“ฝึกกาย ฝึกใจ อย่าเกี่ยวข้อง…..”

1ทิโมธี 4;7-8  7 อย่า​เกี่ยวข้อง​กับ​นิยาย​ของ​พวก​ไม่​นับถือ​พระ​เจ้า และ​เรื่อง​เล่า​ที่​ไร้​สาระ แต่​จง​ฝึก​ตน​ใน​ทาง​พระ​เจ้า8 เพราะถ้า​การ​ฝึก​ทาง​กาย​มี​ประ​โยชน์​อยู่​บ้าง ทาง​พระ​เจ้า​ก็​มี​ประ​โยชน์​ทุก​ด้าน เพราะ​มี​พระ​สัญ​ญา​สำ​หรับ​ชีวิต​ปัจจุ​บัน​และ​อนา​คต

ทางของพระเจ้ามีประโยชน์ทุกด้าน… และจะเกิดเป็นจริงได้ ต้องเดินในทางนั้น ทางแห่งความจริง และมีชีวิต  พระเยซูทรงเรียกสาวก(ศิษย์)ให้เดินในทางของพระองค์….

มัทธิว 16:24 24 ขณะนั้น​พระ​เยซู​จึง​ตรัส​กับ​เหล่า​สาวก​ของ​พระ​องค์​ว่า “ถ้า​ผู้ใด​ใคร่​ตาม​เรา​มา​ให้​ผู้​นั้น​เอาชนะ​ตัวเอง และ​รับ​กางเขน​ของ​ตน​แบก​และ​ตาม​เรา​มา

การเอาชนะตนเอง จนถึงแบกกางเขน (สัญญลักษณ์ของความตายต่อตนเอง) หนทางนี้ไม่ง่าย แต่ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ จะมีล้มบ้าง ลุกบ้างขณะแบกกางเขนเดินตามพระเยซูคริสต์ แต่ไม่ย่อท้อ ยังคงลุกขึ้นและเดินต่อไป  ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไร้สาระ สิ่งที่ไม่ใช่ของจริง  มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า พระเยซูคริสต์เป็นของจริง Jesus is real  คนที่จะติดตามพระองค์ก็ต้องเป็นของจริงด้วย  โลกนี้ มีแต่สิ่งอุปโลกมากมาย และกำลังพาผู้คนมากมายเข้าไปในการโกหกหลอกลวง  มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ในอนาคตอันใกล้  จะมีเทคโนโลยีล้ำ ที่ทำให้ทุกอย่างเป็นเสมือนจริง Virtual Reality แม้แต่คนที่ตายไป ก็ยังดูเหมือนยังมีชีวิตอยู่  การท่องเที่ยว ไม่จำเป็นต้องไปสถานที่จริง ด้านครอบครัว ไม่จำเป็นตัองมีตัวตนจริง สมมติทุกอย่าง และมนุษย์ก็จะอยู่ตัวคนเดียวกับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ พอใจกับสิ่งสมมติ  อะไรจะเกิดขึ้นตามมา…..

2ทิโมธี 3:1-5 1 แต่​จง​เข้าใจ​ข้อ​นี้​คือ วาระ​สุด​ท้าย​นั้น​จะ​เป็น​เวลา​ที่​น่า​กลัว2 เพราะ​ผู้​คน​จะ​เห็น​แก่​ตัว รัก​เงิน​ทอง โอ้​อวด หยิ่ง​ยโส ชอบ​ดูหมิ่น ไม่​เชื่อ​ฟัง​พ่อ​แม่ อกตัญ​ญู ชั่วร้าย3 ไร้​มนุษย​ธรรม ไม่​ให้​อภัย​กัน ใส่​ร้าย​กัน ไม่​ยับยั้ง​ชั่งใจ ดุร้าย เกลียด​ชัง​ความ​ดี4 ทรยศ มุ​ทะลุ โอหัง รัก​ความ​สนุก​มาก​กว่า​รัก​พระเจ้า5 ยึด​ถือ​ทาง​พระ​เจ้า​แต่​เพียง​เปลือก​นอก แต่​ปฏิ​เสธ​ฤทธิ์​เดช​ของ​ทาง​นั้น จง​อย่า​เกี่ยว​ข้อง​กับ​คน​พวก​นั้น

จงรักษาทางนี้ในชีวิตตน ฝึกกาย ฝึกใจ และอย่าเกี่ยวข้องกับคนลักษณะยุคสุดท้ายนี้

By admin