“ทางเลือกในทางแคบ”

ความเชื่อของคนในยุคนี้ กำลังถูกนิยามให้เดินในทางของการแสวงหาความสุขอย่างโลก

ฉายคลิปวีดีโอ “ความเชื่อ…ความสุขอย่างโลก.. บริษัทขายตรง”

นี่เป็นวีดีโอของหนึ่งในบริษัทขายตรงที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก  ได้สอนคนให้เชื่อว่า คุณทำได้  ทำตามที่ตนเองใฝ่ฝัน อยากจะเป็น อยากจะมี ทำได้ คือขายตรงได้ พูดให้คนซื้อสินค้าของยี่ห้อนี้ได้ ในเวลาเดียวกัน ก็พยายามผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ของลูกค้า แค่นี้ ก็ไม่ยากที่จะออกไปควานหา ข้าพเจ้ามักจะเรียกว่าลูกค้าเหล่านั้นว่า ผู้ใช้งานโดยตรง Direct user เพื่อจะให้ Direct sale เกิดขึ้น และการทำเช่นนี้ ก็ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างมาก

เราทุกคนกำลังอยู่ในทางเลือกที่มีคนนำเสนอ เพื่อให้เราเลือกทางที่สบาย ทางแห่งความสุขอย่างโลก ที่อนิจจัง มีไลน์หนึ่งส่งมาจากเพื่อนเก่าสมัยเรียนหนังสือด้วยกัน กำลังแนะนำให้หยุดที่จะทำเพื่อคนอื่น เลือกที่จะทำเพื่อความสุขของตัวเองดีกว่า  ชื่อบทความ “ความละเหี่ยใจที่ไม่ควรให้รุ่นลูกได้เห็น”

ได้เห็นลูกๆมีกินมีใช้ ใช้ชีวิตไปตามกระแส,น่าอิจฉาอยู่,แต่ติดใจบางอย่างที่คิดไม่ออก..

พวกเขามีชีวิตที่เพียบพร้อม,แล้วคนแก่อย่างพวกเราใยยังต้องมาอดออมกินน้อยใช้น้อยอีกเล่า

เครื่องสำอางของเขามีไม่รู้ตั้งกี่ชนิด,ซื้อแล้วซื้ออีก,บางขวดเพิ่งเปิดก็ซื้อเพิ่มอีก,ไม่รู้ตั้งกี่กอง,หลายอย่างยังไม่

หมดอายุ,ผลที่สุดก็ต้องทิ้งไป

เสื้อผ้าก็เช่นกัน,ตั้งแต่แต่งงานสร้างครอบครัวใหม่,ก็เริ่มไม่ใช้เสื้อผ้าเก่า, ใช้ของใหม่ทั้งหมด

ขนมนมเนยของกินเล่น,หลากหลายไปหมด,มาจากทุกทิศ,มีทั้งถุง,ทั้งขวด,ทั้งกล่อง,ลำพังอย่างเดียวก็แพงกว่าข้าวสารทั้งกระสอบ, แพงกว่าน้ำมันงาทั้งไห

แม้นมีของแทบทุกอย่างในตู้เย็น, แต่ก็ยังไปทานข้างนอกประจำ, เงินเดือนออกก็ไม่เหลือทุกเดือน

ของขวัญที่ซื้อมาฝากคนแก่, แค่นิดๆหน่อยๆ

คนแก่อย่างพวกเรากลับประหยัดสมถะ, ในใจคิดเพียงว่า

ลูกๆรุ่นต่อไปจะได้ใช้ไหม, จะเข้าใจไหม, จะซาบซึ้งไหม, มันเป็นช่องว่างระหว่างวัย, ยุคสมัยที่ต่างกัน

เมื่อการที่พวกเขามีกินมีใช้, ควรเก็บออมเป็นทุนสำรอง, เพื่อใช้ในยามชรา, ใช้ในเรื่องการศึกษาของบุตรหลาน,

ใช้ในยามตกงาน, ใช้ในเรื่องภาระครอบครัว

คนรุ่นอย่างเราจะรู้ไหมหนอ, ของกินบางอย่างที่เราเห็นว่าแปลกหรือหายาก, พอซื้อไปฝากลูกหลาน, เขาไม่ใส่ใจ, บางทีถูกลืม, หรือบ้างต้องทิ้งไปโดยที่เขาไม่คิดเสียดาย

ไปเถิด,ไปหาธรรมชาติเสพสุข, ช่วงชิงขณะที่ขาแข้งยังเดินไหว, ตั้งโปรแกรมเที่ยว ปล่อยใจให้สบาย เชยชมทิวทัศน์ที่สวยงาม, ความไม่ประสีประสาของเขา, จำเป็นด้วยหรือที่เราต้องไปจ่ายแทน

เราควรสอนวิธีประหยัด, สอนเขามองสถานการณ์อนาคต, หรือเผื่อเหลือให้กับตนเองในยามตกอับ

เริ่มสตาร์ตได้แล้ว, เริ่มวิสัยทัศน์ความคิด, เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของตัวเอง, แสวงหาสติสัมปชัญญะแบบวัยของพวกเรา, มิเช่นนั้นหมดโอกาสแล้วจ้า

นี่ก็เป็นการสร้างความเชื่อแบบคนแก่ยุคใหม่ ให้เอาตัวรอด อย่ามัวแต่ไปห่วงพวกคนรุ่นใหม่ ที่กำลังหลงไปกับความสุขอย่างโลก (คนแก่ก็กำลังถูกหลอกให้เชื่อเรื่องความสุขอย่างโลก อีกรูปแบบหนึ่ง)  พระเยซูทรงตรัสไว้ว่า

มัทธิว 7:13-14 13 “จง​เข้า​ไป​ทาง​ประตู​แคบ เพราะ​ว่า​ประตู​ใหญ่ และ​ทาง​กว้าง​ซึ่ง​นำไป​ถึง​ความ​พินาศ และ​คน​ที่​เข้า​ไป​ทาง​นั้น​มี​มาก​14 เพราะ​ว่า​ประตู​ซึ่ง​นำไป​ถึง​ชีวิต​นั้น​ก็​คับ​และ​ทาง​ก็​แคบ ผู้​ที่​หา​พบ​ก็​มี​น้อย​

พระคัมภีร์ข้อนี้  ได้ถูกนำมาสร้างเป็นอนิเมชั่น ประยุกต์กับเราในปัจจุบันนี้

ฉายวีดีโอ  “ประตูแคบและทางกว้าง”

เราเลือกแล้ว จากระหว่างทางกว้างที่นำไปสู่ความพินาศ และทางแคบนำไปสู่ชีวิต

แต่ว่า….เราต้องเลือกอีก ในระหว่างที่เราเดินในทางแคบที่นำไปสู่ชีวิต นี่คือชีวิตบนโลกนี้ ระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่  เรายังต้องเลือก ทางแคบของทางแคบ

หนังสือ อธิษฐาน…หนทางวิบาก ได้กล่าวถึงทางแคบที่คริสเตียนบางคนเลือกที่จะเดินทางแคบของทางแคบกว่านั้น

การอธิษฐานเป็นทางแคบ ทางลำบาก แต่ก็ทำให้ชีวิตคริสเตียนขึ้นสูง เหมือนอย่างที่วีดีโออนิเมชั่นได้ให้เราได้เห็นภาพ  ความแตกต่างของคริสเตียนส่วนใหญ่ ที่เดินในทางต่ำ (ในทางแคบ) ขณะที่มีคริสเตียนส่วนน้อย เดินในทางแคบเดียวกัน แต่สูงระดับที่จะมองเห็นว่า มีอะไรเกิดขึ้นกับคริสเตียนที่เดินในทางแคบ แต่ไม่เชื่อฟังคำของพระเยซู แค่มาโบสถ์ในวันอาทิตย์อย่างคนที่ต้องมาโบสถ์ ต้องถูกตามให้มาโบสถ์ หรือการมาโบสถ์เป็นเพียงแค่การแสดงออกถึงความเชื่อทางศาสนาเท่านั้น แต่พระเยซูทรงอยู่ที่ไหนในบทบาทอะไรของชีวิตเรา  การเชื่อฟังพระองค์แสดงออกที่ตรงไหน

บางครั้ง ข้าพเจ้าก็รู้สึกละเหี่ยใจกับการมองเห็นคริสเตียนที่คอยหาโอกาสที่จะเลือกไม่มาโบสถ์ เลือกที่จะไม่เชื่อฟังคำของพระเยซู แต่ข้าพเจ้ายังคงใช้คำว่า let it be ช่างแม่งไม่ได้ (เหมือนชื่อหนังสือที่กำลังขายดีตอนนี้ “…ช่างแม่ง แล้วชีวิตจะดีขึ้น”)

 

ข้าพเจ้ายังคงทำบทบาทให้คนเกลียด  และไม่กลัวคนจะไม่รัก ไม่ใช่ว่า ไม่ต้องการความรัก หรือไม่รู้จักความรัก แต่ข้าพเจ้าอยากจะเดินในที่ที่สูง ที่มารซาตาน และอำนาจมืดไม่สามารถมาควบคุมข้าพเจ้าได้

ยิ่งขึ้นสูง ในมิติของการอธิษฐาน…หนทางวิบาก  มารซาตานและอำนาจมืดยิ่งห่างไกลจากเรา และควบคุมเราไม่ได้

ยิ่งขึ้นสูงในมิติของการอธิษฐาน…. เรายิ่งมีสายตาอย่างนกอินทรี ที่แหลมคม สามารถอ่านสถานการณ์ และเลือกได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะการเลือกที่จะเชื่อฟังคำของพระเยซู

พระคัมภีร์เตือนคริสเตียนให้ระวัง ว่าจะคริสเตียน จะถูกหลอก ถูกล่อให้หลง จากคริสเตียนด้วยกัน ที่ผิดเพี้ยน เราต้องมีสายตาในฝ่ายวิญญาณที่จะมองเห็นทางเลือกในทางแคบอย่างแม่นยำ

มัทธิว 24:4-5 4 ​พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “ระวัง​ให้​ดี อย่า​ให้​ผู้ใด​ล่อลวง​ท่าน​ให้​หลง​5 ด้วย​ว่า​จะ​มี​หลาย​คน​มา ต่าง​อ้าง​นาม​ของ​เรา​ว่า​ตัว​เขา​เป็น​พระ​คริสต์​ เขา​จะ​ให้​คน​เป็น​อัน​มาก​หลง​ไป​

ทำไม เราจึงต้องเลือกอีก เมื่อเราเลือกเดินในทางของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้ว เพราะว่า มารซาตานมันไม่ยอมปล่อยมือเราง่ายๆ มารซาตานมีนิสัยที่เรียกว่า เมื่อข้าไม่ได้อย่างที่ข้าต้องการ ก็อย่าหวังว่า พวกแกจะมีความสุข บนโลกนี้ และเสวยสุขบนสวรรค์ที่พระเยซูเตรียมไว้ให้กับคริสเตียน

มารซาตานมันรู้ว่า จะมีคริสเตียนที่จะได้เข้าสวรรค์แบบรอดอย่างไฟ คือได้เข้าสวรรค์แบบน่าอาย และอยู่อย่างน่าอายตลอดไป เข้าสวรรค์อย่างจำกัด อย่างไม่เต็มที่ และนี่คือความพยายามของมารซาตานที่จะทำให้คริสเตียน เป็นคริสเตียนแบบ หลุดมือ  คือ สิ่งดีๆหลุดมือไปมากมาย

เราจึงเห็นคริสเตียนที่เลือกทางของพระเยซูแล้ว แต่ยังถูกรบกวน ถูกคุกคาม ไร้ที่พึ่ง

พระเยซูทรงให้สาวกอธิษฐานของคนงาน  เพราะคนงานยังน้อยอยู่

มัทธิว 9:37-38 37 แล้ว​พระ​องค์​ตรัส​กับ​พวก​สาวก​ของ​พระ​องค์​ว่า “ข้าว​ที่​ต้อง​เกี่ยว​นั้น​มี​มาก​นักหนา แต่​คนงาน​ยัง​น้อย​อยู่​38 เหตุ​นั้น​พวก​ท่าน​จง​อ้อน​วอน​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เป็น​เจ้า​ของ​นา ให้​ส่ง​คนงาน​มา​เ​ก็​บ​เกี่ยว​พืชผล​ของ​พระ​องค์”

ในหนังสือ อธิษฐาน…หนทางวิบาก แปลความพระคัมภีร์ตอนนี้ว่า คนงานที่ยังน้อยอยู่ คือ คริสเตียนที่เลือกหนทางแคบ ในหนทางแคบ คนที่เหมาะที่จะทำพันธกิจนี้ คือคนที่เลือกหนทางแคบ คนที่เลือกอธิษฐาน….หนทางวิบาก เพื่อจะมองเห็นนิมิต ภาระใจต่อคน ที่พร้อมให้เก็บเกี่ยว

นั่นหมายความว่า มีคนที่พร้อมเลือกออกจากทางกว้าง และมีคนที่อยู่ในทางแคบ ที่ต้องเลือก ในทางแคบอีก งานที่ต้องทำ คือ นำคนให้เลือกมาเข้าในหนทางแคบของหนทางแคบ คุณคือคนนั้นไม๊   คริสเตียนที่เลือกที่จะเชื่อฟังพระเยซูคริสต์เจ้า ให้แสงสว่างนำทางไปสู่ชีวิต  ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำในการเลือกเส้นทางนี้

แน่นอน เนื้อหนัง ความปรารถนาของคริสเตียน ก็ไม่ต่างจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า คือพยายามจะดึงเรา ต้านเรา ไม่ให้เลือกทางแคบของทางแคบ และคิดแค่พอใจกับทางแคบอันแรก ก็พอแล้ว เลือกที่จะมาโบสถ์แค่วันอาทิตย์ เลือกที่จะทำกิจทางศาสนาคริสต์เท่านั้น

ทางเลือกในทางแคบ ของเราคริสเตียนมีทางเดียว คือการเชื่อฟังคำของพระเยซูคริสต์เจ้า

ยอห์น 15:10,12,14,15-16  10 ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ประพฤติ​ตาม​บัญญัติ​ของ​เรา ท่าน​ก็​จะ​ยึด​มั่น​อยู่​ใน​ความ​รัก​ของ​เรา เหมือน​ดังที่​เรา​ประพฤติ​ตาม​พระ​บัญญัติ​ของ​พระ​บิดา และ​ยึด​มั่น​อยู่​ใน​ความ​รัก​ของ​พระ​องค์​….12 “​พระ​บัญญัติ​ของ​เรา คือ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​รัก​กัน เหมือน​ดังที่​เรา​ได้​รัก​ท่าน​….14 ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ประพฤติ​ตาม​ที่​เรา​สั่ง​ท่าน ท่าน​ก็​จะ​เป็น​มิตร​สหาย​ของ​เรา​

…. 15 เรา​จะ​ไม่​เรียก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า​บ่าว​อีก เพราะ​บ่าว​ไม่​ทราบ​ว่า​นาย​ทำ​อะไร แต่​เรา​เรียก​ท่าน​ว่า​มิตร​สหาย เพราะ​ว่า​ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​ได้​ยิน​จาก​พระ​บิดา​ของ​เรา เรา​ได้​สำแดง​แก่​ท่าน​แล้ว16 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไม่ได้​เลือก​เรา แต่​เรา​ได้​เลือก​ท่าน​ทั้ง​หลาย และ​ได้​แต่งตั้ง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ให้​ท่าน​ไป​เกิดผล และ​เพื่อ​ให้ผล​ของ​ท่าน​คง​อยู่ เพื่อ​ว่า​เมื่อ​ท่าน​ทูล​ขอ​สิ่ง​ใด​จาก​พระ​บิดา​ใน​นาม​ของ​เรา ​พระ​องค์​จะ​ได้​ประทาน​สิ่ง​นั้น​ให้แก่​ท่าน​​

เรากำลัง ตัดสินใจในทางเลือกในทางแคบ อยู่หรือไม่? หรือเราไม่เลือก เราไม่อยาก และเราเพิกเฉย เราคิดว่า เรารอดแล้วก็พอ

แต่อย่าลืมว่า มารซาตานไม่ปล่อยเราแน่ๆ มารซาตานจะทำให้เราบาดเจ็บให้มากที่สุด เราจะยอมอย่างนั้นหรือ

จงตัดสินเลือกในทางแคบอีกครั้ง พระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่า สันติสุขที่พระองค์มอบให้ไม่เหมือนกับโลกนี้ให้ นั่นแปลว่า สันติสุขนี้ ให้ไว้เพื่อเราจะดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างมีความสุขแท้ อย่าพลาดโอกาส ที่จะใช้สันติสุขนี้ โดยเปิดโอกาสให้มารยัดเยียดความสุขอย่างโลก มารซาตานรู้ว่า ถ้าคริสเตียนใช้สันติสุขแท้ของพระเยซูบนโลกนี้ เขาจะมีความสุขที่สุด เขาจะมองเห็นความสวยงามและความน่าอยู่ของโลกนี้ที่พระเจ้าทรงสร้างให้กับมนุษย์

ระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมผู้รับใช้และทีมผู้นำ ได้ไปทำไบเบิ้ลเฮ้าส์นอกสถานที่กัน ที่น้ำตกแก่งหินเพิง ได้เดินป่า ลงห้วย ย่ำธารน้ำ ล่องแก่ง ลอยไปกับกระแสน้ำ เพื่อนำมาเป็นบทเรียนเรื่องการธิษฐาน…หนทางวิบาก เรารู้สึกได้ชื่นชมกับธรรมชาติ และพบกับสันติสุขอย่างที่พระเยซูมอบให้จริงๆ

ให้เราคิดถึงทางเลือกในทางแคบ ไม่ติดกับดัก และไม่ยอมให้มารซาตานใช้บางสิ่งบางอย่าง มาควบคุมเรา

ตัวอย่างของทางเลือกในทางแคบ ที่ต้องเดินในที่สูง ที่มารซาตานจะควบคุมเราไม่ได้  ได้แก่

1.ชำระมือให้สะอาด ใจที่บริสุทธิ์

ยากอบ 4:7-8 7 เหตุ​ฉะนั้น ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​น้อม​ใจ​ยอม​ฟัง​พระ​เจ้า จง​ต่อสู้​กับ​มาร และ​มัน​จะ​หนี​ท่าน​ไป​8 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เข้า​ใกล้​พระ​เจ้า และ​พระ​องค์​จะ​เสด็จ​มา​ใกล้​ท่าน คน​บาป​ทั้ง​หลาย​เอ๋ย จง​ชำระ​มือ​ให้​สะอาด และ​คน​สอง​ใจ จง​ชำระ​ใจ​ของ​ตน​ให้​บริสุทธิ์​

2.อยู่ให้สูงกว่ามาร

วิวรณ์ 12:10-1210 และ​ข้าพเจ้า​ได้​ยิน​เสียง​ดัง​ขึ้น​ใน​สวรรค์​ว่า “บัดนี้​ความ​รอด​และ​ฤทธิ์​เดช​และ​ราช​อาณาจักร​แห่ง​พระ​เจ้า​ของ​เรา และ​อำนาจ​พระ​คริสต์​ของ​พระ​องค์​ได้​มาถึง​แล้ว เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​กล่าวโทษ​พวก​พี่​น้อง​ของ​เราต่อ​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า​ทั้ง​กลางวัน​และ​กลางคืน​นั้น ​ก็​ได้​ถูก​ผลัก​ทิ้ง​ลง​ไป​แล้ว​11 เขา​เหล่า​นั้น​ชนะ​พญา​มาร​ด้วย​พระ​โลหิต​ของ​พระ​เมษโปดก และ​เพราะ​คำ​พยาน​ของ​พวก​เขา​เอง เพราะ​เขา​ไม่ได้​เสียดาย​ที่​จะ​พลี​ชีพ​ของ​ตน​12 ฉะนั้น​สวรรค์​และ​บรรดา​ผู้​ที่​อยู่​ใน​สวรรค์​จง​รื่น​เริง​ยินดี​เถิด แต่​วิบัติ​จะ​มี​แก่​แผ่นดิน​โลก​และ​ทะเล เพราะ​ว่า​มาร​ได้​ลง​มา​หา​เจ้า​ด้วย​ความ​โกรธ​ยิ่ง​นัก เพราะ​มัน​รู้​ว่า​เวลา​ของ​มัน​มี​น้อย”

3.ยกโทษให้อภัยกันและกัน  

2โครินธ์ 2:10-1110 ถ้า​พวก​ท่าน​จะ​ยกโทษ​ให้​ผู้ใด ข้าพเจ้า​ก็​จะ​ยกโทษ​ของ​ผู้​นั้น​ด้วย ถ้า​ข้าพเจ้า​ยกโทษ​ของ​คน​ใดๆ ข้าพเจ้า​ได้​ยกโทษ​ของ​คน​นั้น เพราะ​เห็น​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ต่อ​พระ​พักตร์​พระ​คริสต์​11 เพื่อ​ไม่ให้​ซาตาน​มี​ชัย​เหนือ​เรา เพราะ​เรา​รู้​กล​อุบาย​ของ​มัน​แล้ว​

4.รักกันและกันให้มาก

ยอห์น 15:17 17 สิ่ง​ที่​เรา​สั่ง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ก็​คือ ท่าน​จง​รัก​กัน​และ​กัน​

1เปโตร 4:8 8 ที่​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​อะไร​หมด​ก็​คือ​จง​รัก​ซึ่ง​กัน​และ​กัน​ให้​มาก เพราะ​ว่า​ความ​รัก​ลบ​ล้าง​ความ​ผิด​มาก​มาย​ได้

5.อธิษฐานให้มาก

1เปโตร 4:7 7 อวสาน​ของ​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​ก็​ใกล้​จะ​มาถึง​แล้ว เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​มี​สติสัมปชัญญะ และ​จง​รู้จัก​สงบ​ใจ​เพื่อ​แก่​การ​อธิษฐาน​

ทางเลือกในทางแคบ

1.ชำระมือให้สะอาด ใจที่บริสุทธิ์

2.อยู่ให้สูงกว่ามาร

3.ยกโทษให้อภัยกันและกัน

4.รักกันและกันให้มาก

5.อธิษฐานให้มาก

By admin