สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2018

“ไปให้ถึงความรักที่สมบูรณ์”

1ยอห์น 4:16-21 16 ฉะนั้น​เรา​ทั้ง​หลาย​จึง​รู้ และ​เชื่อ​ใน​ความ​รัก​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​มี​ต่อ​เรา ​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ความ​รัก และ​ผู้ใด​ที่​อยู่​ใน​ความ​รัก​ก็​อยู่​ใน​พระ​เจ้า และ​พระ​เจ้า​ก็​ทรง​สถิต​อยู่​ใน​ผู้​นั้น​17 ​ใน​ข้อ​นี้​แหละ ความ​รัก​ของ​เรา​จึง​สมบูรณ์ เพื่อ​เรา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​มี​ความ​มั่นใจ​ใน​วัน​พิพากษา เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​เป็น​เช่น​ไร​เรา​ทั้ง​หลาย​ใน​โลก​นี้​ก็​เป็น​เช่นนั้น​18 ​ใน​ความ​รัก​นั้น​ไม่​มี​ความ​กลัว แต่​ความ​รัก​ที่​สมบูรณ์​นั้น​ก็​ได้​ขจัด​ความ​กลัว​เสีย เพราะ​ความ​กลัว​เข้า​กับ​การ​ลงโทษ​และ​ผู้​ที่​มี​ความ​กลัว​ก็​ยัง​ไม่​มี​ความ​รัก​ที่​สมบูรณ์​19 เรา​ทั้ง​หลาย​รัก ​ก็​เพราะ​พระ​องค์​ทรง​รัก​เรา​ก่อน​20 ถ้า​ผู้ใด​ว่า “ข้าพเจ้า​รัก​พระ​เจ้า” และ​ใจ​ยัง​เกลียด​ชัง​พี่​น้อง​ของ​ตน ผู้​นั้น​ก็​เป็น​คน​พูด​มุสา เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​ไม่​รัก​พี่​น้อง​ของ​ตน​ที่​แล​เห็น​แล้ว จะ​รัก​พระ​เจ้า​ที่​ไม่​เคย​เห็น​ไม่ได้​21 ​พระ​บัญญัติ​นี้​เรา​ทั้ง​หลาย​ก็​ได้มา​จาก​พระ​องค์ คือ​ว่า​ให้​คน​ที่​รัก​พระ​เจ้า​นั้น​รัก​พี่​น้อง​ของ​ตน​ด้วย​ ยอห์นผู้เขียนหนังสือ1-3ยอห์น เป็นคนที่มองทุกอิริยาบถในพันธกิจของพระเยซูล้วนอยู่บนพื้นฐานของความรัก  หากเราอ่านในหนังสือของยอห์นเล่มอื่นๆ หนังสือที่ชื่อว่ายอห์น  มีความแตกต่างจากหนังสือพระกิตติคุณเล่มอื่น(อีกสามเล่ม) ไม่มีเล่มใดเขียนเกี่ยวกับความรักได้สวีทเท่ายอห์นเลย ตัวอย่างตอนหนึ่งที่ยอห์นบันทึกเหตุการณ์ท้ายๆ การพบปะกันของสาวกกับพระเยซู(หลังพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตาย ที่ริมทะเล หลัง จากสาวกได้กินอาหารด้วยกันกับพระเยซู เปโตรมองไปที่ยอห์นและถามพระเยซูว่า อนาคตของยอห์นจะจบลงแบบไหน ยอห์น 21:20-21 20 ​เปโตร​เหลียว​หลัง​เห็น​สาวก​คน​ที่​พระ​องค์​ทรง​รัก​ตามมา สาวก​คน​นั้น​คือ​คน​ที่​เอน​ตัว​ลง​ที่​พระ​ทรวง​ของ​พระ​องค์ เมื่อ​รับประทาน​อาหาร​อยู่​นั้น….. 21 เมื่อ​เปโตร​เห็น​สาวก​คน​นั้น​จึง​ทูล​ถาม​พระ​เยซู​ว่า “​พระ​องค์​เจ้า​ข้า คน​นี้​จะ​เป็น​อย่างไร” ยอห์นเรียกตัวเองว่า …สาวกคนที่พระองค์ทรงรัก… ยอห์นไม่เขียนชื่อตัวเอง แต่แทนชื่อของตัวเองด้วยความสัมพันธ์ที่พระเยซูทรงมอบให้กับตัวเขา ความจริง พระเยซูทรงรักสาวกทุกคน แม้กระทั่งยูดาส อิสคาริโอท (สาวกตัวแสบ ดื้อ และไม่ซื่อสัตย์) พระเยซูคาดหวังสาวกทุกคน เมื่อบางคนไม่เป็นอย่างที่พระเยซูหวัง (ขนาดทรยศหักหลังและขายพระเยซู) พระองค์ก็ยังทรงรัก ยูดาส ศิษย์ทรยศพาทหารมาจับพระเยซู ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูเพื่อชี้เป้าให้ทหารจับไม่ผิดตัว  ลูกา 22:48  48 แต่​พระ​เยซู​ตรัส​ถาม​เขา​ว่า “ยูดาส ท่าน​จะ​มอบ​บุตร​มนุษย์​ด้วย​การ​จุบ​หรือ” ยูดาสขายพระเยซู เพราะยูดาสผิดหวังที่พระเยซูไม่เป็นอย่างที่เขาต้องการ ยูดาสมักจะคิดสวนทางกับพระเยซูเสมอ และมักจะโดนพระเยซูสวนกลับตลอด เพราะพระเยซูต้องการจะเปลี่ยนวิธีคิดของยูดาส แต่สุดท้ายยูดาสไม่ยอมเปลี่ยนวิธิคิด ยูดาสอยากจะเปลี่ยนพระอาจารย์แทน เลยจบแบบโศกนาฏกรรม คือยูดาสแขวนคอตาย รู้ตัวว่าผิดพลาดอย่างมหันต์ก็สายเกินแก้แล้ว เพราะยูดาสมีมุมมองที่แตกต่างจากยอห์น ศิษย์พระเยซูเหมือนกัน แม้จะไม่เข้าใจ ในตอนแรก แต่สุดท้ายก็พบกับคำตอบว่า พระเยซูทรงทำทุกอย่างด้วยความรักที่ทรงมีต่อสาวกของพระองค์ทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ยูดาส อิสคาริโอท  18 ​ใน​ความ​รัก​นั้น​ไม่​มี​ความ​กลัว แต่​ความ​รัก​ที่​สมบูรณ์​นั้น​ก็​ได้​ขจัด​ความ​กลัว​เสีย เพราะ​ความ​กลัว​เข้า​กับ​การ​ลงโทษ​และ​ผู้​ที่​มี​ความ​กลัว​ก็​ยัง​ไม่​มี​ความ​รัก​ที่​สมบูรณ์  ในความรักไม่มีความกลัว พระเยซูไม่กลัวที่สาวกของพระองค์จะไม่เข้าใจพระองค์ บางคนหนี บางคนปฏิเสธ บางคนทรยศ นี่คือความรักที่สมบูรณ์ที่พระองค์ต้องการจะให้สาวกของพระองค์ทุกคนไปให้ถึงความรักที่สมบูรณ์นี้ (สาวกทั้งสิบสองคน แม้จะเสียไปหนึ่งก็ตาม) วันนี้ พระเยซูยังหวังในพวกเราทุกคนด้วยเช่นกัน ไปให้ถึงความรักที่สมบูรณ์ด้วยกันนะ   เชียร์ เชียร์