“ฤดูกาลใหม่….ดีทั้งหมดได้หรือ?”

1โครินธ์ 4:5 5 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​อย่า​ตัดสิน​สิ่ง​ใด​ก่อนที่​จะ​ถึง​เวลา จง​คอย​จนกว่า​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​จะ​เสด็จ​มา ​พระ​องค์​จะ​ทรง​เปิด​เผย​ความ​ลับ​ที่​ซ่อน​อยู่​ใน​ความ​มืด​ให้แจ่​มก​ระ​จ่าง และ​จะ​ทรง​เผย​ความ​ใน​ใจ​ของ​คน​ทั้ง​ปวง​ด้วย เมื่อ​นั้น​ทุก​คน​จะ​ได้​รับ​คำ​ชมเชย​จาก​พระ​เจ้า​ตาม​สมควร

ชีวิตของทุกคนเหมือนต้นไม้ที่มีฤดูกาลใหม่ของตนเอง เพียงแต่ว่า ในการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลนั้น เป็นฤดูกาลใหม่ที่จะพบกับความแห้งแล้ง หรือความอุดมสมบูรณ์ หรืออยู่ในช่วงการรอคอยที่จะออกผลที่หว่านออกไป แต่พระคัมภีร์ก็ได้กล่าวถึง การไม่เกิดผล และเก็บทิ้งอย่างเดียว

สดุดี 1:1-3 1 ความ​สุข​เป็น​ของ​บุคคล ผู้​ไม่​ดำเนิน​ตาม​คำแนะนำ​ของ​คน​อธรรม หรือ​ยืน​อยู่​ใน​ทาง​ของ​คน​บาป หรือ​นั่ง​อยู่​ใน​ที่​นั่ง​ของ​คน​ที่​ชอบ​เยาะ​เย้ย 2 แต่​ความ​ปีติ​ยินดี​ของ​ผู้​นั้น​อยู่​ใน​พระ​ธรรม​ของ​พระ​เจ้า เขา​ภาวนา​พระ​ธรรม​ของ​พระ​องค์​ทั้ง​กลางวัน​และ​กลางคืน 3 เขา​เป็น​เช่น​ต้นไม้​ที่​ปลูก​ไว้​ริม​ธาร​น้ำ ซึ่ง​เกิดผล​ตาม​ฤดูกาล และ​ใบ​ก็​ไม่​เหี่ยว​แห้ง การ​ทุก​อย่าง​ซึ่ง​เขา​กระทำ​ก็​จำเริญ​ขึ้น

พระคัมภีร์สัญญากับคนที่ยืนหยัดที่จะรักษาชีวิตอยู่ในทางของความชอบธรรม จะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ และแม้จะต้องเผชิญกับฤดูกาลใหม่แบบไหน ก็มีความหวัง  ทุกฤดูกาลของชีวิต คือความจำเริญขึ้น มิใช่รอวันเพื่อจะถูกโค่น ตัดทิ้ง เผาไฟ

เราไม่ปฏิเสธว่า ทุกคนมีชีวิตด้านลบ ผิดพลาดได้ ล้มลงได้ เหมือนช่วงเวลาของฤดูกาลที่ไม่ออกผล และทำท่าจะเหี่ยวเฉา เหมือจะตายไปด้วยซ้ำ แต่ฤดูกาลใหม่ คือจังหวะเวลาของโอกาสที่เริ่มต้นใหม่  และนั่นคือโอกาส  และพระคัมภีร์ได้กล่าวว่า พระเจ้าทรงให้โอกาสกับทุกคน พระคัมภีร์จึงมีสำนวนคำว่า

อิสยาห์ 42:3  3 ไม้​อ้อ​ช้ำ​แล้ว​ท่าน​จะ​ไม่​หัก และ​ไส้​ตะเกียง​ที่​ลุก​ริบหรี่​อยู่​ท่าน​จะ​ไม่​ดับ ท่าน​จะ​ส่ง​ความ​ยุติธรรม​ออกไป​ด้วย​ความ​สัตย์​จริง

พระคัมภีร์อิสยาห์ตอนนี้ คือคำทำนายถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ และสองพันปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์ว่า คือการมาของพระเยซูคริสต์เจ้า พระองค์มาเพื่อให้โอกาส ให้ฤดูกาลใหม่ แก่ทุกชีวิต บ้างก็เพิ่งเริ่มเป็นต้นไม้ที่ยังอ่อนอยู่ บ้างก็โตขึ้น และบ้างก็เป็นไม้แก่ (ที่ดัดยาก)  สำนวนพระคัมภีร์มีคำว่า ขวานวางไว้ที่โคนต้น  บ่อยครั้ง เรามักจะตีความว่า แก้ไข ปรับปรุงอะไรไม่ได้แล้ว มีแต่รอวันโค่นทิ้ง แต่ในมุมกลับ นี่คือโอกาสที่พระเจ้าให้กับชีวิตที่เป็นเหมือนไม้แก้ เป็นคำเตือนและเตือน และยังมีโอกาสอีก  รีบเปลี่ยนแปลง แก้ไข นิสัย พฤติกรรม คำพูด และความคิด จิตใจ

ฤดูกาลใหม่  เป็นคำที่ดี และเป็นโอกาสของการเริ่มต้นใหม่  แต่ในระหว่างรอคอย  ต้องใช้ความอดทน ความอุตสาหะ ที่จะผ่านฤดูกาลเก่าไปให้ได้

คำว่า ฤดูกาล สำหรับเกตรกร มีคำว่า หว่าน กับคำว่า เกี่ยว และยังมีคำว่า เตรียมดิน ด้วยการไถ พรวน ใส่ปุ๋ย และเก็บวัชพืชออก

หากเปรียบชีวิตขณะนี้ของเราแต่ละคน  ในการใช้เวลาที่ผ่านมา ชีวิตของเราได้ผ่านขั้นตอนไหนเพื่อสำหรับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลใหม่ของชีวิต ฝรั่งมีสี่ฤดู  คือหนาว ร้อน ใบไม้ร่วง ใบไม้ผลิ ของไทยเรา มีสามฤดู คือร้อน ร้อนมาก และร้อนตายห่า  ความจริง ตอนนี้ เรามีฝน ร้อน และหนาว แต่หนาวแค่บางจังหวัด ทางใต้ มีคำเรียกจังหวัดของเขาว่า ฝนแปด แดดสี่ คือไม่มีฤดูหนาว

ชีวิตของเราแบบฤดูกาลใหม่แบบไทยๆ ในขณะนี้ เป็นแบบไหน ร้อน ร้อนมาก และร้อนจะตาย(ห่า) เพราะโควิด19   หรือเราจะเป็นแบบฝนแผด แดดสี่  เย็นมากกว่าร้อน มีฝนมากก็ดี เพาะปลูกอะไรก็ขึ้น หากร้อนอย่างเดียว ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น ไม่งอกงาม โดยเฉพาะการปลูกนิสัยดีๆ อย่างนั้นหรือเปล่า

ฤดูกาลใหม่ ที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสอีกมุมหนึ่งก็คือ  การเก็บเกี่ยว ทุ่งนาที่สุกงอมในจิตใจของคน

ยอห์น 4:35 35 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า อีก​สี่​เดือน​จะ​ถึง​ฤดู​เกี่ยว​ข้าว​มิใช่​หรือ เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า เงย​หน้า​ขึ้น​ดู​นา​เถิด ว่า​ทุ่ง​นา​เหลือง​อร่าม ถึง​เวลา​เกี่ยว​แล้ว​

พระเยซูคริสต์ทรงตรัสประโยคนี้ในบริบทของเหตุการณ์ที่พระองค์ได้สนทนากับหญิงสะมาเรีย ที่ชีวิตของนางร้อนรุ่ม จนนางหาทางออกด้วยการมีสามีที่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเล่า จนขณะที่นางได้พบกับพระเยซู พระองค์ทรงตรัสกับนางว่า คนที่นางอยู่ด้วยปัจจุบัน ก็ไม่ใช่ผัว (นางมีสามีมาห้าคนแล้ว)  เป็นเพราะบ่อน้ำในจิตใจของหญิงสะมาเรียคนนี้ เหือดแห้ง และร้อนยิ่งกว่า สภาพบ่อน้ำที่นางออกมาตักในเวลาเที่ยงวัน

เมื่อหญิงสะมาเรียมาถึงคำตอบของชีวิต ที่ได้รับการเปิดเผยจากพระเยซูคริสต์ ทำให้นางตาสว่าง และพบว่า ความต้องการของชีวิตที่แท้จริง คือ น้ำพุแห่งชีวิต ที่จะเติมบ่อน้ำที่เหือดแห้งภายในจิตใจของนาง  นางจึงทิ้งถังตักน้ำ และวิ่งเข้าไปในเมือง เพื่อเรียกชาวเมืองสะมาเรียมาพบกับบ่อน้ำแห่งชีวิตที่แท้จริง นางลืมอดีตและความอายของตนเอง และเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างรวดเร็วทันที คือการแบ่งปันประสบการณ์น้ำแห่งชีวิต ที่หล่อเลี้ยงให้ชีวิตที่เหี่ยวเฉาของนาง ที่เป็นเหมือนต้นไม้ที่ตายไปแล้ว กลับมาเกกิดผลอีกครั้ง นี่คือ ฤดูกาลใหม่ ที่พระเยซูทรงตรัสกับสาวกว่า

ยอห์น 4:35 35 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า อีก​สี่​เดือน​จะ​ถึง​ฤดู​เกี่ยว​ข้าว​มิใช่​หรือ เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า เงย​หน้า​ขึ้น​ดู​นา​เถิด ว่า​ทุ่ง​นา​เหลือง​อร่าม ถึง​เวลา​เกี่ยว​แล้ว​

ฤดูกาลใหม่ ในวันนี้ ของเราทุกคน อาจต้องพบกับสิ่งที่ไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง ไม่ได้อย่างใจ ไม่พอใจ และบางที ต้องหงุดหงิดใจ และอาจต้องเสียใจ แต่ทุกอย่างก็มีวาระของมัน

ปัญญาจารย์ 3:1-8 1 มี​ฤดูกาล​สำหรับ​ทุก​สิ่ง และ​มี​วาระ​สำหรับ​เรื่องราว​ทุก​อย่าง​ภายใต้​ฟ้า​สวรรค์ 2 มี​วาระ​เกิด และ​วาระ​ตาย มี​วาระ​ปลูก และ​วาระ​ถอน​สิ่ง​ที่​ปลูก​ทิ้ง 3 มี​วาระ​ฆ่า และ​วาระ​รักษา​ให้​หาย มี​วาระ​รื้อ​ทลาย​ลง และ​วาระ​ก่อสร้าง​ขึ้น 4 มี​วาระ​ร้องไห้ และ​วาระ​หัวเราะ มี​วาระ​ไว้​ทุกข์ และ​วาระ​เต้นรำ 5 มี​วาระ​โยน​หิน​ทิ้ง และ​วาระ​เ​ก็​บ​รวบรวม​หิน มี​วาระ​สวมกอด และ​วาระ​งด​เว้น​การ​สวมกอด 6 มี​วาระ​แสวงหา และ​วาระ​ทำ​หาย วาระ​เ​ก็​บ​รักษา​ไว้ และ​วาระ​โยน​ทิ้ง​ไป 7 มี​วาระ​ฉีก​ขาด และ​วาระ​เย็บ วาระ​นิ่ง​เงียบ และ​วาระ​พูด 8 มี​วาระ​รัก และ​วาระ​เกลียด วาระ​สงคราม และ​วาระ​สันติ

ชีวิตมีสองด้าน เหมือนเหรียญ มีทั้งด้านที่พอใจ และไม่พึงพอใจ

แน่นอนว่า ทุกคนอยากอยู่ในฤดูกาลใหม่ ที่ทำให้ตนเองพอใจ  มีความสุข และดำรงชีวิตอยู่ต่อไป  และพระเยซูคริสต์ทรงสัญญาไว้ว่า พระองค์ทำได้ จงเข้ามาหาพระองค์ ติดตามพระองค์ เดินไปด้วยกันกับพระองค์ ในทางเดียวกันกับพระองค์  เป็นผู้ร่วมงานกับพระองค์

ยอห์น 4:35-36  35 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า อีก​สี่​เดือน​จะ​ถึง​ฤดู​เกี่ยว​ข้าว​มิใช่​หรือ เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า เงย​หน้า​ขึ้น​ดู​นา​เถิด ว่า​ทุ่ง​นา​เหลือง​อร่าม ถึง​เวลา​เกี่ยว​แล้ว​36 คน​เกี่ยว​ก็​กำลัง​ได้รับ​ค่าจ้าง และ​กำลัง​ส่ำ​สม​พืชผล​ไว้​สำหรับ​ชีวิต​นิรันดร์ เพื่อ​ทั้ง​คน​หว่าน​และ​คน​เกี่ยว​จะ​ชื่น​ชม​ยินดี​ด้วย​กัน​

ในสถานการณ์โควิด และเศรษฐกิจตกต่ำสุดๆ มีคนตกงานมากมาย และขาดรายได้ ขาดอาหาร และไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ไม่มีบริษัพทใหนเปิดรับสมัครงาน แต่พระคัมภีร์ตอนนี้  พระเยซูตรัสว่า พระองค์รับสมัครงาน คน​เกี่ยว​ก็​กำลัง​ได้รับ​ค่าจ้าง  ไม่จำนวนจำกัด

เวลานี้ ยามนี้ พระเยซูคริสต์กำลังจ่ายค่าจ้างให้กับคนงานของพระองค์ ที่ทำหน้าที่อย่างสัตย์ซื่อ และย้ำเตือนว่า ไม่ต้องกลัวอดตาย พระองค์จะเลี้ยงดู รีบสมัครเข้ามาเร็วๆ

1โครินธ์ 10:9-10 9 เพราะ​ว่า​ใน​ธรรม​บัญญัติ​ของ​โมเสส​เขียน​ไว้​ว่า อย่า​เอา​ตะกร้า​ครอบ​ปาก​วัว​เมื่อ​มัน​กำลัง​นวด​ข้าว​อยู่  ​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ห่วง​วัว​หรือ​10 ​พระ​องค์​ไม่ได้​ตรัส​เพื่อ​ประโยชน์​ของ​พวก​เรา​โดยเฉพาะ​ดอก​หรือ ข้อความ​นั้น​เขียน​ไว้​เพื่อ​ประโยชน์​ของ​เรา​ทั้ง​หลาย แสดง​ว่า​คน​ที่​ไถ​นา​ควร​ไถ​ด้วย​ความ​หวัง​ใจ และ​คน​ที่​นวด​ข้าว​ควร​นวด​ด้วย​ความ​หวัง​ใจ​ว่า จะ​ได้​ประโยชน์

ฤดูกาลใหม่นี้ ไม่มีงานใดที่ดีที่สุด เท่ากับการหว่านและเกี่ยว ข้าวในนาแห่งจิตใจของคน ที่สุกงอมพร้อมแล้ว  บ่อน้ำในจิตใจของคนกำลังเหือดแห้ง และรอคอยน้ำพุแห่งชีวิตจากครอบครัวของพระเจ้า มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า คนเราไม่สามารถจะแบ่งปันสิ่งที่ตนเองไม่มีได้  ฤดูกาลใหม่นี้ ให้เราสำรวจตนเองว่า เรามีอะไร ที่คนกำลังต้องการ ข้าพเจ้าเคยตีความคำที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า ท่านทั้งหลายเป็นเกลือของแผ่นดินโลก เกลือหมดรสเค็มเมื่อไหร่ ก็มีแต่จะทิ้งและถูกเหยียบย่ำเสีย

เกลือคือสัญญลักษณ์ของการเป็นที่ต้องการของคน  วันนี้ เรากำลังดำเนินชีวิตเป็นที่ต้องการของคน ที่จะวิ่งเข้ามาหาเรา หรือวิ่งหนีไปจากเรา

ฤดูกาลใหม่ ที่มาโดยสถานการณ์โควิด และเศรษฐกิจที่ตกต่ำที่สุด จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เราเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจของคนมากมายขนาดไหน

“ฤดูกาลใหม่….ดีทั้งหมดได้หรือ?”

คำตอบคือ …แน่นอน อาเมน

Leave a Comment