศเกาหลี ถูกปฏิเสธและถูกส่งกลับประเทศไทย ปีละไม่ต่ำกว่า 20,000 คน แต่ไม่ใช่ด้วยเหตุผลท่องพระคัมภีร์ไม่ได้  แต่อย่างไรก็ตาม การรู้พระคัมภีร์และจำความหมายของพระคัมภีร์ได้ ยังเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าการท่องได้เพื่อจะเข้าเมืองของประเทศเกาหลี 1ทิโมธี 4:6-9  6 ถ้า​ท่าน​จะ​ให้​คำแนะนำ​เหล่า​นี้​แก่​พวก​พี่​น้อง ท่าน​ก็​จะ​เป็น​ผู้รับ​ใช้​ที่​ดี​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​ เจริญ​ด้วย​คำ​สอน​แห่ง​ความ​เชื่อ และ​ด้วย​หลักธรรม​อัน​ดี​ที่​ท่าน​ได้​ประพฤติ​ตามนั้น​7 อย่า​ใส่​ใจ​กับ​เทพ​นิยาย​อัน​หา​สาระ​มิได้ จง​ฝึก​ตน​ใน​ทาง​ธรรม​8 เพราะ​ถ้า​การ​ฝึก​ทาง​กาย​นั้น​มี​ประโยชน์​อยู่​บ้าง ทาง​ของ​พระ​เจ้า​ก็​มี​ประโยชน์​ใน​ทุก​ทาง เพราะ​ทรง​ไว้​ซึ่ง​ประโยชน์​สำหรับ​ชีวิต​ปัจจุบัน​และ​ชีวิต​อนาคต​ด้วย​9 ข้อความ​ต่อไปนี้​เป็น​ความ​จริง และ​ควร​แก่​การ​รับ​ไว้​  บ่ายนี้ มาร่วมกันใช้เวลาฝึกทางธรรมด้วยกัน มีประโยชน์แน่นอน พี่น้องสามารถเข้ากลุ่มได้ เรียนรู้ไปด้วยกัน แล้วจะเติบโต แข็งแรง และชำนาญยิ่งขึ้น2ทิโมธี 2:15 15 จง​อุตส่าห์​สำแดง​ตน​ว่า​ได้​ทรง​พิสูจน์​แล้ว​เป็น​คนงาน​ที่​ไม่​ต้อง​อาย ใช้​พระ​วจนะ​แห่ง​ความ​จริง​อย่าง​ถูกต้อง​  

Leave a Comment