“อยู่เป็นเครือข่ายกัน”

เอเฟซัส 4:16 16 เนื่อง​จาก​พระ​องค์​นี้​เอง ร่าง​กาย​ทั้ง​หมด​จึง​ได้​รับ​การ​เชื่อม​และ​ประ​สาน​เข้า​ด้วย​กัน​โดย​ทุกๆ ข้อ​ต่อ​ที่​ประ​ทาน​มา​นั้น และ​เมื่อ​แต่​ละ​ส่วน​ทำ​งาน​ตาม​หน้าที่​แล้ว ก็​ทำ​ให้​ร่าง​กาย​เจริญ​และ​เสริม​สร้าง​ตน​เอง​ขึ้น​ด้วย​ความ​รัก

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์   เรางดการมาประชุมที่โบสถ์มานานเกือบเดือนครึ่งแล้ว และยังไม่มีวี่แววว่า จะเปิดโบสถ์ให้พวกเรามารวมตัวกันนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ หรืออธิษฐานคืนวันศุกร์ได้เมื่อไหร่ คงต้องคอยติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิด ผ่านสูจิบัตรคริสตจักรทางไลน์ และผ่านการประชาสัมพันธ์ทางการถ่ายทอดสดเฟสบุ้ค ยูทูปของคริสตจักร  อย่างไรก็ตามอยากจะบอกกับพวกเราว่า คิดถึงมากๆนะคะ อยากเจอกับพวกเรา แต่ขอให้รอคอยด้วยความอดทน ทั้งนี้ ก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนจากโรคระบาดโควิด19  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เป็นสีแดง  มีการแพร่ระบาดไปทั่ว

ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังสามารถเชื่อมต่อกันและกันเป็นเครือข่ายทางการสื่อสารต่างๆ ทางสายสัมพันธ์กันระหว่างพี่น้อง  และพี่น้องได้แสดงพลังของการถวายทรัพย์เข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกๆเดือน ทำให้คริสตจักรสามารถดำเนินการไม่ติดขัด  ทำให้เราเห็นพระคุณและการเลี้ยงดูของพระเจ้าที่มายังพี่น้อง ภาพความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสตจักรเราเริ่มจะคล้ายกับคริสตจักรในยุคหนังสือกิจการ

กิจการ 4:32 32 คน​ทั้ง​หลาย​ที่​เชื่อ​นั้น​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน และ​ไม่​มี​ใคร​อ้าง​ว่า​สิ่ง​ของ​ที่​ตน​มี​อยู่​นั้นเป็น​ของ​ตนเอง แต่​ทั้ง​หมด​เป็น​ของ​ส่วน​กลาง33 และ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​บรร​ดา​อัคร​ทูต​ก็​เป็น​พยาน​ถึง​การ​คืน​พระ​ชนม์​ของ​พระ​เยซู​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​พระ​คุณ​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​อยู่​กับ​พวก​เขา​ทุก​คน

ขอหนุนใจให้เราทุกคนจงรักษาเครือข่าย สายสัมพันธ์กันในคริสตจักรเดียวกันเอาไว้ ยิ่งเราแสดงพลังความเป็นเครือข่ายกันมากเท่าใด เราจะยิ่งเห็นพระคุณ ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าท่ามกลางพวกเรามากเท่านั้น และภาพของคริสตจักยุคแรกที่เกิดผล ฤทธิ์เดช การอัศจรรย์จะไม่ใช่อดีตแต่เป็นปัจจุบันในพวกเราด้วยเช่นกัน อาเมน ฮาเลลูยา

Leave a Comment