“การฟื้นฟู”

คลิปวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=OMu6UCAjNco

มีคนหนึ่งกล่าวว่า  ตั้งแต่เกิดมาจนอายุหกสิบกว่าปี ไม่เคยเห็นข้าราชการ คนทำงาน ได้หยุดเป็นเดือนๆ โดยเฉพาะคนอ่านข่าวประจำวัน ที่ไม่เคยมีวันหยุดพัก มีเวลา ได้อยู่กับบ้าน สำรวจว่าจะซ่อมแซมตกแต่งบ้านอย่างไร จดรายการที่จะซื้อของ  และการสั่งซื้อของกลายเป็นสิ่งที่คนในยามนี้ อย่างรวดเร็ว  เมื่อวันก่อน  ข้าพเจ้าต้องรับมือกับอุปกรณ์บางอย่างของปั๊มน้ำที่บ้านที่เรียกว่า กระบอกปั๊มลมรั่ว ได้แก้ไขใช้งานชั่วคราว เมื่อก่อน จะเรียกช่างมาซ่อมที่บ้าน และเปลี่ยนอะไหล่ ต้องจ่ายค่าอะไหล่ชิ้นนี้ ราคา 2000   บาท แต่วันนี้ วิถีปกติใหม่ได้เกิดขึ้น ทำให้ การสั่งซื้อของทางออนไลน์บริการอย่างรวดเร็ว และมีราคาแข่งขันกันจน ข้าพเจ้าสามารถสั่งซื้อเมื่อวานซืน วันวานของมาส่ง และราคาจากสองพันบาท ซื้อได้ 320 บาท วัสดุดีกว่าเดิม คุณภาพดีกว่าเดิม เวลาเร็วกว่าเดิม (ถ้าเรียกช่าง คงต้องรอหลายวัน และต้องจ่ายค่าช่างที่ต้องจ่าย แค่เรียกมาเฉย เป็นค่าเสียเวลาของช่าง)

ในคลิปวีดีโอ ที่เราได้รับชมไป  ได้ให้เราได้มองเห็นแง่มุมดีๆที่เกิดขึ้น จากสถานการณ์โควิด  การฟื้นฟู สภาพที่เคยย่ำแย่ ให้กลับมาดีขึ้น ดีกว่า มีคุณภาพขึ้น เกิดขึ้นกับ อากาศ ธรรมชาติ  สุขภาพ

ภาษาพระคัมภีร์เรียกว่า การฟื้นฟู    แม้ในคลิปวีดีโอจะคาดการณ์ว่า การฟื้นฟูนี้  จะเกิดขึ้นเพียงชั่วระยะสั้น) เพราะเมื่อจัดการกับเรื่องโรคระบาดได้ ผู้คนก็จะกลับมาใช้ชีวิตในสภาพเดิม การฟื้นฟู ก็จะกลายเป็นฟื้นฟู และกลายเป็นแฟบ

แต่เรารู้หรือไม่ว่า พระคัมภีร์ได้กล่าวถึง แผนการของพระเจ้า ในการฟื้นฟูสรรพสิ่ง คือการฟื้นฟูที่ยั่งยืนถาวร ไม่ใช่ระยะสั้นๆ และเป็นการฟื้นฟูอย่างครบองค์รวม wholistic ไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่ง

กิจการ 3:21 21 พระ​องค์​นั้น​จะ​ต้อง​อยู่​ใน​สวรรค์​จน​กว่า​จะ​ถึง​วาระ​แห่ง​การ​ฟื้นฟู​สรรพ​สิ่ง ตาม​ที่​พระ​เจ้า​ตรัส​ไว้​โดย​ปาก​ของ​บรร​ดา​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​บริ​สุทธิ์​ของ​พระ​องค์​ตั้ง​แต่​กาล​โบ​ราณ​มา

คำกล่าวในพระคัมภีร์กิจการนี้ อยู่ในบริบทที่พระคัมภีร์ใช้คำว่า พักผ่อนหย่อนใจ  และคำว่า  วาระแห่งการฟื้นชื่น (ฉบับแปล 2011) และในฉบับแปล 1971 มีคำแปลถึง เป้าหมายในการฟื้นฟู ….. เพื่อท่านทั้งหลาย

กิจการ 3:21 21 พระ​องค์​นั้น​จะ​ต้อง​อยู่​ใน​สวรรค์​จน​กว่า​จะ​ถึง​วาระ​แห่ง​การ​ฟื้นฟู​สรรพ​สิ่ง ตาม​ที่​พระ​เจ้า​ตรัส​ไว้​โดย​ปาก​ของ​บรร​ดา​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​บริ​สุทธิ์​ของ​พระ​องค์​ตั้ง​แต่​กาล​โบ​ราณ​มา

พระองค์นั้น  หมายถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงอยู่ในคำพยากรณ์ก่อนหน้านั้น โดยโมเสส และโดยซามูเอล รวมทั้งผู้พยาการณ์คนอื่นๆได้กล่าวถึงพระองค์นั้น …..

22 โมเสส​ได้​กล่าว​ไว้​ว่า ‘พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ทรง​โปรด​ประทาน​ผู้เผย​พระ​วจนะ​คน​หนึ่ง เหมือน​อย่าง​เรา​ให้แก่​ท่าน​จาก​จำพวก​พี่​น้อง​ของ​ท่าน ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เชื่อ​ฟัง​ผู้​นั้น​ใน​สิ่ง​สารพัด​ซึ่ง​พระ​องค์​จะ​ได้​ตรัส​แก่​ท่าน…. 24 และ​บรรดา​ผู้เผย​พระ​วจนะ ตั้งแต่​ซา​มูเอล​เป็น​ลำดับ​มา​ก็​กล่าว​เป็น​เสียง​เดียว​กัน พยากรณ์​ถึง​กาลครั้ง​นั้น​…. 25 ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​ลูกหลาน​ของ​ผู้เผย​พระ​วจนะ​นั้น และ​ของ​พันธสัญญา​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​กระทำ​ไว้​กับ​บรรพ​บุรุษ​ของ​ท่าน คือ​ได้​ตรัส​กับ​อับราฮัม​ว่า ‘บรรดา​พงศ์​พันธุ์​ของ​แผ่นดิน​โลก​จะ​ได้​พร​เพราะ​เชื้อ​สาย​ของ​เจ้า’ 26 ครั้น​พระ​เจ้า​ทรง​โปรด​ให้​องค์​ผู้รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์​เป็น​ขึ้น​แล้ว จึง​ทรง​ใช้​พระ​องค์​มายัง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก่อน เพื่อ​อวย​พระ​พร​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย โดย​ให้​ทุก​คน​กลับ​จาก​บาป​ของ​ตน”

19 เพราะ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​กลับ​ใจ​และ​หัน​มา​หา​พระ​เจ้า เพื่อ​ที่​ว่า​ความ​ผิด​บาป​ของ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​รับ​การ​ลบ​ล้าง20 เพื่อ​วาระ​แห่ง​การ​ฟื้น​ชื่น​จะ​ได้​มา​จาก​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า และ​เพื่อ​พระ​องค์​จะ​ประ​ทาน​พระ​คริสต์​ที่​ทรง​กำ​หนด​ไว้​นั้น​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​คือ​พระ​เยซู

พระเยซูคริสต์ คือพระองค์นั้น ทรงเสด็จมาในเวลาที่เรียกว่า ​ถึง​วาระ​แห่ง​การ​ฟื้นฟู​สรรพ​สิ่ง  และ  เพื่อ​วาระ​แห่ง​การ​ฟื้น​ชื่น​จะ​ได้​มา​จาก​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า

คำว่า การฟื้นฟู (ฟื้นชื่น) รากศัพท์กรีกแปลภาษาอังกฤษใช้คำว่า reconstitution ภาษาไทยแปลว่า ปฏิสังขรณ์ แปลไทยเป็นไทยว่า ซ่อมแซมทำให้กลับดีดังเดิม ฉบับราชบันฑิต ให้นิยามว่า  restore,  repair, renovate, Syn. บูรณะ, ซ่อมแซม, แก้ไข, ฟื้นฟู, ปรับปรุง, ซ่อม, ปฏิรูป

มีคำไทย คำหนึ่งกล่าวถึง สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ไม่มีทางเป็นไปได้ ด้วยคำว่า ใส่ตะกร้าล้างน้ำกี่ครั้งก็ไม่สะอาด  แต่พระคัมภีร์ได้บันทึกคำตรัสของพระเจ้าผ่านผู้เผยพระวจนะว่า…..

อิสยาห์ 1:18  18 ​พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า “มา​เถิด ให้​เรา​สู้​ความ​กัน ถึง​บาป​ของ​เจ้า​เหมือน​สี​แดง​เข้ม ​ก็​จะ​ขาว​อย่าง​หิมะ ถึง​มัน​จะ​แดง​อย่าง​ผ้า​แดง ​ก็​จะ​กลาย​เป็น​อย่าง​ขน​แกะ

สีแดง มักจะหมายถึง สัญลักษณ์ของความร้อน   ความร้อน มักจะเป็นสัญลักษณ์ของการไม่ได้พักผ่อน  รากศัพท์กรีก คำว่า การพักผ่อนหย่อนใจ ใช้คำว่า ฟื้นฟู  มาจากคำต้นฉบับดั้งเดิมแปลว่า  เพื่อทำให้เย็นลง ในทางปฏับัติ คือการ ได้รับการบรรเทา

คำตรัสเชิญชวนของพระยซูคริสต์ที่เป็นประโยคทอง ก็คือ

มัทธิว 11:28  28 บรรดา​ผู้​ทำงาน​เหน็ด​เหนื่อย​และ​แบก​ภาระ​หนัก จง​มา​หา​เรา และ​เรา​จะ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย หาย​เหนื่อย​เป็น​สุข​

การฟื้นฟู คือการรับการเปลี่ยนแปลง กลับสู่โหมดถูกทำให้เย็นลง  บรรเทา  ที่เรียกว่า ได้พัก หายเหนื่อย และเป็นสุข

พระคัมภีร์ปฐมกาลบันทึกการสร้างโลกของพระเจ้าใช้เวลาหกวัน  และวันที่เจ็ด พระเจ้าทรงหยุดพักการงาน  วันที่เจ็ดของพระเจ้ายาวนานมาถึงวันนี้ของเราทั้งหลาย พระคัมภีร์กล่าวว่า หนึ่งวันของพระเจ้าเท่ากับพันปีของมนุษย์ เป็นคำเปรียบเทียบว่า วันที่เจ็ด คือเวลาของโลกมนุษย์ทั้งหมดหลังจากการทรงสร้างสรรพสิ่ง แต่เมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาป ตั้งแต่มนุษย์คู่แรก ความเหนื่อย ที่ปฐมกาลใช้สำนวนคำว่า เหงื่ออาบหน้า แปลว่า ไม่ได้หยุดพักเลย  พระคัมภีร์กิจการที่กล่าวโดยอัครทูตเปโตร จึงได้กล่าวถึง การเสด็จมาของพระเยซูคริสต์(พระองค์นั้น)เพื่อให้มนุษย์ได้รู้ว่า เวลาแห่งการพักจริงเกิดขึ้นได้ และควรจะพักได้แล้ว

โมเสสได้พยากรณ์ถึงพระเยซูคือพระองค์นั้น ….ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เชื่อ​ฟัง​ผู้​นั้น​ใน​สิ่ง​สารพัด​ซึ่ง​พระ​องค์​จะ​ได้​ตรัส​แก่​ท่าน….

พระเยซูคริสต์ทำหน้าที่พระผู้ไถ่สำเร็จบนไม้กางเขน และทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย เพื่อให้คำสอนของพระองค์ที่สอนไว้ก่อนตาย ก่อนฟื้น มีชีวิต ไม่ตาย แต่ทำงานในผู้ที่ฟังและเชื่อที่จะทำตาม โดยเฉพาะคำตรัสว่า….

….ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังผู้นั้นในสิ่งสารพัดซึ่งพระองค์จะได้ตรัสแก่ท่าน…. 

มัทธิว 11:29-30 29 จง​เอา​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้ แล้ว​เรียน​จาก​เรา เพราะว่า​เรา​สุภาพ​อ่อน​โยน​และ​ใจ​อ่อน​น้อม และ​จิต​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​หยุด​พัก30 ด้วย​ว่า​แอก​ของ​เรา​ก็​พอ​เหมาะ และ​ภาระ​ของ​เรา​ก็​เบา”

คำว่า  ….แอก​ของ​เรา​ก็​พอเหมาะ และ​ภาระ​ของ​เรา​ก็​เบา … คือการมีรู้สึกอย่างพระเยซูคริสต์รู้สึก

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ทุกอย่างอยู่ที่ใจ ถ้าใจไม่รู้สึกเป็นภาระ ใจไม่รู้สึกเป็นทาส ทุกอย่างก็ไม่เป็นภาระ ทุกอย่างง่ายไปหมด  แต่ถ้าใจเป็นภาระเป็นทาส อะไรก็ยากไปหมด ต่อให้ไม่ได้ทำอะไร อยู่เฉย ก็ยังเป็นการอยู่ยาก  อยู่กับคนก็อยู่ยาก เพราะคนในความคิดของคนที่อะไรก็ยากไปหมด แปลว่า ยุ่ง  ไม่อยากเข้ากับคน จึงอาจกลายเป็นเข้ากับคนยาก

มีคำตลกๆของคนบางคนว่า   เช้าไม่อยากตื่น พอสายก็อยากนอน กลางคืนก็นอนไม่หลับ  ถึงว่า ชีวิต…ถึงเป็นอย่างนี้  นี่คือสโลแกนของคนในยุคนี้  นี่คือชีวิตที่ไม่ได้รับการฟื้นฟู ไม่ได้พบกับความสดชื่น

การฟื้นฟู  (กลับสู่วาระการฟื้นชื่น) จะเกิดขึ้น เป็นจริง ได้อย่างไร?  พระเยซูได้ตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับบ้าน…..

ลูกา 6:47-48 47 ทุก​คน​ที่​มา​หา​เรา​และ​ฟัง​คำ​ของ​เรา​แล้ว​ทำ​ตาม เรา​จะ​สำแดง​ให้​พวก​ท่าน​รู้​ว่าเขา​เป็น​เหมือน​อะไร48 เขา​เป็น​เหมือน​คน​หนึ่ง​ที่​สร้าง​บ้าน เขา​ขุด​ลึก​ลง​ไป​แล้ว​วาง​ราก​ฐาน​อยู่​บน​ศิลา เมื่อ​มี​น้ำ​ท่วม​และ​มี​กระ​แส​น้ำ​ไหล​เชี่ยว​มา​ซัด​บ้าน​นั้น มัน​ก็​ไม่​หวั่น​ไหว เพราะ​ถูก​สร้าง​ไว้​อย่าง​มั่น​คง

บ้านคือ ที่ที่คนจะพักผ่อนหย่อนใจ และพบกับความสดชื่น  เป็นสวรรค์ในบ้าน

เมื่อคืนฝนตก ฟ้าร้อง ห้องนอนของข้าพเจ้าเป็นห้องใต้หลังคา นอนไม่ได้เลย  สะเทือนไปหมด แต่บ้านไม่พัง ขอบคุณพระเจ้า  บ้านที่มั่นคง ก็จะเป็นที่ได้พัก อย่างสบายใจ  ทำนองเดียวกัน การฟื้นฟู  จะเกิดขึ้นกับคนที่เชื่อและทำตามคำของพระเยซูคริสต์

การฟื้นฟูที่มาจากการเชื่อและทำตามคำของพระเยซูคริสต์ จะครบองค์รวม

ยอห์น 10:10 10 ….เรา​ได้มา​เพื่อ​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​ชีวิต และ​จะ​ได้​อย่าง​ครบ​บริบูรณ์​

การฟื้นฟู เกิดจากการฟังคำและปฏิบัติตาม  ไม่ใช่ฟื้นฟูแล้วก็แฟบ แต่เป็นการฟื้นฟูที่ดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆ

หนังสือเล่มหนึ่ง ชื่อ God’s timing in your life  เขียนโดย อ. Dutch Sheet ได้กล่าวถึง เวลา Chronos ของทุกคน มี 24 ชั่วโมง เท่ากัน มีสัปดาห์ มีเดือน มีปีเหมือนกัน แต่คนของพระเจ้าที่ดำเนินชีวิตตามเวลาของพระเจ้า Kairos จะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆในเวลา Chronos ต่างจากคนทั่วๆไป

ในเวลาที่ควรจะท้อ เขาไม่ท้อ ในเวลาที่ควรจะเกลียด เขาไม่เกลียด ในเวลาที่ควรจะตอบโต้ เขากลับให้อภัย ในเวลาที่เขาบาดเจ็บ เขายอมเดินเข้าสู่การเยียวยารักษา แทนที่จะส่งต่อความเจ็บปวดไปยังคนรอบข้าง ในยามที่เขาอ่อนแรง เขารู้ว่า เขาจะรอคอยพระเจ้า ที่จะเสริมกำลังเรี่ยวแรง ให้กลับฟื้นคืนมากขึ้นและมากขึ้น  อ.ดัท ชีท ได้กล่าวในหนังสือเล่มนี้ว่า คนๆนั้นจะพบกับผลลัพธ์อย่างคนที่มองเห็นเวลาไครอสของพระ เจ้าในชีวิต ด้วย คำสี่คำ

From Faith to Faith เขาเติบโตในความเชื่อ

From Strength to Strength  เขามีกำลังมากขึ้น

From Grace to Grace เขาได้มีประสบการณ์กับพระคุณมากขึ้น

From Glory to Glory  การทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตเด่นชัดมากขึ้น

และนี่คือ การฟื้นฟู ที่มาจากการฟังและทำตามคำของพระเยซูคริสต์

https://www.youtube.com/watch?v=fnbCaR-2iII

By admin