“ฤดูกาลใหม่….มาถึงแล้ว”

ปัญญาจารย์ 3:1  1 มี​ฤดูกาล​สำหรับ​ทุก​สิ่ง และ​มี​วาระ​สำหรับ​เรื่องราว​ทุก​อย่าง​ภายใต้​ฟ้า​สวรรค์

ยอห์น 4:35-36   35 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า อีก​สี่​เดือน​จะ​ถึง​ฤดู​เกี่ยว​ข้าว​มิใช่​หรือ เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า เงย​หน้า​ขึ้น​ดู​นา​เถิด ว่า​ทุ่ง​นา​เหลือง​อร่าม ถึง​เวลา​เกี่ยว​แล้ว​36 คน​เกี่ยว​ก็​กำลัง​ได้รับ​ค่าจ้าง และ​กำลัง​ส่ำ​สม​พืชผล​ไว้​สำหรับ​ชีวิต​นิรันดร์ เพื่อ​ทั้ง​คน​หว่าน​และ​คน​เกี่ยว​จะ​ชื่น​ชม​ยินดี​ด้วย​กัน​

เดือนกันยายนนี้ เป็นเดือนพันธกิจ ที่คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 จะรณรงค์พี่น้องให้ไม่ลืมภารกิจสำคัญ ที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงมีพระมหาบัญชา Great Commandment ให้สาวกของพระองค์ออกไปประกาศสร้างคนให้เป็นสาวก (นักเรียน) ของพระเยซูคริสต์ สอนเขาให้ถือสิ่งสารพัดที่พระองค์ทรงสอน และให้นักเรียน(สาวก) ของพระเยซูคริสต์รับบัพติศมาในน้ำ ด้วยพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นการประกาศการกลับใจใหม่ เริ่มต้นใหม่ ในชีวิตใหม่ ที่รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น และสิ่งเก่าก็ฝังไป เหมือนกับข้าวที่ยังอยู่กับต้น รอวันเวลาสุกงอม พร้อมให้เก็บเกี่ยว มาฝัดร่อน ให้เหลือไว้แต่เม็ดข้าวสมบูรณ์ใช้งานได้ และนี่คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลใหม่ ที่เรียกว่า การเก็บเกี่ยว Harvest Time   พระเยซูคริสต์ทรงมองจิตใจของคนมากมายกำลังเหมือนข้าวที่สุกงอมพร้อมเกี่ยว คือจิตใจที่เหมือนไม้อ้อที่ช้ำแล้ว และเหมือนไส้ตะเกียงที่ริบหรี่  การให้ความช่วยเหลือจิตใจคนเหล่านี้ ถูกเปรียบเหมือนการเก็บเกี่ยว ก่อนที่ข้าวจะเสียไป

มัทธิว 9:36-38  36 และ​เมื่อ​พระ​องค์​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​ประชาชน​ก็​ทรง​สงสาร​เขา ด้วย​เขา​ถูก​รัง​ควาน​และ​ไร้​ที่​พึ่ง​ดุจ​ฝูง​แกะ​ไม่​มี​ผู้​เลี้ยง37 แล้ว​พระ​องค์​ตรัส​กับ​พวก​สาวก​ของ​พระ​องค์​ว่า “ข้าว​ที่​ต้อง​เกี่ยว​นั้น​มี​มาก​นักหนา แต่​คนงาน​ยัง​น้อย​อยู่​38 เหตุ​นั้น​พวก​ท่าน​จง​อ้อน​วอน​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เป็น​เจ้า​ของ​นา ให้​ส่ง​คนงาน​มา​เ​ก็​บ​เกี่ยว​พืชผล​ของ​พระ​องค์”

คนงานที่จะทำการเกี่ยวข้าว (คนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ) เพื่อนำคนเหล่านั้นมาไว้ในยุ้งฉางของพระเจ้า คือให้คนได้รับการเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย แต่ปัญหาคือ ความช่วยเหลือ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ คนงานยังน้อยอยู่ ….  คือสิ่งที่พระเยซูทรงเรียกสาวกของพระองค์ให้อธิษฐานขอพระเจ้า…. ให้​ส่ง​คนงาน​มา​เ​ก็​บ​เกี่ยว​พืชผล​ของ​พระ​องค์”1โครินธ์ 3:9  9 เพราะ​ว่า​เรา​ทั้ง​หลาย​ร่วมกัน​ทำงาน​เพื่อ​พระ​เจ้า ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​ไร่​นา​ของ​พระ​เจ้า….ฤดูกาลใหม่ การเก็บเกี่ยวใหม่ เวียนมาแล้วเวียนมาเล่า เพื่อให้คนของพระเจ้า (คริสตจักร) ที่จะเข้ามาร่วมงานกับพระองค์  และมีผลตอบแทนแน่นอน  ยอห์4:36 36 คน​เกี่ยว​ก็​กำลัง​ได้รับ​ค่าจ้าง และ​กำลัง​ส่ำ​สม​พืชผล​ไว้​สำหรับ​ชีวิต​นิรันดร์ เพื่อ​ทั้ง​คน​หว่าน​และ​คน​เกี่ยว​จะ​ชื่น​ชม​ยินดี​ด้วย​กัน​  ขอให้เราขานรับฤดูกาลใหม่นี้ด้วยกัน เพื่อเราจะไม่พลาดพระพรที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้เรา

Leave a Comment