“ตามพระเยซูคริสต์…พิชิตความกลัว”

ยอห์น 3:11-21

ยอห์น 3:14-16 14 โมเสส​ได้​ยก​งู​ขึ้น​ใน​ถิ่น​ทุรกันดารฉัน​ใด บุตร​มนุษย์​จะต้อง​ถูก​ยกขึ้น​ฉัน​นั้น​15 เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วางใจ​ใน​พระ​องค์​จะ​ได้​ชีวิต​นิรันดร์” 16 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​รัก​โลก จน​ได้​ทรง​ประทาน​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์ เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วางใจ​ใน​พระ​บุตร​นั้น​จะ​ไม่​พินาศ แต่​มี​ชีวิต​นิรันดร์​

พระคัมภีร์ตอนนี้ อยู่ในบริบทที่มีฟารีสิคนหนึ่งชื่อ นิโคเดมัส แอบมาหาพระเยซูคริสต์ตอนกลางคืน เพื่อสนทนาธรรมกับพระองค์  ทำไมนิโคเดมัสจึงต้องมาหาพระเยซูในเวลากลางคืน ในขณะที่เป็นเวลาที่ผู้คนต่างก็อยู่ในบ้านของตนเองแล้ว เป็นไปได้ว่า นิโคเดมัสกลัว  คือ กลัวพวกฟารีสีด้วยกันจะรู้ว่า เขามีความศรัทธาและยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นครูที่มาจากพระเจ้า

ยอห์น 3:1-2 1 มี​ชาย​คน​หนึ่ง​ใน​พวก​ฟาริสี​ชื่อ​นิโค​เดมัส เป็น​ขุน​นาง​ของ​พวก​ยิว​2 ชาย​ผู้​นี้​ได้มา​หา​พระ​เยซู​ใน​เวลา​กลางคืน​ทูล​พระ​องค์​ว่า “ท่าน​อาจารย์​เจ้า​ข้า พวก​ข้าพเจ้า​ทราบ​อยู่​ว่า​ท่าน​เป็น​ครู​ที่มา​จาก​พระ​เจ้า เพราะ​ไม่​มี​ผู้ใด​กระทำ​หมาย​สำคัญ ซึ่ง​ท่าน​ได้​กระทำ​นั้น​ได้​นอก​จาก​ว่า ​พระ​เจ้า​ทรง​สถิต​อยู่​ด้วย”

พระเยซูคริสต์ไม่ใช่ฟารีสี ไม่ใช่ธรรมาจารย์ แต่พระองค์มีความรู้เรื่องธรรมบัญญัติดี และยังสามารถเทศนาสั่งสอนได้ดีกว่าพวกธรรมจารย์ หรือแม้แต่ปุโรหิต พวกที่มีตำแหน่ง ยศทางศาสนาเสียอีก) ประชาชนฟังแล้วได้รับความหวัง  หลุดจากความกลัว และมีความเชื่อไว้วางใจในพระเจ้ามากยิ่งขึ้น  พระเยซูทรงสอน และทรงทำ และทรงเป็นอย่างที่สอน  นี่อาจจะเป็นข้อสังเกตของนิโคเดมัส ที่มองพระเยซูคริสต์ด้วยใจที่เปิด เขาจึงเริ่มต้นการตามพระเยซูคริสต์  แต่ก็เริ่มต้นด้วยความกลัวคนจะรู้ว่าเขาสนใจจะติดตาม หรือศรัทธาในพระเยซูคริสต์  จึงมาหาพระองค์ในเวลากลางคืน

คำที่นิโคเดมัสใช้พูดกับพระเยซูคริสต์  คือ มาจากพระเจ้า พระเจ้าสถิตอยู่ด้วย   เป็นเหตุให้พระเยซูคริสต์ทำหมายสำคัญ  นิโคเดมัสใช้คำที่เรียกหมายสำคัญทั้งหมด ขออนุญาตใช้คำภาษาอังกฤษ สามคำ  sign  miracle wonder

มีการยกตัวอย่างสามคำนี้ว่า sign หมายสำคัญ คือ ขับผีออก  miracle  การอัศจรรย์ คือ รักษาโรคที่ไม่มีทางรักษาให้หายได้  และ wonder น่าประหลาดใจ  คือ คนตาบอดที่ไม่มีลูกตาตั้งแต่เกิด กลับมีลูกตาและมองเห็นได้  It’s a wonder  มันช่างน่าประหลาดใจจริงๆ  แต่คำว่า น่าประหลาดใจ ยังแปลว่า น่าสงสัย  ดูเหมือนนิโคเดมัส จะเชื่อพระเยซู แต่เชื่อแบบประหลาดใจปนสงสัย  สนทนาธรรมจึงเริ่มต้นโดยพระเยซูคริสต์ว่า

ยอห์น 3:3-4  3 ​พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ว่า ถ้า​ผู้ใด​ไม่ได้​บังเกิด​ใหม่​ ผู้​นั้น​จะ​เห็น​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า​ไม่ได้”4 นิโค​เดมัส​ทูล​พระ​องค์​ว่า “คนชรา​แล้ว​จะ​บังเกิด​ใหม่​อย่างไร​ได้ จะ​เข้า​ใน​ครรภ์​มารดา​ครั้ง​ที่​สอง​และ​บังเกิด​ใหม่​ได้​หรือ”

พระเยซูทรงตอบนิโคเดมัสจากคำที่นิโคเดมัสเรียกพระเยซูว่า มาจากพระเจ้า พระเจ้าสถิตด้วย ประเด็นของการอัศจรรย์มากมายที่พระองค์ทรงทำ

…“เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ว่า ถ้า​ผู้ใด​ไม่ได้​บังเกิด​ใหม่​ ผู้​นั้น​จะ​เห็น​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า​ไม่ได้”…

เป็นการอธิบายว่า สิ่งที่มนุษย์เรียกว่า การอัศจรรย์ทั้งหลาย มันคือเรื่องปกติ ของแผ่นดินของพระเจ้า  แผ่นดินของพระเจ้า หมายถึง ชัยชนะ เหนือความจำกัดของความมนุษย์(ร่างกาย ที่เจ็บป่วย  มีสุขภาพดี หายดี พิการ หายพิการ  และหลุดจากการอยู่ใต้อำนาจของผี วิญญาณชั่วที่เป็นเหตุให้คนเจ็บป่วยไม่สบาย) ตัวอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงอธิบายคำว่า แผ่นดินของพระเจ้า เช่น

มัทธิว 12:28 28 แต่​ถ้า​เรา​ขับ​ผี​ออก​ด้วย​พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​เจ้า แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า​ก็​มาถึง​ท่าน​แล้ว​

แผ่นดินของพระเจ้า ในความหมายของพระเยซูคริสต์ คือ มาจากพระเจ้า พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย  แม้พระเยซูจะอธิบายด้วยคำว่า บังเกิดใหม่ จึงจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้ (มาจากพระเจ้า พระเจ้าสถิตด้วย)   แต่นิโคเดมัสกลับไปมุ่งที่ประเด็นความจำกัดของมนุษย์เรื่อง การบังเกิดได้อย่างไร

ยอห์น 3:4-10 4 นิโค​เดมัส​ทูล​พระ​องค์​ว่า “คนชรา​แล้ว​จะ​บังเกิด​ใหม่​อย่างไร​ได้ จะ​เข้า​ใน​ครรภ์​มารดา​ครั้ง​ที่​สอง​และ​บังเกิด​ใหม่​ได้​หรือ”5 ​พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ว่า ถ้า​ผู้ใด​ไม่ได้​บังเกิด​ใหม่​จาก​น้ำ​และ​พระ​วิญญาณ ผู้​นั้น​จะ​เข้า​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า​ไม่ได้​6 ซึ่ง​บังเกิด​จาก​เนื้อ​หนัง​ก็​เป็น​เนื้อ​หนัง และ​ซึ่ง​บังเกิด​จาก​พระ​วิญญาณ​ก็​เป็น​วิญญาณ​7 อย่า​ประหลาด​ใจ​ที่​เรา​บอก​ท่าน​ว่า ท่าน​ทั้ง​หลาย​ต้อง​บังเกิด​ใหม่​8 ลม​ใคร่​จะ​พัด​ไป​ข้าง​ไหน​ก็​พัด​ไป​ข้าง​นั้น และ​ท่าน​ได้​ยิน​เสียง​ลม​นั้น แต่​ท่าน​ไม่​รู้​ว่า​ลม​มา​จาก​ไหน​และ​ไป​ที่​ไหน คน​ที่​บังเกิด​จาก​พระ​วิญญาณ​ ​ก็​เป็น​อย่าง​นั้น​ทุก​คน”9 นิโค​เดมัส​ทูล​พระ​องค์​ว่า “เหตุการณ์​อย่าง​นี้​จะ​เป็นไป​อย่างไร​ได้”10 ​พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “ท่าน​เป็น​อาจารย์​ของ​ชน​อิสราเอล และ​ท่าน​ยัง​ไม่​เข้าใจ​สิ่ง​เหล่า​นี้​หรือ

ฟารีสิ เป็นพวกที่เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตาย ตรงกันข้ามกับพวกสะดูสี  การที่พระเยซูทรงเรียกนิโคเดมัสว่า …ท่านเป็นอาจารย์ของชนอิสราเอล (เป็นพวกเคร่งศาสนาที่คนอิสราเอลให้ความเชื่อถือ) แต่ตัวเองกลับไม่เชื่อในสิ่งที่ตนเองเชื่อถือมาตลอด) นั่นคือ จะบังเกิดใหม่ได้อย่างไร นิโคเดมัสพูดถึง การกลับเข้าไปในท้องแม่ เพื่อออกมาใหม่ แต่พระเยซูทรงตรัสถึง การตายฝ่ายเนื้อหนัง และเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณ

คำไทย มีคำว่า เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ แปลว่า ได้ผ่านวิกฤตที่ไม่น่าจะรอด แต่ก็รอดมาได้  เราทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ ก็ต้องผ่านประสบการณ์ เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ คือการตายในฝ่ายเนื้อหนัง และเป็นขึ้นมาใหม่ในฝ่ายจิตวิญญาณ ที่นำการเปลี่ยนแปลงของชีวิตอีกครั้ง  เป็นคนใหม่ ในพระคริสต์ ในความรู้สึกว่า รอดจากการต้องพิพากษา การต้องตกนรก

และพระคัมภีร์ได้ใช้คำว่า ความรอด กับคนที่วางใจในพระเยซูคริสต์ซึ่ง คริสเตียนทุกคนจะท่องพระคัมภีร์ข้อนี้ได้ ยอห์น 3:16

​ยอห์น 3:16 16 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​รัก​โลก จน​ได้​ทรง​ประทาน​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์ เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วางใจ​ใน​พระ​บุตร​นั้น​จะ​ไม่​พินาศ แต่​มี​ชีวิต​นิรันดร์

ที่มาของข้อพระคัมภีร์นี้ มาจากบริบทตอนนี้นี่เอง มาจากการสนทนาธรรมระหว่างนิโคเดมัสกับพระเยซูคริสต์ ซึ่งนิโคเดมัส เริ่มต้นการตามพระเยซูคริสต์ ด้วยความกลัว และความสงสัย แม้จะได้เห็นการอัศจรรย์สามอย่างอย่างที่พระองค์ทรงกระทำมากมาย แม้จะรู้ด้วยความรู้ทางสองว่า คนที่ทำอย่างนี้ได้ ต้องมาจากพระเจ้า ต้องพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย แต่ก็ยังกลัว และสงสัย

มีคริสเตียนไม่น้อย ที่เหมือนกับนิโคเดมัส ที่ตามพระเยซูคริสต์  อย่างกลัวๆ ยิ่งในยามสถานการณ์เวลานี้ ยิ่งกลัว ว่าจะป่วยเพราะโควิด 19 หรือไม่ หรือจะเป็นมะเร็งไม๊ หรือกำลังเป็นแล้วจะหายไม๊  การอัศจรรย์สามอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำเป็นอดีตไปแล้วหรือเปล่า เรากำลังมีความคิดอย่างนิโคเดมัสอยู่หรือไม่ กลัวปนสงสัย เพราะมองดูตัวเอง แก่ ชรา ออกมาแล้ว จะย้อนกลับไปเกิดใหม่ได้อย่างไร นี่คือสิ่งที่นิโคเดมัสมองแต่ความจำกัดของตนเอง  พูดอีกนัย ก็คือ ไว้วางใจได้เท่าที่ตนเองมองเห็นตนเองเป็น

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า  เรามีสองทางเลือก คือ เราจะเป็นอย่างที่เราเห็นตัวเอง หรือจะเป็นอย่างที่พระเจ้าทรงมองเห็นเราเป็น นั่นคือ พระเจ้าทรงมองเราเป็นมากกว่าที่เราเป็นอยู่

อิสยาห์ 55:8-9  8 เพราะ​ความ​คิด​ของ​เรา​ไม่​เป็น​ความ​คิด​ของ​เจ้า ทั้ง​ทาง​ของ​เจ้า​ไม่​เป็น​วิถี​ของ​เรา” ​พระ​เจ้า​ตรัส​ดังนี้ 9 “เพราะ​ฟ้า​สวรรค์​สูง​กว่า​แผ่นดิน​โลก​ฉัน​ใด วิถี​ของ​เรา​สูง​กว่า​ทาง​ของ​เจ้า และ​ความ​คิด​ของ​เรา​ก็​สูง​กว่า​ความ​คิด​ของ​เจ้า​ฉัน​นั้น”

ตามพระเยซูคริสต์…พิชิตความกลัว  อย่ามัวแต่มองความจำกัดของตัวเอง  แต่จงมองที่พระองค์….

ยอห์น 3:14-15 14 โมเสส​ได้​ยก​งู​ขึ้น​ใน​ถิ่น​ทุรกันดารฉัน​ใด บุตร​มนุษย์​จะต้อง​ถูก​ยกขึ้น​ฉัน​นั้น​15 เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วางใจ​ใน​พระ​องค์​จะ​ได้​ชีวิต​นิรันดร์”

ในยุคของโมเสส ที่นำคนอิสราเอลเดินทางในถิ่นทุรกันดาร ทะเลทราย ที่มีแต่สัตว์มีพิษ โดยงูแมวเซา แต่คนอิสราเอลก็สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางสัตว์มีพิษนี้ แต่เมื่อต้องเดินอ้อมไปอ้อมมา เพื่อจะรอดพ้นจากการโจมตีของศัตรู คนอิสราเอลบ่น และเบื่อที่ต้องกินแต่มานา และนกคุ่ม

กันดารวิถี 21:4-9 4 เขา​ทั้ง​หลาย​ออก​เดิน​จาก​ภูเขา​โฮร์​ตาม​ทาง​ที่​ไป​ทะเล​แดง เพื่อ​จะ​อ้อม​แผ่นดิน​เอ​โดม ประชาชน​ท้อถอย​เพราะ​เหตุ​หนทาง​5 และ​ประชาชน​ก็​บ่น​ว่า​พระ​เจ้า​และ​ว่า​โมเสส​ว่า “ทำไม​พา​เรา​ออก​จาก​อียิปต์​มา​ตาย​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร เพราะ​ไม่​มี​อาหาร​และ​ไม่​มี​น้ำ เรา​เบื่อ​อาหาร​อัน​ไร้​ค่า​นี้”6 และ​พระ​เจ้า​ก็​ทรง​ให้​งู​แมวเซา​มา​ใน​หมู่​ประชาชน งู​ก็​กัด​ประชาชน และ​คน​อิสราเอล​ตาย​มาก7 และ​ประชาชน​มา​หา​โมเสส​กล่าว​ว่า “เรา​ทั้ง​หลาย​ได้​กระทำ​บาป​เพราะ​เรา​ทั้ง​หลาย​ได้​บ่น​ว่า​พระ​เจ้า​และ​บ่น​ว่า​ท่าน ขอ​ทูล​แด่​พระ​เจ้า​ขอ​พระ​องค์​ทรง​นำ​งู​ไป​จาก​เรา​เสีย” ดังนั้น​โมเสส​จึง​อธิษฐาน​เพื่อ​ประชาชน​8 และ​พระ​เจ้า​ตรัส​กับ​โมเสส​ว่า “จง​ทำ​งู​แมวเซา​ตัว​หนึ่ง​ติด​ไว้​ที่​เสา ทุก​คน​ที่​ถูก​งู​กัด เมื่อ​เขา​มองดู เขา​จะ​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​ได้”

9 ดังนั้น​โมเสส​จึง​ทำ​งู​ทอง​สัมฤทธิ์​ตัว​หนึ่ง และ​ติด​ไว้​ที่​เสา แล้ว​ถ้า​งู​กัด​คน​ใด ถ้า​เขา​มองดู​งู​ทอง​สัมฤทธิ์​นั้น เขา​ก็​มี​ชีวิต​อยู่​ได้​

ช่วงเวลานี้ ใกล้ที่คนอิสราเอลจะเข้าแผ่นดินคานาอันแล้ว แต่ก็เจอบททดสอบ ต้องเจอกับบรรดาชนชาติต่างๆที่ขวางทางเข้า โดยเฉพาะคนในแผ่นดินคานาอัน ที่มาจับจองแผ่นดินก่อนคนอิสราเอล และยังไม่ถึงเวลาที่คนอิสราเอลจะได้เข้าครอบครอง พระเจ้าจึงให้โมเสสพาเดินอ้อมไปอ้อม ไม่ผ่านเมือง เพราะชาวเมืองไม่ต้อนรับ คนอิสราเอลก็บ่น เพราะอยากจะเข้าเมืองเต็มทนแล้ว สภาพเหมือนกักตัวแต่อยู่นอกเมือง ความเบื่อ ความกลัวจะตายเพราะอดอาหารอร่อย (อย่างที่เคยกินในอียิปต์ แม้จะเป็นทาสก็ยอม)  ทำให้เกิดอาการบ่น และพระเจ้าทรงให้งูแมวเซามากัดประชาชนตายจำนวนมาก

กันดารวิถี 21:6  6 และ​พระ​เจ้า​ก็​ทรง​ให้​งู​แมวเซา​มา​ใน​หมู่​ประชาชน งู​ก็​กัด​ประชาชน และ​คน​อิสราเอล​ตาย​มาก

พระเจ้าทรงให้งูแมวเซามาในหมู่ประชาชน  แปลว่า ก่อนหน้านี้ พระเจ้าทรงปกป้อง แม้พื้นที่เหล่านั้นจะเต็มไปด้วยงูก็ตาม  อะไรคือช่องทางที่เปิดให้งูทำร้ายคนอิสราเอล  ความกลัว และความไม่ไว้วางใจในการเลี้ยงดู  ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ ทำให้ความจริงหนึ่งปรากฏก็คือ ในการเลี้ยงดูของพระเจ้านั้น มีการปกป้องด้วย

7 และ​ประชาชน​มา​หา​โมเสส​กล่าว​ว่า “เรา​ทั้ง​หลาย​ได้​กระทำ​บาป​เพราะ​เรา​ทั้ง​หลาย​ได้​บ่น​ว่า​พระ​เจ้า​และ​บ่น​ว่า​ท่าน ขอ​ทูล​แด่​พระ​เจ้า​ขอ​พระ​องค์​ทรง​นำ​งู​ไป​จาก​เรา​เสีย” ดังนั้น​โมเสส​จึง​อธิษฐาน​เพื่อ​ประชาชน…

คำที่ประชาชนใช้คำว่า ทำบาป แปลว่า พลาดไปจากน้ำพระทัยพระเจ้า   ด้วยการบ่นต่อว่า พระเจ้า ต่อว่าโมเสส คือการปฏิเสธการเลี้ยงดูและการปกป้องจากพระเจ้า งูแมวเซาที่มันอยู่ในที่ๆของมัน แต่คนอิสราเอลต่างหาก ที่เดินทางผ่านมัน ก่อนหน้านั้น ไม่ถูกมันกัด แต่การปฏิเสธการปกป้องของพระเจ้า ด้วยการแสดงความกลัวตาย และบ่น จึงเป็นการทำลายการปกป้องของพระเจ้า คำว่า พระเจ้าทรงให้งูแมวเซามาในท่ามกลางประชาชน แปลว่า พระเจ้าทรงไม่ควบคุมมันอีกต่อไป งูแมวเซาที่ป้วนเปี้ยน ก็กัดทุกคนที่เฉียดไปใกล้มัน

และเมื่อประชาชนสำนึก มาขอให้โมเสสอธิษฐานต่อพระเจ้า พระเจ้าจึงสั่งโมเสสให้ทำงูทองสำฤทธิ์

​8 และ​พระ​เจ้า​ตรัส​กับ​โมเสส​ว่า “จง​ทำ​งู​แมวเซา​ตัว​หนึ่ง​ติด​ไว้​ที่​เสา ทุก​คน​ที่​ถูก​งู​กัด เมื่อ​เขา​มองดู เขา​จะ​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​ได้”9 ดังนั้น​โมเสส​จึง​ทำ​งู​ทอง​สัมฤทธิ์​ตัว​หนึ่ง และ​ติด​ไว้​ที่​เสา แล้ว​ถ้า​งู​กัด​คน​ใด ถ้า​เขา​มองดู​งู​ทอง​สัมฤทธิ์​นั้น เขา​ก็​มี​ชีวิต​อยู่​ได้​

นี่คือการแสดงความเชื่อหลังจากถูกงูกัด  พระเจ้าไม่ได้เอางูออกไป  ประชาชนต้องอยู่กับงูแมวเซา เป็นวิถีชีวิตปกติใหม่ ที่จะไม่ตาย ด้วยการใช้ความเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าด้วยการมองงูทองสัมฤทธิ์บนเสาทุกครั้งที่ถูกงูกัด และพระเยซูคริสต์ทรงใช้ประโยคนี้ มาสำหรับตอบความสงสัยของนิโคเดมัส ที่ตามพระเยซูคริสต์ด้วยความกลัวและสงสัย ความไว้วางใจคือกุญแจสำคัญ ที่จะทำลายพิษจากความสงสัยได้ เมื่อไรที่เราขาดความไว้วางใจ เราจะตายทรมานเพราะพิษของความสงสัย

ยอห์น 3:14-15 14 โมเสส​ได้​ยก​งู​ขึ้น​ใน​ถิ่น​ทุรกันดารฉัน​ใด บุตร​มนุษย์​จะต้อง​ถูก​ยกขึ้น​ฉัน​นั้น​15 เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วางใจ​ใน​พระ​องค์​จะ​ได้​ชีวิต​นิรันดร์”

หรืออาจจะเรียกอีกคำว่า ขาดสันติสุข เพราะความไม่ไว้วางใจในพระเยซูคริสต์  จงมองที่พระเยซูเพื่อจัดการกับพิษต่างๆที่กำลังแผ่ซ่านในมโนความคิด ในอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง

วันนี้ เรากำลังถูกพิษอะไร  บางคนก็ว่า พิษเศรษฐกิจ  พิษโควิด พิษรัก แรงหึง หรือพิษของอาหาร ทำให้ป่วย พิษจากคำพูดที่ทำให้บาดเจ็บ หรืออะไรที่ทำพิษให้เสียหาย  กลัว คือ การไม่อยากจะเจอกับมันอีก ไม่อยากโดนพิษ ไม่อยากรับผลของพิษ  ความกลัวเหล่านี้ จะทำให้อาจกลายเป็นโรคประสาท

ยอห์น 3:14-15 14 โมเสส​ได้​ยก​งู​ขึ้น​ใน​ถิ่น​ทุรกันดารฉัน​ใด บุตร​มนุษย์​จะต้อง​ถูก​ยกขึ้น​ฉัน​นั้น​15 เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วางใจ​ใน​พระ​องค์​จะ​ได้​ชีวิต​นิรันดร์”

ชีวิตนิรันดร์ แปลว่า ไม่ตาย เราจะไม่ตายเพราะพิษต่างๆในยุคนี้

ยอห์น 3:16-17 16 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​รัก​โลก จน​ได้​ทรง​ประทาน​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์ เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วางใจ​ใน​พระ​บุตร​นั้น​จะ​ไม่​พินาศ แต่​มี​ชีวิต​นิรันดร์​17 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​พระ​บุตร​เข้า​มา​ใน​โลก มิใช่​เพื่อ​พิพากษา​ลงโทษ​โลก แต่​เพื่อ​ช่วย​กู้​โลก​ให้​รอด​โดย​พระ​บุตร​นั้น​

ตามพระเยซูคริสต์…พิชิตความกลัว  เพราะพระองค์มาเพื่อช่วยกู้โลกให้รอด….คำว่า รอด ภาษากรีก Sozo แปลว่า ปลอดภัย ได้รับการปกป้อง และยังแปลว่า สุขภาพดี  ความรอดคือปัจจุบัน ไม่ต้องรอขึ้นสวรรค์แล้วจึงจะพบกับความรอด

ตามพระเยซูคริสต์…พิชิตความกลัว  เพื่อควบคุมความกลัวไม่ให้สิ่งพิษของความกลัวเกินขนาด ต่อชีวิตของเราด้วยเราได้ไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ ยามที่เราเจอกับพิษอะไรก็ตาม เราไม่ตาย และเราก็ไม่พิการด้วย เราจะหายดี อาเมน

และที่สำคัญ การสำแดงชีวิตที่ไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ในทุกสถานการณ์ คือการยกพระเยซูคริสต์ให้ชาวโลกได้เห็นว่า พระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อช่วยโลกให้รอดจากทุกสารพัดพิษ  เราจะเห็นหมายสำคัญ การอัศจรรย์ และสิ่งที่น่าประหลาดใจ อาเมน

ยอห์น 3:14-15 14 โมเสส​ได้​ยก​งู​ขึ้น​ใน​ถิ่น​ทุรกันดารฉัน​ใด บุตร​มนุษย์​จะต้อง​ถูก​ยกขึ้น​ฉัน​นั้น​15 เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วางใจ​ใน​พระ​องค์​จะ​ได้​ชีวิต​นิรันดร์”

ตามพระเยซูคริสต์…พิชิตความกลัว

Leave a Comment