“ตื่นตัว ตระหนักรู้”

โรม 13:11-14  11 นอก​จาก​นี้​ท่าน​ควร​จะ​รู้​กาล​สมัย​ว่า บัดนี้​เป็น​เวลา​ที่​เรา​ควร​จะ​ตื่น​จาก​หลับ​แล้ว เพราะ​ว่า​เวลา​ที่​เรา​จะ​รอด​นั้น​ใกล้​กว่า​เวลา​ที่​เรา​ได้​เริ่ม​เชื่อ​นั้น​12 กลางคืน​ล่วง​ไป​มาก​แล้ว และ​รุ่ง​เช้า​ก็​ใกล้​เข้า​มา เรา​จง​เลิก​การ​กระทำ​ของ​ความ​มืด และ​จง​สวม​เครื่อง​อาวุธ​ของ​ความ​สว่าง​13 เรา​จง​ประพฤติ​ตัว​ให้​เหมาะสม​กับ​เวลา​กลางวัน มิใช่​เลี้ยง​เสพ​สุรา​เมา​มาย มิใช่​หยาบ​โลน​ลามก มิใช่​วิวาท​ริษยา​กัน​14 แต่​ท่าน​จง​ประดับ​กาย​ด้วย​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า และ​อย่า​จัดเตรียม​อะไร​ไว้​บำรุง​บำเรอ​ตัณหา​ของ​เนื้อ​หนัง​

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์  ในยามนี้ เราจะได้ยินแต่คำว่า วิถีชีวิตปกติใหม่ New Normal  เรากำลังย่างก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือกับการระบาดของโรค ต้องระมัดระวังตัวทุกฝีย่างก้าว หากเราก้าวออกจากบ้านเมื่อใด ก็ต้องสวมหน้ากาก มีและใช้เจลล้างมือ หรือแอลกอฮอล ไปตามสถานที่ต่างๆก็จะต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบของการป้องกันการติดเชื้อโรค หรือป้องกันการแพร่เชื้อ  ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า (ที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดได้ในวันนี้) ขอพี่น้องอย่าเพิ่งรีบไปใช้บริการในสถานที่ที่ปิดนานถึงสองเดือน โดยแฉพาะเวลานี้ มีคำเตือนเรื่องเชื้อรา ในระบบปรับอากาศ ความชื้น ที่ทำให้เครื่องหนังในห้างร้านบางแห่งขึ้นรา….

ขอพี่น้องระวังอย่างยิ่ง ขนาดคริสตจักรของเรา ปิดออฟฟิตไปเพียงอาทิตย์สองอาทิตย์ มีปลวกขึ้น ข้าพเจ้าต้องมากำจัดปลวกด้วยตัวเอง ก่อนจะเกิดโควิด เราก็กำลังทยอยล้างเครื่องปรับอากาศ ทำความสะอาดตามปกติ ขณะนี้ เราทำความสะอาดครบหมดทุกชั้นแล้ว เรากำลังเตรียมการสำหรับที่จะเปิดโบสถ์อีกครั้ง สำหรับให้พี่น้องมาร่วมประชุมในวิถีปกติใหม่  ที่เข้มงวดสำหรับการคัดกรองคนที่จะเข้ามาร่วมนมัสการกับเราในต้นเดือนมิถุนายนนี้ ทั้งจะพบกับการจัดเก้าอี้เว้นห่าง ไม่มีอาหารเที่ยง และกฏไม่คุ้นเคย

“ตื่นตัว ตระหนักรู้” คือคำที่เราควรมีตลอดเวลาในวิถีชีวิตปกติใหม่ พร้อมรับข่าวสารที่ฉับไว และตอบสนองอย่างรวดเร็ว ในแนวทางป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ หรือแพร่เชื่อ ต่อคนรอบข้าง นี่เป็นความรับผิดชอบที่เรามีร่วมกันในสังคมไทยเวลานี้ ขอพี่น้องอย่าเพิ่งรำคาญใจ หรือหงุดหงิดกับระ เบียบเปลี่ยนแปลงใหม่นี้ แต่จงปรับตัว ให้เข้ากับวิถีชีวิตปกติใหม่ให้ได้ และให้เร็ว เพื่อเราจะสามารถอยู่กับโรคโควิด19 ในขณะที่เราต้องใช้เวลารอคอยวัคซีนที่จะพร้อมใช้ อีกนานนับปี กฏระเบียบใหม่ ทำให้เราต้องตื่นตัวและตระหนักรู้  ใส่ใจให้มาก ไม่บ่น ไม่ต่อว่า ไม่ตำหนิ ไม่ดูแคลนคนที่กำลังตื่นตัว  เรายังครองสติ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข (แบบใหม่)ได้ ให้เราหนุนใจกันและกันและใส่ใจต่อกันและกัน

ฮีบรู 10:23 ขอ​ให้​เรา​ยึด​มั่น​ใน​ความ​หวัง​ที่​เรา​ทั้ง​หลาย​เชื่อ​และ​รับ​ไว้​นั้น โดย​ไม่​หวั่นไหว เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ประทาน​พระ​สัญญา​นั้น​ทรง​สัตย์​ซื่อ​

By admin