“อยู่ให้เป็น อยู่ให้รอดปลอดภัย”

สวัสดีค่ะ  พี่น้องที่รักในพระคริสต์  ขอสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอยู่กับพี่น้องทุกท่านตลอดเวลา ไม่กระวนกระวายกับวันพรุ่งนี้ หรืออนาคตมากจนเกินไป จนทำให้เครียด และเป็นทุกข์เกินความจริง พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสสอนสาวกของพระองค์ว่า

มัทธิว 6:33-34 33 แต่​พวก​ท่าน​จง​แสวง​หา​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า และ​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์​ก่อน แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​เพิ่ม​เติม​สิ่ง​ทั้งปวง​นี้​ให้34 “เพราะ​ฉะนั้น อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ถึง​วัน​พรุ่งนี้ เพราะ​ว่า​พรุ่ง​นี้​ก็​มี​เรื่อง​กระ​วน​กระ​วาย​ของ​มัน​เอง แต่​ละ​วัน​ก็​มี​ทุกข์​พอ​อยู่​แล้ว

สังเกตว่า ในคำสอนของพระเยซูคริสต์เจ้านั้น นอกจากจะเตือน ให้ข้อคิดแล้ว ยังมีคำแนะนำถึงวิธีการที่จะไม่กระวนกระวาย นั่นคือ การเรียงลำดับความสำคัญของชีวิตให้เป็น ให้การแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า มาอันดับแรกก่อนสิ่งอื่นใด  ในขณะที่การยั่วยวนของโลกนี้กำลังทำให้ผู้คนมากมายสับสนกับลำดับสำคัญของชีวิต และหลงไปยึดติดกับค่านิยมอย่างโลก วัตถุสิ่งของ ลาภยศสรรเสริญ และการมัวเมาอยู่กับความสนุกสนานของโลกนี้ พระคัมภีร์จึงเตือนคนของพระเจ้าให้อย่ารักโลกนี้

เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ข้าพเจ้าได้เทศนาในหัวข้อ “ตามพระเยซูคริสต์…พบรักที่ยั่งยืน”กับความรักที่มีอยู่ในโลกนี้  7 แบบ ที่มนุษย์ทุกคนต่างโหยหา แสดงรักนั้นต่อกันและกัน และรักตัวเอง ความรักอย่างอากาเป้ รักด้วยจิตกุศล  charity  เป็นความรักที่พระคัมภีร์ย้ำว่า สำคัญที่สุดในช่วงเวลาที่เรียกว่า ใกล้อวสานของสิ่งทั้งปวง(ยุคสุดท้าย)รักอากาเป้ รักด้วยจิตกุศล charity เป็นที่ต้องการอย่างมากในสังคมของเราในเวลานี้ และเป็นรักที่จะทำให้สามารถอยู่อย่างมีความสุข อยู่ให้เป็น อยู่ให้รอดปลอดภัย และอยู่อย่างผู้มีชัยชนะตนเอง ติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าไปตลอดเส้นทางชีวิต อาเมน

1เปโตร 4:7-9 7 อว​สาน​ของ​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​มา​ใกล้​แล้ว เพราะ​ฉะนั้น พวก​ท่าน​จง​มี​สติ​สัม​ปชัญญะ และ​จง​รู้​จัก​สงบ​ใจ​เพื่อ​การ​อธิษ​ฐาน8 เหนือ​สิ่ง​อื่น​ใด​ก็​คือ จง​รัก​กัน​และ​กัน​ให้​มาก เพราะ​ความ​รัก​ให้​อภัย​บาป​มาก​มาย​ได้9 พวก​ท่าน​จง​ต้อน​รับ​เลี้ยง​ดู​กัน​และ​กัน​โดย​ไม่​บ่น

Leave a Comment