“คริสต์มาสชาโลม”

รูปภาพที่เรามักคุ้นสำหรับวันคริสต์มาส ได้แก่  ภาพโรงวัว มีมารีย์ โยเซฟ ยืนกับพระกุมารในรางหญ้า  ภาพคนขี่อูฐสามคน เดินทางติดตามดวงดาวนำทางมาถึงโรงวัว (ความจริง สามนักปราชญ์มาเฝ้าพระเยซูตอนพระองค์อายุได้สองขวบแล้ว และเฝ้าในบ้าน ไม่ได้เฝ้าในโรงวัวอย่างภาพที่เรามักเห็นในวันคริสต์มาส) ส่วนอีกภาพ คือโยเซฟจูงลาที่มีนางมารีย์กำลังท้องพระเยซูเดินทางไปลงทะเบียนสำมะโนครัวที่เบธเลเฮม บ้านเกิดของโยเซฟ  ที่พระคัมภีร์บันทึก ก็เพื่อเราทุกคนในวันนี้ จะใช้เพื่อค้นหาความจริงของการบันทึกได้

ลูกา 2:1-7 1 อยู่​มา​คราว​นั้น มี​รับสั่ง​จาก​มหา​จักรพรรดิ​ซี​ซาร์ ออกัสตัส ให้​จด​ทะเบียน​สำมะโนครัว​ทั่ว​ทั้ง​แผ่นดิน​2 นี่​เป็น​ครั้ง​แรก​ที่​ได้​จด​ทะเบียน​สำมะโนครัว เมื่อคี​ริ​นิอัส​เป็น​เจ้า​เมือง​ซีเรีย​3 คน​ทั้ง​ปวง​ต่าง​คน​ต่าง​ได้​ไป​ขึ้น​ทะเบียน​ยัง​เมือง​ของ​ตน​4 ฝ่าย​โยเซฟ​ก็​ขึ้น​ไป​จาก​เมือง​นาซาเร็ธ แคว้น​กาลิลี​ถึง​เมือง​ของ​ดาวิด​ชื่อ​เบธเลเฮม​แคว้น​ยูเดีย​ด้วย เพราะ​ว่า​เขา​เป็น​วงศ์​วาน​และ​เชื้อ​สาย​ของ​ดาวิด​5 เขา​ได้​ไป​กับ​มารีย์​ที่​เขา​ได้​หมั้น​ไว้​แล้ว เพื่อ​จะ​ขึ้น​ทะเบียน และ​นาง​มี​ครรภ์​6 เมื่อ​เขา​ทั้ง​สอง​ยัง​อยู่​ที่​นั่น ​ก็​ถึง​เวลา​ที่มารีย์​จะ​ประสูติ​บุตร​7 นาง​จึง​ประสูติ​บุตร​ชาย​หัวปี เอา​ผ้าอ้อม​พัน​และ​วาง​ไว้​ใน​ราง​หญ้า เพราะ​ว่า​ไม่​มี​ที่​ว่าง​ให้​เขา​ใน​โรงแรม​

การบันทึกของพระคัมภีร์ตอนนี้ บอกเราว่า มีบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ คือจักรพรรดิ์ซีซาร์ ออกัสตัส แห่งอาณาจักรโรม  มีคีรีนิอัสเป็นเจ้าเมืองซีเรียจริง มีการจัดระบบทะเบียนคนในยุคนั้นจริง  เรื่องของพระเยซูมาเกิดไม่ใช่ตำนาน หรือนิยายแต่งขึ้น

และภาพสุดท้าย คือภาพของคนเฝ้าแกะ เจอกับทูตสวรรค์มาปรากฏในยามค่ำคืนวันที่พระเยซูมาเกิด ภาพทูตสวรรค์ (ที่คนไทยเรียกเทวดา) แต่อาจจะแต่งตัวต่างจากเทวดาไทย  วาดขึ้นโดยจินตนาการของคนในประเทศอื่น  แต่ก็คือ ทูตรับใช้ของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์สูงสุด มาส่งข่าวให้กับคนเฝ้าแกะ (ขอเรียกคนเฝ้าแกะ เพราะว่า คนไทยเราก็คุ้นกับคำว่า เด็กเลี้ยงแกะ ที่โกหกจนเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อถือ)

และคนเฝ้าแกะ ไม่ใช่คนเดียว แต่เป็นกลุ่มคนเฝ้าแกะ ที่มีประสบการณ์พร้อมกัน กับทูตสวรรค์ ที่ไม่ใช่องค์เดียว แต่เป็นเหล่าหมู่ทูตสวรรค์ พระคัมภีร์บันทึกอย่างนี้…..

ลูกา 2:8-20  8 ใน​แถบ​นั้น​มี​พวก​คน​เลี้ยง​แกะ​อยู่​กลาง​ทุ่ง​กำ​ลัง​เฝ้า​ฝูง​แกะ​ของ​เขา​ใน​เวลา​กลาง​คืน9 มี​ทูต​สวรรค์​องค์​หนึ่ง​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​มา​ปรา​กฏ​แก่​พวก​เขา และ​พระ​รัศมี​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ส่อง​ล้อม​รอบ​เขา และ​เขา​กลัว​นัก10 ทูต​สวรรค์​องค์​นั้น​กล่าว​กับ​เขา​ทั้ง​หลาย​ว่า “อย่า​กลัว​เลย เพราะ​เรา​นำ​ข่าว​ดี​มา​ยัง​พวก​ท่าน เป็น​ความ​ยินดี​อย่าง​ยิ่ง​ที่​จะ​มา​ถึง​คน​ทั้ง​หลาย11 เพราะ​ว่า​ใน​วัน​นี้ พระ​ผู้​ช่วย​ให้​รอด​ของ​พวก​ท่าน​คือ​พระ​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​มา​ประสูติ​ที่​เมือง​ของ​ดา​วิด12 นี่​จะ​เป็น​หมาย​สำ​คัญ​สำ​หรับ​พวก​ท่าน คือ​ท่าน​จะ​พบ​พระ​กุมาร​นั้น​พัน​ผ้า​อ้อม​นอน​อยู่​ใน​ราง​หญ้า”13 ใน​ทัน​ใด​นั้น ชาว​สวรรค์​หมู่​หนึ่ง​มา​ปรา​กฏ​อยู่​กับ​ทูต​สวรรค์​องค์​นั้น​ร่วม​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า​ว่า 14 “พระ​สิริ​จง​มี​แด่​พระ​เจ้า​ใน​ที่​สูง​สุด ส่วน​บน​แผ่น​ดิน​โลก สันติ​สุข​จง​มี​ท่าม​กลาง​มนุษย์​ทั้ง​หลาย​ที่​พระ​องค์​โปรด​ปราน​นั้น” 15 เมื่อ​ทูต​สวรรค์​เหล่า​นั้น​ไป​จาก​พวก​เขา​ขึ้น​สู่​สวรรค์​แล้ว บรรดา​คน​เลี้ยง​แกะ​ก็​พูด​กัน​ว่า “ให้​เรา​ไป​ยัง​เมือง​เบธ​เล​เฮม​ดู​เหตุ​การณ์​ที่​เกิด​ขึ้น​ตาม​ที่​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​แจ้ง​กับ​เรา”16 เขา​ก็​รีบ​ไป แล้ว​พบ​นาง​มา​รีย์​กับ​โย​เซฟ และ​พบ​พระ​กุมาร​นั้น​นอน​อยู่​ใน​ราง​หญ้า17 เมื่อ​พวก​เขา​เห็น​แล้ว​จึง​เล่า​เรื่อง​ที่​เขา​ได้​ยิน​ถึง​พระ​กุมาร​นั้น18 คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ได้​ยิน​ก็​ประ​หลาด​ใจ​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​ที่​คน​เลี้ยง​แกะ​บอก​กับ​เขา19 ส่วน​นาง​มารีย์​ก็​เก็บ​สิ่ง​เหล่า​นั้น​ไว้​และ​รำ​พึง​อยู่​ใน​ใจ20 บรรดา​คน​เลี้ยง​แกะ​จึง​กลับ​ไป​ถวาย​พระ​เกียรติ​และ​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า สำ​หรับ​เหตุ​การณ์​ทุก​อย่าง​ที่​เขา​ได้​ยิน​และ​ได้​เห็น​ดัง​ที่​กล่าว​ไว้​กับ​พวก​เขา  

บรรดาคนเฝ้าแกะได้ไปพิสูจน์ตามคำของเหล่าทูตสวรรค์ว่าเป็นจริงไม๊ ปรากฏว่า พวกคนเฝ้าแกะได้พบกับโยเซฟ และนางมารีย์ และพระกุมารเยซูในรางหญ้า แน่นอนว่า พวกคนเฝ้าแกะได้บอกกล่าวถึงเรื่องราวของเหล่าทูตสวรรค์ส่งข่าวแก่โยเซฟและนางมารีย์  และนางมารีย์จดจำเรื่องนี้ จนพระเยซูเติบโตแน่นอน โดยเฉพาะประโยคสำคัญที่มีผลต่อชาวโลกจนถึงทุกวันนี้ก็คือ….

14 “…..สันติ​สุข​จง​มี​ท่ามกลาง​มนุษย์​ทั้ง​ปวง ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​โปรด​ปราน​นั้น”

ข้าพเจ้าได้เขียนอธิบายในสูจิบัตรเช้าวันนี้  เกี่ยวกับคำว่า สันติสุข  ชาโลม (ภาษาอีบรู) และในภาษากรีก (เอเรเน่) แปล  สันติสุข Peace ได้หลายคำ แปลว่า  ได้พัก ได้เงียบสงบ  สันติสุข และ ความเจริญรุ่งเรือง

คริสต์มาสชาโลม  แปลว่า  คริสต์มาสนำสันติสุขมายังมนุษย์ทุกคน  สันติสุขเป็นความสงบของจิตใจ ความสงบในทุกด้านของชีวิต  ได้พัก จริงๆ และไปให้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตที่แท้จริง

เมื่อพระเยซูทรงเจริญขึ้น จนถึงเวลาที่พระองค์เปิดดัวทำบทบาทของพระองค์ในฐานะนำสันติสุขมายังชาวโลก  คำตรัสของพระเยซูมีจุดมุ่งหมายให้คนได้พบกับสันติสุข ได้พัก ได้สงบนิ่ง  และเจริญรุ่งเรือง

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ความจริง คริสต์มาสคือทุกวัน  ไม่ใช่ในเดือนธันวาคม หรือในวันเฉพาะวันที่ 25  เท่านั้น  พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกว่า พระเยซูเกิดในวันที่ 25 ธันวาคม  เป็นแค่วันที่คนตั้งขึ้นมา สมมติขึ้น  ถ้าอยากจะรู้ต้องไปค้น ประวัติ ทะเบียนยุคอาณาจักรโรม ที่มีจริง แต่คนละวันแน่นอน

ความจริงที่น่าจะให้ความสนใจ (อย่าไปสนใจวันที่ (25 ธค.) นั่นคือความจริงที่ว่า ทำไมจึงมีการฉลองวันเกิดให้กับพระเยซู (ถ้าพระองค์ตายไปนานแล้ว) เหตุผลก็คือ พระองค์ยังมีชีวิตอยู่ และไม่ใช่อย่างวาทกรรมที่ว่า พระองค์ยังอยู่ในใจของคน ในความทรงจำของคน แต่พระเยซูทรงมีชีวิตอยู่จริงๆ ที่จะให้สันติสุข ให้หายเหนื่อย ให้ได้สงบนิ่ง และพบกับความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต

สันติสุขแท้ จากคริสต์มาสชาโลม จะทำให้ได้รับสามอย่าง

1.คริสต์มาสชาโลม ทำให้หายเหนื่อย และได้พัก

มัทธิว 11:28-30  28 บรรดา​ผู้​ทำงาน​เหน็ด​เหนื่อย​และ​แบก​ภาระ​หนัก จง​มา​หา​เรา และ​เรา​จะ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย หาย​เหนื่อย​เป็น​สุข​29 จง​เอา​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้ แล้ว​เรียน​จาก​เรา เพราะ​ว่า​เรา​สุภาพ​และ​ใจ​อ่อน​น้อม และ​จิตใจ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​พัก30 ด้วย​ว่า​แอก​ของ​เรา​ก็​พอเหมาะ และ​ภาระ​ของ​เรา​ก็​เบา”

นี่เป็นคำตรัสของพระเยซู ที่เชิญชวนคนมากมายให้หายเหนื่อย เพราะพระองค์ทรงรู้ว่า มนุษย์ทุกยุคทุกสมัย ยิ่งนานวัน ยิ่งเหนื่อยมากขึ้น ยิ่งล้ำสมัยมากเท่าไหร่ ยิ่งเหนื่อยมากเท่านั้น ความล้ำสมัยอำนวยความสะดวกสบายทางกาย แต่จิตใจของคนยิ่งไม่ได้พัก มากเท่านั้น ยิ่งทำให้การพักที่แท้จริงหายไป บางคนหยุดพัก แต่ใจไม่ได้พัก บางคนไปพักผ่อน แต่ความล้ำสมัยทำให้งานยังติดตามไปทุกที่ ทำงานได้ทุกเวลา แม้กระทั่งเรื่องราวของปัญหาก็สามารถตามเราไปได้ทุกที่  มันหมายความว่า คุณจะไม่ได้พักอีกต่อไป ตลอดชีวิต

อย่างเช่น  เราสามารถรับข่าวสาร ทางมือถือทั้งที่ดี และไม่ดีได้ตลอดเวลา ตอนนี้มีโรคหนึ่งเกิดขึ้น เรียกว่า Nomophobia (No Mobile phone phobia) แปลว่า โรคกลัวขาดโทรศัพท์มือถือ  ถ้าลืม หรือหายไป จะไม่สบายใจ ตลอดทั้งวัน

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า เมื่อเรามาพบกับพระเยซูจริงๆ ปัญหาของเรายังเหมือนเดิม แต่เราไม่เหมือนเดิม ใจของเราไม่เหมือนเดิม เราสามารถรับมือกับปัญหาเดิมได้ โดยที่ใจของเราแข็งแรงขึ้น  เพราะได้พักจริงๆ สิ่งทีเราคิดว่า มันคือภาระ มันไม่ใช่ภาระอีกต่อไป เรายังรับผิดชอบภาระเดิม แต่ภาระนั้น มันเบากกว่าเดิม อย่างที่พระเยซูตรัสว่า พอเหมาะ และก็เบา ทุกอย่างมันอยู่ที่ความรู้สึก เมื่อเราหายเหนื่อย เราได้พัก

ความเครียดของคนเราทำให้เราไม่ได้พัก แม้แต่เวลานอน เวลาหยุดจากการทำงาน ความคิดทำให้คนเราไม่ได้หยุดพัก และข้าพเจ้าอยากจะเพิ่มให้อีกสาเหตุหนึ่ง ก็คือ บาดแผลชีวิตในอดีตที่เกิดจากการไม่ให้อภัย ก็เป็นสาเหตุของความเครียด ไม่ว่าจะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นนานแล้วในวัยเด็ก หรือเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้ พระเยซูทรงทำบำบัดจิตใจภายในให้กับเราได้  พระองค์จะเชิญชวนเราไปถึงการให้อภัยคน พระเยซูทรงสามารถ พระคัมภีร์ได้พูดถึงพระเยซูอย่างนี้

ฮีบรู 13:8  8 ​พระ​เยซู​คริสต์​ยัง​ทรง​เหมือนเดิม​ใน​เวลา​วาน​นี้ และ​เวลา​วันนี้ และ​ต่อๆ ไป​เป็น​นิจ​กาล​

หมายความว่า พระเยซูทรงสามารถเข้าไปเยียวยาอดีตของคนที่มีบาดแผลบาดเจ็บได้

คุณอยากหายดีไม๊  คุณอยากหลุดจากอดีตที่ตามมาหลอกหลอนไม๊  คุณอยากหายเครียด  ได้พัก ในเวลาที่พัก หรือไม่

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า คนเราเสพติดสิ่งต่างๆ เพื่อจะผ่อนคลายตัวเองจากความเครียด ไม่ว่าจะสารเสพติด การพนัน เรื่องเพศ วัตถุนิยม  ค่านิยมต่างๆ เป็นต้น

2เปโตร 2:19  …เพราะ​ว่า​มนุษย์​พ่าย​แพ้​แก่​สิ่ง​ใด เขา​ก็​เป็น​ทาส​ของ​สิ่ง​นั้น​

สภาพของความเป็นทาส ทำให้คนเหนื่อย และไม่ได้หยุดพัก

ถามตัวเองอีกครั้งว่า เรากำลังเป็นทาสอะไรอยู่ เรากำลังเหนื่อย และเหนื่อยกับอะไร

จงให้ คริสต์มาสชาโลม ของพระเยซูเกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง แล้วจะได้พัก หายเหนื่อยและเป็นสุข ที่แท้จริง

2.คริสต์มาสชาโลม ทำให้เราได้สงบนิ่ง

ยอห์น 14:27 27 เรา​มอบ​สันติ​สุข​ไว้​ให้แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย สันติ​สุข​ของ​เรา​ที่​ให้แก่​ท่าน​นั้น เรา​ให้​ท่าน​ไม่​เหมือน​โลก​ให้ อย่า​ให้​ใจ​ของ​ท่าน​วิตก และ​อย่า​กลัว​เลย​

พระเยซูเป็นเจ้าของคำพูดนี้  ความสงบนิ่งที่แท้จริงเป็นของจริง  ขอให้เราทุกคนจงมีใจกล้า ที่จะมีประสบการณ์กับสันติสุขที่พระเยซู ตรัสว่า ไม่เหมือนกับโลกนี้ให้

มีคนไม่น้อย (รวมทั้งข้าพเจ้าเองด้วย) ในภาวะที่กำลังเผชิญกับแรงกดดันมากมาย บางทีก็ลืมไปว่า สันติสุข ที่พระเยซูให้ อยู่ใกล้ตัวมาก เพราะมัวแต่วนเวียนอยู่กับคำพูดของคน วนเวียนอยู่กับกับปัญหา วนเวียนอยู่กับความน่าสงสารของตัวเอง   แต่เมื่อคิดขึ้นได้ ก็ต้องหันกลับมาโฟกัสที่พระเยซู น่าประหลาดมาก สันติสุขที่ไม่เหมือนโลกให้ มีจริง และไม่ใช่แค่ให้ใจสงบนิ่ง แต่มีคำตอบ และเห็นแสงสว่าง โดยไม่ต้องไปนั่งสมาธิที่ไหน ไม่ต้องเข้าป่า เพียงแค่คิดถึงพระเยซู และเข้าสู่ความจริงของพระองค์  คริสต์มาสชาโลม เกิดขึ้นแล้วเมื่อสองพันปีที่แล้ว และยังคงอยู่  เป็นของจริง

ยอห์น 8:31-32 31 ​พระ​เยซู​จึง​ตรัส​กับ​พวก​ยิว​ที่​ศรัทธา​ใน​พระ​องค์​แล้ว​ว่า “ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ดำรง​อยู่​ใน​คำ​ของ​เรา ท่าน​ก็​เป็น​สาวก​ของ​เรา​อย่าง​แท้จริง​32 และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​รู้จัก​สัจจะ และ​สัจจะ​จะ​ทำ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​ไท”

ยอห์น 14:6 6 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “เรา​เป็น​ทาง​นั้น เป็น​ความ​จริง​และ​เป็น​ชีวิต….

3.คริสต์มาสชาโลมทำให้พบกับความเจริญรุ่งเรือง

ยอห์น 10:7-10 7 ​พระ​เยซู​จึง​ตรัส​กับ​เขา​อีก​ว่า “เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ว่า เรา​เป็น​ประตู​ของ​แกะ​ทั้ง​หลาย​8 บรรดา​ผู้​ที่มา​ก่อน​เรา​นั้น​เป็น​ขโมย​และ​โจร แต่​ฝูง​แกะ​ก็​มิได้​ฟัง​เขา​9 เรา​เป็น​ประตู ถ้า​ผู้ใด​เข้า​ไป​ทาง​เรา​ผู้​นั้น​ก็​จะ​รอด เขา​จะ​เข้า​ออก​แล้ว​ก็​จะ​พบ​อาหาร​10 ขโมย​นั้น​ย่อม​มา​เพื่อ​จะ​ลัก​และ​ฆ่า​และ​ทำลาย​เสีย เรา​ได้มา​เพื่อ​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​ชีวิต และ​จะ​ได้​อย่าง​ครบ​บริบูรณ์​

คนเราพอเติบโตมาถึงระดับหนึ่ง คือแก่ตัวลง เราจะพบความจริงของชีวิต คือ ไม่ต้องการอะไรมาก แค่รักษาชีวิตไปวันๆ พอแล้ว   พอกับสารพัดที่สมัยยังเด็ก ยังอายุน้อย วัยคึกคะนอง วัยหนุ่มวัยสาว เคยกระเสือกกระสนอยากได้มา  อยากมั่งมี อยากมีมั่ง

ความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริง คือ  ชีวิตที่ครบบริบูรณ์  คือพอใจ พอตัว พอเหมาะ ก็มีความสุขแล้ว  ในหลวงร. 9    ของเราทรงใช้คำว่า พอเพียง  แต่สิ่งที่ทำให้คนเราเป็นทุกข์ คือไม่รู้จักพอ ยังต้องการและต้องการ  นั่นคือ ไม่ต่างอะไรจากขอทาน

สุดท้ายนี้ ขอให้พี่น้องทุกท่าน แขกผู้เกียรติที่รับเชิญมาในวันนี้ทุกท่าน จงพบกับ คริสต์มาสชาโลม  ได้พัก ได้สงบนิ่ง และได้ความเจริญรุ่งเรืองอยู่กับท่านตลอดไป อาเมน

1.คริสต์มาสชาโลม ทำให้หายเหนื่อย และได้พัก

2.คริสต์มาสชาโลม ทำให้เราได้สงบนิ่ง

3.คริสต์มาสชาโลมทำให้พบกับความเจริญรุ่งเรือง

 

เพลง คริสต์มาสนี้                 https://www.youtube.com/watch?v=71h200EvWiY

Leave a Comment