“บากบั่นมุ่งสู่หลักชัย:อธิษฐานคือคำตอบ”

​สเปอร์เจียนสอนเกี่ยวกับฤทธิ์อำนาจที่พระเจ้าประทานโดยการอธิษฐานว่า “การอธิษฐานเป็นพระพรเปรียบเหมือนการติดปีกของนกอีนทรีย์  บินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าผ่านเมฆหมอกต่างๆไปถึงพระราชฐานของพระเจ้า การอธิษฐานเหมือนกันเข้าสู่คลังมหาสมบัติของพระเจ้าเพื่อให้เรามีบริบูรณ์อย่างไม่หมดสิ้น การอธิษฐานเปรียบดังการโอบอุ้มสวรรค์ในอ้อมแขนทั้งสองข้าง….โอบอุ้มไว้ในจิตวิญญาณและรู้สำนึกถึงว่าร่างกายของเราเป็นพระวิหารพระวิญญาณบริสุทธิ์” (บทสุดท้ายของหนังสือ  อธิษฐาน…หนทางวิบาก)

บ่ายวันนี้ เราจะมีรายการพิเศษ เรื่อง “การอธิษฐานเป็น อธิษฐานให้ถูกต้อง อธิษฐานให้ได้รับคำตอบ” ข้าพเจ้าอยากเชิญชวนพี่น้องทุกคนเข้าร่วมรายการ ไม่เพียงแต่พี่น้องที่ร่วมรับใช้ที่จะพบกับศิษยาภิบาล แต่ข้าพเจ้าเห็นว่า เรื่องนี้ เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคริสเตียนทุกคน ….คริสเตียนจำเป็นต้องอธิษฐาน และอธิษฐานได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นการอธิษฐานจึงเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้เหมือนกับที่สาวกสมัยแรกได้เรียนรู้จากพระเยซูคริสต์ พวกเขาทูลขอให้พระองค์ทรงสอนการอธิษฐาน เพื่อว่าจะสามารถเดินไปบนเส้นทางวิบากนี้ได้อย่างมีชัย พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องนี้เช่นกัน ไม่ว่าเราจะเป็นใคร คริสเตียนใหม่หรือเก่า นักเทศน์ศิษยาภิบาล อาจารย์หรือสมาชิกธรรมดาคนหนึ่ง ต่างก็จำเป็นที่จะต้องอธิษฐาน และเรียนรู้จักการอธิษฐานเพื่อว่าชีวิตจิตใจของเราจะผูกพันอยู่ที่สิ่งเหล่านี้ตลอดเวลา…เคล็ดลับของการอธิษฐานคือการอธิษฐาน…(จากบทคำนำของหนังสืออธิษฐาน…หนทางวิบาก) ฟิลิปปี 3:12-16 12 มิใช่​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​แล้ว หรือ​สำเร็จ​แล้ว แต่​ข้าพเจ้า​กำลัง​บาก​บั่น​มุ่ง​ไป เพื่อ​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​ฉวย​เอาไว้​เป็น​ของ​ตน อย่าง​ที่​พระ​เยซู​คริสต์​ได้​ทรง​ฉวย​ข้าพเจ้า​ไว้​เป็น​ของ​พระ​องค์​แล้ว​13 ดูก่อน​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ข้าพเจ้า​ไม่​ถือ​ว่า​ข้าพ เจ้า​ได้​ฉวย​ไว้​ได้​แล้ว แต่​ข้าพเจ้า​ทำ​อย่าง​หนึ่ง คือ​ลืม​สิ่ง​ที่​ผ่าน​พ้น​มา​แล้ว​เสีย และ​โน้ม​ตัว​ออกไป​หา​สิ่ง​ที่​อยู่​ข้างหน้า​14 ข้าพเจ้า​กำลัง​บาก​บั่น​มุ่ง​ไปสู่​หลัก​ชัย เพื่อ​จะ​ได้รับ​รางวัล ซึ่ง​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เรียก​จาก​เบื้อง​บน ให้​เรา​ไป​รับ​15 เรา​ซึ่ง​เป็น​ผู้ใหญ่​แล้ว​จึง​คิด​อย่าง​นั้น และ​ถ้า​ท่าน​คิด​อย่าง​อื่น ​พระ​เจ้า​ก็​จะ​ทรง​โปรด​ให้​เรื่อง​นั้น​ประจักษ์​แก่​ท่าน​ด้วย​16 แต่​เรา​ได้​แค่​ไหน​แล้ว ​ก็​ให้​เรา​ดำเนิน​ตรง​ตามนั้น​ต่อไป

เส้นทางสู่รัศมีภาพนั้นไม่ง่าย

เส้นทางสู่ชื่อเสียงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

การอธิษฐานนั้นไม่ว่าตัวท่านเองจะมีความเห็นอย่างไร

แต่ในความเป็นจริงแล้ว เป็นเรื่องที่ยาก

ส่วนรางวัลนั้นสมกับการต่อสู้กับความอดทนและความมุมานะ

บนหนทางวิบากนี้ต้องคิดคำนึงอยู่เสมอว่า “เราต้องทำได้” และจะ “สู้ไม่ถอย” อาเมน  พบกันบ่ายวันนี้

Leave a Comment