“ตามพระเยซูคริสต์….ไม่ถูกทิ้ง”

ยอห์น 21:1-25

ในยุคก่อนหน้านี้ มีคำว่า ปลาใหญ่กินปลาเล็ก  แต่ในยุคนี้ กลายเป็นคำว่า ปลาเร็วกินปลาช้า แปลว่า อะไร ปลาเร็ว คือคนที่ปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีคำถามของคนที่สอนเรื่องการตลาดได้ถามนักเรียนของเขาว่า คุณคิดว่า โควิด19 ทำให้ทุกอย่างช้าลงหรือเร็วขึ้น คำตอบจากนักเรียนของเขาก็คือ เร็วขึ้น  เพราะโควิด19 เป็นตัวเร่ง ให้ทุกอย่างที่พร้อมอยู่แล้วเร็วขึ้น ได้แก่ เทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะอินเตเอร์เน็ต ระบบAI และสิ่งที่กำลังจะถูกดิสรับชั่น คือทำให้หายไปจากวงจรธุรกิจต่างๆ แต่สิ่งที่ทำให้ช้า คือ คน ที่ยังไม่ชิน ไม่คุ้น และยังไม่ปรับตัว นักการตลาดคนนี้ ขายความรู้เรื่องนี้ของเขาได้อย่างดี สวนทางกับสถานการณ์ที่กำลังตกต่ำ คนที่ตามคำสอนของเขาก็กำลังพุ่งขึ้นทางยอดขายยอดบริการ ยอมจ่ายราคาแพงในการที่จะเรียนวิชาการตลาดนี้ ทั้งหมดนี้ คือภาพของการที่จะเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่กำลังทำให้ธุรกิจมากมายตาย….ปลาช้า ปลาที่ไม่ปรับตัว กำลังจะตาย  เพราะกิจการไปต่อไม่ได้ ต้องออกจากงาน ถูกลดเงินเดือน หรือขายของไม่ได้ ลงทุนไปมากมาย ทุนหายกำไรหด มีคนกระซิบบอกว่า พนักงานองค์กรใหญ่แห่งหนึ่งฆ่าตัวตายหลายคน แต่ไม่เป็นข่าว เพราะพิษของโควิด19 ทำให้ต้องถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้ฉับพลัน ปรับตัวไม่ทัน หรือไม่ทันปรับตัว คิดได้อย่างเดียว ตายๆๆๆๆๆ  แต่…เรารู้หรือไม่ว่า ความจริงแล้ว หากหยุดคิดสักนิด ให้เวลากับตัวเองสักหน่อย ปรับตัว ก็จะอยู่รอดต่อไปได้ อย่าคิดสั้น …. อย่าคิดแต่คำว่า ถูกทิ้ง ๆๆๆๆๆ  เพราะไวไม่เท่าพวกปลาไวทั้งหลาย หัวก็ไม่ไว คิดก็ไม่ทัน  จะวิ่งตามพวกที่เป็นปลาไวได้อย่างไร

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ถ้าคุณอยากไปเร็ว ไปคนเดียว แต่ถ้าคุณอยากไปได้ไกล  ไปด้วยกัน  นั่นหมายความว่า ค่านิยมของปลาไวกินปลาช้า ใช้ได้เพียงแค่ระยะสั้นๆ หรือไปได้แค่ไว แต่จะไกลหรือไม่ ต้องไปกันเป็นหมู่ แม้โควิดจะทำให้เกิดการเปลี่ยนคำว่า รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย กลายเป็น   รวมกันตายหมู่ แยกกันรอดตาย โควิด19 ได้สร้างวิธีคิดของคนเชิงเอาตัวรอด เปลี่ยนไปตรงกันข้าม นี่คือ ดิสรัปชั่น คือวิธีคิดเก่าถูกวิธีคิดยุคโควิด19 ทำลายไป  แต่ว่า วิธีคิดใหม่นี้ จะนำเราไปได้อย่างยั่งยืนหรือไม่  หลักของการไปด้วยกันถูกทำลายให้กลายเป็นทิ้งกันได้ไว หรือแยกกันแล้วรอด  เราคิดว่า มันใช่ไม๊?  เรากำลังตามกระแส ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่บีบให้เราทุกคนต้องเอาตัวรอด เท่านั้นหรือ? พระคัมภีร์ยังสอนเรารับมือกับสถานการณ์วันนี้ได้อีกหรือไม่ เรามาดูกัน…

ยอห์น 21:1-3 1 ต่อมา​พระ​เยซู​ได้​ทรง​สำแดง​พระ​องค์​แก่​เหล่า​สาวก​อีก​ครั้ง​หนึ่ง ที่​ทะเล​ทิเบ​เรียส ​พระ​องค์​ทรง​สำแดง​พระ​องค์​อย่าง​นี้​2 คือ ซีโมน​เปโตร โธมัส​ที่​เรียก​ว่า​แฝด ​นาธานาเอล​ชาว​บ้าน​คา​นา​แคว้น​กาลิลี บุตร​ทั้ง​สอง​ของ​เศเบ​ดี และ​สาวก​ของ​พระ​องค์​อีก​สอง​คน​กำลัง​อยู่​ด้วย​กัน​3 ซีโมน​เปโตร​บ​อก​เขา​ว่า “ข้า​จะ​ไป​จับ​ปลา” เขา​ทั้ง​หลาย​จึง​พูด​กับ​ท่าน​ว่า “เรา​จะ​ไป​ด้วย” แล้ว​พวก​เขา​ก็​ออกไป​ลง​เรือ แต่​คืน​นั้น​เขา​จับ​ปลา​ไม่ได้​เลย

บันทึกหนังสือพระกิตติคุณยอห์นได้กล่าวถึง การปรากฏตัวของพระเยซูคริสต์หลังจากพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตาย ให้แก่สาวกแต่ละกลุ่ม และนี่เป็นครั้งที่สามที่ทรงปรากฏกับสาวกที่อดีตเคยเป็นชาวประมง (ที่ได้ทิ้งอาชีพนี้ไปนานสามปีครึ่ง) ติดตามพระเยซูคริสต์ ทำพันธกิจ สงเคราะห์ช่วยคนอิสราเอลตามแคว้นต่างๆ เป็นผู้ช่วยของพระอาจารย์ เรียนรู้ กินอยู่อย่างวิถีของพระเยซูคริสต์ คือ ค่ำไหนนอนนั่น ไปไหน ก็กินอาหารตามที่หาได้ ไม่ต้องใช้เงิน อยู่ด้วยความเชื่อ และยังเลี้ยงคนห้าพันคน เจ็ดพันคน ด้วยอาหารของเด็กเล็กๆที่มีเพียงขนมปังห้าก้อน ปลาเล็กๆสองตัว  สาวกชาวประมงเหล่านี้ได้รับคำสอนจากพระเยซูว่า พระองค์จะทำให้พวกเขาเป็นผู้จับคนดั่งจับปลา อาจหมายถึง การอยู่รอดได้ด้วยการอยู่กับคน ไม่ใช่อยู่กับปลา ทะเลสาปทิเบเรียส(หรือทะเลสาปกาลิลี) มักเป็นจุดนัดพบที่พระเยซูมักจะนัดหมายกับเหล่าสาวก ในตอนนี้ สาวกชาวประมงเจ็ดคน คงกลับมายังบ้านเรือนของตนเอง  เป็นไปได้ว่า สาวกที่เหลืออีกสี่คน (ไม่รวมยูดาส อิสคาริโอท ที่ตายไปแล้ว) สาวกที่ไม่ได้อยู่ในตอนนี้ด้วย น่าจะกลับไปบ้านเรือนของตนเองด้วยเช่นกัน อย่างเช่นมัทธิว ยากอบ น้องพระเยซู และยูดาส (ที่ไม่ได้มีนามสกุลอิสคาริโอท)และซีโมน

จะเรียกว่า ต่างคนต่างแยกย้ายกันไป สาวกชาวประมงเจ็ดคน คงจะไปรอคอย ณ จุดที่เคยนัดพบกับพระเยซู เมื่อไม่พบพระเยซู ท้องก็หิว เปโตร จึงเริ่มต้นออกไอเดียว่า ดีกว่ารอคอยแล้วท้องหิว ออกไปจับปลาดีกว่า คนที่เหลือ ก็เห็นด้วย งั้น ก็ไปจับปลา แทนการจับคนละกัน ทั้งหมดจึงลงเรือไปด้วยกัน จับปลาทั้งคืน ไม่ได้ปลา จนรุ่งเช้า กลางคืนที่เป็นเวลาที่ปลาจะออกมาหากิน ยังจับไม่ได้ สว่างแล้ว ปลากลับบ้านนอนหมดแล้ว งั้นก็กลับ จึงนำเรือเข้าฝั่ง

ยอห์น 21:4-5  4 ครั้น​รุ่ง​เช้า ​พระ​เยซู​ประทับ​ยืน​อยู่​ที่​ฝั่ง แต่​เหล่า​สาวก​ไม่​รู้​ว่า​เป็น​พระ​เยซู​5 ​พระ​เยซู​ตรัส​ถาม​เขา​ว่า “ลูก​เอ๋ย มี​ปลา​บ้าง​หรือ​เปล่า” เขา​ตอบ​ว่า “ไม่​มี”

เรือใกล้ฝั่ง  พระเยซูทรงมารอยังจุดที่เหล่าสาวกเคยพบกับพระเยซู(จุดนัดพบ) พวกสาวกไม่รู้ว่าเป็นพระเยซู เพราะพวกเขายืนอยู่กันคนที่กับพระเยซู พระองค์อยู่บนฝั่ง (จุดนัดพบ) แต่สาวกยืนอยู่บนเรือ (เครื่องมือทำมาหากิน เพื่อปากท้อง) พระเยซูทรงแสดงความห่วงใยด้วยคำถามว่า

5 ​พระ​เยซู​ตรัส​ถาม​เขา​ว่า “ลูก​เอ๋ย มี​ปลา​บ้าง​หรือ​เปล่า” เขา​ตอบ​ว่า “ไม่​มี”

คำว่า มีปลาบ้างหรือเปล่า  สำนวนกรีก แปลว่า เช้านี้ มีอาหารพอจะกินหรือยัง?  เหมือนคนจีนเวลาเจอกัน จะถามว่า มีอะไรกินหรือยัง? คนไทยก็จะถามว่า กินข้าวมาหรือยัง เป็นการแสดงความห่วงใย   คนสนิทกัน ถ้ายังไม่กิน ก็จะบอกตรงๆ แต่คนที่ไม่สนิทกัน ก็จะบอกว่า ยังไม่หิว  ทั้งๆที่ยังไม่ได้กิน ไม่อยากจะรบกวน หรือเป็นการไม่อยากให้รู้ว่า ไม่มีอะไรจะกิน วันนี้ เราหิว เพราะไม่มีอะไรจะกิน แต่ไม่อยากให้ใครรู้ว่า เราไม่มี….ไม๊

สาวกของพระเยซูตอบว่า ไม่มี  ทั้งๆที่ไม่รู้ว่า เป็นพระเยซูที่พวกเขาสนิทด้วย แต่สาวกตอบเพราะ ไม่มีจริงๆ  พวกเขาอาจตีความหมายว่า พระเยซูกำลังจะขออาหาร(ปลาที่จับมาได้) ดูไกลๆเหมือนคนที่รอจะขออาหารจากพวกเขา  ใครจะคิดว่า คนที่ไม่รู้จัก ไม่มักคุ้น จะมาพร้อมกับอาหารที่เตรียมไว้สำหรับพวกเขา คำถามของพระเยซูคริสต์จึงได้รับคำตอบว่า ไม่มี  ซึ่งอาจแปลว่า จับปลามาไม่ได้ทั้งคืน หรืออาจแปลว่า ไม่มีจะปลาจะแบ่งให้ และอาจหมายถึง ไปเถิด อย่ามารอเรือเข้าฝั่งเลย ไม่มีจริงๆ พวกเขาคงไม่คิดว่า คนที่อยู่บนฝั่งจะแนะนำให้คนที่อยู่บนเรือจับปลา….

ยอห์น 21:6 6 ​พระ​องค์​ตรัส​กับ​เขา​ทั้ง​หลาย​ว่า “จง​ทอด​อวน​ลง​ทาง​ด้านขวา​เรือ​เถิด​แล้ว​จะ​ได้​ปลา​บ้าง” เขา​จึง​ทอด​อวน​ลง​และ​ได้​ปลา​เป็น​อัน​มาก จน​ลาก​อวน​ขึ้น​ไม่ได้​

คำแนะนำสไตล์นี้ มีแต่พระอาจารย์ที่เคยพูดแบบนี้มาแล้ว ในอดีต … เมื่อครั้งที่เปโตรและยอห์นพบกับพระเยซูครั้งแรก ตอนที่พระองค์ขอยืนเรือของชาวประมงสองคนนี้ เพื่อใช้เป็นธรรมมาสต์เทศนาสั่งสอนประชาชน เมื่อพระองค์จบการใช้งาน พระองค์ก็ตอบแทนเปโตรและยอห์นด้วยการให้คำแนะนำให้พวกเขาออกไปจับปลาอีกครั้ง….

ลูกา 5:4-6 4 เมื่อ​พระ​องค์​ตรัส​สอน​เสร็จ​แล้ว จึง​ตรัส​แก่​ซีโมน​ว่า “จง​ถอย​ออกไป​ที่​น้ำ​ลึก หย่อน​อวน​ลง​จับ​ปลา”5 ซีโมน​ทูล​ตอบ​ว่า “​พระ​อาจารย์​เจ้า​ข้า ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ทอด​อวน​คืน​ยัง​รุ่ง​ไม่ได้​อะไร​เลย แต่​ข้า​พระ​องค์​จะ​หย่อน​อวน​ลง​ตาม​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​องค์” 6 เมื่อ​เขา​หย่อน​ลง​แล้ว​ก็​ล้อม​ปลา​ไว้​เป็น​อัน​มาก จน​อวน​ของ​เขา​กำลัง​ปริ​

ตามพระเยซูคริสต์…ไม่ถูกทิ้ง  พระเยซูคริสต์หลังจากฟื้นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ไม่ได้ทิ้งสาวกให้เผชิญกับชะตากรรมโดดเดี่ยว อย่างที่พระองค์ต้องเผชิญกับการถูกทิ้งจากสาวกทั้งหมด ที่่ต่างหนีเอาตัวรอด เปโตร ที่เคยพูดว่า จะไม่ทิ้งพระเยซู ไปไหนไปด้วย พร้อมจะตายกับพระองค์  เอาเข้าจริงๆ เปโตรปฏิเสธพระเยซูติดต่อกันสามครั้ง ก่อนไก่ขัน และเสียงไก่ขัน ได้เตือนให้เปโตรจำได้ว่า พระเยซูเคยเตือนเขาแล้วว่า สิ่งที่เขาพูดกับพระเยซู เขาจะทำไม่ได้ อย่างที่ตนเองพูด

ตามพระเยซูคริสต์….ไม่ถูกทิ้ง  แม้คนจะทิ้งพระเยซู แต่พระองค์ไม่ทิ้งพวกเขา แม้สาวกจะได้ยินว่า พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย ทรงปรากฏกับสาวกบางคน ในสาวกเจ็ดคน หนึ่งในนั้น คือโธมัส ที่เรียกว่า แฝด ได้มีประสบการณ์พบกับการปรากฏของพระเยซู และได้เอามือแยงที่ฝ่ามือและสีข้างของพระองค์มาแล้ว โธมัสน่าจะเป็นคนหนึ่งที่หนุนใจคนอื่นๆ อย่างเปโตรที่ยังไม่ได้พบกับการปรากฏของพระเยซู ได้ยินแต่ว่า พระเยซูมาปรากฏตัวแล้ว เปโตรอาจจะคิดว่า เขาได้ปฏิเสธพระเยซู ถึงสามครั้ง เขาคงจะไม่สมควรได้พบกับการปรากฏของพระองค์ และเขาคือคนที่แสดงความรู้สึกหมดความอดทนที่จะรอคอย ไปจับปลาดีกว่า

สถานการณ์โควิด19 อาจทำให้เราหลายคน หยุดการที่จะประกาศ เป็นพยาน ให้คนพบกับพระเยซู เวลานี้  ทุกคนต่างสนใจแต่เรื่องเอาตัวรอด เรื่องปากท้อง พระเยซูคงหายไปจากจุดนัดพบที่พระองค์เคยมาแล้ว…. แต่ความจริงพระองค์ไม่ได้หายไปไหนเลย พระองค์กำลังรอคอยที่จะพบกับเรา ขอให้เราสำรวจจุดที่เรากำลังยืนอยู่ เป็นที่เดียวกันกับที่พระองค์ยืนอยู่หรือไม่ พระองค์กำลังถามเราเรื่องการอยู่รอดของเรา แต่เรากำลังมองว่า พระองค์จะมาเอาอะไรจากเราอีกหรือ พระองค์กำลังเป็นห่วงเรา แต่เรากำลังไล่พระองค์ไปด้วยการตอบว่า ไม่มี…

คำแนะนำของพระเยซูคริสต์ยังทันสมัย ทันเวลาสำหรับเราหรือไม่ ในขณะที่โควิด19 เป็นตัวเร่งให้ทุกคนต้องไว ต้องเป็นปลาเร็ว เพื่อจะกินปลาช้า เรากำลังดำเนินชีวิตด้วยสันชาตญาณของการเอาตัวรอด ไม่สนใจใคร นอกจากเรื่องทำมาหากิน ต่างคนต่างอยู่ ทิ้งการอยุ่ร่วมกันไป  หรืออย่างคน ที่มีความเป็นสังคม ที่มีความใส่ใจต่อคน

เมื่อสาวกทำตามคำแนะนำของพระเยซูคริสต์

ยอห์น 21:7 7 สาวก​คน​ที่​พระ​เยซู​ทรง​รัก​บอก​เปโตร​ว่า “เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า” เมื่อ​เปโตร​ได้​ยิน​ว่า เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า เขา​ก็​หยิบ​เสื้อ​มา​สวม​เพราะ​ตัว​เปล่า​อยู่ แล้ว​ก็​กระโดด​ลง​ทะเล​

สาวกคนที่พระเยซูทรงรัก คือสำนวนการเขียนหนังสือของยอห์น และคนในยุคนั้นที่จะไม่ลงชื่อของตนเอง ยอห์น ไวที่จะสังเกตได้ว่า นี่คือคำแนะนำของพระอาจารย์ เขาระลึกได้ถึงอดีตครั้งที่เขารับการทรงเรียกจากพระเยซูให้ติดตามพระองค์ไป ยอห์นบอกเปโตรทันที ว่า นี่คือ พระอาจารย์ และเมื่อเปโตรได้ยินจากยอห์น เปโตรตอบสนองต่อคำของยอห์น ไม่ใช่ต่อการอัศจรรย์เรื่องปลามาติดอวนจำนวนมากมาย เปโตรทิ้งเรือ เพื่อไปหาพระเยซู ที่ทรงยืนอยู่ที่ฝั่น เปโตรเปลี่ยนจุดยืนของตนเองทันที เขารีบว่ายน้ำเข้าฝั่ง ไปหาพระเยซู เขาไม่กลัวจมน้ำ เหมือนครั้งที่เปโตรเคยร้องขอพระเยซูช่วย เขาไม่ให้จมน้ำ (ตอนที่เปโตรขอพระเยซูทำให้เขาเดินบนน้ำได้ แต่เดินไปไม่กี่ก้าวก็จม เพราะความกลัวพายุ) เปโตรว่ายน้ำเก่ง อย่างชาวประมง และบันทึกของยอห์นได้อธิบายว่า เรือห่างจากฝั่งแค่ร้อยเมตร สบายมากที่จะว่ายน้ำเข้าฝั่งอย่างชาวประมงที่อยู่กับน้ำมาตั้งแต่เด็ก

นักดำน้ำลึก จะได้ใบประกาศรับรองว่า สอบผ่าน หนึ่งในบททดสอบนั้น คือ ต้องว่ายน้ำได้ระยะ 200 เมตร ในทะเล ไม่ง่ายเลย แต่สำหรับชาวประมงอย่างเปโตร เขาทำได้ ไม่กลัวน้ำ ยิ่งเป้าหมายของเขาคือฝั่ง ที่มีพระเยซูคริสต์ทรงยืนอยู่

เราอาจมีคำถามว่า ทำไม พระเยซูต้องมาปรากฏกับสาวกในเวลาที่พวกเขาไปอยู่บนเรือ ทำไมไม่มาปรากฏก่อนหน้านี้ ขณะที่พวกเขาอยู่บนฝั่ง ที่เคยเป็นจุดนัดพบกันมาก่อน  ข้าพเจ้าวิเคราะห์ว่า เพื่อการทดสอบเปโตร ว่า เขายังรักพระเยซูอยู่หรือไม่ และเพื่อเยียวยา ความรู้สึกของเปโตรที่ผิดพลาดในการทิ้งพระเยซู  ด้วยการที่พระองค์ไม่ตอบสนองการถูกทิ้งด้วยการทิ้งตอบ แต่ทรงมาหาสาวก และให้คำมั่นคือให้พวกเขาตามพระองค์ต่อไป นั่นแปลว่า พระองค์ไม่ทิ้งพวกเขา และอยู่ด้วยตลอดเส้นทางการเดินไปด้วยกัน  พระเยซูทรงแสดงการไม่ทิ้งเหล่าสาวกด้วยการจัดเตรียมการเลี้ยงดูให้

ยอห์น 21:9-13 9 เมื่อ​เขา​ขึ้น​มา​บน​ฝั่ง​เขา​ก็​เห็น​ถ่าน​ติด​ไฟ​อยู่ มี​ปลา​วาง​อยู่​ข้างบน และ​มี​ขนม​ปัง​10 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ทั้ง​หลาย​ว่า “เอา​ปลา​ที่​ได้​เมื่อ​กี้​นี้​มา​บ้าง”11 ซีโมน​เปโตร​จึง​ลง​ไป​ใน​เรือ​แล้ว​ลาก​อวน​ขึ้น​ฝั่ง อวน​ติด​ปลา​ใหญ่​เต็ม มี​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม​ตัว ถึง​มาก​อย่าง​นั้น​อวน​ก็​ไม่​ขาด​12 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ทั้ง​หลาย​ว่า “มา​รับประทาน​อาหาร​กัน​เถิด” พวก​สาวก​ไม่​มี​ใคร​กล้า​ถาม​พระ​องค์​ว่า “ท่าน​คือ​ใคร” เพราะ​เขา​รู้อยู่​ว่า​เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​13 ​พระ​เยซู​ทรง​เข้า​มา​หยิบ​ขนม​ปัง​แจก​ให้​เขา และ​ทรง​หยิบ​ปลา​แจก​ด้วย​

ตามพระเยซูคริสต์…ไม่ถูกทิ้ง  มีการเลี้ยงดูของพระองค์มาตอบสนองความหิว แต่สาวกต้องเอาปลาที่จับมาได้จากคำแนะนำมาสมทบเพื่อให้อิ่ม  นั่นคือการตามพระเยซูคริสต์ ที่จะไม่รู้สึกว่า ถูกทิ้ง มีส่วนที่พระองค์ทำ และส่วนที่สาวกออกแรงด้วย

ถ้าเราอยู่เฉยๆ ไม่ทำอะไรเลย  รอคอยแต่ว่า ให้พระเจ้าทำ ตอบคำอธิษฐาน เมื่อเราพบกับความเงียบ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เราจะรู้สึกเหมือนถูกทิ้ง แต่หากเราทำส่วนของเรา เราจะเป็นส่วนที่เราไม่ได้ทำ ที่พระเจ้าทรงทำ เราจะแยกความแตกต่างออกว่า พระเจ้ากำลังทำกิจของพระองค์ ซึ่งเกินจากความจำกัดของเรา

ข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่า จะได้ทำพันธกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิที่พังงา ด้วยการบินไปกลับทุกอาทิตย์เป็นเวลายาวนานสองสามปีติดต่อกัน บินปีละ 100 กว่าเที่ยว เริ่มต้นจากการที่ข้าพเจ้าได้ไปยืนบนเขาหลัก แล้วมองลงมาที่บางเนียง พบกับภาพความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากสึนามิ มุมมองนี้ เราคงได้เคยดูในภาพยนต์เรื่องสึนามิที่ประเทศไทย เวลานั้น ข้าพเจ้าน้ำตาร่วง ฝรั่งผู้ชายอีกคน ก็น้ำตาร่วง มันเสียหายขนาดนี้เชียวหรือ แล้วเพื่อนที่เป็นชาวอเมริกัน ที่อยู่อเมริกาถามข้าพเจ้าว่า จะช่วยได้อย่างไร ข้าพเจ้าเพียงแต่บอกเขาตามจินตนาการของตัวเองว่า ถ้าเป็นฉัน ฉันจะบินทุกอาทิตย์มาช่วยที่นี่ และมาพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องมือที่เรียกว่า Mobile office คือ อยู่ที่ไหน ที่นั่น เป็นที่นั่งทำงานได้ และแผนการช่วย มี 1 2 3 4 5 6 7 ปรากฏว่า เพื่อนชาวอเมริกันคนนั้น ตอบข้าพเจ้ามาว่า คุณจะได้ตามที่คุณเขียนมา ความรู้สึกแรกของข้าพเจ้าคิดว่า เอาแล้ว หาเรื่องเข้าตัวเอง เพราะว่า ข้าพเจ้ามีงานที่ทำประจำที่กรุงเทพ จะไปทำงานอย่างนี้ที่พังงา ได้อย่างไร แต่กาลเวลาได้พิสูจน์ว่ามันเกิดขึ้นเป็นจริง และข้าพเจ้า ได้รับคำตอบว่า จุดที่ข้าพเจ้ายืน คือที่ที่เดียวกันกับที่พระเยซูทรงยืน นั่นคือ พระองค์กำลังร้องไห้สงสารเมือง

ตามพระเยซูคริสต์…ไม่ถูกทิ้ง คือที่ที่เรากำลังยืนกับพระเยซูคริสต์ พระเยซูทรงถามเปโตรว่า เจ้ารักเราหรือถึงสามครั้ง เปโตรตอบพระเยซูสามครั้ง ว่ารักพระเยซู แต่ละครั้ง เปโตรตอบด้วยความเจ็บปวด จากความผิดพลาดที่เปโตรได้ทิ้งพระเยซูไป เปโตรไม่อยากให้พระเยซูย้ำความผิดพลาดเรื่องนี้เลย เปโตรมองความผิดพลาดของตัวเองเป็นความเจ็บปวด   พระองค์ปรากฏกับเปโตรในเวลานี้ เพื่อเยียวยาเปโตรให้หยุดเจ็บปวดกับอดีตที่ผ่านมา และมองไปข้างหน้า ที่เปโตรได้ผ่านการทดสอบที่คนมากมายหรือเปโตรเองเรียกมันว่า ความล้มเหลว แต่มันคือสิ่งที่อยู่ในความสำเร็จตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่ว่า

ยอห์น 12:24-26 24 เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ว่า ถ้า​เมล็ด​ข้าว​ไม่ได้​ตก​ลง​ไป​ใน​ดิน​และ​เปื่อย​เน่า​ไป ​ก็​จะ​คง​อยู่​เป็น​เมล็ด​เดียว แต่​ถ้า​เปื่อย​เน่า​ไป​แล้ว ​ก็​จะ​งอก​ขึ้น​เกิดผล​มาก​25 ผู้ใด​ที่​รัก​ชีวิต​ของ​ตน​ก็​ต้อง​เสียชีวิต และ​ผู้​ที่​ชัง​ชีวิต​ของ​ตน​ใน​โลก​นี้ ​ก็​จะ​ธำรง​ชีวิต​นั้น​ไว้​นิรันดร์26 ถ้า​ผู้ใด​จะ​รับ​ใช้​เรา ผู้​นั้น​ก็​ต้อง​ตาม​เรา​มา และ​เรา​อยู่​ที่​ไหน​ผู้รับ​ใช้​ของ​เรา​จะ​อยู่​ที่​นั่น​ด้วย ถ้า​ผู้ใด​รับ​ใช้​เรา ​พระ​บิดา​ก็​จะ​ทรง​ประทาน​เกียรติ​แก่​ผู้​นั้น​

เราทั้งหลายอาจเป็นเหมือนเปโตรที่ได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ในรูปแบบของการทำบาปโดยเฉพาะบาปที่คนมากมายมองว่าไม่น่าให้อภัย บาปที่คนมากมายตราบาปไว้ติดตัวคนในสังคม  แต่พระเยซูไม่เคยทอดทิ้งคนบาปเลย พระองค์ยังคงอยู่ใกล้ เพื่อจะเรียกและนำคนบาปให้กลับใจใหม่ หันกลับมายืนในจุดที่จะพบกับพระองค์ได้ เพื่อจะเดินไปกับพระองค์ เหมือนกับเปโตรที่ไม่น่าจะได้กลับมาอยู่ในจุดยืนเดียวกันกับพระเยซู และได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า…..

ยอห์น 21:18-19 18 เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​เจ้า​ว่า เมื่อ​เจ้า​ยัง​หนุ่ม​เจ้า​คาด​เอว​ของ​เจ้า​เอง และ​เดิน​ไป​ไหนๆ ตาม​ที่​เจ้า​ปรารถนา แต่​เมื่อ​เจ้า​แก่​แล้ว เจ้า​จะ​เหยียด​มือ​ของ​เจ้า​ออก และ​คน​อื่น​จะ​คาด​เอว​เจ้า และ​พา​เจ้า​ไป​ที่​ที่​เจ้า​ไม่​ปรารถนา​จะ​ไป”19 (​ที่​พระ​องค์​ตรัส​อย่าง​นั้น เพื่อ​แสดง​ว่า​เปโตร​จะถ​วาย​เกียรติ​แด่​พระ​เจ้า​ด้วย​การ​ตาย​อย่างไร​) ครั้น​พระ​องค์​ตรัส​อย่าง​นั้น​แล้ว​จึง​สั่ง​เปโตร​ว่า “จง​ตาม​เรา​มา​เถิด”

ตามพระเยซูคริสต์…ไม่ถูกทิ้ง  ในชีวิตที่ทิ้งพระเยซูของเปโตรที่พระเยซูคริสต์ทรงยืนยันอีกครั้งว่า “จงตามเรามาเถิด” พระเยซูไม่ทิ้งเปโตร และทรงยืนยันกับเราทั้งหลายในวันนี้ว่า ไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไร พระองค์ไม่ทิ้งเรา

คนมากมายในยุคนี้ กลัวการถูกทิ้ง ด้วยการทิ้งคนอื่นก่อน และก็เป็นเหมือนเชื้อที่ส่งต่อๆให้ทำตามกัน คือ ทิ้งกันและกันไป แต่เราซึ่งเป็นคริสเตียน เรากำลังรับคำสอน และต้นแบบของพระเยซูคริสต์ คือ ไม่ทิ้งกันและกัน จะด้วยเหตุอะไรก็ตาม เราจะยังไปด้วยกัน อยู่ได้ในสถานการณ์นี้ และไปได้ไกล อย่างยั่งยืน อาเมน

ตามพระเยซูคริสต์…ไม่ถูกทิ้ง ไม่ทิ้งกัน

By admin