“เวลาที่จะได้พบกับ…พระเยซูด้วยความคิดถึง”

1โครินธ์ 11:23-26 เพราะ​ว่า​เรื่อง​ซึ่ง​ข้าพเจ้า​ได้​มอบ​ไว้​กับ​ท่าน​แล้ว​นั้น ข้าพเจ้า​ได้รับ​จาก​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า คือ​ใน​คืน​ที่​เขา​อายัด​พระ​เยซู​เจ้า​นั้น ​พระ​องค์​ทรง​หยิบ​ขนม​ปัง​ ครั้น​ขอบ​พระ​คุณ​แล้ว​จึง​ทรง​หัก แล้ว​ตรัส​ว่า “นี่​เป็น​กาย​ของ​เรา ซึ่ง​ให้แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย จง​กระทำ​อย่าง​นี้​ให้​เป็น​ที่​ระลึก​ถึง​เรา” เมื่อ​รับประทาน​แล้ว ​พระ​องค์​จึง​ทรง​หยิบ​ถ้วย​ด้วย​อาการ​อย่าง​เดียว​กัน ตรัส​ว่า “ถ้วย​นี้​คือ​พันธสัญญา​ใหม่ โดย​โลหิต​ของ​เรา เมื่อ​ท่าน​ดื่ม​จาก​ถ้วย​นี้​เวลา​ใด จง​ดื่ม​เป็น​ที่​ระลึก​ถึง​เรา”  เพราะ​ว่า​เมื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​กิน​ขนม​ปัง​นี้​และ​ดื่ม​จาก​ถ้วย​นี้​เวลา​ใด ท่าน​ก็​ประกาศ​การ​วาย​พระ​ชนม์​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า จนกว่า​พระ​องค์​จะ​เสด็จ​มา​  พระคัมภีร์ตอนนี้มีคำที่พูดถึงสองครั้งคือคำว่า  เป็น​ที่​ระลึก​ถึง​เรา  ในพิธีปัสกา สำหรับคนยิวหมายถึงการไถ่ของพระเจ้าในวันสุดท้ายที่คนยิวอยู่ในอียิปต์ก่อนเดินทางออกจากความเป็นทาส พระเจ้ากำชับโมเสสให้สั่งคนยิวให้ถือพิธีนี้ต่อๆกันมา เพื่อระลึกถึงการออกจากความเป็นทาส พระเยซูคริสต์ทรงใช้พิธีปัสกาในความหมายใหม่ที่เรียกว่าพิธีมหาสนิท เป็นการระลึกถึงการไถ่ออกจากการเป็นทาสของความบาปโดยพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงวายพระชนม์เพื่อไถ่บาปแก่มนุษย์ทุกคน โรม 6:23 เพราะ​ว่า​ค่าจ้าง​ของ​ความ​บาป​คือ​ความ​ตาย แต่​ของ​ประทาน​จาก​พระ​เจ้า​คือ​ชีวิต​นิรันดร์​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา​ ดังนั้น การเข้าสู่พิธีมหาสนิทของคริสเตียนจึงมีความหมายลึกซึ้งยิ่งกว่าพิธีปัสกาของคนยิว เพราะเป็นการไถ่ที่เกิดขึ้นกับชีวิตครอบคลุมทั้งหมด ทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้าด้วย แต่นัยสำคัญอีกอันหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสถึงการระลึกถึงพระองค์ อาจเป็นไปได้ที่พระเยซูกำลังบอกกับเราทั้งหลายว่า พระองค์ทรงคิดถึงเราทั้งหลาย และปรารถนาที่จะเจอกับเราทั้งหลายอย่างมาก มัทธิว 26:29 เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า เรา​จะ​ไม่​ดื่ม​น้ำ​ผล​แห่ง​เถา​องุ่น​ต่อไป​อีก​จน​วัน​นั้น​มาถึง คือ​วันที่​เรา​จะ​ดื่ม​กัน​ใหม่​กับ​พวก​ท่าน​ใน​แผ่นดิน​แห่ง​พระ​บิดา​ของ​เรา” นี่คือความคิดถึงที่ไม่อยากให้ความคิดถึงเกิดขึ้นจากแค่ฝ่ายเดียว จะเป็นความน่ายินดีแค่ไหนที่ต่างฝ่ายต่างคิดถึงกัน ข้าพเจ้าเพิ่งจะได้เจอเพื่อนสนิทที่ไม่เจอกันมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี เมื่อได้เจอกัน เป็นความรู้สึกที่เต็มล้นด้วยความคิดถึงที่ต่างคิดถึงกันและต่างอยู่ในใจของกันและกันเสมอ เมื่อคิดถึงกันก็อธิษฐานกับพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ และพระองค์ก็ทรงจัดให้เราได้เจอกัน พระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้การพบกันของเรากับพระองค์เป็นเวลาการรอคอยที่แสนหวานด้วยคิดถึงกันมาก ขอให้เราคิดถึงพระเยซูคริสต์เจ้าดังคำตรัสว่าจง​กระทำ​อย่าง​นี้​ให้​เป็น​ที่​ระลึก​ถึง​เราในพิธีมหาสนิทวันนี้ อาเมน

By admin