“พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ”

สดุดี 23:1-6 1 ​พระ​เจ้า​ทรง​เลี้ยง​ดู​ข้าพเจ้า​ดุจ​เลี้ยง​แกะ ข้าพเจ้า​จะ​ไม่​ขัด​สน 2 ​​​พระ​องค์​ทรง​กระทำ​ให้​ข้าพเจ้า​นอน​ลง​ที่​ทุ่ง​หญ้า​เขียว​สด ​พระ​องค์​ทรง​นำ​ข้าพเจ้า​ไป​ริมน้ำ​แดน​สงบ 3 ​​ทรง​ฟื้น​จิต​วิญญาณ​ของ​ข้าพเจ้า ​พระ​องค์​ทรง​นำ​ข้าพเจ้า​ไป​ใน​ทาง​ชอบธรรม เพราะ​เห็น​แก่​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์ 4 แม้​ข้า​พระ​องค์​จะ​เดิน​ไป​ตาม​หุบ​เขา​เงา​มัจจุราช ข้า​พระ​องค์​ไม่​กลัว​อันตราย​ใดๆ เพราะ​พระ​องค์​ทรง​สถิต​กับ​ข้า​พระ​องค์ คทา​และ​ธาร​พระ​กร​ของ​พระ​องค์​เล้าโลม​ข้า​พระ​องค์ 5 ​พระ​องค์​ทรง​เตรียม​สำรับ​ให้​ข้า​พระ​องค์ ต่อ​หน้า​ต่อ​ตา​ศัตรู​ของ​ข้า​พระ​องค์ ​พระ​องค์​ทรง​เจิม​ศีรษะ​ข้า​พระ​องค์​ด้วย​น้ำ​มัน ขัน​น้ำ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ก็​ล้น​อยู่ 6 แน่​ทีเดียว​ที่​ความ​ดี​และ​ความ​รัก​มั่นคง​จะ​ติดตาม​ข้าพเจ้า​ไป ตลอด​วัน​คืน​ชีวิต​ของ​ข้าพเจ้า และ​ข้าพเจ้า​จะ​อยู่​ใน​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า​สืบไป​เป็น​นิตย์​

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ ขอสันติสุข และความหวังใจในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอยู่กับพี่น้องตลอดเวลา  พระคัมภีร์สดุดีบทที่ 23 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเราทั้งหลายในยามนี้ เป็นที่หนุนใจ และเป็นความหวังใจในพระจ้า  และยังย้ำเตือนเราให้เป็นแกะที่อยู่ในฝูง มีผู้เลี้ยงคอยดูแล นำทางให้เดินตามไป แกะที่มีผู้เลี้ยงจะปลอดภัย แม้มีการถูกโจมตีจากผู้มุ่งร้าย ผู้เลี้ยงก็จะทำหน้าที่ปกป้องเราให้ปลอดภัย เพียงแต่ขอให้เราทั้งหลายจงมีพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดี และสอนให้ผู้เชื่อด้วยกัน ยึดพระเยซูคริสต์ไว้เป็นผู้เลี้ยงของตนเอง มีประสบการณ์กับความเป็นผู้เลี้ยงของพระเยซูคริสต์ในชีวิตส่วนตัว

ยอห์น 10:2-5,14  2 แต่​ผู้​ที่​เข้า​ทาง​ประตู​ก็​เป็น​ผู้​เลี้ยง​แกะ​3 นาย​ประตู​จึง​เปิด​ประตู​ให้​ผู้​นั้น แกะ​ย่อม​ฟัง​เสียง​ของ​ท่าน ท่าน​เรียกชื่อ​แกะ​ของ​ท่าน และ​นำออกไป​4 เมื่อ​ท่าน​ต้อน​แกะ​ของ​ท่าน ออกไป​หมด​แล้ว ​ก็​เดิน​นำหน้า และ​แกะ​ก็​ตาม​ท่าน​ไป เพราะ​รู้จัก​เสียง​ของ​ท่าน​5 ส่วน​ผู้อื่น​แกะ​จะ​ไม่​ตาม​เลย แต่​จะ​หนี​ไป​จาก​เขา เพราะ​ไม่​รู้จัก​เสียง​ของ​ผู้อื่น….14 เรา​เป็น​ผู้​เลี้ยง​ที่​ดี เรา​รู้จัก​แกะ​ของ​เรา​และ​แกะ​ของ​เรา​ก็​รู้จัก​เรา​

ผู้เลี้ยงที่ดี จะนำแกะไปในที่ที่มีอาหาร การเลี้ยงดู และการปกป้อง บรรยากาศของการได้อยู่กับการทรงสถิตของพระเจ้า(พระนิเวศน์) ไม่กลัวภัยอันตรายใดๆ แม้หุบเขาเงามัจจุราช ที่น่ากลัว ก็จะสามารถเดินผ่านไปได้(ไม่มีสถานการณ์ใดน่ากลัวไปกว่านี้อีกแล้ว) ด้วยธารพระกร การเล้าโลมใจของพระเจ้ามาทันเวลาเสมอ

ขอให้เพี่น้องทุกคนจงมั่นใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้าที่อยู่ด้วยกับเราตลอดเวลา พระเจ้ายังทรงอยู่ด้วย และพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่สั้น พระกรรณของพระองค์ไม่ตึง และพระเนตรของพระองค์ไม่บอด พระองค์ทรงมองเห็น ได้ยิน และทรงพร้อมที่จะช่วยกู้เราทั้งหลายเสมอ  อย่ากลัวเลย อาเมน

Leave a Comment